А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спотворений сигнал

Спотворений сигнал подається на декодер одночасно у верхній частині схеми, де відбувається обчислення синдрому, і в нижній, де синдром перетворюється в відповідну модель помилки. Помилка усувається шляхом повторного додавання її до прийнятого вектору, що дає в результаті виправлене кодове слово.

Якщо спотворений сигнал z (t) на виході пов'язаний з вхідним сигналом г (t) цілком певної функціональною залежністю, яка дозволяє в точності відновити первісний сигнал, то такі спотворення називають регулярними.

Причиною викривлених сигналів можуть бути невеликі горбки відкладень накипу і групи невеликих язвінок.

Дозволяє відновити спотворені сигнали.

В цьому випадку спотворений сигнал S (t) - речовинний.

При наявності одиночної помилки спотворений сигнал має місце тільки на одному з чотирьох входів мажоритарного елементу, п останній за більшістю неспотворених вхідних сигналів формує правильний вихідний сигнал, відповідний символу а. Значення кожного наступного символу визначається аналогічно після чергового зсуву.

Розглянемо момент, коли спотворений сигнал X (див. Фіг. Припустимо, що енергія перекручених сигналів дорівнює енергії переданих. Прилад дозволяє виміряти напругу спотвореного сигналу, потім придушити основну частоту і окремо виміряти напругу вищих гармонік, що містяться в досліджуваному напрузі.

Прилад дозволяє виміряти напругу спотвореного сигналу, придушити основну частоту і виміряти напругу вищих гармонік, що містяться в досліджуваному напрузі. Основним принципом вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень за допомогою С6 - 1 є роздільне вимір напруги спотвореного сигналу і вищих гармонік.

Прилад дозволяє виміряти напругу спотвореного сигналу, потім придушити основну частоту і окремо виміряти напругу вищих гармонік. 
Для виявлення помилок (виявлення спотворених сигналів, тимчасових інтервалів і порушень вимозі програмування) в роботі каналів використовуються як апаратні так і мікропрограмні кошти. З їх допомогою виявляються програмні помилки; помилки в трактах передачі і зберігання інформації; помилки в роботі логічних схем каналів, інтерфейсу введення-виведення і блоку управління каналами.

Послідовності переданих (а і прийнятих (б сигналів. Дана система може забезпечувати правильне відновлення спотворених сигналів називається виправляє здатністю. Виправляюча здатність вимірюється у відсотках і показує максимальне спотворення елементарних посилок, при якому вони ще відновлюються правильно.

Приймач повинен мати захист від виконання спотвореного сигналу.

Так як кожна регенеративна трансляція повністю відновлює спотворені сигнали, то спотворення уздовж тракту передачі не накопичуються.
 Амплітуди змінних складових можна визначити аналітично шляхом розкладання спотвореного сигналу в ряд Фур'є. Однак в цьому випадку потрібно знати точну функціональну залежність анодного струму від напруги на електродах лампи.

В реальних умовах передачі інформації завжди слід очікувати появи спотворених сигналів на приймальному кінці каналу зв'язку. У цих умовах для отримання достовірної передачі інформації в пристроях телемеханіки та передачі даних повинні бути реалізовані технічні рішення, що забезпечують підвищення достовірності прийнятої інформації і захист від прийому спотвореної (помилковою) інформації. Такими технічними рішеннями є підвищення виправляє здатності приймального пристрою телемеханіки та АПД, застосування для передачі інформації перешкодозахисних і коригувальних кодів; пристроїв телемеханіки з повторенням передачі інформації, пристроїв з циклічною передачею інформації; пристроїв телемеханіки зі зворотним зв'язком.
 Вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень проводиться методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Характеристика передачі для типового кристалічного тріода. Щоб досягти цього, на базу вихідного каскаду повинен бути поданий спотворений сигнал. Це корректированное предискаженіем зазвичай виходить за допомогою негативного зворотного зв'язку, що охоплює кілька каскадів посилення.

