А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Підсумок - рік

Підсумки року характеризують фактичні дані виражені цифровими показниками. Розглянемо їх в порядку проходження в традиційному технологічному ряду.

Підвівши підсумки року, правління колгоспу прийшло до переконання, що в 1955 році необхідно збільшити посіви кукурудзи до 90 гектарів з таким розрахунком, щоб в надлишку забезпечити громадську худобу колгоспу і худобу колгоспників кормами.

За підсумками року працівникам виплачуються нагородні з фонду матеріального заохочення за досягнуті позитивні результати в роботі.

За підсумками року (кварталу, місяця) - будівельні управління для визначення фактичного зростання продуктивності праці перераховують базисні вироблення для галузі і будівельного виробництва і представляють в трест всі необхідні дані про розрахункову економії обсягу робіт, що включається в загальний обсяг будівельно-монтажних робіт для визначення фактичного приросту продуктивності праці в галузі а також дані про розрахунковий збільшенні обсягу робіт. Розрахункова економія і збільшення обсягу будівельно-монтажних робіт повинні бути підтверджені замовником по окремим документам нарівні з фактично виконаними роботами. Трест на основі отриманих даних робить відповідні перерахунки всіх необхідних показників і представляє ті ж відомості в головне виробниче управління з диференціацією показників за видами будівництва, регіонах і укрупненим видам робіт на основі прийнятої в міністерстві їх класифікації на різних рівнях управління.

За підсумками року ми, як правило, складаємо карти рівня виробництва, де проводимо порівняльний аналіз роботи наших установок з установками споріднених підприємств. Дуже активно з нами працюють в цьому напрямку Ангарськ, Волгоград. Дуже рідко приходять відповіді з Уфи, і майже не відповідає Перм. Хотілося, щоб родинні підприємства підтримували один одного в плані взаємного обміну інформацією та подібні зустрічі проводилися регулярно. Хотілося, щоб в наступних доповідях були висвітлені питання по досвіду відомості матбаланса. Чи є досвід вимірювання кількості виробленого коксу на териконі.

За підсумками року установи пенітенціарної системи складають завіряється обома сторонами і державною податковою інспекцією за місцем знаходження установ акт за доданою формою, в якому підтверджується направлення на адресу установ коштів з прибутку вищевказаних організацій та їх фактичне витрачання. Цей акт складається і посвідчується державною податковою інспекцією в разі якщо організація, що перераховує кошти, і установа пенітенціарної системи, яка отримує їх, контролюються різними податковими органами. При цьому складається розрахунок за кожним видом витрат, зазначених у цьому листі.

Як показують підсумки року, дуже істотну роль в боротьбі за врожаї грають терміни посіву.

Джим: Підсумки року виглядають багатообіцяючими.
 Винагороди за підсумками року диференціюються залежно від стажу роботи на даному підприємстві.

Якщо за підсумками року ринкова вартість цінних паперів, під які було створено резерв, підвищилася, то на суму підвищення проводиться коригування створеного резерву. При цьому дебетують рахунок 59 Резерви під знецінення вкладень у цінні папери і кредитують рахунок 91 Інші доходи і витрати. Аналогічний запис робиться при списанні з балансу цінних паперів, за якими раніше були створені відповідні резерви. Аналітичний облік за рахунком 59 Резерви під знецінення вкладень у цінні папери ведеться по кожному цінному папері.

Якщо за підсумками року ринкова вартість цінних паперів, під які було створено резерв, підвищилася, то на суму підвищення вироб-диться коригування створеного резерву. При цьому дебетують рахунок 59 Резерви під знецінення вкладень у цінні папери і кредитують рахунок 91 Інші доходи і витрати. Аналогічний запис робиться при списанні з балансу цінних паперів, за якими раніше були створені відповідні резерви. Аналітичний облік за рахунком Резерви під знецінення вкладень у цінні папери ведеться по кожному цінному папері.

