А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Випробування - пластина

Випробування пластин з алюмінієвих сплавів за спеціально розробленими програмами, що моделює умови навантаження крила літака[15, 24, 68-72], Показують високу відповідність прогнозу з результатами експерименту. Ці розрахунки підтверджують справедливість припущення про розвиток втомних тріщин протягом всього періоду навантаження конструкції навіть від незначних за величиною дефектів.

При випробуваннях пластин на кручення по Двоточковий або модифікованому Триточковим методам застосовуються зразки у вигляді тонких квадратних пластин. На їх розміри не накладається ніяких обмежень, але слід учеть, що від жорсткості пластини (яка визначається також її розмірами) залежить прогин або допустиме навантаження. При малої жорсткості пластини допустиме навантаження (визначається прогином пластини, який не повинен бути більше 0 1 /г, де h - товщина пластини) може виявитися важко вимірюваної з достатньою точністю.

при випробуванні пластин з більш жорстких матеріалів виникають ті ж явища, що і при випробуванні пластин з пластичних матеріалів, тільки звуження поперечного перерізу (як по ширині так і по товщині) менш помітно.

З, випробування пластин з покриттями на розтягнення, вигин і ударні навантаження при - 54 С, а також корозійні випробування в атмосфері морського узбережжя. Остаточна оцінка покриття грунтувалася на результатах іспитів з втомленості в ході яких моделювалися коливання навантаження, характерні для режиму польоту.

Графік залежності потенціалу газопроводу від ступеня захисту. Після закінчення терміну випробувань пластини виймають, очищають від продуктів корозії і зважують.

Після закінчення встановленого часу випробування пластини витягують з термостата і переглядають. Шар пасти при цьому не повинен спучуватися і стікати з поверхні пластин. Потім одну пластину з пастою одразу з термостата переносять в холодильну камеру з температурою мінус 35 2 С і витримують в ній протягом 1 год, після чого виймають з камери і переглядають. При цьому шар пасти не повинен розтріскуватися і відлітати від металу.

У зарубіжних дослідженнях при випробуваннях великих пластин для сферичних посудин, що працюють під тиском, показано що температура виникнення крихкого руйнування знижується зі збільшенням ударної в'язкості стали, а температура виникнення крихкого руйнування при низькій напрузі зменшується з пониженням перехідною температури з пластичного стану в крихке.

Схема навантажений, розподілу напружень, зміни орієнтації і картини руйнування дисків (зліва - відпресований диск, праворуч - відлитий під тиском диск. Литник розташований по А. В табл. 2 наведені результати випробувань пластин з полістиролу IIIc і Луран 52 отриманих пресуванням і литтям.

Розміри зразків при визначенні К. На рис. 42 наведено результати випробування пластин з алюмінієвого сплаву типу В95 де по осі ординат відкладено значення 7 (1С, а по осі абсцис - відносна глибина тріщини.

На рис. 6.2 наведено результати випробувань шаруватих поліефірних пластин, армованих скловолокном, отримані при проведенні випробувань на машині з вертикально падаючим вантажем. По осі абсцис відкладено зміст скловолокна в композиційному матеріалі а по осі ординат - - відношення ударної міцності при розтягуванні до статичної міцності при розтягуванні.

Відсутність вимірювача температури ( термопари) в досліджуваному зразку при випробуванні пластин спрощує методику проведення експерименту і підвищує точність у визначенні теплофізичних коефіцієнтів, так як в цьому випадку усувається додаткове джерело, що спотворює температурне поле в випробуваному зразку.

Аналогічним чином можуть бути отримані вирази для конструкційної теплостойкости матеріалів в інших режимах випробувань пластини, причому у всіх випадках за допомогою цієї характеристики вдається встановити зв'язок між часом роботи пластини і її термічними і механічними властивостями.

Уїтні[199, 200]теоретично досліджував (в лінійній постановці) можливість застосування цього методу до випробування пластин з простими схемами армування.

При випробуванні пластин з більш жорстких матеріалів виникають ті ж явища, що і при випробуванні пластин з пластичних матеріалів, тільки звуження поперечного перерізу (як по ширині так і по товщині) менш помітно.

У ЦНИИТМАШ також створена випробувальна машина типу УП-50 (за схемою машини УП-200) з інерційним вібратором, призначена для випробування пластин товщиною 50 мм симетричним вигинів в одній площині.

Виконання неповоротних стиків відгалужень коробчатих шин. Вага копра для пластин перерізом до 60X6 мм - 25 кг і для шин перетином 80X8і100X10 мм - 50 кг; при випробуванні пластини укладаються на лотки-образне підставу зі стрілою лотка 5 мм; після випробування (вигину) і подальшої правки вручну або під пресом зварений шов не повинен мати надривів або тріщин. У разі якщо хоч одна пластина не витримає випробування на загин, випробовуються ще 10 пластин; при руйнуванні хоча б однієї з цих пластин бракується вся партія.

У цій же роботі було виявлено, що вакуумний відпал сплавів ВТ6С і ВТ20 при 650 - 800 С мало впливає на стандартні механічні властивості гладких зразків, але кілька погіршує тривалу міцність надрізаних зразків за 500 ч при кімнатній температурі (на 6 - 10 кгс /мм2), циклічну міцність (на 10 - 15%), малоцікловую втому. Конструктивна міцність при випробуваннях пластин сплаву ВТ6С в умовах плоского напруженого стану при вакуумному відпалі не погіршується.