Узагальнена імпульсна характеристика. Даний метод є одним з основних способів, що використовуються при відновленні перекручених сигналів. Він дає досить хороше наближене рішення задачі відновлення зображення по спостережуваному відгуку, і ефективний при відновленні сигналу, одержуваного на виході реальної апаратури спостереження. У кожному конкретному випадку отримується рішення залежить від підбору регулярізірующіх операторів і визначення параметрів регуляризації.

Вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень приладом ИНИ-11 проводиться методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Перешкодозахищеність таких структур при /Сщ1 низька, так як випадкова перешкода утворює викривлений сигнал.

Вимірювач нелінійних спотворень ИНИ-11 призначений для вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Дана модель імітує потік Е1 що передається в лінійному коді CMI, і відображає особливості спотвореного сигналу, що має місце в досліджуваному сегменті системи телекомунікацій.

Вимірювач нелінійних спотворень С6 - 1А використовує цей принцип і дозволяє зробити роздільне вимір напруги спотвореного сигналу і напруги верхніх гармонік. Якщо напруга спотвореного сигналу встановлювати строго певної величини (калібрувати), при вимірі напруги верхніх гармонік шкала вольтметра може бути отградуирована в величинах коефіцієнта гармонік. При невеликих спотвореннях (Kf 15 - - 20%) такий метод не викликає значної похибки у порівнянні із суворим методом визначення коефіцієнта гармонік.

В основу виміру коефіцієнта нелінійних спотворень за допомогою С6 - 1 покладено принцип роздільного вимірювання напруги спотвореного сигналу і вищих гармонік.

Таке обмеження, звичайно, скорочує число комбінацій (сигналів), але посилює можливості захисту від прийому і виконання спотвореного сигналу. В не-комплектарних кодах число Р - єдине, на якому можна побудувати числову захист для якісно-однорідних кодів.

Закон зміни амплітуди U (ir o01 не збігається з законом модуляції сигналу з частотою шоь На виході приймача отримаємо спотворений сигнал станції, що заважає.

Для таких випадків зворотний зв'язок хороший засіб, так як все що з'являються на виході спотворення виправляються шляхом часткового повернення на вхід спотвореного сигналу.

Вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень проводиться методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень приладом ИНИ-11 проводиться методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Однак, як показує досвід, слухове сприйняття має порогом чутливості нелінійних спотворень, а саме: нелінійні спотворення сприймаються тільки в тому випадку, якщо тривалість спотвореного сигналу перевищує 20 мсек.

Діаграма імпульсів струму в каналі зв'язку при посилці наказу об'єкту № 2. Реальна схема пристрою телеуправління, що використовує аналогічний принцип обирання, значно складніше, містить ряд вузлів, що дозволяють підвищити надійність дії пристрою і не допустити виконання - перекручених сигналів. Але і при цьому за своїми функціями схема в основному зберігає риси описаної нами спрощеної схеми.

Використовуйте характеристики каналу і настроювальну послідовність, описану в задачі1527 і додайте шумове напруга, рівне 1 - 1 1 - 1 1 для отримання спотвореного сигналу. Застосовуйте діаграму гратчастого декодування для ілюстрації того, як алгоритм декодування Вітербо використовується в цьому процесі вирівнювання, і приведіть обчислення, що дають перший біт повідомлення. Підказка: процес подібний до декодування бітів, кодованих сверточних кодом, де замість кодових бітів використовуються рівні напруги.

Вимірювач нелінійних спотворень ИНИ-11 призначений для вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень методом порівняння ефективного напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Сигнали з 1-го по 10 - й використовуються для видачі зафіксованої цифрової інформації, 11 - й сигнал відзначає закінчення видачі інформації, 12 - й сигнал підтверджує отримання з маркера сигналів, після яких з регістра не передається цифрова інформація, 13 - й сигнал є запитом повторення спотвореного сигналу, переданого з маркера. Останні два сигналу введені для підвищення надійності та достовірності передачі інформації.

Приставка працює наступним чином. Далі спотворений сигнал двома шляхами надходить на змінний резистор R10 з якого знімається вихідний сигнал.

Перекрученими сигналами на передачу називають сигнали на виході апарату або кінцевого пристрою, в яких тривалість окремих посилок - не дорівнює їх номінальній величині.

