А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - конденсат

Дослідження конденсату може бути проведено за допомогою лупи.

Проведені нами дослідження предпламенной конденсатів[200]ставили собі за мету заповнити цю прогалину.

На основі комплексу структурно-хроматографических дослідженні іефракцкошгрованних конденсатів виявлені закономірності зміни складу і властивостей конденсатів по розрізу многопластових місце народження, які перебувають в різних геологічних умовах. Виявлено, що в террнгеншх колекторах склад конденсату зумовлюють термодинамічні умови існування покладів, а в карбонатно-сульфатних на склад конденсату впливає литологический фактор.

У довіднику представлені дані про дослідження конденсату Улан-Холь ського родовища.

У довіднику представлені дані про дослідження конденсату Улан-Холь - ського родовища.

У довіднику представлені також дані про дослідження конденсатів газоконденсатних родовищ Південний Мубарек і Адамташ.

У 1995 р були опубліковані перші три роботи[1-3]по створенню і дослідженню бозе-ейнштейнівської конденсатів в газах лужних елементів при наднизьких температурах.

Поряд з парафинами в них міститься значна кількість нафтенових і ароматичних вуглеводнів. Тому становить інтерес дослідження конденсатів різного групового складу.

Параметри флюїдів в кожному конкретному випадку визначають шляхом термодинамічних досліджень диференціальної конденсації рекомбинированного проб, складених з продукції газоконден-Сатна свердловин. При цьому дк, SK і ак - знаходять на підставі досліджень рідкої фази, яка випадає в бомбі pVT, а 7К Л /к - на підставі досліджень конденсату, що випадає в сепараторі.

Істотним етапом в оцінці канцерогенності ПАУ слід вважати роботи, в яких робляться спроби визначити експериментально внесок з'єднань групи ПАУ в цілому і окремих її представників в загальну канцерогенну активність того чи іншого продукту. Дослідження конденсату, з якого вилучено фракція ПАУ (що становить близько 83% від загальної маси конденсату), не виявило ніяких ознак канцерогенної активності. Отже, канцерогенна активність конденсату вихлопних газів автомобільних двигунів при дії на шкіру мишей практично цілком визначається присутніми в ньому ПАУ. Таким чином, більше половини канцерогенної активності конденсату визначається дією інших 150 присутніх в конденсаті ПАУ, що не відносяться до відомих канцерогенів. Ці цифри говорять про значущість в оцінці ступеня канцерогенності того чи іншого продукту не тільки ПАУ з твердо встановленої канцерогенну активність, а й усього комплексу сполук цього класу.