Берт і Ченг[26], Грунтуючись на властивостях компонент, розрахували динамічні характеристики елементарного шару композиційного матеріалу. Використовуючи ці характеристики Сью і Берт[173]проаналізували отримані в роботі[44]Результати випробовувань бороепоксідних пластин при вимушених коливаннях і отримали хороший збіг з виміряними значеннями для резонансних частот і параметрів затухання.

Тому знання його властивостей представляє також і істотний практичний інтерес. Дія на олово різних атмосфер може бути охарактеризоване даними табл. 88 отриманими при випробуваннях олов'яних пластин (9995% Sn) в Тече 10 років.

Формули для визначення пружних сталих при випробуваннях пластини на кручення. При випробуваннях по Триточковим методу вимірюються навантаження Р г, переміщення точки її застосування wp і прогин центра пластини w0 відносно нерухомої системи відліку. Розрахункові залежності при ф 0 або 90 і ф 45 наведені в табл. 421. Як видно з таблиці в разі випробувань пластини при ф 0 і ф 45 отримуємо три рівняння для чотирьох невідомих пружних постійних.

Пластини плавких вставок виготовляють і калібрують в заводських умовах. Для перевірки відповідності маркування зазначеної на пластинах з кожної партії каліброваних пластин не менше п'яти зразків перевіряються в лабораторних умовах. Випробування пластин плавких вставок виробляють за допомогою навантажувального трансформатора.

На одній з пластин, виготовленої з алюмінієвого сплаву 2024 - ТЗ, з втомної тріщиною здійснювали одноразову перевантаження, після чого видаляли з кожного боку матеріал на глибину проникнення зони пластичної деформації від перевантаження. Потім випробування пластини зі зменшеною товщиною були продовжені при тому ж рівні напруги, що і до перевантаження.

В одній серії порівняльних випробувань батарей з пластин, формованих в чистому розчині сірчаної кислоти і з добавкою 0 1% сірчанокислого кобальту, частина пластин, формованих з добавкою кобальту, була промита, розряджена в чистому електроліті з новими негативними пластинами і потім з них були зібрані батареї з знову змінений негативними пластинами. Батареї були випробувані на термін служби. Після закінчення випробувань пластини, формовані в чистому електроліті мали, як зазвичай, повністю прокорродіровавшіх решітки, тоді як пластини, формовані з добавкою в електроліт солі кобальту, мали міцні решітки; такими ж були решітки пластин, оброблених (промитих), як сказано вище, після формування з добавкою солі кобальту. Кількість сполуки кобальту, що може бути в активній масі пластин після форміровкі їх в електроліті що містив 0 1% солі кобальту, становить всього лише 0001% до ваги активної маси Ця кількість в разі адсорбції сполуки кобальту на поверхні активної маси позитивного електрода, що складається з двоокису свинцю, відповідає лише 001 частини моношару.

Схема установки для визначення захисних властивостей за допомогою особливого корозійного елемента. При контактному і краплинному методах покриття наносять на пластини з листової сталі08 КЛ розміром 150x70X1 0 мм. Пластину поміщають горизонтально на стіл покриттям вгору. У першому випадку на покриття поміщають два ватні тампони, змочених випробуваним розчином, на відстані не менше 20 мм один від одного і від краю пластини і кожен з них накривають скляним стаканчиком. Після закінчення випробувань пластини промивають, висушують фільтрувальним папером і оглядають так само, як при методі занурення.

Оцінку захисних властивостей бензинів ведуть в широкій пробірці зі зворотним кульковим холодильником в присутності трьох сталевих пластин. Випробування проводять протягом 4 год при температурі60 С і постійному перемішуванні вмісту струменем повітря. Величину захисних властивостей бензинів визначають по різниці мас трьох пластин до і після випробувань. Якщо при випробуваннях пластини залишаються чистими і величина корозії не перевищує 1 г /м2 то вважають, що зразок бензину витримав випробування.

На суху спустошену поверхню негативної пластини обережно наносять одну-дві краплі води. Краплі не повинні вбиратися активною масою в продовження не менше 30 хв. Разом з тим крапля розчину електроліту повинна вбиратися пізніше 6 сек. Нейтралізація залишків сірчаної кислоти в позитивній пластині відбувається повільно і при високих температурах, тому контроль повноти цієї нейтралізації необхідний. Виробляють якісну пробу: після сушки або перед складанням батарей обрані для випробування пластини (2 - 3 шт. Схема установки контрольних пластин. Пластини виготовляють з того ж металу, що і труби на даній ділянці. Встановлюють пластини на ділянках найменшого потенціалу або де очікується найбільша корозія. пластини попередньо очищають і зважують з точністю до 0 1 мг на лабораторних вагах. вага пластини вибирають в залежності від терміну контролю. При багаторічних випробуваннях і в разі якщо очікувані втрати металу істотні вага пластини вибирається до ЮООг, і її зважують на технічних вагах. Зважені контрольні пластини встановлюють в грунті на відстані200мм від труби. Одна з пластин з'єднується з трубопроводом з'єднувальним проводом, а інша встановлюється так: місце установки пластини фіксується в спеціальному журналі а на трасі встановлюється розпізнавальний знак. Після закінчення терміну випробування пластини виймають, очищають від продуктів корозії і зважують.