А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Джерело - господарсько-питне водопостачання

Джерела господарсько-питного водопостачання, водопідіймальні споруди, запасні резервуари і водорозподільна мережу повинні забезпечувати доброякісність води.

Джерело господарсько-питного водопостачання вибирають відповідно до вимог ГОСТ 2761 - 57 Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання.

Джерелом господарсько-питного водопостачання багатьох великих міст є поверхневі води. Майже в половині міст з населенням понад 100 тис. Чоловік централізоване водопостачання або повністю засноване на поверхневих водах, або становить більше 90% в балансі водоспоживання. Так як поверхневі води практично не захищені від забруднення, населення цих міст знаходиться під постійною загрозою споживання води, що не відповідає нормативам якості.

Джерелом господарсько-питного водопостачання часто служать відкриті водойми. В цьому випадку водозабірні споруди, які мають зону санітарної охорони, мають у своєму розпорядженні за течією річки вище рівня міста. Якщо підприємство розташоване на річці то рівень міста (селища) повинен бути вище (за течією річки) рівня підприємства.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання підлягає - погодженням з місцевими органами санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання підлягає погодженню з місцевими органами санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

вибір джерела господарсько-питного водопостачання підлягає погодженню з місцевими Радами і з місцевими органами Державного санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання підлягає погодженню з місцевими органами санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання підлягає погодженню з місцевими Радами і з місцевими органами Державного санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати е місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання слід узгоджувати з місцевими Радами депутатів трудящих і місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання в кожному окремому випадку узгоджується з органами санітарного нагляду.

Вибір джерела господарсько-питного водопостачання повинен бути узгоджений з місцевими Радами і місцевими органами Державного санітарного нагляду.

Санітарна охорона джерел господарсько-питного водопостачання, водогонів і вузлів водопровідних споруд здійснюється шляхом створення зони санітарної охорони.

Мікробіологічні та органолептичні показники питної води. Перевіряють придатність води джерел господарсько-питного водопостачання, що піддається попередній обробці для поліпшення її якостей методами технологічного аналізу. До останніх відносяться: визначення показника осаждаемость суспензії (швидкості осадження зважених часток при відстоюванні води), коагуліруемості (при регулюванні фільтровану-сти води), відносної фільтрованості хлоровану, умяг-чаемості і стабільності.

Перевірку придатності води джерел господарсько-питного водопостачання, що піддається попередній обробці для поліпшення її якостей, роблять за допомогою методів технологічного аналізу. До останніх відносяться: визначення показу -, теля осаждаемость суспензії (швидкості осадження зважених часток при відстоюванні води), коагуліруемості (при регулюванні фільтрованості води), відносної фільтрованості хлоріруе-мости, умягчаемості і стабільності.

Мікробіологічні та органолептичні показники питної води. Перевіряють придатність води джерел господарсько-питного водопостачання, що піддається попередній обробці для поліпшення її якостей методами технологічного аналізу. До останніх відносяться: визначення показника осаждаемость суспензії (швидкості осадження зважених часток при відстоюванні води), коагуліруемості (при регулюванні фільтровану-сти води), відносної фільтрованості хлоровану, умяг-чаемості і стабільності.

У зонах санітарної охорони джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, в прибережних водоохоронних зонах та на затоплюваних територіях не допускається зберігання нафти в нафтосховищах.

Вибір і оцінка якості джерел централізованого господарсько-питного водопостачання повинні проводитися відповідно до вимог ГОСТ 17103 - 87 Правила вибору і оцінка якості джерел централізованого господарсько-питного водопостачання.

Правила вибору та оцінки якості джерел централізованого господарсько-питного водопостачання також стандартизовані.

У річці яка служить джерелом господарсько-питного водопостачання нижчих за течією районів, концентрація фтору ще не перевищує ГДК, але в зв'язку з що здійснюється розширенням заводу і відповідним збільшенням обсягу стічних вод і відходів концентрація фтору в річці може зрости. 
Для водосховищ, які служать виключно джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання, повинні бути створені зони санітарної охорони.

Відповідно до ГОСТ 2761 - 84 джерела централізованого господарсько-питного водопостачання з урахуванням їх санітарної надійності вибирають в наступному порядку: міжпластові напірні ЕО-ди, міжпластові безнапірні води; штучно поповнюються ґрунтові води і подрусловом підземні води; поверхневі води. Можливість використання придатних для питного водопостачання підземних вод повинна розглядатися і при недостатніх їх запасах, заповнення дефіциту слід проводити за рахунок менш надійних в санітарному відношенні джерел води.

Зберігання нафти в нафтосховищах в зонах санітарної охорони джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, в прибережних водоохоронних зонах та на затоплюваних територіях забороняється.

Водойми підрозділяються па чотири категорії: (а) джерела господарсько-питного водопостачання централізованого та децентралізованого; (Б) водойми в межах населених місць, що використовуються для купання, спорту і відпочинку ласелонія; (В) водойми з цінними видами риб, що володіють високою чутливістю до кисню; (Г) інші рибохозяйствепние водойми.

