А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Джерело - оперативний струм

Джерела оперативного струму (постійного або змінного) можуть бути залежними і незалежними від режиму роботи і стану первинних випий захищається установки.

Джерела оперативного струму (постійного або змінного) можуть бути залежними і незалежними від режиму роботи і стану первинних ланцюгів захищається установки.

Джерела оперативного струму можуть бути залежними від режиму роботи і стану первинних ланцюгів захищається установки і можуть бути незалежними.

Джерела оперативного струму повинні бути завжди готові до дії і забезпечувати необхідну напругу або струм в обмотках включають і відключають електромагнітів. Тому до їх надійності пред'являються дуже високі вимоги. Для управління вимикачами і харчування пристроїв релейного захисту та автоматики використовуються два типи оперативного струму: постійний і змінний.

Джерела оперативного струму повинні бути постійно готові до дії і забезпечувати необхідну величину напруги або струму в обмотках включають і відключають електромагнітів. Тому до їх надійності пред'являються дуже високі вимоги.

Джерела оперативного струму повинні бути завжди готові до дії і забезпечувати необхідну величину напруги або струму в обмотках відключають і включають електромагнітів. Тому до їх надійності пред'являються дуже високі вимоги.

Джерела оперативного струму і їх вторинні ланцюги, за допомогою яких дистанційні та автоматичні пристрої впливають на приводи комутаційних апаратів, сигнальні пристрої і різні органи регулювання також відносять до вторинних пристроїв.

Джерела оперативного струму (постійного або змінного) можуть бути залежними і незалежними від режиму роботи і стану первинних випий захищається установки.

Джерела оперативного струму повинні бути досить потужними і забезпечувати високу стабільність напруги і надійність в роботі. Вибір цих джерел визначається характером електроустановки та вимогами надійності її роботи.

Схема магнітного пускача С-899. Джерело оперативного струму випрямляч ВГ живить постійним оперативним струмом ланцюг управління, в яку входять: заземлювальна жила кабелю живлення, вимикач В2 дросель Др, нульова точка двигуна, фазні дроти, опору фільтра напруги нульової послідовності котушка проміжного реле РП, розмикає контакт реле Яз.

Схема комутації генераторів постійного струму. Джерела оперативного струму повинні забезпечувати безперервність електропостачання без значного коливання напруги на затискачах приймачів.

Схема максимальної релейного захисту випрямляча. Джерелами оперативного струму можуть бути акумуляторні батареї, допоміжні випрямлячі трансформатори напруги, трансформатори струму, шини управління, блокування, і сигналізації, що живляться від окремого трансформатора або будь-якого іншого джерела.

Джерелом оперативного струму для виконання цієї операції можуть служити трансформатори струму і напруги, а також попередньо заряджені конденсатори.

Джерелом оперативного струму в цій схемі служить генератор підвищеної частоти /300 гц. Через трансформатор напруги НОМ-6 оперативний струм подається на шини. На кожній лінії встановлено трансформатор струму, за конструктивним виконанням представляє собою ТИП. 
Схема двостороннього АВР для ліній, обладнаних иклю-отримувача з вантажним і пружинним приводами. Джерелом оперативного струму в схемі є трансформатор напруги ТН. Для правильної роботи АВР схема електричних з'єднань підстанції повинна бути фіксованою. З цією метою на междушінном вимикачі яким проводиться включення резервного живлення, встановлюється вантажний або пружинний привід.

Джерелом оперативного струму служить трансформатор напруги 6 резервного введення.

Групова мінімальна захист напруги для двигунів напругою вище 1 до В. Джерелом оперативного струму служать попередньо заряджені (від зарядного пристрою УЗ) конденсаторні батареї. Тому вихідні реле захисту KL1 і KL2 мають затримку при поверненні для забезпечення надійності відключення вимикачів.

Схеми газового захисту трифазного трансформатора. Джерелом оперативного струму захисту, виконаної за рис. 121 6 є трансформатор напруги. Ланцюг самоудержіванія проміжного реле розмикається при відключенні вимикача і розмиканні його блок-контактів.

Джерелом оперативного струму захисту, виконаної за рис. 116 б, є трансформатор напруги. Ланцюг самоудержіванія проміжного реле розмикається при відключенні вимикача і розмиканні його блок-контактів.

Які джерела оперативного струму застосовують на електростанціях і підстанціях.

Які джерела оперативного струму застосовуються для релейного захисту, їх особливості.

Від джерел оперативного струму потрібна підвищена надійність, їх потужність повинна бути достатньою для надійного дії вторинних пристроїв при найважчих аваріях, а напруга повинна відрізнятися високою стабільністю. Вимоги високої надійності призводять до необхідності підвищеного резервування джерел оперативного струму і їх розподільних мереж.

Потужність джерел оперативного струму на підстанціях і РП повинна бути достатньою для забезпечення одночасного відключення вимикачів електропріемііков, підключених до АЧР1 або до однієї черги АЧРП.

Від джерел оперативного струму потрібна підвищена надійність, тому їх потужність повинна бути цілком достатньою для надійного дії вторинних пристроїв при найважчих аваріях, а напруга повинна відрізнятися високою стабільністю. Ці ж вимоги високої надійності призводять до необхідності підвищеного резервування джерел оперативного струму і їх розподільних мереж.

Вибір джерела оперативного струму залежить від призначення, характеру роботи і відповідальності електроприймачів, що живляться від проектованої електроустановки. Правильне рішення цього питання має суттєвий вплив на економічність і надійність електроустановок.

