А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Джерело - виплата - дохід

Джерело виплати доходу за результатами своїх розрахунків повинен отримати реальний дохід іноземної юридичної особи. Виходячи з викладеного, представляється, що в доповнення до контракту на купівлю повинні бути додані платіжні документи, що підтверджують вартість придбання акцій іноземною юридичною особою.

Джерело виплати доходів платнику податку - організація або фізична особа, від якого платник податків отримує дохід.

Джерелами виплати доходів фізичним особам за межами Російської Федерації є іноземні організації.

Джерелами виплат доходів можуть виступати російські організації, індивідуальні підприємці і постійні представництва іноземних організацій в Російській Федерації. Податкові агенти зобов'язані обчислити, утримати та сплатити суму податку на доходи фізичних осіб. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів.

Джерелом виплати доходів платнику податку, згідно з ПК, є організація або фізична особа, від якого платник податків отримує дохід.

Ваша організація як джерело виплати доходу за договором купівлі-продажу цінних паперів повинна утримати і перерахувати прибутковий податок з сум, виплачених фізичній особі.

Оподатковуються у джерела виплати доходів за ставкою 15% відповідно до п.п. 61і 62Інструкції.

При наявності декількох джерел виплати доходу майновий податкове вирахування надається тільки у одного джерела виплати доходу за вибором платника податку.

У разі виплати дивідендів джерелом виплати доходу є емітент. Емітент обчислює, утримує і перераховує прибутковий податок до бюджету. Дивіденди перераховуються, як правило, за допомогою уповноваженої організації (наприклад, банку або депозитарію) тим способом (готівкою, поштовим або банківським переказом), який вказаний в анкеті акціонера. При перерахуванні акціонер отримує суму дивіденду вже за вирахуванням податку, який перераховується податковим агентом до бюджету, а відповідні відомості про утримання податку спрямовуються до податкової інспекції за місцем реєстрації акціонера.

Податок стягується у організації - джерела виплати доходів за векселями.

Зайве утримані за місцем знаходження джерела виплати доходу суми податку зараховуються фізичним особам в сплату майбутніх платежів або повертаються їм за їх заявою.

Зайве утримані за місцем знаходження джерела виплати доходу суми прибуткового податку зараховуються фізичним особам в сплату майбутніх платежів або повертаються їм за їхніми заявами.

Прибутковий податок обчислюється і стягується у джерела виплати доходу (підприємствами, установами і організаціями, нотаріусами, які займаються приватною практикою, фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи), або податковим органом.

Таким чином, в даній ситуації джерела виплати доходу надається можливість визначити об'єкт оподаткування розрахунковим шляхом на підставі середніх цін фондового ринку.

Якщо розрахунок і сплата податку виробляються джерелом виплати доходу (брокером, довірчим керуючим, управляючою компанією, що здійснює довірче управління майном, що є пайовий інвестиційний фонд, або іншою особою, яка вчиняє операції за договором доручення або по іншому подібному договором на користь платника податків) у податковому періоді майновий податковий відрахування надається джерелом виплати доходу з можливістю подальшого перерахунку після закінчення податкового періоду при поданні податкової декларації до податкового органу.

Таке повернення (залік) фізичній особі податку джерелом виплати доходу не за місцем основної роботи даної особи проводиться в межах календарного року. Причому, якщо на таких фізичних осіб повідомлялися в податкові органи відомості про виплачені їм доходи та утриманий податок, то про зроблений повернення (заліку) податку повідомляється податковому органу в п'ятиденний термін з моменту повернення або заліку податку. Про проведене повернення (заліку) податку працівникам, для яких робота на даному підприємстві в установі організації або в іншого роботодавця є основною, повідомляється податковим органам лише в тому випадку, якщо працівникам видавалися довідки про суми нарахованого доходу та утриманого з нього прибуткового податку а для подання до податкового органу.

