А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обчислення - страховий внесок

Обчислення страхових внесків індивідуальним підприємцям здійснюється на підставі відомостей про їх доходи, що подаються податковими органами, органом ПФР за місцем їх постійного проживання, а в разі якщо його діяльність здійснюється в іншому місці то за місцем здійснення цієї діяльності.

При обчисленні страхових внесків до Фонду соціального страхування, фонди обов'язкового медичного страхування, Фонд зайнятості населення обліковується базою також є ринкові ціни на продукцію, що видається в порядку натуральної оплати праці.

Визначення доходу для обчислення страхових внесків до ПФР зазначених категорій платників проводиться в установленому порядку.

Винагороди за агентським договором не враховуються при обчисленні страхових внесків до державних позабюджетних фондів.

Так як пільги, встановлені ст. 239 НК РФ, при обчисленні страхових внесків не враховуються, то при наявності наприклад, на підприємстві працівника-інваліда бази для обчислення ЄСП і страхових внесків до ПФР будуть різні.

До того ж далеко не всі доходи зазначених категорій платників, включаються до бази для обчислення страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, є їх чистими доходами, оскільки в неї можуть включатися і деякі витрати, пов'язані з отриманням доходів, в тому числі за договорами грома Данський - правового характеру. З огляду на це частка страхових внесків, що сплачуються до Пенсійного фонду Російської Федерації самозайнятими громадянами, що вилучається з їх доходу, фактично ще більше зростає.

Страхові внески в Пенсійних фонд сплачуються які займаються індивідуальною трудовою діяльністю з їх доходів за тарифами, передбаченими для обчислення страхових внесків з оплати праці робітників, службовців, членів кооперативів, включаючи обов'язкові страхові внески громадян. Страхувальники даної групи вносять встановлений відсоток страхових внесків, розрахований за доходами за попередній рік, а сплачують вперше - по обчисленого передбачуваному доходу за поточний рік. Після закінчення року або припинення індивідуальну трудову діяльність провадиться перерахунок за фактично отриманого доходу. Виявлена різниця підлягає стягненню з застрахованих або поверненню.

Вартість наданих відповідно до чинного законодавства пільг по використанню житлових приміщень і комунальних послуг не підлягає оподаткуванню і мають враховуватися при обчисленні страхових внесків до державних позабюджетних фондів.

Таким чином, оптимізація оподаткування шляхом укладення договору купівлі-продажу інформації не може принести іншого результату, крім фінансових санкцій як для підприємства (заниження бази для обчислення страхових внесків до Пенсійного фонду та неутримання прибуткового податку), так і для фізичної особи - приховування оподатковуваного доходу.

Відповідно до положень Федерального закону від 4 січня 1999№1 - ФЗ Про тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації й у фонди обов'язкового медичного страхування на 1999 рік базою для обчислення страхових внесків є нараховані на користь працівників виплати в грошовій і натуральній формі.

Листи Державної податкової служби РФ, ФФОМС РФ і ФСС РФ, що роз'яснюють порядок нарахування страхових внесків на ряд виплат, видані до 1999 м можуть застосовуватися тільки в частині що не суперечить положенням Федерального закону № 1 - ФЗ, принципово змінив базу для обчислення страхових внесків. Перш за все це відноситься до листа Державної податкової служби РФ від 1 жовтня 1997 № КУ-6-19 /701 в якому були наведені зведені дані про види виплат, на які не нараховуються страхові внески до госудрственной позабюджетні соціальні фонди. На нашу думку, в зв'язку з названими змінами з 1999 р слід нараховувати страхові внески на всі суми соціальних пільг, що надаються працівникам, за винятком виплачуваних за рахунок коштів ФСС та інших фондів, а також тих, які надаються відповідно до чинного законодавства і в межах встановлених нормативів.

Федерації й у фонди обов'язкового медичного страхування на 1999 рік страхові внески в ФОМС і ГФЗН обчислюються за встановленими тарифами по відношенню до виплат в грошовій або натуральній формі нарахованих на користь працівників із всім підставах, незалежно від джерел фінансування, а не тільки по відношенню до нарахованої оплати праці як це було встановлено раніше, вартість подарунків в цілому і виплату в погашення кредиту слід включати до бази для обчислення страхових внесків до цільових фондів.

Сплата страхових внесків з оплати праці нарахованої в іноземній валюті провадиться в рублях. Для обчислення страхових внесків оплата праці нарахована в іноземній валюті перераховується в рублі по курсу Центрального банку Російської Федерації, що діє на день нарахування страхових внесків.

