А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Джерело - забруднення - водойма

Джерела забруднення водойм шкідливими неорганічними речовинами - промислові та побутові стічні води, розчинні і зважені у воді тверді виробничі відходи, поверхневий стік, що містить пестициди і шкідливі речовини, які осідають на поверхню ґрунту з атмосфери після викиду в неї відходів виробництва.

Джерела забруднення водойм, як уже зазначалося, - в основному промислові і частково побутові стічні води.

Джерелом забруднення водойм шкідливими речовинами є також стічні води судів, які поділяються на три групи: фанові або фекальні; господарсько-побутові які включають стоки від камбуза, душів, пралень та ін .; підсланевих, або нефтесодержащие.

Джерелом забруднення водойм є також поверхневий стік.

Джерелом забруднення водойм можуть бути нафтовидобувна і нафтопереробна промисловість. При видобутку нафти у водойми скидаються баластових води, що містять суспензії, нафта, різні солі похідні нафти, йод, бром і ряд інших речовин.

Джерелом забруднення водойм шкідливими речовинами є також стічні води судів, які поділяються на три групи: фанові або фекальні; господарсько-побутові які включають стоки від камбуза, душів, пралень та ін .; підсланевих, або нефтесодержащие.

Джерелом забруднення водойм є також поверхневий стік.

найбільшим джерелом забруднення водойм свинцем є етилований бензин: в 1 л бензину міститься 117 мг свинцю. Свинець легко всмоктується в шлунково-кишковому тракті потрапляючи з током крові в усі органи і тканини і накопичуючись в кістках.

Одним з джерел забруднення водойм і повітряного басейну є скиди вакуумних установок. При проектуванні цих установок передбачаються заходи для забезпечення вмісту шкідливих речовин у викидах в межах санітарних норм, проте на практиці кількість забруднень з вакуумних установок часто перевищує передбачене в проекті.

Одним з джерел забруднення водойм є нафтопереробна і нафтохімічна промисловість. Питома витрата свіжої води на сучасних нафтопереробних заводах (НПЗ) дорівнює 0 5 м3 на 1 т нафти, що переробляється для паливного і 1 м3 на 1 т нафти, що переробляється для паливно-масляної-ного профілю.

Тріщини можуть служити джерелом забруднення водойми протягом тривалого часу через невеликі витоків продукту.

Чим далі тим більше небезпечним джерелом забруднення водойм стає сільське господарство. За двадцять років, починаючи з 1950 р, виробництво, а отже, і використання мінеральних добрив в країні виросло в 10 разів, зросло виробництво і засобів захисту рослин.

Відходи масла є одним з джерел забруднення водойм, грунту і атмосфери. Усунення цього забруднювача можливо шляхом утилізації або повної ліквідації. Найефективнішим засобом захисту навколишнього середовища є зменшення викидів і витоків масел на всіх стадіях виробництва.

Свищі і малі тріщини можуть служити джерелом забруднення водойм протягом деякого часу, до визначення місця витоків. При незначних тисках такі пошкодження затягуються шаром парафіну і механічних домішок, що містяться в нафті. Витік з щілинного отвору зростає швидше, ніж з круглого. Ця різниця особливо помітна при малих отворах. Якщо площа змінного перерізу отвору перевищує 1 мм 2 то його форма не впливає на величину витоку.

Однак використання води промисловими підприємствами часто є джерелом забруднення водойм і вимагає здійснення комплексу заходів з очищення води перед її скиданням.

Крім попадання у водойми нафти зі стічними водами, джерелами забруднення водойм авляются: а) забруднені нафтою території промислової внаслідок відсутності необхідного благоустрою свердловин, відсутність обвалування ємностей і пристроїв для збору нафти і промивної води при ремонті устаткування і очищення свердловин, а також при очищенні труб від парафіну; 6) замазученного території при витоку нафти з нафтопроводу-ної мережі та випусках нафти на поверхню землі під час ремонтів всередині промисловий мережі; в) скупчення нафти на території збірних пунктів внаслідок витоків в нафтопровідної мережі і запірної арматури, а також внаслідок переливів нафти в резервуарах і періодичної зачистки резервуарів, що призводить до просочення ґрунту нафтою, яка під час танення снігу та дощів також несеться в водойму; г) замазученного береги річок і прибережних ділянок внаслідок неправильного розміщення та пристрої ємностей, які беруть скидається після де-емульсаціі нафти стічну воду разом з нафтової емульсією; зазвичай такі ємності представляють собою ями з неукріпленими валами, розташовані в безпосередній близькості від водойм.

