А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Випробування - вуглецева сталь

Випробування вуглецевої сталі (С - 0 5%) при тисках до 2400 кг /см2 проведені В. А. Гладков-ським[80], Показали, що накладення гідростатичного тиску підвищує межа плинності стали. Внаслідок швидкої втрати стійкості пластичного деформування (локалізація деформації і утворення шийки) величина рівномірної деформації при підвищенні тиску зменшується, хоча межа міцності стали залишається без змін. Значно більший ефект надає кульової тензор на міцність і пластичні властивості крихких матеріалів.

Зіставлення результатів випробування вуглецевої сталі на повзучість з переривчастим навантаженням і без навантаження показує, що перерви в навантаженні не зменшують помітно час до руйнування матеріалу.

З підвищенням температури випробування вуглецевих сталей характер кривих розтягування змінюється.

Вплив температури на механічні властивості вуглецевої сталі20. З підвищенням температури випробування вуглецевих сталей характер кривих розтягувань змінюється. При кімнатній температурі на кривій спостерігається чітко виражена майданчик плинності; з підвищенням температури вона стає менше і близько 300 С зникає.

З підвищенням температури випробування вуглецевих сталей характер кривих розтягування змінюється.

На рис. 166 представлені результати випробувань вуглецевої сталі (С - 037%) при різних температурах.

Вплив розтягування на анодний і катодний поляризацію сталевого дроту в 275 н. розчині NH4N03 при навантаженні54936 МПа і температурі20 ° С (Р - момент додатка навантаження. потенціали наведені щодо 1 н. каломельного електрода порівняння. /і 2-анодний і катодний поляризація при щільності струму 90 А /м2. | Поляризаційна крива для томассовской стали в 35% - ном розчині NaOH при 80 С і напрузі70% в (потенціали наведені щодо нормального водневого елемента - н. в. е Подібні результати отримані і при випробуванні інших вуглецевих сталей, схильних до КРН.

Розглянемо переміщення світловий точки на матовому склі при дилатометрічні випробуванні вуглецевої сталі. Припустимо, що розширюється тільки еталон Е, а зразок не змінює своїх розмірів. Якщо припустити, що розширюється тільки зразок Е2 при нерухомому ідеалі то світловий важіль з дзеркальцем буде обертатися навколо горизонтальної осі PI - Р3 і світлова точка на фотопластинці піде вгору по вертикалі. у момент, коли в випробуваному зразку настане я - - у - перетворення, у нього припиниться розширення і почнеться стиснення, і тому від точки b крива різко поверне вниз.

Проба на іскру (рис. 14) дозволяє наближено визначати хімічний склад (марку) стали. Іскра утворюється при обробці стали шліфувальним кругом на заточний верстаті. Кожна марка стали має колір і форму іскор, характерні тільки для неї. Наприклад, при випробуванні вуглецевої сталі що містить 0 5% вуглецю, виходить довгий світло-жовтий пучок іскор без зірочок. З підвищенням кількості вуглецю в стали пучок коротшає і розширюється, а кількість зірочок збільшується.

Проба на іскру (рис. 14) дозволяє наближено визначати хімічний склад (марку) стали. Іскра утворюється при обробці стали шліфувальним кругом на заточний верстаті. Кожна марка стали має колір і форму іскор, характерні тільки для неї. Наприклад, при випробуванні вуглецевої сталі що містить 0 5% вуглецю, виходить довгий світло-жовтий пучок іскор без зірочок. З підвищенням кількості вуглецю в стали пучок коротшає і розширюється, а кількість зірочок збільшується.