Якщо за підсумками року з тієї чи іншої категорії цінних паперів буде збиток, він може бути перенесений на майбутнє протягом 10 років і в межах доходів від тієї ж категорії цінних паперів.

Винагорода за підсумками року доцільно виплачувати з урахуванням стажу роботи на даному підприємстві.

Довідково за підсумками року показують дивіденди, що припадають на одну звичайну і привілейовану акцію, а також дивіденди, передбачувані в наступному році.

Бухарін, підбиваючи підсумки року, заявляв: Ми вперше є тепер панами становища на хлібозаготівельних ринку, - і це відповідало дійсності.

Отримана підприємством за підсумками року прибуток розподіляється рішенням компетентного органу (наприклад, загальних зборів акціонерів в акціонерному товаристві або зборів учасників у товаристві з обмеженою відповідальністю) на виплату дивідендів, формування резервного та інших фондів, покриття збитків минулих років і ін. Що залишився нерозподіленим залишок прибутку по суті являє собою реінвестування прибутку в активи підприємства; він відбивається в балансі як джерело власних коштів і залишається незмінним до наступних зборів акціонерів.

Виплата винагороди за підсумками року - це не тільки матеріальне, заохочення, а й великий моральний фактор. Правильно тому надходять на тих підприємствах, де видачу премій здійснюють в урочистій обстановці. На Ростсільмаш, наприклад, видачу винагород дирекція, партійна, профспілкова і комсомольська організації заводу проводять як важливе масово-політичний захід, що має велике виховне значення. В цехах, відділах і службах в день видачі винагороди проводяться збори трудящих.

Отримана підприємством за підсумками року прибуток розподіляється рішенням компетентного органу (наприклад, загальних зборів акціонерів в акціонерному товаристві або зборів учасників у товаристві з обмеженою відповідальністю) на виплату дивідендів, формування резервного та інших фондів, покриття збитків минулих років і ін. Що залишився нерозподіленим залишок прибутку по суті являє собою реінвестування прибутку в активи підприємства; він відбивається в балансі як джерело власних коштів і залишається незмінним до наступних зборів акціонерів.

Атестацію аспіранта за підсумками чергового року фактично проводить його науковий керівник, роблячи в звіті за цей рік атестаційну запис виду: Протягом минулого року навчання аспірант успішно виконав робочий план даного року підготовки. Їм здані іспити з іноземної мови та філософії. Проведена намічена планом теоретична робота. За підсумками року аспірант атестується позитивно. Найчастіше атестація автоматично затверджується директором наукової організації, в якій аспірант проходить курс навчання. Публічна атестація не виключена, але це рідкісне явище.

При зіставленні за підсумками року суми фондів заохочення, нарахованої виробничими об'єднаннями (підприємствами), з сумою фондів заохочення, обчисленої за результатами діяльності міністерства (промислового об'єднання), як це передбачено пунктом 41 Основних положень про утворення та витрачання фонду матеріального заохочення і фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва (фондів заохочення) в 198г - 1985 роках в промисловості затверджених Держпланом СРСР, Мінфіном СРСР, Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 5 березня 1980 р № ЯР-6-Д, сума, на яку збільшено фонди заохочення проізводственник об'єднань (підприємств ) за економію матеріальних витрат, з розрахунку виключається.

Вихідними для планування є підсумки попереднього року, для використання яких абсолютно не важливо, яким шляхом вони отримані. це і є додатковою умовою, що утрудняє рішення задачі.

Президія ЦК Про підведення підсумків року та збільшення виробництва і закупок зерна, партійна організація і дирекція радгоспу критично розглянули результати господарської діяльності за 1962 року і розробили заходи щодо подальшого розвитку господарства на 1963 р Колектив радгоспу взяв зобов'язання виростити в 1963 р стопудовий урожай зернових , отримати по 250 ц зеленої маси кукурудзи і по 200 ц цукрових буряків з гектара, здати державі більше, ніж в 1962 р .: м'яса - на 146 т, молока - на 960 т, яєць - на 67 тис. штук. Розроблено заходи, що забезпечують виробництво в 1965 р м'яса в забійній вазі по 75 ц на сто гектарів ріллі і по 16 ц - на сто гектарів інших угідь.