Крім попадання у водойми нафти зі стічними водами, джерелами забруднення водойм є: а) забруднені нафтою території промислової внаслідок відсутності необхідного благоустрою свердловин, відсутність обвалування ємностей і пристроїв для збору нафти і промивної води при ремонті устаткування і очищення свердловин, а також при очищенні труб від парафіну ; б) замазученного території при витоку нафти з нафтопроводу-ної мережі та випусках нафти на поверхню землі під час ремонтів всередині промисловий мережі; в) скупчення нафти на території збірних пунктів внаслідок витоків в нафтопровідної мережі і запірної арматури, а також внаслідок переливів нафти в резервуарах та періодичної зачистки резервуарів, що призводить до просочення ґрунту нафтою, яка під час танення снігу та дощів також несеться в водойму; г) замазученного береги річок і прибережних ділянок внаслідок неправильного розміщення та пристрої ємностей, які беруть скидається після де-емульсаціі нафти стічну воду разом з нафтової емульсією; зазвичай такі ємності представляють собою ями з неукріпленими валами, розташовані в безпосередній близькості від водойм.

Промислові підприємства скидають у водойми величезні кількості стічних вод. Найбільша кількість стічних вод, що містять різноманітні токсичні домішки, скидає заводи целюлозно-паперової, нафтової, нафтопереробної та хімічної промисловості. Джерелами забруднення водойм є сільське господарство, при недостатньо раціональному веденні якого в річки.

Заводи скидають в водойми величезні кількості стічних вод. Найбільша кількість стічних вод, що містять різноманітні токсичні домішки, скидають заводи целюлозно-паперової, нафтової, нафтопереробної та хімічної промисловості. Джерелом забруднення водойм є також сільське господарство, при недостатньо раціональному веденні якого в річки і озера потрапляють добрива і отрутохімікати. В результаті річки, озера, моря та океани все в більшій мірі забруднюються нафтою, важкими металами, хлорорганічними і іншими органічними сполуками, радіоактивними речовинами і безліччю інших отруйних речовин і хімікатів. Проблема захисту Світового океану турбує зараз громадськість всіх країн світу. У Світовому океані здійснюється глобальний процес дихання земної кулі - фотосинтез, при якому засвоюється значна частина двоокису вуглецю атмосфери і виробляється більше половини її кисню. Загибель планктону, за допомогою якого йде фотосинтез, погіршує природний газообмін між атмосферою і океаном. Поряд з цим постійне отруєння водойм може призвести врешті-решт до загибелі всього живого в Світовому океані.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що незалежно від того, чи встановлені стандарти якості води та класифікація вододжерел, для здійснення контролю обов'язково потрібні стандарти на випуски в водойму[О-34 с. Відзначається труднощі встановлення таких стандартів через багатьох джерел забруднення водойм і через особливості розведення сто - Ков в них.

У дощових водах міститься значна кількість нерозчинених мінеральних домішок, а також забруднення органічного походження. Дослідженнями встановлено, що дощові води можуть бути джерелом забруднення водойм. Освіта (випадання) дощових вод відбувається досить нерівномірно.

Разом з тим необхідно відзначити, що в зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості застосування води в якості охолоджуючого агента для багатьох районів є фактором лімітуючим. Крім того, використання води промисловими підприємствами часто є джерелом забруднення водойм і вимагає здійснення комплексу заходів з очищення води перед її скиданням. Найважливішим елементом з охорони навколишнього середовища є така організація водопостачання, при якій здійснюється замкнутий цикл, тобто відсутні стоки води в водойми.

Разом з тим необхідно відзначити, що в зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості застосування води в якості охолоджуючого агента для багатьох районів є обмежуючим фактором. Крім того, використання води промисловими підприємствами часто є джерелом забруднення водойм і вимагає здійснення комплексу заходів з очищення води перед її скиданням.

Лабораторія промивально-пропарювальної станції здійснює систематичний контроль за вмістом шкідливих домішок у воді що спускається в каналізацію. З впровадженням флотаційного очищення стоків станція Баладжари перестала бути джерелом забруднення водойм і навколишньої місцевості.

Разом з тим необхідно відзначити, що в зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості застосування води в якості охолоджуючого агента для багатьох районів є фактором лімітуючим. Крім того, використання води промисловими підприємствами часто є джерелом забруднення водойм і вимагає здійснення комплексу заходів по очищенні води перед її скиданням.

З санітарної точки зору недоліком хімічної очистки стічних вод є утворення значної зволоження осаду, що містить нафту. Цей осад при вивезенні його в відвал може знову з'явитися джерелом забруднення водойм і грунту нафт ио, яка може вимиватися з зневодненого осаду атмосферної водою.

