А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дослідження - можливість - створення

Дослідження можливості створення боросодержащей термолюмінофора, Отч.

Для дослідження можливості створення такої текстури використовувався пермендюр, що містить 2% ванадію. У зв'язку з цим в подальшому аналізу піддається тільки одна з обраних схем деформації зразка - осаджування в умовах всебічного нерівномірного стиснення.

Перспективні дослідження можливості створення високоефективних ІС АЗП на основі СТ-ключів з діодами Шотткі.

Перша глава містить дослідження можливостей створення систем збору, обробки та аналізу даних про якість виробів, в тому числі про випадкових і систематичних дефектах апаратури на стадії виготовлення, а також про спостережуваних відхиленнях від нормального ходу технологічного процесу. У другому розділі розроблено метод прогнозування якості виробів при оптимізації виробничих факторів, що впливають на процес виготовлення.

На закінчення відзначимо, що дослідження можливостей створення і використання напівпровідникових носіїв інформації, деякі результати яких ми тільки що розглянули, перебувають в стадії інтенсивного розвитку.

У даній роботі наведені результати досліджень можливості створення вхідного пристрою системи обробки телевізійних зображень на базі ПВМС типу фотонапівпровідники-рідкий кристал з я-орієнтаційний ефектом. Оптико-електронні пристрої такого роду можуть служити технічною базою для реалізації складних методів розпізнавання образів в зображенні що реєструється тим чи іншим датчиком відеосигналу або генерується ЕОМ. Однак висока чутливість створеного модулятора світла дозволяє використовувати його безпосередньо на вході телевізійного пристрою, істотно спрощуючи при цьому побудова систем телевізійної автоматики в цілому.

У 1860 р Можайський приступив до дослідження можливості створення літальної машини важчий за повітря. Він вивчав будову крил птахів, визначав співвідношення між площею крил і вагою у птахів, встановлював швидкості ширяючого польоту.

З початку 60 - х років в СРСР і ряді інших країн ведуться дослідження можливості створення безвакуумних ФЕП на основі сучасної технології і сучасних принципів комутації.

У дослідженнях з регіонального ПЕК (РТЕК) доцільно розглянути з більш загальних позицій три взаємопов'язані аспекти, що впливають значною мірою на його розвиток: 1) міжгалузеві зв'язки між його галузями, наявність яких визначає РТЕК як єдиний комплекс; 2) його регіональні особливості що обумовлює підхід до нього як до територіального об'єкту; 3) поєднання обох зазначених вище аспектів, що дозволяє підходити до РТЕК як до багатогалузевому (міжгалузевому) територіальному комплексу (МТК) - Введення категорії МТК, на наш погляд, плідно з позицій дослідження можливості створення структури управління РТЕК, його виробничої та невиробничої інфраструктури, вирішення завдань планування і прогнозування його розвитку. Всі зазначені аспекти доцільно спочатку розглядати як якісь загальні категорії; в цьому розділі і з цих позицій зупинимося на багатогалузевих (міжгалузевих) комплексах (МОК), які спочатку розглянемо без прив'язки до особливостей конкретних галузей і територіальних об'єктів.

Складність запровадження орієнтованих ниткоподібних кристалів в металеву матрицю з метою максимально можливої реалізації їх високих механічних властивостей не дозволяє поки розглядати композиційні матеріали, зміцнені ниткоподібними кристалами, як матеріали, широко вивчені і готові до практичного застосування. Однак роботи з дослідження можливості створення матеріалів з алюмінієвої матрицею показують, що введення ниткоподібних кристалів дозволяє істотно підвищити міцність, особливо при високих температурах. Композиційний матеріал, що містить 20 об. % Ниткоподібних кристалів А12О3 (мають середню міцність 560 кгс /мм2), має при 500 С межа міцності21 кгс /мм2і100-годинну тривалу міцність 8 4 кгс /ММА.

На різних етапах розробки і виробництва вироби використовують свої показники. Так, при дослідженні можливості створення РЕМ для використання на об'єкті з вельми обмеженим обсягом (наприклад, для радіокерованої моделі корабля) головним властивістю є обсяг, який визначає принципову можливість використання РЕЗ. На стадії розробки конструкції дослідного зразка цього РЕЗ на перше місце виступає відповідність технічним вимогам, зокрема щодо надійності залежне від правильності вибору конструктор-ско-технологічних рішень. При розробці конструкції серійного зразка визначальним показником стає вартість, яка залежить від використання високопродуктивних технологічних методів, автоматизації, ретельності відпрацювання технологічних режимів.