На виплату винагороди за підсумками року в промисловості в 1978 р було витрачено 33% коштів фонду матеріального заохочення, причому - /з цих коштів отримали робочі. Розміри річного винагороди можуть досягати розмірів місячного заробітку.

Винагорода за роботу за підсумками року нараховується пропорційно отриманим протягом року виплат з фонду заробітної плати і з фонду матеріального заохочення, за винятком одноразової допомоги, а також допомоги по тимчасовій непрацездатності. Конкретний розмір винагороди в межах середнього винагороди на підприємстві встановлює керівник за участю місцевого комітету профспілки. Розмір може бути збільшений в межах коштів, відрахованих для винагороди в залежності від особистого внеску працівника в вдосконалення виробництва.

Підприємства, котрі припустилися за підсумками року перевищення коштів, спрямованих на споживання, в порівнянні з їх неоподатковуваних розміром і сплатили податок, відшкодовують зазначені суми (включаючи податок) за рахунок коштів, що спрямовуються на споживання в наступному році.

На виплату винагороди за підсумками року крім коштів, призначених за кошторисом для цієї мети, можуть бути також спрямовані вільні залишки коштів за іншими статтями фонду матеріального заохочення за умови забезпечення безперебійної та безаварійної подачі газу споживачам. Іншу ж частину невитрачених коштів доцільно направляти на створення резерву. Він може бути використаний на преміювання працівників за минулий час (у зв'язку з покриттям перевитрати фонду заробітної плати, якщо такий мав місце), частково для оплати відпусток і на інші цілі.

Для того щоб за підсумками року було відомо, від якого замовника недоотримано кошторисна сума накладних витрат, будівельна організація повинна визначати і зіставляти планову суму накладних витрат за окремими видами робіт і об'єктів, по яких є розрахунки базисної вироблення і базисної чисельності в будівельному виробництві з одержуваної від відповідного замовника кошторисної сумою накладних витрат. Порівняльні розрахунки перевіряються трестом і узгоджуються з відповідними замовниками.

на виплату винагороди за підсумками року крім коштів, призначених за кошторисом для цієї мети, можуть бути також спрямовані вільні залишки коштів за іншими статтями фонду матеріального заохочення за умови забезпечення безперебійної та безаварійної подачі газу споживачам. Іншу ж частину невитрачених коштів доцільно направляти на створення резерву. Він може бути використаний на преміювання працівників за минулий час (у зв'язку з покриттям перевитрати фонду заробітної плати, якщо такий мав місце), частково для оплати відпусток і на інші цілі.

Умови виплати винагороди за підсумками року (13-а заробітна плата) затверджуються керівником будівельної організації за погодженням з виборним органом первинної профспілкової з урахуванням тривалості безперервного стажу роботи в даній організації.

Разом з тим, аналізуючи підсумки першого послес'ездов-ського року, ми не можемо зупинятися на одних тільки загальних показниках, а повинні як кажуть, копнути глибше, подивитися, як же здійснюється підвищення всього рівня господарської роботи, той якісний поворот, якого зажадав від нас з'їзд.

Який бухгалтерський баланс складається за підсумками року.

Економічний аналіз роботи бригади за підсумками року проводить саме підрозділ (бригадир) у встановлені терміни в стандартних аналітичних таблицях, які на підприємстві розробляються і затверджуються централізовано. Потім функціональні служби цеху і бригадири аналізують діяльність бригад за даними аналітичних таблиць та інших документів. Результати аналізу оформляються документально у вигляді пояснювальної записки про підсумки господарської діяльності бригади з додатком набору стандартних аналітичних таблиць. Записка містить найважливіші висновки, що випливають з даних таблиць, і розкриває взаємозв'язок показників.

Далі аналізується вплив винагороди за підсумками року на забезпечення економного витрачання робочої сили і фонду заробітної плати, дотримання виробничої та трудової дисципліни.