До джерела оперативного струму підключена ланцюг контролю ізоляції, що складається з стабілітрона V4 обмотки 1 - 2 реле К.

Схема включення конденсаторів з розділовими діодами. | Схема включення конденсаторів з релейним поділом. Конденсатори як джерело оперативного струму мають ряд особливостей, які необхідно враховувати при складанні схем.

Принципова схема блоку живлення захисту випрямленою струмом. Як джерело оперативного струму для релейного захисту використовують ці батареї.

Як джерело оперативного струму прийнятий випрямляч С. Цей метод теж, як і перший, не є досконалим. Тому питання про контроль наявності шуги не можна вважати остаточно вирішеним.

Як джерело оперативного струму Е схемою АВР використаний трансформатор напруги ТН-2 встановлений на резервній лінії.

При виборі джерела оперативного струму повинна проводитися перевірка надійності його роботи в різних режимах мережі. Для харчування електромагнітів включення електромагнітних приводів можуть бути застосовані джерела постійного і випрямленого струму. При цьому повинно бути забезпечено: напруга на затискачах електромагнітів включення не менше 85% нормальних значень, обумовлених для даного типу приводу; миттєве дію захисту при включенні вимикача на КЗ або ж прискорення дії захисту на час включення вимикача при застосуванні джерел випрямленого струму.

Як джерело оперативного струму застосовують і конденсатори, попередньо заряджені від мережі змінного струму через випрямний пристрій. Попередньо заряджені конденсатори можуть бути застосовані для харчування захистів від всіх видів ушкоджень і ненормальних режимів.

Як джерело оперативного струму застосовуються і конденсатори, попередньо заряджені від мережі змінного струму-а через випрямний пристрій. Попередньо заряджений-ше конденсатори можуть бути застосовані для харчування захистів від jcex 1відов пошкоджень і відхилень від встановленого режиму.

Як джерело оперативного струму застосовуються і конденсатори, попередньо заряджені від мережі змінного струму через випрямний пристрій. Попередньо заряджені конденсатори можуть бути застосовані для харчування захистів від всіх видів ушкоджень і - ненормальних режимів.

Як джерело оперативного струму може використовуватися або незалежне джерело постійного струму, або випрямляч, що підключається через проміжні трансформатори для трансформаторів струму кожної фази автомата. Вихідна напруга випрямляча стабілізується.

Як джерело оперативного струму використовуються блоки живлення.

Як джерело оперативного струму застосовуються малопотужні акумуляторні батареї 24 - 48 ст. Батарея працює з постійним підзарядом від випрямної установки. Пристрої захисту та автоматики виконуються за звичайними схемами, що передбачають застосування постійного оперативного струму, але з номінальною напругою реле постійного струму 24 або 48 в залежно від напруги батареї. Для того щоб виробляти вмикання і вимикання вимикачів, потрібно витрата значно більшої енергії, ніж може розвинути акумуляторна батарея. Тому вплив від пристроїв релейного захисту та автоматики проводиться на проміжну ланку, яка виконує необхідну операцію, звільняючи накопичену заздалегідь енергію натягу пружини, піднятого вантажу або стисненого повітря.

До надійності джерел оперативного струму пред'являються дуже жорсткі вимоги. Джерело оперативного струму повинен забезпечувати живлення пристроїв автоматики і релейного захисту в будь-якому, в тому числі і в аварійному, режимі роботи як системи електропостачання в цілому, так і даного конкретного об'єкта, що захищається або автоматизируемого елемента цієї системи.

Як джерело оперативного струму, що живить кола сигналізації рис. 2 - 23 г, використовується трансформатор власних потреб підстанції або вимірювальний трансформатор напруги.

Як джерело оперативного струму на підстанції Б використовується попередньо заряджена конденсаторна батарея, оскільки при відключенні Л2 з боку джерела живлення підстанція Б залишається без напруги.

Як джерела оперативного струму для швидкодіючих вимикачів, як правило, слід застосовувати випрямні пристрої. На потужних суміщених тягових підстанціях, що мають як джерело оперативного струму акумуляторну батарею, допускається оперативні ланцюга швидкодіючих вимикачів живити від акумуляторної батареї.

Схема максимального струмового захисту в однорелейном виконанні з незалежною витримкою часу. Комплект захисту (блок реле типу КЗ-31. | Схема максимального струмового захисту в двухрелей-ном виконанні з незалежною витримкою часу. Комплект. Як джерела оперативного струму використовуються трансформатори струму і напруги. При виборі джерела оперативного струму повинна проводитися перевірка надійності його роботи в різних режимах мережі. для харчування електромагнітів включення електромагнітних приводів можуть бути застосовані джерела постійного і випрямленого струму.

як джерело оперативного струму застосовуються і конденсатори, попередньо заряджені від мережі змінного струму через випрямний пристрій, які можуть бути застосовані для харчування захистів від всіх видів пошкоджень і ненормальних режимів.

як джерело оперативного струму використовується тільки конденсаторне пристрій, тому вимикач 6 - 10 кв трансформатора може бути з електромагнітним приводом.

як джерела прстоянного оперативного струму переважно застосовують акумуляторні батареї, які є незалежними джерелами оперативного струму і дозволяють забезпечити надійну роботу вторинних пристроїв навіть при повному знеструмленні електроустановки. Однак при використанні акумуляторних батарей підвищується вартість електроустановок і ускладнюється їх обслуговування.

Що є джерелом оперативного струму на електростанціях і які навантаження від нього харчуються.