А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - попит

Дослідження попиту в практиці маркетингу ділиться на три доставляють: сегментація ринку, вивчення мотивів споживчого попиту, виявлення незадоволених потреб.

Як здійснюється дослідження попиту.

У процесі дослідження попиту використання економіко-математичних методів починається на етапі визначення необхідної чисельності вибірки для проведення вибіркового обстеження. Оскільки в даному випадку обсяг генеральної сукупності невідомий і значно перевищує обсяг вибірки, то для визначення її чисельності використання формули безповоротного відбору утруднено.

Вихідним пунктом дослідження попиту є вивчення поведінки окремого споживача.

У процесі дослідження попиту використання економіко-математичних методів починається на етапі ухвали не-обходимой чисельності вибірки для проведення вибіркового обстеження. Оскільки в даному випадку обсяг генеральної сукупності невідомий і значно перевищує обсяг вибірки, то для визначення її чисельності використання формули безповоротного відбору утруднено.

Якщо при дослідженні попиту з'ясовується, що він еластичний, доцільно поставити питання про зниження ціни.

Так, в дослідженнях попиту і споживання в якості пояснюватиме змінної широко використовується дохід на душу населення. Разом з тим статистичне вимірювання величини доходу пов'язане з радом труднощів і не позбавлене можливих помилок, наприклад в результаті наявності прихованих доходів.

Так, в дослідженнях попиту і споживання в якості пояснюватиме змінної широко використовується дохід на душу населення. Разом з тим статистичне вимірювання величини доходу пов'язане з рядом труднощів і не позбавлене можливих помилок, наприклад в результаті наявності прихованих доходів.

Дослідження купівельного попиту показали, що на ринку соків є незадоволений попит, і цю ситуацію ВАТ Черкізовський молочний завод може з успіхом використовувати.

Радянські економісти-математики строго розмежовують поняття платоспроможного попиту і потреб: задоволення попиту - це лише необхідний (для збалансованого господарювання), але недостатній етап до повного задоволення безперервно зростаючих потреб членів суспільства. Вчені зосереджують свої зусилля на дослідженні попиту і споживання однорідних соціальних груп - однорідних з точки зору характеру їх пе-споживчих поведінки.

Фінансова політика підприємства є складовою частиною його економічної політики. Фінансова діяльність підприємства здійснюється на підставі дослідження попиту на продукцію, оцінки наявних ресурсів і прогнозування результатів господарської діяльності. Напрямки використання фінансових фондів підприємства визначаються виходячи з поставлених цілей, положення підприємства на ринку, виробленої концепції організації фінансової діяльності. Головною метою фінансової політики підприємства є найбільш повне і ефективне використання і нарощування його фінансового потенціалу. Мета будь-якого комерційного підприємства полягає в забезпеченні зростання доходів і прибутків пропорційно вкладеним фінансовим ресурсам.

Взаємозв'язок елементів динамічної системи наука-виробництво-споживання. Для відбору тематики в ЦП необхідно враховувати, що науково-технічна продукція може мати велику наукову цінність, проте її комерційна цінність може бути незначною або навіть нульовою. Це означає, що однією з умов появи науково-технічної продукції є вивчення попиту на нову техніку (технології) замість старої, яка вичерпала свої технічні можливості яке повинно передувати формуванню ЦП. Це відноситься, наприклад, до нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Методологія розробки маркетингової стратегії. Основу напрями маркетингової стратегічної концепції формує ринкове середовище, що відкриває можливості для розвитку фірми або створює загрозу її подальшому існуванню. Головні складові ринкового середовища в довгостроковому розрізі: попит і конкуренція, що знаходяться в постійному, динамічному зміну. При дослідженні попиту визначаються шари і групи покупців і споживачів і їх переваги по відношенню до конкретних товарів та послуг, тобто з'ясовується, які вимоги ринку слід перш за все задовольнити, які сегменти споживачів уособлюють собою цей попит.

В інформаційно-дослідницькій групі необхідні фахівці з економічної інформації, в області збору та переробки комерційної інформації, бібліо-Тічна-інформаційного обслуговування. Група з дослідження попиту на продукцію повинна мати фахівців в області аналізу і прогнозування попиту. У групі технічного обслуговування дослідження ринку потрібні фахівці з автоматизованої обробки інформації та по ЕОМ.

Оперуючи показником спрашіваемості журналу, необхідно пам'ятати, що він змінюється з часом. Так, дослідження німецьких фахівців показали, що попит на новий журнал протягом перших шести років становить приблизно 60% від його попиту в наступні роки. Це потрібно враховувати при дослідженні попиту.

На щастя, компанії можуть робити ряд заходів на противагу політиці керуючих по товарній марці. Робота такого менеджера повинна оцінюватися за кількома параметрами, а не тільки по тому, який прибуток приносить компанії його діяльність. Слід приділяти серйозну увагу тому, які кошти менеджер виділяє на НДДКР, дослідження купівельного попиту і політики конкурентів. Деякі компанії вимагають, щоб керуючий по товарній марці планував заходи з вивчення купівельного попиту раз на рік і стежив за тим, щоб упаковка і розфасовка товару конструювалися заново раз в три роки. Іншим підходом до вирішення даної проблеми є зниження швидкості просування керуючого в сторону інших марок. Керуючий, який займається товарною маркою всього два роки, може витягти з неї багато корисного і створити про себе сприятливе думка.