А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Джерело - формування - інвестиційні ресурс

Джерела формування інвестиційних ресурсів можуть бути власними, позиковими і залученими. До власних джерел відносяться прибуток і амортизаційні відрахування. Серед позикових джерел важливу роль відіграють кредити банків, випуск облігацій, а також використання лізингу.

Оптимізація джерел формування інвестиційних ресурсів полягає у встановленні оптимальних пропорцій внутрішніх (власних) і зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування з метою високої фінансової стійкості підприємства і максимізації прибутку.

Ма вибір конкретної схеми фінансування інвестиційного проекту та джерел формування інвестиційних ресурсів впливає ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів.

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства дозволяють виявити рівень фінансового ризику, пов'язаного зі структурою джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі майбутньої інвестиційної діяльності.

За титулу власності формуються підприємством інвестиційні ресурси поділяються на два основних види - власні і позикові. В системі джерел формування інвестиційних ресурсів такий поділ носить визначальний характер.

В сучасних умовах підприємства різних форм власності самостійно розробляють інвестиційні програми та забезпечують їх реалізацію відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами. Система забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел формування інвестиційних ресурсів і методів інвестування. При цьому вибір джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства визначає використання тих чи інших методів інвестування.

Починаючи з народження підприємства і закінчуючи його старінням, процес формування інвестиційних ресурсів носить регулярний характер. При цьому, кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується відмітними особливостями в темпах і джерелах формування інвестиційних ресурсів.

Інвестиційні ресурси, що залучаються з зовнішніх джерел, характеризують ту їх частину, яка формується поза межами підприємства. Вона охоплює притягається з боку як власний, так позиковий капітал. Склад цієї групи джерел формування інвестиційних ресурсів досить численний і буде детально розглянуто у відповідних розділах.

В сучасних умовах підприємства різних форм власності самостійно розробляють інвестиційні програми та забезпечують їх реалізацію відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами. Система забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел формування інвестиційних ресурсів і методів інвестування. При цьому вибір джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства визначає використання тих чи інших методів інвестування.

У процесі реалізації цього напрямку інвестиційної політики підприємства прогнозується загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності в передбачених обсягах (по окремих етапах її здійснення); визначається можливість формування цих ресурсів за рахунок власних фінансових джерел; виходячи з ситуації на ринку капіталу (або на ринку грошей) визначається доцільність залучення для інвестиційної діяльності позикових фінансових коштів. У процесі оптимізації структури джерел формування інвестиційних ресурсів забезпечується раціональне співвідношення власних і позикових джерел фінансування за окремими проектами і в цілому по інвестиційній програмі з метою запобігання зниженню фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в майбутньому періоді.

У процесі реалізації цього напрямку інвестиційної політики підприємства прогнозується загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності в передбачених обсягах (по окремих етапах її здійснення); визначається можливість формування цих ресурсів за рахунок власних фінансових джерел; виходячи з ситуації на ринку капіталу (або на ринку грошей) визначається доцільність залучення для інвестиційної діяльності позикових фінансових коштів. У процесі оптимізації структури джерел формування інвестиційних ресурсів забезпечується раціональне співвідношення власних і позикових джерел фінансування за окремими проектами і в цілому по інвестиційній програмі з метою запобігання зниженню фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в майбутньому періоді.