А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - реклама

Дослідження реклами передбачає попереднє її випробування, зіставлення фактичних і очікуваних результатів від реклами, оцінку тривалості впливу на споживачів. Вивчення практики дозволяє приймати рішення щодо проведення рекламних компаній, вести пошук засобів впливу на споживачів, підвищення його інтересу до продукції його підприємства. У той же час ці дослідження спрямовані на раціоналізацію і зменшення витрат, пов'язаних з проведенням рекламної компанії.

У дослідженнях ділової реклами виділяють п'ять елементів, вплив яких на сприйняття і запам'ятовування рекламних звернень перевищує середній рівень: принцип новизни (новий виріб або новий спосіб використання), історія створення (як механізм залучення уваги), метод ілюстрації ефекту вироби до і після застосування, демонстрація застосування, рішення проблем за допомогою рекламованого товару, а також використання персонажів, які стають своєрідними символами торгової марки.

У дослідженнях ділової реклами виділяють п'ять елементів, вплив яких на сприйняття і запам'ятовування рекламних звернень перевищує Середній рівень: принцип новизни (новий виріб або новий спосіб використання), історія створення (як механізм залучення уваги), метод ілюстрації ефекту вироби до і після застосування, демонстрація застосування, рішення проблем за допомогою рекламованого товару, а також використання персонажів, які стають своєрідними символами торгової марки.

Виходячи зі специфіки дослідження реклами, необхідно, щоб чітко були визначені цілі проведеного дослідження та обрані адекватні що вимірюють рівень їх досягнення, показники. Далі необхідно правильно сформувати вибірку опитуваних. Суттєве значення має реакція опитуваних на умови проведеного дослідження і на використовувані інструменти вимірювання. Очевидно, що, скажімо, оцінки респондентів, отримані в реальних умовах і в ході проведених експериментів, можуть істотно різнитися. Це обумовлено, зокрема, тим, що в останньому випадку респондент знає, що за ним спостерігають і його поведінку фіксують.

У ряді випадків проводиться дослідження реклами, планованої до випуску. У цьому випадку метою дослідження є отримання інформації про зміст реклами, про ідеї, закладених в рекламне повідомлення, виявлення можливості неправильного розуміння реклами і небажаних асоціацій, які можуть виникнути при сприйнятті реклами.

З вищевикладеного випливає, що при дослідженні реклами широко використовується експериментування.

Проведення подібних досліджень виходить за рамки завдань дослідження реклами.

У 1994 р було проведено дослідження російської банківської реклами. Крім того, в рекламних повідомленнях фігурували умови операцій банків (характеристики клієнта, на яких розраховані послуги; терміни вкладів; відсотки за вкладами; мінімальні розміри внесків; характер застави; котирування та ін. Але саме в цей час в соціальному кліматі суспільства особливо гостро усвідомлювалася значущість для фізичного існування фінансових структур проблеми надійності послуг. Однак в рекламних повідомленнях банків в той період ця характеристика з'являлася надзвичайно рідко. Ясно, що це свідчить про недостатньо глибокому аналізі точок соціальної напруги, яке відчували в той час банківські структури.

Метод дослідження, при якому проводить випробування називає слово, а випробуваний називає у відповідь будь-який предмет, який прийшов йому в голову. Тест на асоціацію використовується в дослідженнях реклами для визначення думок і перевірки знань з метою досягнення розуміння поведінки людей.

Маркетингові дослідження - систематичний збір, впорядкування та аналіз даних про різних маркетингових проблемах, включаючи і власне проблеми управління маркетингом; є вихідним пунктом формування стратегії маркетингу, прийняття управлінських рішень, планування ініціативної господарської діяльності установи /підприємства. Основними напрямками маркетингових досліджень є: дослідження ринку, дослідження споживчих властивостей продукції /послуг, дослідження збуту, дослідження реклами, мотиваційний аналіз, економічний аналіз.

До зовнішніх регулярним джерел даних відносяться моніторинг телевізійної аудиторії і опитування споживачів, коли протягом певного часу проводиться фіксація сімейних покупок. Зовнішні спеціальні дані часто збираються шляхом дослідження певних аспектів маркетингу, наприклад вивчення використання товарів і ставлення до них споживачів, дослідження реклами та тестування продукції, а також корпоративного іміджу. Частина, що залишилася цієї глави присвячена аналізу процесу маркетингового дослідження та чинників, що впливають на використання інформації, отриманої в результаті дослідження.

При цьому слід пам'ятати, що жодна рекламна кампанія не застрахована від невдач. У будь-якому випадку витрати на рекламу і просування продукту на ринку потрібно контролювати, постійно відстежуючи їх ефективність. Дослідження реклами, зокрема, включає: вибір найбільш придатних форм і методів реклами; попередні випробування (апробацію) коштів реклами; поточні випробування засобів і способів реклами (зіставлення фактичних і очікуваних результатів реклами); визначення найбільш кращою послідовності застосування різних засобів реклами; оцінку тривалості впливу реклами на споживачів.

Цінність реклами в більшості випадків вимірюється збутом, що є безпосереднім результатом програми рекламування - і тільки. Деякі види реклами мають цінність для завоювання і підтримки хорошого громадської думки. Дослідження реклами визначає, чи є вона насправді стимулом збільшення збуту і чи може посилення реклами збільшити продажі.

Сучасна реклама є здебільшого потужним інструментом продажу. Однак жодна програма реклами не може бути застрахована від невдач. Реклама являє собою розрахований ризик. Подібно будь-якому комерційному ризику, цей ризик повинен бути заснований на розумній вірогідності. Ця ймовірність визначається за допомогою дослідження реклами.