А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стираність - матеріал

Стираність матеріалу характеризується величиною втрати початкової маси, віднесеної до 1 м2 площі стирання. Опір стирання визначають для матеріалів, призначених для підлог, дорожніх покриттів, сходових ступенів і ін. Деякі матеріали відчувають також на знос. Зносом називають руйнування матеріалу при спільній дії стирання н удару. Міцність при зносі оцінюється втратою в масі вираженою у відсотках. зносу піддають матеріали для дорожніх покриттів п баласту залізниць. Опір удару має велике значення для матеріалів, що застосовуються в підлогах і дорожніх покриттях.

Якщо стираність матеріалу незначна, то його відчувають при 400 - МОГО оборотах диска машини, змінюючи шліфувальну шкурку через кожні200 оборотів.

Відсоток стиранням матеріалу визначають вагою його частинок, що пройшли після 24-год.

У деяких випадках визначають стираність матеріалу. Стираність ізоляції емальованих проводів вимірюється на спеціальних приладах. Один з них здійснює стирається зворотно-поступальний рух сталевого стерженька - голки діаметром 0 6 мм по поверхні зразка емальованого дроту.

З табл. 17 видно, що стирання матеріалів через місяць не змінювалася, а показники міцності (межа міцності на стиск, опір удару, зламу, вигину, питома ударна в'язкість) збільшувалися. Усадка в ці терміни практично не змінювалася.

До недоліків процесу слід віднести істотну залежність показників роботи печі від якості вихідного коксу, підвищені чад і стирання матеріалу в процесі прожарювання.

Стираністю називається здатність матеріалу зменшуватися в обсязі (мм /см2) або масі (г /см2) лод дією зусиль стирання. Висловлюють стираність втратою зразка в масі віднесеної до площі стирання. Величину стиранням матеріалу визначають за допомогою приладів, принцип роботи яких полягає в тому, що зразок випробувального матеріалу притискають під тиском до диска, що обертається з наждачним папером. Зменшення товщини зразка (або маси) за певний проміжок часу визначає ступінь стирання даного матеріалу.

Під стираністю розуміється знос матеріалу при терті під дією на нього зовнішніх сил. Наприклад, облицювання (одяг) статі або гумова обкладка сталевий мішалки реактора в процесі експлуатації піддається зносу внаслідок стирання. Величина стиранням матеріалу визначається за допомогою спеціальних приладів, принцип роботи яких полягає в тому, що зразок випробуваного матеріалу притискають під певним тиском до диска, що обертається з наждачним папером. Зменшення товщини зразка за певний проміжок часу визначає ступінь стирання даного матеріалу.

Струшування ведуть протягом 24 год з числом хитань 100 раз в 1 хв. Потім воду з посудини зливають, фільтруючий матеріал висушують і знову розсіюють на ситах. Маса матеріалу, що пройшов через сито 025 мм, характеризує стираність матеріалу. Маса матеріалу, що пройшов через сито з розмірами отворів 0 5 але затриманого ситом 025 мм, характеризує ізмельчаемость оцінюваного матеріалу. Матеріали, відсоток подрібнення яких не перевищує 4%, а стираність 2 5%, вважаються зносостійкими і можуть бути застосовані в якості фільтруючих.

Інститут ВОДГЕО (В. А. Клячко) запропонував визначати механічну міцність за стиранням внаслідок тертя часток один про одного при системи очистки та измельчаемое внаслідок розтріскування зерен наступним чином: 100 г фільтруючого матеріалу з розміром зерен 0 5 - 1 0 мм поміщають в банку з 150 мл води і струшують протягом 24 год на шуттель-машині. Після цього матеріал висушують і просівають через сита з отворами 05і 025 мм. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 025 мм характеризує стираність матеріалу. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 0 5 мм і залишилися на ситі з отворами 025 мм, характеризує ізмельчаемость матеріалу.

ВОДГЕО) запропонував визначати механічну міцність наступним чином: 100 г фільтруючого матеріалу з розміром зерен 0 5 - 1 0 мм поміщають в банку з 150 мл води і струшують протягом 24 год на шуттель-машині. Після цього матеріал висушують і просівають через сита з отворами 05і 025 мм. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 025 мм, характеризує стираність матеріалу. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 0 5 мм і залишилися на ситі з отворами 025 мм, характеризує подрібнюють-ність матеріалу.

ВОДГЕО) запропонував визначати механічну міцність за стиранням внаслідок тертя часток один про одного при системи очистки та измель-чаемості внаслідок розтріскування зерен наступним чином: 100 г фільтруючого матеріалу з розміром зерен 0 5 - 1 0 мм помістити в банку з 150 мл води і струшувати протягом 24 ч на шуттер-машині. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 025 мм, характеризує стираність матеріалу. Відсоток частинок, які пройшли крізь сито з отворами 0 5 мм і залишилися на ситі з отворами 025 мм, характеризує подрібнюємо ость матеріалу.

Найбільш зручний для практичного використання в наших умовах метод визначення дисперсного складу по розсіву на ситах. Стандартами на методи визначення дисперсного складу передбачається: для молотого пиловидного кварцу - промивка частинок крізь сита з допомогою струменя води[127], Для формувальних пісків[126], Піску для будівельних робіт[128]і сорбентів[129]- Розсівання на ситах за допомогою механічних верстатів, які надають набору сит обертальний і зворотно-поступальний рух. Кількість проби, що надходить на розсівання, 50 г; тривалість розсівання залежить від стирання матеріалу і його дисперсності - вона коливається від 1 до 15 хв.

Для того щоб користуватися експрес-методом, що дає відносну міцність каталізаторів, необхідно зіставити отримані дані з абсолютним зносом (у%) в умовах псевдорідинному. Такий зв'язок була знайдена для ряду зразків різних каталізаторів. Так, середня стираність ванадієвого каталізатора при струшуванні в приладі протягом 2 ч дорівнює 1045 що відповідає 0 9 - 1% стирання в місяць в апаратах зі зваженим шаром при лінійної швидкості газу - 1 1 м /с, розрахованої на повний переріз апарату. Наявність конкретних даних, що відображають зв'язок відносної і абсолютної стиранням матеріалу, дозволяє застосовувати запропонований експрес-метод для контролю промислових каталізаторів.

Для того щоб користуватися експрес-методом, що дозволяє визначити відносну міцність каталізаторів, необхідно зіставити отримані дані з абсолютним зносом (%) в умовах псевдорідинному. Такий зв'язок була знайдена для ряду зразків різних каталізаторів. Так, середня стираність ванадієвого каталізатора при струшуванні в приладі протягом 2 ч дорівнює 1045%, що відповідає 0 9 - 1% стирання в місяць в апаратах зі зваженим шаром при лінійної швидкості газу WT 1 1 м /с, розрахованої на повний переріз апарату . Наявність конкретних даних, що відображають зв'язок відносної і абсолютної стиранням матеріалу, дозволяє застосовувати запропонований експрес-метод для контролю промислових каталізаторів.