А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Випробування - тип

Випробування типу застосовують при сертифікації продукції, що випускається, коли результати випробувань її зразків при певних умовах можна поширити на всю сукупність випущеної згодом продукції за час дії сертифіката.

Обсяг і норми випробувань вторинних кіл і електропроводок до 1000 В. Випробування типу К (капітальний ремонт) проводиться не рідше 1 разу на три роки, типу М (міжремонтні випробування), Т (поточний ремонт) - в терміни, що встановлюються особою, відповідальною за електрогосподарство, виходячи з місцевих умов.

Випробування типу IA часто характеризуються умовами підвищеного навантаження. Випробування типу IB зазвичай проводяться при номінальних робочих режимах. Більш вдалий, але не завжди здійсненний план передбачає випробування за типом IB при найбільших значеннях номінального навантаження на елементи. У наступних розділах умови випробувань описані більш детально.

Випробування типів заходів і приладів також діляться на два види: державні випробування (ГОСТ 8001 - 71) і контрольні випробування типу засобів вимірювальної техніки.

Випробування типу I призначені для визначення ефективності гальмівних систем при гарячих гальмівних механізмах, а випробування типу II-для визначення ефективності при русі на затяжних спусках.

Випробування типу IA часто характеризуються умовами підвищеного навантаження. Випробування типу IB зазвичай проводяться при номінальних робочих режимах. Більш вдалий, але не завжди здійсненний план передбачає випробування за типом IB при найбільших значеннях номінального навантаження на елементи. У наступних розділах умови випробувань описані більш детально.

Випробуванням типу 0 і I піддаються всі автотранспортні засоби, а типу II - автотранспортні Засоби категорій М2 МЗ, N2 NS і О. Випробування по визначенню ефективності запасної гальмової системи повинні проводитися аналогічно випробуванням типу Про для робочої гальмівної системи.

параметри ГТУ типу ГТ-100 на ГРЕС-3 ВАТ Мосенерго. | Зниження располагаемой потужності ГТУ типу ГТ-100-3 в процесі експлуатації на ГРЕС-3 ВАТ Мосенерго (приведено до умов. Р - 760 мм рт. Ст Тн в 5 С. ГоИ. В 6 С. ГЯ. Ттвд 750 С. Г ТНД 700 С. /50 Гц. Результати таких випробувань ГТУ типу ГТ-100 представлені на рис. 536 з якого видно, що наявна потужність установки істотно падає в процесі експлуатації і частково відновлюється в результаті проведення ремонтів, при цьому має загальну тенденцію до зниження.

Результати випробувань на зупинку тріщини по Робертсону. Вони називаються випробуваннями типу тріщина йде - тріщина не йде. Тріщина ініціюється на локально охолодженому ділянці при ударі клином в клиноподібний надріз. Другий надріз, не обов'язково такий же конфігурації, розташований строго проти ініціюючого надрізу і служить для створення (приблизно) початково симетричного поля напружень. При випробуваннях по Робертсону ударне навантаження сприймається відповідною масою або опорою в зоні другого надрізу. На рис. 41 а показані елементи зразка ЕССО.

Чи потрібні додаткові НЕ-руйнують випробування типу ультразвукового контролю або рентгенодефектоско-ПІІ для того, щоб дати повнішу інформацію про викликала індикацію несплошності.

Будемо розрізняти плани випробувань типу (п, u (R), Т) з фіксованою тривалістю Т і типу (п, u (R), r) з допустимим числом відмов г, де і означає, що відмовили зразки не відновлюються, а К.

На Уренгойському ГКР проведені випробування ПАР типу СНПХ, Азолів і Дорада - 1Б, які виявилися ефективними депрессатори-інгібіторами парафіноотложеній. При введенні їх в нафту при концентрації 025 - 2% знижується температура її застигання на 21 - 28 С.

Умови: Машина для випробувань типу Розенберга-Богатирьова; питомий тиск 5 кг /см2; середня швидкість переміщення 69 м /хв пройдений шлях 4140 ж; кількість ходів 24400; час проведення випробувань 60 дш; зразки знежирені.

Таким чином, результати випробування типу I кажуть про те, що обводнення експлуатаційних свердловин обумовлено не тільки локальним переміщенням фронту води на ділянках в околиці цих свердловин, а й переміщенням його на ділянках між свердловинами.

ЛТ, отримані при випробуваннях ЕКД типу КНЕ-У-12 з дворядними теплообмінниками.

Але якщо ставиться завдання проведення випробувань типу тих, про які йшла мова в прикладі з віброситом, то скласти хороший план в подібному випадку - це вже серйозна проблема.

Розглянемо цю задачу на прикладі випробування типу долота, що раніше не застосовувався на разбуріваемая родовищі.

За родовищу Карабулак-Ачалуки проведено дев'ять випробувань типу II по чотирьох свердловинах. У цих свердловинах продуктивні відкладення були перекриті зацементувати колонами.

За родовищу Карабулак-Ачалуки проведено дев'ять випробувань типу III за чотирма свердловинах.