Таке повернення (залік) фізичній особі податку джерелом виплати доходу не за місцем основної роботи даної особи проводиться в межах календарного року. Причому, якщо на таких фізичних осіб повідомлялися в податкові органи відомості про виплачені їм доходи та утриманий податок, то про зроблений повернення (заліку) податку повідомляється податковому органу в п'ятиденний термін з моменту повернення або заліку податку. Про проведене повернення (заліку) податку працівникам, для яких робота на даному підприємстві в установі організації або в іншого роботодавця є основною, повідомляється податковим органам лише в тому випадку, якщо працівникам видавалися довідки про суми нарахованого доходу та утриманого з нього прибуткового податку а для подання до податкового органу.

Таке повернення (залік) фізичній особі податку джерелом виплати доходу не за місцем основної роботи даної особи проводиться в межах календарного року. Причому, якщо на таких фізичних осіб повідомлялися в податкові органи відомості про виплачені їм доходи та утриманий податок, то про зроблений повернення (заліку) податку повідомляється податковому органу в п'ятиденний термін з моменту повернення або заліку податку.

При неможливості утримати у платника податків обчислену суму податку джерелом виплати доходу податковий агент (брокер, довірчий керуючий або інша особа, вчиняє операції за договором доручення, договором комісії, іншим договором на користь платника податків) протягом одного місяця з моменту виникнення цієї обставини в письмовій формі повідомляє податковий орган за місцем свого обліку про неможливість зазначеного утримання і сумі заборгованості платника податків. Сплата податку в цьому випадку проводиться відповідно до статті228 цього Кодексу.

Податкова картка складається бухгалтерією і містить відомості про джерелі виплати доходів, про одержувача доходів. У ній відображаються пільги, відрахування, сукупний дохід по місяцях і за весь оподатковуваний період, а також за видами доходів, розраховується прибутковий податок. У ній повинно бути зазначено, про доходи якого звітного року вона заповнюється, наприклад: Податкова картка з обліку доходів і прибуткового податку за 1998 рік. Всі суми в картці відображаються в рублях і копійках, крім сум оподатковуваного доходу та сум прибуткового податку.

Фізичні особи ( так само як і роботодавці - джерела виплати доходів), винні в несплаті прибуткового податку, притягаються до адміністративної, податкової та кримінальної відповідальності відповідно до норм чинного законодавства.

У разі коли при розрахунку доходів від відчуження акцій джерело виплати доходу не має можливості отримати від іноземного продавця договір на покупку цих цінних паперів іноземною юридичною особою, не має можливості отримати свідоцтво незалежного відомості про доходи фізичної особи повинні бути представлені в податкові органи у вигляді нової довідки, натомість раніше поданій, за формою, наведеною в додатку 3 до Інструкції №35 не пізніше 1-го числа другого місяця кварталу, наступного за кварталом, в якому проведено перерахунок з податку.

На відміну від податкових агентів збирачі податків не є джерелами виплати доходів платникам податків і не мають повноважень по утриманню податків. Їх функції обмежені прийомом платежів і здійсненням контролю за своєчасністю їх сплати.

Податковим кодексом встановлено різний порядок оподаткування дивідендів в залежності від джерела виплати доходів.

Зменшення оподатковуваного доходу, отриманого під час канікул, проводиться джерелом виплати доходу за умови пред'явлення довідки навчального закладу про період канікул і документа, що посвідчує, що дана особа є учнем, студентом або слухачем цього навчального закладу.
 Суми матеріальної вигоди, нарахованого та утриманого податку, відображаються джерелом виплати доходу в податковихкартках, що заповнюються на кожного вкладника за формою, передбаченою в Додатку № 7 до цієї Інструкції. Розрахунок такої вигоди джерело її нарахування зобов'язаний проводити за формою, наведеною у зазначеній картці.

Зменшення оподатковуваного доходу, отриманого під час канікул, проводиться джерелом виплати доходу за умови пред'явлення довідки навчального закладу про період канікул і документа, що посвідчує, що дана особа є учнем, студентом або слухачем цього навчального закладу. Ця пільга надається учням, студентам, аспірантам, слухачам навчальних закладів, розташованих на території Російської Федерації.