На щоквартальній основі банки - учасники системи страхування вкладів сплачують страхові внески. Розрахункова база для обчислення страхових внесків визначається як середня хронологічна за розрахунковий період щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів, за винятком грошових коштів у внесках, які не підлягають страхуванню відповідно до Федерального закону. за вкладами в іноземній валюті щоденні балансові залишки визначаються у валюті Російської Федерації за офіційним курсом, що встановлюється Банком Росії щодня. Ставка страхових внесків не може перевищувати 015% розрахункової бази за останній розрахунковий період. У передбачених Федеральним законом випадках ставка страхового внеску може бути збільшена до 0 3% розрахункової бази, але не більше ніж на два розрахункових періоду протягом 18 місяців.

Звертаємо увагу, що відповідно до пунктом 8 Тимчасових правил аудиторської діяльності в Російській Федерації (додаток до Указу Президента Російської Федерації від 22 грудня 1993№2263 Про аудиторську діяльність в Російській Федерації) фізичні особи, які пройшли атестацію, можуть займатися аудиторською діяльністю самостійно, за умови реєстрації в якості підприємців. Тому тариф в розмірі206 відсотка і база для обчислення страхових внесків, встановлені на 1999 р для індивідуальних підприємців, застосовуються і по відношенню до приватних аудиторам.

Районний коефіцієнт на грошову компенсацію для придбання книговидавничої продукції та періодичних видань не нараховується, так як це не передбачено чинним законодавством. Сума виплаченої грошової компенсації не підлягає оподаткуванню і мають враховуватися при обчисленні страхових внесків до Пенсійного фонду РФ в межах встановлених норм.

Відповідно до чинного законодавства натуральна частина заробітку включається до складу враховуються баз для обчислення страхових внесків до державних позабюджетних фондів.

Законодавством передбачений тариф страхових внесків до Фонду соціального страхування в розмірі54%, від виплат на користь фізичних осіб, які мають характер оплати праці. Крім того окремим нормативним актом визначено перелік видів оплати праці які не враховуються при обчисленні страхових внесків.

Іншим категоріям працівників, які не мають права на безкоштовне отримання харчування, підприємства мають право самостійно надавати харчування як через належні їм їдальню, буфети та інші пункти громадського харчування, так і через такі структурні підрозділи сторонніх підприємств і організацій. У таких випадках витрати, не оплачувані за рахунок самих працівників, відносяться за рахунок власних коштів роботодавців, які залишаються після сплати податків, а також служать базою для обчислення страхових внесків до державних позабюджетних фондів, прибуткового податку і збору на потреби освітніх установ.

Згідно з Положенням для опалення житлових приміщень робітників і службовців, зайнятих на роботах у лісовій промисловості і лісовому господарстві їм відпускаються відходи деревини та гілля безкоштовно, а дрова - на пільгових умовах. Підприємства лісопромислового комплексу, крім того, відповідно до Галузевої угоди можуть виплачувати працівникам компенсацію на здешевлення паливних дров, придбаних для опалення житла, в розмірах не менше 4-кратної мінімальної місячної оплати праці. Так як пільги встановлені чинним законодавством (і Положенням по оплаті праці і Галузевими тарифними угодами), то їх вартість не включається до сукупного оподатковуваного доходу фізичних осіб, а також не враховується при обчисленні страхових внесків до державних позабюджетних фондів.

Здійснює операції з укладання договорів майнового і особистого страхування. Вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації і підприємства різних форм власності. У процесі роботи з клієнтами веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам'яті уваги, мотивацію поведінки і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги. Встановлює критерії і ступінь ризику при укладанні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров'я, вік, стать, освіта, стаж трудової діяльності рівень матеріального забезпечення та інші суб'єктивні якості що характеризують клієнта. Укладає і оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їх виконання, здійснює приймання страхових внесків. Забезпечує правильність обчислення страхових внесків, оформлення страхових документів та їх збереження. Сприяє формуванню зацікавленості і попиту на страхові послуги, враховуючи необхідність посилення матеріальної і моральної підтримки різних верств населення, а також наростання ризику, пов'язаного з конкуренцією, банкрутством, безробіттям і іншими відбуваються в сучасних умовах соціально-економічними процесами. Надає допомогу клієнтам в отриманні вичерпної інформації про умови страхування. Проводить роботу з виявлення та обліку потенційних страхувальників та об'єктів страхування, дає оцінку вартості об'єктів страхування. Протягом терміну дії укладених договорів підтримує зв'язок з фізичними і юридичними особами, що вступили в договірні відносини на страхові послуги. У разі заподіяння шкоди застрахованій здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику. Розглядає надходять від клієнтів скарги і претензії щодо спірних питань обчислення і сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору. Встановлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів щодо їх запобігання та усунення. Досліджує неосвоєні види страхових послуг і перспективи їх розвитку з метою застосування у своїй практиці і при створенні страхових органів і служб.