Випробування ефективності гальмівних властивостей автомобілів (випробування типу 0) здійснюється при найбільшій початкової швидкості wmax 80% до ymln 30% від v ma на холодних гальмах (tmax - максимальна швидкість АТС за даними заводу-виготовлювача) /В холодних гальмах температура, виміряна в гальмівного диска або з зовнішнього боку гальмівного барабана, повинна бути не вище 100 С.

У схемах 1 - 5 проводиться випробування типу, тобто одного або декількох зразків, є її типовими представниками.

Таким чином, хоча велика частина випробувань типів II і III також говорить про досить повному витяганні нафти водою з заводнених зон, результати деяких випробувань однозначно інтерпретувати поки не представляється можливим.

Державне випробування включає, як правило, випробування типу або конструкції вимірювального засобу та випробування окремих екземплярів засобів вимірювань.

За родовищу Малгобек-Вознесенсько - Аліюртовскому проведено три випробування типу II по трьом свердловинах. Після відповідно 8 - і18-місячних перерв ці ж інтервали були випробувані знову: в скв.

Установки типу СНТ в основному призначені для випробувань типу ОНКД в широкому діапазоні температур при незалежному навантаженні зразка внутрішнім тиском, крутним моментом і осьовим навантаженням.

За Малгобек-Вознесенсько - Аліюртовскому родовищу проведено три випробування типу III за трьома свердловинах. З, після обводнення дренувати ними інтервалів, через 6 місяців були розкриті вищерозташованих (відповідно на 57 - 70і20 м) інтервали, при випробуванні яких знову була отримана тільки вода. При випробуванні цього інтервалу отримана нафту з великим (64%) кількістю води; незабаром свердловина обвідного повністю.

Установки типу СНТ в основному призначені для випробувань типу ОНКД в широкому діапазоні температур при незалежному навантаженні зразка внутрішнім тиском, крутним моментом і осьовим навантаженням.

Головна палата мір і ваг приступила до випробування типів приладів, особливо поширених і мали велике значення з економічної точки зору. В першу чергу це стосувалося до електричних лічильників, які надходили майже виключно з-за кордону і якість яких далеко не завжди було задовільним. Випробування лічильників були організовані з початку 1903 г. На сторінках Временника Головною Палати мір і ваг була почата публікація списків типів лічильників, допущених до використання в Росії.

Держстандарт Росії при отриманні пропозицій про визнання результатів випробувань типу, проведених в зарубіжних країнах, запрошувати матеріали випробувань у відповідного органу національної метрологічної служби, який затвердив тип засобів вимірювальної техніки, і направляє їх в ГЦИ СІ за спеціалізацією, а у ВНИИМС - копію супровідного листа.

Схема 2с доповнює схему 1с тим, що крім випробувань типу, в цій схемі орган по сертифікації проводить аналіз стану виробництва, в результаті якого повинна бути отримана впевненість в можливості забезпечення стабільної якості продукції. Сертифікат відповідності видається в разі позитивних результатів випробувань та аналізу виробництва.

У випробуваннях на чистий зсув з витягами відсутня відмінність між випробуваннями типів ср і рс: знак напруги в напівцикл витримки має формальний сенс.

Нормою ефективності запасної гальмової системи автотранспортних засобів категорій Про при випробуваннях типу 0 є значення гальмівної сили, що розвивається на колесах осі причепа, яка чисельно повинна бути не менше 28% від повної ваги, що припадає на цю вісь в статичному положенні на горизонтальній опорній поверхні. Згідно ГОСТ 22895 - 77 автотранспортні засоби категорії Про можуть не мати запасний гальмівної системи, в цьому випадку її функцію виконує кожен контур робочої гальмівної системи або гальмівна система.

F і знаходиться з випробувань на тривалу міцність; параметр CL визначається з випробувань типу її.

Випробування типу I призначені для визначення ефективності гальмівних систем при гарячих гальмівних механізмах, а випробування типу II-для визначення ефективності при русі на затяжних спусках.

Акредитація ЩИ СІ в Системі служить офіційним визнанням їх компетентності в проведенні робіт, пов'язаних з випробуваннями типу засобів вимірювальної техніки і його затвердженням відповідно до законодавства Російської Федерації в області забезпечення єдності вимірювань. ЩИ СІ акредитовані в Системі додатковим перевіркам у рамках Системи сертифікації засобів вимірювань не підлягають і за поданням заявки повинні бути зареєстровані в якості випробувальних лабораторій з сертифікації.

Досвідчені значення питомого показника теплової продуктивності в режимі природної конвекції в дворядних теплообменниках КНЕ-У 0 8А (а і КНЕ-У 1 2 (б. Для розрахункової практики залежність виду (6.3) представляється в формі графіків, як це зроблено на рис. 123 для випробувань ЕКД типу КНЕ-У 0 8А і КНЕ-У 12із дворядним теплообмінником. Тривалість проведення випробувань засобів вимірювальної техніки для цілей затвердження їх типу встановлюється в договорі між замовником і виконавцем робіт з випробувань типу засобів вимірювальної техніки.

