А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Іонообмінне властивість - ионит

Іонообмінні властивості іонітів характеризуються повною і робочої обмінної ємністю. Повна обмінна ємність постійна для даного іоніту і залежить тільки від термічного, хімічного і ионизующего впливу. Через необхідність багаторазової регенерації іонітів їх обмінна ємність використовується лише частково. В такому випадку вводиться поняття робочої обмінної ємності іонітів, яка залежить від умов сорбції та регенерації іонітів. Для катионитов обмінні ємності визначають за катіонів, для аніонітів - по анионам.

Іонообмінні властивості іонітів визначаються не тільки характером йоногенних груп, а й органічним складом молекули ионита, його будовою, розташуванням йоногенних груп і їх взаємним впливом. Ці залежності мало досліджені. Крес-зманить і Кітченер[1]повідомили про незначне збільшення селективності в циклі Mg2H - Н на малосульфірованних фенолформальдегідних смолах.

Іонообмінні властивості іонітів характеризуються повною і робочої обмінної ємністю. Повна обмінна ємність - це загальне число всіх іонообмінних груп в одиниці об'єму ионита, що виражається в мекв /г. Повна обмінна ємність постійна для даного іоніту і залежить тільки від термічного, хімічного і ионизующего впливу. Через необхідність багаторазової регенерації іонітів їх обмінна ємність використовується лише частково. В такому випадку вводиться поняття робочої обмінної ємності іонітів, яка залежить від умов сорбції та регенерації іонітів. Для катионитов обмінні ємності визначають за катіонів, для аніонітів - по анионам.

Іонообмінні властивості іонітів визначаються не тільки характером йоногенних груп, а й органічним складом молекули ионита, його будовою, розташуванням іонообмінних груп і їх взаємним впливом. Ці залежності мало досліджені. Крессман і Кітченер[1]повідомили про незначне збільшення селективності в циклі Mg2 - Н на малосульфірованних фенолформальдегідних смолах.

Вплив барвників на іонообмінні властивості іонітів свідчить про те, що молочну кислоту, призначену для очищення за допомогою іонітів, необхідно попередньо освітлювати активованим вугіллям. Цим будуть досягнуті краще використання іонообмінних властивостей іонітів, підвищення виходу і якості очищеної кислоти і зниження витрати регенеруючих речовин.

Конкуруючі взаємодії протиіонів з водою і з ло-кусамі визначають не тільки рівноважні іонообмінні властивості ионита і електричний потенціал між фазами ионит - розчин. Вони вносять вагомий внесок в енергію активації, які визначають міграцію катіонів з розчину в тверду фазу, а також міграцію катіонів всередині твердої фази.

Криві потенціомет-рического титрування повн-комплексонов X (1 і XIII (2. Однак проведення значного числа досліджень властивостей полікомплексонов дає можливість зробити певні висновки про механізм Комплексообразующєє-вання, структурі і відносної міцності утворених полікомплекси, іонообмінних властивостях іонітів і можливостях їх практичного застосування.

Крпвие потенцпомет-рического титрування полікомплексонов X (1 і XIII (2. Однак проведення значного числа досліджень властивостей полікомплексонов дає можливість зробити певні висновки про механізм комплекс ообразом-вання, структурі і відносної міцності утворених полікомплекси, іонообмінних властивостях іонітів і можливостях їх практичного застосування .

Можна припускати, що число поперечних зв'язків визначає не тільки об'ємну частку областей з низькою щільністю електричних зарядів, але і розміри індивідуальних пір, осередків і пустот, які і створюють області з низькою щільністю електричних зарядів. На набухання і рівноважні властивості іонітів надає також істотний вплив ступінь переплетення ланцюгів. Роботи Грабтрі і Глюкауф[30]показали, яке глибоке вплив на іонообмінні властивості іонітів надає характер об'єднання областей з різною концентрацією зарядів.