А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Закінчення - термін

Закінчення строку веде до втрати сили ордера. Він може бути продовжений у разі поважності причин пропуску строку органом, який видав сто.

Закінчення строків, передбачених векселем для його пред'явлення (терміном за пред'явленням або в стільки-то часу від пред'явлення), а так само закінчення строку для вчинення протесту в неакцепті або неплатежі тягне для ремітента втрату своїх прав проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб, крім платника-акцептанта. Відповідальність останнього є більш суворою саме в силу раніше даного їм згоди оплатити вексель. Звідси і термін давності за позовом векселедержателя до платника, акцептувати вексель, є найтривалішим і становить три роки з дня терміну платежу. Нарешті позовна давність за вимогами індосантів один до одного і до векселедавця становить шість місяців з дня, коли индоссантом був оплачений вексель, або з дня пред'явлення до нього позову.
 Закінчення строків, передбачених главою XI Положення про переказний і простий вексель, погашає матеріальне право вимагати платіж за векселем.

Закінчення строку права з векселя не припиняє прав зацікавленої особи вимагати виконання загальногромадянського зобов'язання, що лежить в основі угоди з видачі (передачі) векселя.

Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Твори, яким на території Російської Федерації ніколи не надавалася охорона, також вважаються перейшли в суспільне надбання.

Днем закінчення терміну може вважатися тільки робочий день, тому якщо останній день строку припадає на неробочий день (вихідний, святковий), то днем закінчення даного терміну вважається наступний за ним робочий день.

До закінчення терміну резервування резидент або нерезидент повинен провести валютну операцію.

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до Трудового кодексу РФ і іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

До закінчення терміну погашення облігаційна вартість конвертованої облігації Eastman Kojak, коли вартість самої фірми висока, приблизно відповідає вартості платоспроможною облігації; але вона стрімко падає, якщо вартість фірми знижується до дуже низького рівня, (б) Конверсионная вартість в момент погашення. При конверсії вартість конвертованої облігації зростає в тій же пропорції, що і вартість фірми, (в) Якщо інвестори змушені приймати негайне рішення за або проти конверсії, то вартість конвертованої облігації буде дорівнює найвищої з облігаційної або конверсійної вартостей, (г) Оскільки власникам конвертованих облігацій не доводиться приймати рішення до моменту погашення, лінія на малюнку (в) відображає нижню межу вартості. Вартість конвертованій облігації перевищує як облігаційну, так і конверсійну вартість.

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до Трудового кодексу РФ і іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Після закінчення терміну дії догавор а, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим од невизначений термін, але кожна зі сторін має право припинити його дію, попередивши про те іншу сторону за один місяць.

Після закінчення терміну шкарпетки спецодяг і спецвзуття повертають на склад нафтобази в обмін на нову. Спеціальна комісія проводить вибракування, і зношену спецодяг і спецвзуття списують з підзвіту матеріально-відповідальної особи шляхом складання акту на знищення. В акті вказують найменування предметів, термін їх фактичної служби, вартість виходу дрантя, гуми і шкіри. Акт вибракування стверджує директор нафтобази. Після цього спецодяг і спецвзуття знищують - ріжуть на-шматки невеликих розмірів і але можливості використовують як обтиральний матеріал або ганчір'я. Якщо отримані відходи не можна використовувати на нафтобазі їх здають як утиль.

До закінчення терміну розрахунків відповідні розрахункові документи направляються сторонами одна одній, минаючи банк. Узгоджене сальдо покривається через банк за платіжною вимогою кредитора або платіжним дорученням дебітора.

До закінчення терміну погашення облігаційна вартість конвертованої облігації Eastman Kojak, коли вартість самої фірми висока, приблизно відповідає вартості платоспроможною облігації; але вона стрімко падає, якщо вартість фірми знижується до дуже низького рівня, (б) Конверсионная вартість в момент погашення. При конверсії вартість конвертованої облігації зростає в тій же пропорції, що і вартість фірми, (в) Якщо інвестори змушені приймати негайне рішення за або проти конверсії, то вартість конвертованої облігації буде дорівнює найвищої з облігаційної або конверсійної вартостей, (г) Оскільки власникам конвертованих облігацій не доводиться приймати рішення до моменту погашення, лінія на малюнку ( в) відображає нижню межу вартості. Вартість конвертованій облігації перевищує як облігаційну, так і конверсійну вартість.

Вакуумплотной герметизація. про - керамічний ізолятор, упаяний в металеву кришку. б - скляний ізолятор, упаяний в кришку. в - скляний ізолятор, упаяний в металеву трубку. г - керамічний дисковий ізолятор, упаяний в металеву трубку. д - металевий ковпачок, припаяний до керамічної трубці і закриває її з торця. е - керамічна кришка, припаяна до керамічної корпусу. висновки пропущені через отвори до кришки і упаяно в неї.

Після закінчення терміну випробування вироби витягують з камери і оглядають неозброєним оком для виявлення появи грибків.

Після закінчення терміну дії патентів на тріазі-нові гербіциди фірма вклала багато грошей в розширення виробництва цих продуктів, розраховуючи знизити їх ціну і запобігти тим самим конкуренцію з боку більш дрібних фірм. 
До закінчення терміну дії інструкції переглядаються п nepej т 1ерждаются одночасно з переглядом і перезатвердженням технологічних регламентів, а також у міру накопичення змін і доповнень, внесених в інструкції у зв'язку зі змінами умов роботи і безпечного ведення технологічного процесу.