Водойми поділяються на чотири категорії: (а) джерела господарсько-питного водопостачання централізованого та децентралізованого; (Б) водойми в межах населених місць, що використовуються для купання, спорту і відпочинку населення; (В) водойми з цінними видами риб, що володіють високою чутливістю до кисню; (Г) інші рибогосподарські водойми.

При розбурюванні водоносних горизонтів, які можуть бути використані як джерело господарсько-питного водопостачання, хімічні реагенти, що застосовуються для приготування бурового розчину, повинні бути узгоджені з органами МОЗ РФ. Інтервали залягання водоносних горизонтів повинні надійно ізолюватися.

При розбурюванні водоносних горизонтів, які можуть бути використані як джерело господарсько-питного водопостачання хімічні реагенти, що застосовуються для приготування бурового розчину, повинні бути узгоджені з органами МОЗ РФ. Інтервали залягання водоносних горизонтів повинні надійно ізолюватися.

У законодавстві Радянського Союзу передбачений спеціальний закон про санітарну охорону джерел господарсько-питного водопостачання, існуючих і знову споруджуваних водопроводів шляхом обов'язкової організації зон санітарної охорони як поверхневих, так і підземних джерел з метою забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності.

У зв'язку з тим, що ГОСТ 2761 - 57 (Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання) допускається вміст у водоймі хлоридів 350 мг /л і сульфатів 500 мг /л у ряді випадків потрібне проведення заходів з попередження засолонення води водойм.

Відповідно до стандарту (ГОСТ 2919 - 45) Б очищеній воді джерел господарсько-питного водопостачання визначають осаждаемость суспензії і здатність домішок коагулировать. Перевіряється також здатність води знебарвлюватися, фільтруватися і піддаватися хлоруванню.

В останні роки підземні води все більше стали застосовуватися в якості джерела господарсько-питного водопостачання, а використання поверхневих вод для цих цілей скорочується. Це пояснюється тим, що підземні води захищені від забруднення значно краще, ніж поверхневі. Тому підземні води необхідно ретельно захищати від забруднення.

Джерело господарсько-питного водопостачання вибирають відповідно до вимог ГОСТ 2761 - 57 Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання.

Комплекс використовуваних аналітичних показників визначається чинним ГОСТом Правила вибору і оцінка якості джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. В Відповідно до зазначених документів при вивченні санітарного стану водойм в аналіз включаються показники, що характеризують зовнішній вигляд водойми, ор-ганолептіческіе властивості води, санітарний режим водойми, вміст шкідливих специфічних речовин у водоймі мікробне забруднення води.

Вимоги до якості господарсько-питних вод в СРСР визначаються державними стандартами FOQJ 2761 - 74 Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання.

Величину Я слід визначати за методикою, наведеною в ГОСТ 2919 - 45 Вода джерел господарсько-питного водопостачання.

Хлоровану води визначають за методикою, зазначеної в ГОСТ 2919 - 45 (Вода джерел господарсько-питного водопостачання. При цьому показник хлоровану визначається найбільшою дозою хлору, при введенні якої в оброблюваної воді через Т хв. Для визначення хлорпоглощаемості води слід застосовувати методику, наведену в ГОСТ 2919 - 85 Вода джерел господарсько-питного водопостачання. Методи технологічного аналізу, при цьому тривалість контакту хлору з водою слід приймати не менше 10 хв і не більше 30 хв при середній швидкості руху води на ділянці від місця введення хлору до найбільш віддаленого теплообмен- ного апарату.

Для визначення хлорпоглощаемості води слід застосовувати методику, наведену в ГОСТ 2919 - 45 Вода джерел господарсько-питного водопостачання. Методи технологічного аналізу, при цьому продовж-ність контакту хлору з водою слід приймати не менше 10 хв і не більше 30 хв при середній швидкості руху води на ділянці від місця введення хлору до найбільш віддаленого теплообмінного апарату.

Для визначення хлорпоглощаемості води слід застосовувати методику, наведену в ГОСТ 2919 - 85 Вода джерел господарсько-питного водопостачання. Методи технологічного аналізу, при цьому тривалість контакту хлору з водою слід приймати не менше 10 хв і не більше 30 хв при середній швидкості руху води на ділянці від місця введення хлору до найбільш віддаленого теплообмін-ного апарату.

Очевидно, що скидання радіоактивних забруднень у відкриті водойми або річки робить останні непридатними служити джерелами господарсько-питного водопостачання, а в деяких випадках і виробничого водопостачання. Особливу небезпеку становить забруднення води і берегів річок для сільських місцевостей, в яких практично неможливо ізолювати берега і перешкодити населенню користуватися водою з річки.

Для визначення хлор поглощаемости води слід застосовувати методику, наведену в ГОСТ 2919 - 45 Вода джерел господарсько-питного водопостачання. Методи технологічного аналізу, при цьому тривалість контакту хлору з водою слід приймати не менше 10 хв і не більше 30 хв при середній швидкості руху води на ділянці від місця введення хлору до найбільш віддаленого теплообмінного апарату.

При наявності в розрізі свердловини проникних горизонтів, що містять прісні води, які можуть бути використані як джерело господарсько-питного водопостачання, хімічні реагенти, що застосовуються для приготування бурового розчину, повинні бути узгоджені з відповідними службами охорони здоров'я.