Лікувально-профілактичні установи і будинки відпочинку розміщують в зеленій зоні групами, створюючи для них єдину систему обслуговування, інженерного обладнання та транспорту. Вони не повинні перебувати з підвітряного боку по відношенню до найближчих промисловим підприємствам, теплоелектростанціям, очисних споруд міської каналізації, полях асенізації, а також нижче за течією річки щодо джерел забруднення водойм.

Слід зазначити, що забруднення водних систем представляє велику небезпеку, ніж забруднення атмосфери. Це обумовлено тим, що процеси регенерації або самоочищення протікають у водному середовищі набагато повільніше, ніж у повітряному. Джерела забруднення водойм різноманітніші і менш передбачувані. Природно, процеси, що здійснюються в водному середовищі і піддаються забрудненню, більш чутливі самі по собі і мають більше значення для забезпечення життя на Землі ніж ті які протікають в атмосфері.

Холодоагенти (англ, cooling agents) - речовини, що служать для відводу тепла від охолоджуваних поверхонь. Як холодоагентів використовують воду, повітря, водні розчини хлористих солей натрію, калію, магнію (розсоли), зріджені гази - аміак, пропан, етан, фреони та ін. В нафтопереробці для конденсації і охолодження нафтопродуктів широко застосовують воду і повітря. Використання води часто є джерелом забруднення водойм і вимагає здійснення комплексу заходів з очищення води перед її скиданням. Найважливішим елементом з охорони навколишнього середовища є так зване оборотне водопостачання, при якому відсутні стоки води в водойми. При оборотному водопостачанні нагріта вода повторно використовується після її охолодження шляхом часткового випаровування в градирнях, спеціальних басейнах або під вакуумом.

З 500 з гаком тис. Км трубопроводів водопровідних мереж 55% вимагають: термінової заміни та ремонту, на кожні100 км трубопроводів за один рік в середньому припадає 45 аварій, причому з кожним роком становище все погіршується. Про яке покращення якості питної води можна міркувати, якщо 80% систем водопостачання заросло всередині а каналізація в існуючому стані є потенційно небезпечним джерелом забруднення водойм і підземних вод, ґрунту і все, що на ній росте.

З 500 з гаком тис. Км трубопроводів водопровідних мереж 55% потребують термінової заміни та ремонту, на кожні100 км трубопроводів за один рік в середньому припадає 45 аварій, причому з кожним роком становище все погіршується. Про яке покращення якості питної води можна міркувати, якщо 80% систем водопостачання заросло всередині а каналізація в існуючому стані є потенційно небезпечним джерелом забруднення водойм і підземних вод, ґрунту і все, що на ній росте.

В даний час забруднення вододжерел набуває катастрофічних розмірів. Забруднення водних систем представляє велику небезпеку, оскільки процеси, що відбуваються в них, мають величезне значення для забезпечення життя на Землі. Водні екосистеми надзвичайно чутливі до впливу забруднювачів. Процеси самоочищення і відновлення водних екосистем відбуваються повільно. Джерела забруднення водойм дуже різноманітні і важко піддаються нейтралізації.

Слід зазначити, що руйнування екосистем означає і деградацію біосфери в цілому, зниження її загальної продукції. Вирубка лісів, ерозія грунтів, заміщення природних ландшафтів гірничими виробками, водосховищами, урбанізованими територіями знижує загальну біомасу фотосинтетиков, на значних площах може переривати процеси біотичного кругообігу. Джерелом комплексу перешкод є шахтні відвали і териконів, в яких відбуваються складні фізико-хімічні процеси з виділенням шкідливих речовин в атмосферу, воду і грунт. У деяких випадках забруднення приймає найнесподіваніші форми. Наприклад, небезпечним джерелом забруднення водойм в США виявилася спортивне полювання, і навіть велася боротьба за заборону використання свинцевого дробу, оскільки водоплавні птахи приймають її за гравій і насіння рослин.

Інтенсивність процесів самоочищення залежить від кліматичних умов регіону, в тому числі від радіаційного режиму, і від властивостей самої нафти. Міграція нафти і нафтопродуктів у водному середовищі здійснюється в плівковій, емульгованої і розчиненої формах, а також у вигляді нафтових агрегатів. Донні опади акумулюють нафту, однак цей процес не можна розглядати як самоочищення акваторій. В цьому випадку розкладання сорбованих вуглеводнів відбувається значно повільніше, ніж у водному середовищі. Крім того, на контакті середовища і руслових відкладень встановлюється динамічна рівновага і опади можуть служити повторним джерелом забруднення водойми.