Після затвердження акта випробувань засобів вимірювальної техніки для цілей затвердження їх типу ГЦИ СІ який проводив випробування, направляє перший примірник акта випробувань типу з додатками, звітом про усунення зауважень за результатами випробувань, документами по п.п. 23і 2.4 на адресу ВНИИМС.

Відповідно до Угоди країн-учасниць СНД Про взаємне визнання результатів випробувань і затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 51092 Держстандарт РФ визнає результати випробувань типів приладів, що випускаються підприємствами Білорусі Казахстану, України, Молдови, Азербайджану, Литви та інших країн. У свою чергу, в країнах СНД визнаються результати випробувань типів засобів вимірювань і дозволено застосування приладів, що випускаються російськими підприємствами.

Відповідно до Угоди країн-учасниць СНД Про взаємне визнання результатів випробувань і затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 51092 Держстандарт РФ визнає результати випробувань типів приладів, що випускаються підприємствами Білорусі Казахстану, України, Молдови, Азербайджану, Литви та інших країн.

Досвідчені значення питомого показника холодопроизводительности в двухрядном теплообміннику КНЕ-У 0 8А при dc, рівному 3 6 (а, 4 5 (б та 5 5 (в мм. Для розрахункової практики залежності виду (6.5) подаються у формі графіків, ка до це зроблено на рис. 124і125 відповідно для випробувань ЕКД типу КНЕ-У 0 8А і КНЕ-У 1 2 с дворядним теплообмінником.

Необхідність визначення експлуатаційних і метрологічних характеристик випробувальних установок виникає при підготовці до передачі на серійне виробництво дослідних зразків установок (в цьому випадку проводять державні випробування або випробування типу); при випуску серійної продукції; при випуску установок з ремонту, а також у порядку періодичного контролю установок, що знаходяться в експлуатації.

Процедура сертифікації транспортних засобів, вироблених з складальних компонентів, включає: представлення заявником дозволу виробника комплектів на збірку сертифікуються транспортних засобів та документації з технічного процесу складання; оцінку умов виробництва; визначення обсягу випробувань і проведення випробувань типу; оформлення схвалення типу на термін 0 5 року; проведення інспекційного контролю і продовження схвалення типу за результатами контролю на термін до 1 року.

Випробування свердловин мають дві основні мети: встановлення (особливо в розвідувальних свердловинах) параметрів пласта і призначення оптимального технологічного режиму роботи свердловини. Випробування гірського типу необхідно проводити після ретельної продувки і очищення вибою свердловини. Випробування ж другого типу корисно проводити без попередньої продувки, в звичайних умовах роботи свердловини.

Випробування типу IA часто характеризуються умовами підвищеного навантаження. Випробування типу IB зазвичай проводяться при номінальних робочих режимах. Більш вдалий, але не завжди здійсненний план передбачає випробування за типом IB при найбільших значеннях номінального навантаження на елементи. У наступних розділах умови випробувань описані більш детально.

Випробуваннями типу будинок - робота - дім (2 - 3 рейси на день, довжина рейсу 3 2 - 9 6км, швидкість 56 - 64 км /ч) - встановлено, що значна корозія двигунів спостерігається при пробігу автомобіля 3000 - 5000 км, якщо добова довжина його рейсів не перевищує 19 км. Якщо ж рейс скорочується до 6 4 кілометри, то аналогічна корозія при температурі повітря не вище 25 С на - спостерігається після пробігу 1000 км.

Обов'язковому метрологічного контролю підлягають засоби вимірювальної техніки, призначені для еталонів, а також використовувані для вимірювань в області медицини, охорони праці рівня радіації і при обліку матеріальних цінностей. Безпосередньо випробування типу та повірки проводять метрологічні лабораторії при Національному центрі регіональних метрологічних центрах, а також входять до структури інших державних організацій і приватних фірм. У зв'язку зі зміною Закону Про заходи і вимірювальних приладах проводиться інтенсивне оновлення повірочного обладнання, в чому Болгарії надають допомогу і сприяння Німеччина і ЄС.

Теоретичне рішення задачі про визначення критичних умов роботи контактних торцевих ущільнень відсутня через велику складність гідродинамічних і теплових процесів в парі тертя. Експериментальне визначення цих умов вимагає великого обсягу випробувань ресурсного типу, реалізація яких на кріогенних рідинах в даний час є важким.

Зазначена обставина свідчить про необхідність визначення для кожної розглянутої стали або сплаву при вивченні закономірностей накопичення тривалих циклічних ушкоджень ефектів знака напружень при витримці в досліджуваному інтервалі температур. Такі дані можуть бути отримані в режимах випробувань типу базових режимів, показаних на рис. 121 в-е. При цьому оцінка пошкоджень для матеріалів і режимів навантаженні з великим ушкоджувальним ефектом витримки того чи іншого знака повинна проводитися з використанням відповідної базової кривої втоми (режим - рис. 121 в, д), що відбиває зниження довговічності при наявності односторонньої витримки. Неврахування названих обставин може призвести до помилки порядку до двох і більше разів в оцінці накопиченого втомного пошкодження.