Керуючі вищого рівня преміюються за підсумками року, середнього і нижчого рівнів - за підсумками місяця і кварталу. У деяких випадках виплати великих премій затягують, наприклад, до відходу керуючого на пенсію.

Комерційні банки повинні щорічно за підсумками року проходити аудиторську перевірку і публікувати у відкритому друці баланс за скороченою формою, визначеною ЦБ РФ, звіт про прибутки і збитки.

У разі отримання підприємством за підсумками року збитків і наявності в обліку сум використання прибутку протягом року сума збитків залишається на рахунку 80 як збитки, а сума, використана на планові заходи (виробничий і соціальний розвиток, заохочення працівників), відбивається як перевитрата цих коштів на рахунку 80 субрахунок Використання прибутку, при відсутності або недостатності коштів резервного фонду, які можуть бути спрямовані на їх покриття. Дані суми погашаються за рахунок чистого прибутку (прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства) наступного за звітним року.

Зрозуміло, що уявлення про підсумки року можна отримати тільки проаналізувавши стан справ в організації. Саме з такого аналізу і слід почати підготовку до формування облікової політики на майбутній господарський період.

Ефективність використання коштів для преміювання за підсумками року повинна проявлятися в зацікавленості працюючих в загальних підсумках роботи підприємства, в скороченні плинності кадрів, в зміцненні трудової дисципліни, в розвитку творчої роботи. Тому показники, що характеризують зазначені сторони діяльності підприємств, слід розглядати в сукупності з розмірами премій за підсумками роботи за рік.

У наступному році виплата винагороди за підсумками року відшкодовується підприємствам і організаціям за рахунок прибутку; в розрахунках за вільним залишком прибутку, що підлягає внеску до бюджету, прибуток, яку направляють на ці цілі повинна прийматися в сумах, передбачених планом, незалежно від виконання підприємствами і організаціями плану прибутку.

Загальну суму податку бухгалтер підраховує за підсумками року.

В результаті цього в цілому за підсумками року підприємство стає збитковим. Чи правомірне віднесення на собівартість витрат по ремонту основних засобів в кінці року.

Повний фінансовий звіт організація складає за підсумками року, менш детальні - поквартально.

Розмір винагороди за загальні результати роботи за підсумками року для всіх категорій працівників визначається за єдиною шкалою в залежності від безперервного стажу роботи. Для працівників, зайнятих в безперервному виробництві на окремих роботах з особливо важкими і шкідливими умовами праці з трьох - і че-тирехсменним графіком, а також на ділянках, де є особлива необхідність в забезпеченні стабільності кадрів, може встановлюватися окрема шкала, що забезпечує більш швидкий зростання винагороди в міру збільшення безперервного стажу роботи, або підвищені розміри винагороди за кожен рік безперервної роботи.

Припустимо, що загальні збори акціонерів за підсумками року прийняло рішення: 30% чистого прибутку товариства, що залишилася після сплати податків і формування фондів (по законодавству та статуту), реінвестувати, 20% чистого прибутку направити на виплату дивідендів по звичайних голосуючим акціям, 50% чистого прибутку залишити у вигляді залишку нерозподіленого прибутку.

Сума прибутку, що спрямовується на виплату винагороди за підсумками року, в розрахунках за вільним залишком прибутку, що подаються підприємствами та організаціями в райгорфінотдели згідно з додатком до інструкції Міністерства фінансів СРСР від 25 березня 1967 р №90 відображається окремим рядком, після фондів економічного стимулювання.

При встановленні розмірів коштів на виплату винагороди за підсумками року повинен бути проведений розрахунок цих коштів з урахуванням чисельності працівників, їх стажу і середньої заробітної плати. Рекомендується на виплату винагороди направляти 20 - 25% коштів фонду матеріального заохочення.

Наприклад, підприємство може не мати прибутку за підсумками року або може мати невеликий прибуток, яка, на думку аудитора, з урахуванням аналізу показників за попередні роки є не характерною для даного підприємства.