Після закінчення терміну дії контракту за згодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлення в установленому порядку нового контракту.

Після закінчення терміну дії договору орендар або повертає майно лізинговій компанії, або продовжує термін дії договору (укладає новий договір), або викуповує майно по залишковій вартості. Міжнародним називають лізинг, договір про який укладається між орендарем та орендодавцем, що знаходяться в різних країнах.

Після закінчення терміну дії контракту за згодою сторін він може бути продовжений або може бути укладений новий контракт. 
Після закінчення терміну випробувань зразків на теплостійкість і морозостійкість половину зразків (друга серія) відчувають на сколювання до руйнування в режимі температурних впливів (60 або - 30 С) безпосередньо в камері якщо вона обладнана випробувальною установкою, або на випробувальній машині.

Після закінчення терміну випробувань зразків на теплостійкість і морозостійкість половину зразків (друга серія) відчувають на сколювання до руйнування в режимі температурних впливів (60 або - 30 С) безпосередньо в камері якщо вона обладнана випробувальною установкою, або на випробувальній машині.

Після закінчення терміну дії договору орендар може повернути майно лізингової компанії, може продовжити термін дії договору (укласти новий договір), а може і викупити майно за залишковою вартістю.

Після закінчення терміну дії Державної повірки хоча б одного з приладів вузла обліку теплової енергії і теплоносія показання приладів цього вузла обліку не враховуються при взаємних розрахунках між енергопостачальною організацією і споживачем.

Після закінчення терміну тимчасової непридатності громадянина до військової служби виноситься остаточний висновок про його придатність до військової служби.

Після закінчення терміну сплати страхових внесків за березень 1997 роки (не пізніше 15 квітня) ненараховані і несплачені страхові внески на зазначені виплати вважаються недоїмкою і стягуються з нарахуванням пені.

Після закінчення терміну сплати страхових внесків за березень 1996 року (не пізніше 15 квітня) ненараховані і несплачені страхові внески на виплати, які не передбачені Переліком, вважаються недоїмкою і стягуються з нарахуванням пені. При цьому до платників застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 8 Порядку сплати страхових внесків роботодавцями та громадянами до Пенсійного фонду Російської Федерації (Росії), затвердженого постановою Верховної Ради Російської Федерації від 271291 №2122 - 1 з подальшими змінами і доповненнями.

Після закінчення терміну дії цієї угоди або її розірвання Ліцензіат припиняє укладання нових контрактів або отримання замовлень на продукцію за ліцензією і по виконанню діючих контрактів або замовлень, припиняє виробництво продукції по ліцензії і використання процесу і повертає всю технічну документацію.

Після закінчення терміну дії цієї угоди або її розірвання умови статей 7і14 залишаються в силі.

Після закінчення терміну дії цього контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлення в установленому порядку нового контракту.

Після закінчення терміну сплати страхових внесків за травень 1997 (не пізніше 15 червня 1997 г.) не обчислені на виплати, які не передбачені Переліком та несплачені страхові внески вважаються недоїмкою і стягуються з нарахуванням пені.

Після закінчення терміну дії лісового квитка (ордера) на заготівлю пневого осмолу представник лісгоспу спільно з представником хімлесхоза обстежує кожну ділянку, пройдений осмолозаготовкой. У ньому вказують фактичний відсоток площі зайнятої магістральними та Пасічна технологічними коридорами, ступінь пошкодження підросту в коридорах і на пасіках.

Після закінчення терміну дії цієї угоди положення його будуть застосовуватися до тих пір, поки не будуть остаточно врегульовані платежі зобов'язання за якими виникли в період дії цієї угоди.

Двта закінчення терміну опціону. Термін опціону минає в суботу, наступну за третьою п'ятницею місяці. Таким чином, на третю п'ятницю місяця випадає останній торговий день.

Дата закінчення терміну опціону - зто термін, після якого закінчується дія варанта.

Дата закінчення терміну опціону (expiration date) (11) - термін, після якого закінчується дія варанта.

Дата закінчення терміну - дата, коли закінчується термін дії контракту на опціон. Власник опціону може продати контракт в будь-який час до настання терміну закінчення за переважаючою на той момент ринковою ціною. Продавець опціону може викупити опціон, який він продав за ринковою ціною, що переважає на момент покупки.

Двта закінчення терміну опціону. Термін опціону минає в суботу, наступну за третьою п'ятницею місяці. Таким чином, на третю п'ятницю місяця випадає останній торговий день.

Контроль закінчення терміну лізингу для кожної позиції Предмету лізингу, зазначеної в специфікації до договору, здійснюється відповідальним виконавцем Відділу-замовника.

День закінчення терміну платежу - це день, коли вексель фактично був пред'явлений до оплати. Оскільки ніякі відстрочки для платника не допускаються, то день, коли йому пред'явили вексель до платежу, і є день закінчення терміну платежу.

Після закінчення терміну, зазначеного в абзаці другому пункту 3 цієї статті товариство зобов'язане вьжупіть акції у акціонерів, які пред'явили вимоги про викуп, протягом 30 днів.