А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Підсумок - журнал

Підсумки Журналів є місячними оборотами відповідних синтетичних рахунків, згрупованими по взаємопов'язаним кореспондуючих рахунках. Ці підсумки є підставою для бухгалтерських записів оборотів даного рахунку в Головній книзі. Журнали одночасно служать і ордерами, що оформляють бухгалтерські записи за місяць.

Підсумки Журналів є місячними оборотами відповідних синтетичних рахунків, згрупованими по взаємопов'язаним кореспондуючих рахунках. Ці підсумки є підставою для бухгалтерських записів оборотів даного рахунку в Головній книзі. Таким чином, Журнали одночасно служать і ордерами, що оформляють бухгалтерські записи за місяць.

Підсумки журналу - ордера за місяць становлять, таким чином, рядок головної книги в журнально-ордер-ної формі загальна структура якої наводиться нижче.

На підставі підсумків журналу проводиться зустрічна перевірка сум і складається меморіальний ордер по кредиту-рахунки Розрахунки з підзвітними особами і дебету різних рахунків.

В кінці кожного місяця підсумки журналу переносяться до Відомості аналітичного обліку витрат і випуску продукції (робіт) допоміжних, обслуговуючих інших виробництв і господарств.

Ці суми повинні також збігатися з підсумком журналу реєстрації операцій. Якщо цього збігу немає, значить якась операція пропущена або допущена помилка.

Проміжні та загальні підсумки дебетового журналу повинні бути рівні відповідним підсумками кредитового журналу.

Для чого підсумки оборотів в оборотній відомості ми співставляємо з підсумком журналу реєстрації операцій.

Якщо підсумки оборотної відомості не збігаються з підсумками вихідного балансу або з підсумком журналу операцій, то це означає, що логгллетгз помилка.

Рівні підсумки оборотів по дебету і по кредиту оборотної відомості повинні рівнятися також підсумку журналу операцій тому, що в цей журнал і в рахунку записуються одні і ті ж кореспонденції рахунків з тією лише різницею, що в журнал операцій кореспонденції рахунків записуються в хронологічному порядку, а в рахунки - в систематичному порядку.

Крім названих трьох контрольних підсумків є четвертий: підсумок обороту за дебетом або кредитом повинен дорівнювати підсумку журналу реєстрації фактів господарського життя, так як саме в ньому кожної сумі були присвоєні відомості про дебетується і кредитується рахунку.

Підсумки оборотів за дебетом і за кредитом оборотної відомості рівні між собою і виявилися в сумі по 10000 руб Підсумок журналу операцій становить ту ж суму 10000 руб. (Див. Стор. Але це ще не означає, як ми побачимо нижче, що всі записи зроблені правильно. На великих ковбасних підприємствах журнал відкривається на кожен вид виробів на місяць. Підсумки журналів є підставою для списання сировини і матеріалів на вироблення ковбасних виробів .

На підставі підсумкових даних контрольної відомості складається оборотна відомість за синтетичними рахунками. Підсумок журналу реєстрації звіряється з підсумком оборотів по дебету і кредиту цій відомості. Так контролюється дотримання принципу подвійного запису та повноти відображення господарських операцій. На основі оборотної відомості складається сальдовий баланс.

Меморіально-ордерна форма обліку.

На підставі підсумків Головною книги складається оборотна відомість за синтетичними рахунками або шахова оборотна відомість. Підсумки її оборотів по дебету і кредиту звіряються з підсумками журналу реєстрації меморіальних ордерів для перевірки повноти відображення господарських операцій.

Сортировка карт виконується на сортувальних машинах. Підготовлений таким чином масив перфокарт пропускають через основну машину - табулятор, який зчитує вихідні дані піддає їх математичної та деякої логічної обробці і друкує результатні дані на паперову стрічку - табуляграмах. Зведені результати в табуляграмах сличаются з підсумками журналів контрольних чисел. Їх збіг свідчить про достовірність отриманих в табуляграмах результатів. Таким чином виконується контроль випуску табуляграм, після чого вони передаються замовникам.

Французька форма рахівництва вперше описана Матьє де ля Портом в 1685 р Її головна особливість полягає в тому, що єдиний журнал італійської форми розкладається на кілька, як правило, п'ять журналів. Таким чином, в цій формі умови для поділу праці рахункових працівників беруться до уваги значно більше, ніж це було в інших формах. У Головну книгу, так само як в німецькій формі необхідно записувати тільки підсумки журналів.

Для відкриття журналу за звітний місяць в МСБ передають такий же журнал за минулий місяць. Оператор бухгалтерської машини друкує найменування місяця, розносить сальдо в гр. Дебет або Кредит за кожним аналітичним рахунком і потім друкує підсумки вертикальних лічильників, звіряючи отримані суми з відповідними підсумками журналу за минулий місяць. Після цього журнал за звітний місяць здається в бухгалтерію, де на протязі місяця виробляють поточну рознесення оборотів. Оператор підсумовує машини в МСБ виробляє місячне ув'язнення журналу, пографно підраховує і записує результати і виводить залишки за кожним аналітичним рахунком і в цілому по журналу. Суми, віднесені в дебет рахунків 262729 448096 і99 заносяться в листки-розшифровки форми №91 де вони групуються за статтями аналітичного обліку в межах відповідного синтетичного рахунку.