А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - реологическая характеристика

Дослідження реологічних характеристик ПВХ в динамічному режимі вимірювання виявило два реологічних переходу на кривих залежності логарифма комплексної в'язкості від зворотної величини абсолютної температури (рис. 7.2)[141, 169]: Перший при 175 - 180 С, другий - при 185 - 200 С. Це обумовлено існуванням надмолекулярних структур і кристалітів в розплаві ПВХ. Таким образ ом, результатом термомеханічного впливу є поетапне руйнування надмолекулярних утворень з виникненням в розплаві тривимірної молекулярної сітки, вузлами якої є кристаліти. При цьому на всіх етапах протягом може відбуватися тільки шляхом розриву і відновлення молекулярної сітки, тобто реалізується так зване хімічне протягом[37], Для досягнення температурної області в якій стійкими одиницями течії є окремі макромолекули, а не надмолекулярних структури, необхідно нагріти полімер вище температури плавлення кристалітів, тобто до 220 - 230 С.

Дослідженням реологічні характеристики випробовуваних рідин встановлено, що при утриманні в системі 3% вуглеводневої розчинника рідина має псевдопласгачнимі властивостями, а при утриманні 4% реагенту набуває ньютоновский характер.

При дослідженні реологічних характеристик структурованих, тиксотропних рідин, а також суспензій з відносно великими частками слід вибирати прилади, при конструюванні яких були враховані особливості таких рідин, щоб довести до мінімуму помилки у вимірах.

Пристрій для дослідження реологічних характеристик полімерних матеріалів (СРСР) складається з черв'ячної машини з двома шнеками, зони видавлювання яких з'єднані з зонами завантаження двома порожнинами. У першій порожнині розміщений ротор віскозиметра, в другій - плунжер. При роботі пристрою полімерна суміш безперервно циркулює від одного шнека до іншому, і реологічні характеристики можна вимірювати за допомогою ротаційного віскозиметра при заданій температурі. За допомогою черв'ячної машини можна виробляти впорскування суміші в повітря або випробувальну форму, вимірюючи при цьому тиск уприскування і кількість видавлюється матеріалу.

Крива течії 30% - ного розчину парафіну в дизельному паливі що містить 5% АСВ. В результаті досліджень реологічних характеристик складних середовищ були виявлені нафти, які поєднують в собі як лінійну, так і нелінійну пружність.

У цій повідомленні викладаються результати дослідження реологічних характеристик міжфазних адсорбційних шарів білків я поверхнево-активних полімерів. Такі дослідження нам будуть доцільними. По-перше, можуть бути самостійним методом вивчення структурних функцій біомембран, які представляють собою в більшості випадків нерозчинні плівки змішаних адсорбційних шарів. По-друге, вони можуть стати основою для кількісної теорії стійкості до коалесценції в разі утворення структурно-механічного бар'єру, на що неодноразово звертав увагу акад.

У цьому розділі наводяться результати дослідження реологічних характеристик псевдозрідженим шаром[35-37], Що проводився з використанням роторного зондового віскозиметра.

Широко відомий Пластометри Канавця, застосовуваний для дослідження реологічних характеристик термореактивних пластиків.

Схеми випробувальних камер (прес-форм ротаційних віскозиметрів. Динамічні випробування[5, 16, 23], Поки ще мало застосовуються для дослідження реологічних характеристик каучуків і гумових сумішей. Роботи, проведені останнім часом, переконливо свідчать про можливість практичного застосування спектроскопії ЯМР для дослідження октановим і цотанових чисел моторних палив[39,40,41], дослідження реологічних характеристик молекул[49]і деяких інших показників.

Особливо слід відзначити дослідження реології мастильних матеріалів і полімерів (початок яким поклав ще Н.П. Петров), проведені Г.В. Виноградовим, Г.І . Фуксом і ін., зокрема дослідження реологічних характеристик найтонших мастильних шарів, які показали відміну значень в'язкості цих шарів від в'язкості мастильних матеріалів в обсязі (Б.В. Дерягин, Г.І. Фукс, Я. Джордж і ін.), що, будучи виміряна паралельно з відповідними трибологические дослідженнями, зіграло велику роль в сучасних уявленнях про механізм мастильного дії.

Аналіз ІЧ-спектрів досліджуваних нафт дозволив встановити, що групові склади до і після впливу ударної хвилі якісно ідентичні проте в кількісному співвідношенні є зміни, а дослідження реологічних характеристик нафт показало, що вплив ударної хвилі може призводити як до зменшення ефективної в'язкості так і до її збільшення. Так, дослідження реологічних властивостей нафт показали, що після ударної дії ефективна в'язкість зменшилася для нафт родовищ Русское, Туймазинское, Васюганское, Золоту-хінское і Ярега, а для нафт родовищ Боровичі і Гежское ударну дію призвело до збільшення ефективної в'язкості.

Аналіз ІЧ-спектрів досліджуваних нафт дозволив встановити, що групові склади до і після впливу ударної хвилі якісно ідентичні проте в кількісному співвідношенні є зміни, а дослідження реологічних характеристик нафт показало, що вплив ударної хвилі може призводити як до зменшення ефективної в'язкості так і до її збільшення. Так, дослідження реологічних властивостей нафт показали, що після ударної дії ефективна в'язкість зменшилася для нафт родовищ Русское, Туймазинское, Васюганское, Золотухінського і Яру-га, а для нафт родовищ Боровичі і Гежское ударну дію призвело до збільшення ефективної в'язкості.

Новий датчик володіє широкими можливостями, так як дозволяє контролювати не тільки зміна електричних показників матеріалів в ході плівкоутворення, а й властивості рідин в потоці коли силові лінії електричного поля спрямовані уздовж осі циліндра (наприклад, ротаційного віскозиметра), тобто поєднувати дослідження електричних і реологічних характеристик.

Перебіг неньютоновскіх рідин є предметом вивчення науки про деформації і течії - реологии. В останні роки значно збільшилася кількість досліджень реологічних характеристик різних гідравлічних систем. Найбільш докладно досліджено протягом неньютоновскіх рідин, характеристики яких не залежать від часу.

Перебіг неньютоновскіх рідин є предметом вивчення науки про деформації і течії - реологии. В останні роки значно збільшилася кількість досліджень реологічних характеристик різних гідравлічних систем, особливо в зв'язку з розширенням виробництв з переробки полімерних і пластичних матеріалів.