Вимірювач нелінійних спотворень С6 - 1А використовує цей принцип і дозволяє зробити роздільне вимір напруги спотвореного сигналу і напруги верхніх гармонік. Якщо напруга спотвореного сигналу встановлювати строго певної величини (калібрувати), при вимірі напруги верхніх гармонік шкала вольтметра може бути отградуирована в величинах коефіцієнта гармонік. При невеликих спотвореннях (Kf 15 - - 20%) такий метод не викликає значної похибки у порівнянні із суворим методом визначення коефіцієнта гармонік.

Ль який обчислюється для гармонійного сигналу, але зазвичай використовується і для складних сигналів. Досить знати форму кривої спотвореного сигналу і або аналітично, або графічно зробити її гармонійний аналіз.

Пневмометричні трубку разом із вторинним приладом можна розглядати як об'єкт, на вхід якого надходить нестаціонарний сигнал у вигляді динамічного напору газового потоку. З виходу об'єкта отримують спотворений сигнал. Віесте динамічних напорів можна відразу підставити швидкості газу (Х - і Цф, відповідно маючи на увазі що це нестаціонарні величини. . По відношенню до сигналів si (t) приймач стає неоптимальним. Припустимо, що енергія перекручених сигналів дорівнює енергії переданих сигналів. . Ламповий вольтметр вимірює ефективне напруга повного спотвореного сигналу, а потім ефективне напруження всіх верхніх гармонік від другої і вище. напруга першої гармоніки пригнічується фільтр, що загороджує і на вхід вольтметра не надходить.

Ясно, що довільна рівноймовірної функція f (z): Bm - Bv задає розбиття множини X на сторінки Zx f - l (x]обсягу /- 1 (ж) Q з точністю до розташування сигналів усередині сторінки. на виході каналу з шумом отримуємо спотворений сигнал z (x, A) 0 ге.

з криптографічного точки зору секретна система майже тотожна системі зв'язку при наявності шуму. В результаті виходить криптограма (аналог спотвореного сигналу), що підлягає дешифрування. Основна відмінність полягає в наступному: по-перше, в тому, що перетворення за допомогою шифру має зазвичай більш складну природу, ніж виникає за рахунок шуму в каналі; і по-друге, ключ - - в секретній системі зазвичай вибирається і[з кінцевого безлічі в той час як шум в каналі частіше є безперервним, обраним по суті з нескінченної кількості.

Так, зручно вимірювати рівні в характерних точках контрольних сигналів, зіставляючи значення відліків з межами зони їх допустимих значень. Такий контроль дає можливість не тільки зіставляти спотворені сигнали з допусками, але і полегшує технічну діагностику стану обладнання та прогнозування деградації, так як, на відміну від аналогових методів допускового контролю, які б виробляли судження в нормі або не в нормі він дає кількісну оцінку відхилення параметрів від норми.

Коефіцієнт нелінійних спотворень вимірюється спеціальними приладами. Зазвичай такий вимір здійснюється методом порівняння напруги спотвореного сигналу з ефективним напругою всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі. Подібний метод дозволяє з достатньою точністю кількісно визначити нелінійні спотворення, так як з ростом амплітуди гармонік коефіцієнт нелінійних спотворень також збільшується.

Гранично допустимі струми ц напруги в лініях зв'язку. | Структури систем телемеханіки. а - радіальна. 6 - цепочечная. в - деревоподібна. | Схема передачі інформації. При передачі по каналу зв'язку на сигнал впливають перешкоди, що виникають в лінії зв'язку, а також перешкоди, викликані апаратурою вторинного ущільнення, що утворює канал зв'язку. Таким чином, на вхід приймального пристрою надходить спотворений сигнал.

Він полягає в порівнянні середньоквадратичного значення повної напруги спотвореного сигналу з среднеквадратическим значенням напруги всіх вищих гармонік, починаючи з другої, наявних в спотвореному сигналі.

Схеми вимірювача нелінійних спотворень. ИНИ-11 і С6 - 1 (ИНИ-12), є метод придушення основної частоти. Він полягає Б порівнянні діючого значення повної напруги спотвореного сигналу с.