Суми матеріальної вигоди, нарахованого в утриманого податку, відображаються джерелом виплати доходу в податковій картці що заповнюється за формою, передбаченою в Додатку № 7 до цієї Інструкції.

Сума відсотків перераховується на розрахунковий рахунок за мінусом утриманого податку у джерела виплати доходу (при погашенні векселя): д-т рах.

Суми матеріальної вигоди, нарахованого та утриманого з такої вигоди податку відображаються джерелом виплати доходу в податковихкартках, що заповнюються за формою, передбаченою в Додатку № 7 до цієї Інструкції. Розрахунок такої вигоди джерело її нарахування зобов'язаний проводити за формою, наведеною у зазначеній картці.

Розрахунок подається податковим агентом до податкового органу за місцем знаходження податкового агента (джерела виплати доходу) не пізніше 30 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду, а за підсумками податкового періоду не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Податок, утриманий при виплаті доходу, перераховується до бюджету податковим агентом, який здійснив виплату, протягом 10 днів з дня виплати доходу.

При наявності декількох джерел виплати доходу майновий податкове вирахування надається тільки у одного джерела виплати доходу за вибором платника податку.

Іноземні (міжнародні) організації надсилають повідомлення до податкового органу за місцем знаходження джерела виплати доходу і в Міністерство РФ з податків і зборів.

Встановлені цією статтею стандартні податкові відрахування надаються платнику податку одним з роботодавців, які є джерелом виплати доходу, за вибором платника податку на підставі його письмової заяви та документів, що підтверджують право на такі податкові вирахування.

Юридичні та фізичні особи, які не визнані в установленому порядку роботодавцями, які є джерелом виплати доходу фізичним особам на виконання цивільно-правових договорів, не має права надавати стандартні податкові відрахування.

Встановлені цією статтею стандартні податкові відрахування надаються платнику податку одним з роботодавців, які є джерелом виплати доходу, за вибором платника податку на підставі його письмової заяви та документів, що підтверджують право на такі податкові вирахування.

При отриманні фізичними особами доходів за операціями купівлі - продажу цінних паперів, у джерела виплати доходу можуть прийматися до заліку витрати, підтверджені документами з придбання таких паперів.

Прибутковий податок з доходів, отриманих від підприємств, установ і організацій, що є джерелами виплати доходів, підлягає утриманню цими підприємствами з суми сукупного доходу громадян з початку календарного року.

Другий вид доходу за векселями (відсотки) обкладається також за ставкою 13% у джерела виплати доходу. Розрахунок податку та його перерахування в бюджет виробляє податковий агент - платник за векселем.

Таким чином, при нарахуванні доходу за векселем в обліку платника (дебет рахунку обліку джерела виплати доходу, кредит рахунку 66 Векселі видані) на суму податку на прибуток з доходу по документу складається проводка: дебет рахунку 66 Векселі видані і кредит рахунку 68 Розрахунки з бюджетом. А в обліку векселедержателя одночасно з нарахуванням заборгованості перед бюджетом (дебет рахунку 81 Використання прибутку, кредит рахунку 68 Розрахунки з бюджетом) складається проводка: дебет рахунку 68 Розрахунки з бюджетом, кредит рахунку 74 Векселі отримані на суму податку на прибуток з отриманого (реалізованого) доходу за векселем, що підлягає перерахуванню до бюджету особою - джерелом його виплати.

Повідомлення надсилається в місячний термін з моменту виникнення права на отримання доходів окремо по кожному джерелу виплати доходу з зазначенням кожного виду доходу.

Сума матеріальної вигоди, що підлягає оподаткуванню, і сума нарахованого та утриманого податку, відбивається джерелом виплати доходу в податковихкартках, що заповнюються за формою, передбаченою в Додатку № 7 до цієї Інструкції.

Однак свідоцтво незалежного аудитора буде підтверджуючим документом тільки в разі якщо акція придбана джерелом виплати доходу на організованому ринку цінних паперів.