А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - дія - іонізуюче випромінювання

Дослідження дії іонізуючих випромінювань на хімічну будову каучукоподібного фторсополімеров, високомол.

Дослідження дії іонізуючих випромінювань на полімери є одним з найбільш важливих розділів радіаційної хімії.

Дослідження дії іонізуючих випромінювань на каталазу в присутності цистеїну, цистину і глутатіону.

Дослідженню дії іонізуючих випромінювань на високополімерні матеріали присвячено досить багато робіт. У літературі[1-4]детально описані можливі процеси, що протікають в полімерах при опроміненні. Хоча величина радіаційно-хімічного виходу цих процесів порівняно невелика, хімічні перетворення в ряді полімерів призводять до значних, а іноді і корисним змінам фізико-механічних властивостей. Метод радіаційного модифікування представляє промисловий інтерес стосовно до полімерів, зазнає зшивання під дією іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

При дослідженні дії іонізуючого випромінювання необхідно враховувати реакцію в треках (сліди) іонізуючих частинок, де утворюються первинні радикали. Однак при наявності відносно довго живуть активних радикалів (виявлених в даному випадку за допомогою фотохімічного секторного методу) багато хто з цих радикалів будуть дифундувати від вихідних треків. Це може привести до псевдогомогенному розподілу радикалів в розчині в результаті чого буде відбуватися помітне взаємодія між окремими треками.

Карги н, Дослідження дії іонізуючих випромінювань на структуру поліпропілену, високомол.

Незважаючи на велику кількість робіт по дослідженню дії іонізуючих випромінювань на каучуки, до сих пір ще недостатньо зрозумілий механізм цієї дії. Більш того, в літературі є суперечливі дані по оцінці виходу зшивання, втрати ненасичене та інших структурних змін, що відбуваються в каучуку при опроміненні.

Практично важливою проблемою радіаційної хімії полімерів є дослідження дії іонізуючого випромінювання на іонообмінні смоли. Іоніти знаходять широке застосування при переробці ядерного пального, поділі і виділенні багатьох радіоактивних ізотопів. Випромінювання цих ізотопів викликають у багатьох випадках значних змін властивостей смоли, що необхідно враховувати при проведенні операцій поділу.

Схема установки для вивчення ізотопного. Перелік методик був би неповним, якщо не згадати про численні проточних установках, створених для дослідження дії іонізуючого випромінювання.

Радіаційно-хімічні дослідження проводяться в багатьох країнах (СРСР, США, Англії, Франції та ін.) - У нашій країні дослідження дії іонізуючих випромінювань на різноманітні системи і процеси здійснюються в багатьох лабораторіях. До теперішнього часу в цій області накопичений великий експериментальний матеріал. Однак він розкиданий в декількох тисячах наукових і оглядових статей і окремих монографіях з окремих питань радіаційної хімії. До сих пір немає монографії, в якій були б викладені основні поняття цієї нової науки і розглянуті основні закономірності радіаційно-хімічних реакцій в різних системах.

Про г л и, Н. А. З л о в о х о т о в а, Д ю-м а е в а, Дослідження дії іонізуючих випромінювань на хімічну будову каучукоподоб-них фторсополімеров, високомол.

Полісахариди являють собою один з найважливіших видів природних полімерів. Дослідження дії іонізуючих випромінювань на цей клас високомолекулярних речовин становить значний інтерес.