А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Іонізаційна ефективність

Іонізаційна ефективність залежить від типу детектора, а також від складу газу-носія і аналізованих речовин. Нижче наведені середні значення іонізаційних ефективність-ностей для деяких типів детекторів.

Іонізаційна ефективність є безрозмірною величиною. Іноді цю величину називають уявною ионизационной ефективністю, а під ионизационной ефективністю мають на увазі кількість електрики, отримане в Внаслідок проходження через детектор 1 благаючи речовини. При цьому іонізаційна ефективність виражається в Кл /моль.

Іонізаційна ефективність знаходиться в межах від 1106 ст гірших конструкціях до 2 - 10 - 5 А /(мг /с) для найоптимальніших конструкцій осередку ДІП. Така істотна різниця пояснюється особливостями роботи системи збору іонів.

Іонізаційна ефективність знаходиться в межах від 10-в в гірших конструкціях до2 - 10 - 5 А-з /мг для найоптимальніших конструкцій осередку ДІП. Така істотна різниця пояснюється особливостями роботи системи збору іонів.

Іонізаційна ефективність залежить від типу детектора, а також від складу газу-носія і аналізованих речовин. Нижче наведені середні значення іонізаційних еффектнв-ностей для деяких типів детекторів.

Іонізаційна ефективність є безрозмірною величиною. Іноді цю величину називають уявною ионизационной ефективністю, а під ионизационной ефективністю мають на увазі кількість електрики, отримане в результаті проходження через детектор 1 благаючи речовини. При цьому іонізаційна ефективність виражається в Кл /моль.

Іонізаційна ефективність приладу трохи вище, ніж у іонізаційно-пдаменного газоаналізатора: один іон реєструється приблизно на кожні 3 - 10 аналізованих молекул.

Залежність ионизационной ефективності одноплемінного термоіонного детектора від величини фонового струму, яка встановлюється зміною потоку водню, для різних швидкостей газу-носія (азоту. Оскільки іонізаційна ефективність пов'язана з фоновим струмом, зазвичай відновлюють необхідну чутливість, доводячи фоновий струм до колишнього рівня, плавно змінюючи витрату водню. Однак швидкість водню не повинна перевищувати значення, при якому фоновий струм стає більше 10 - 8 - 10 - 7 А, так як це призводить до різкого збільшення шумів і в деяких випадках - до зниження чутливості ТИД. З рис. 36 видно, що в протилежність водню збільшення швидкості газу-носія (азоту) призводить до зниження чутливості що, мабуть, пов'язано зі зменшенням температури полум'я.

Поняття ионизационной ефективності по відношенню до ДЕЗ застосовується умовно, так як введення аналізованих речовин не викликає утворення додаткових заряджених частинок.

Отже, дуже висока іонізаційна ефективність вдосконаленого аргонового детектора (спостережувана величина досягає 10%) легко з'ясовна.

Залежність ионизационной ефективності Тідан по метафосу від витрати водню для різних. Абсолютні значення виміряної ионизационной ефективності (5 - 10 - 4 кул]мг при температурі таблетки 330) по порядку величини збігаються з ефективністю іонізації метафосу в Тидея. Найменше значення порога чутливості досягнуте при температурі таблетки 330 становить приблизно 5 - 10-а мг /сек.

Загальний вигляд осередку детектора. | залежність чутливості детектора від швидкості азоту. Мак-Вільямом[11]; іонізаційна ефективність становить в цьому випадку близько 105 іонів на молекулу.

Таким чином, іонізаційна ефективність характеризує чутливість ионизационного детектора.

У сприятливих умовах досягнута іонізаційна ефективність по етилену в один зареєстрований іон на 105 молекул етилену, що можна порівняти з ефективністю іоппзаціонно-пла-ного детектора.
 Хроматограмма поділу суміші вуглеводнів, отримана з використанням окисно-іонізаційного детектора. Сорбент - алюмогель. довжина колонки 1 м. діаметр 6 мм. температура 25. потік азоту 9 мл. хв, потік повітря 250 мл /хв, шкала по току 3 - 10 - 10 а. Прийнято вважати, що гранична іонізаційна ефективність іонізаціопно-полум'яного детектора становить приблизно 10 - 5 а відповідна гранична чутливість - близько Ш-10 мг /сек.

Процес утворення іонів визначає іонізаційну ефективність детектора і залежить від геометрії, структури і температури полум'я, а також від структури аналізованих молекул. На освіту іонів впливають форми пальника, гідродинамічний режим полум'я, склад суміші що надходить в полум'я (співвідношення водню, кисню та азоту), і інші фактори.

Детектор електронного захоплення має високу ионизационной ефективністю, яка доходить в кращих конструкціях при оптимальних умовах роботи до 005 Кл /мг; зазвичай значення ионизационной ефективності на один-два порядки нижче.

Зв'язок між масою вводиться пропану і ефективністю для простого детектора (а. Для мікро - і триодного детекторів (б. На рис. 3 показані залежності ионизационной ефективності детектора від кількості пропану при різній напрузі. Мікродетектор і тріод, мабуть, в десять разів більше ефективні і характеризуються ширшими межами лінійності ніж простий детектор.

Чутливість ДІП зазвичай характеризують його ионизационной ефективністю, яка є абсолютною характеристикою, тому що не залежить від якості вимірювальної схеми.

В табл. 5 наведені дані по ионизационной ефективності деяких фосфор - , азот -, галоген -, сірку - і мишьяксодержащіх з'єднань, які характеризують чутливість ТИД до цих сполук і його можливості щодо селективного визначення елементорганічних речовин на тлі інших з'єднань.

Технічні дані детектора: шкала вторинного приладу-0 - 10 мв; іонізаційна ефективність (за бензолом) - не нижче 0 6 мка /мг /сек; час прогріву приладу з моменту включення - не більше 90 хв.

Для іонізаційних детекторів, в тому числі і для ПІД, характерною рисою є іонізаційна ефективність і фоновий струм.

Для іонізаційних детекторів, в тому числі і для ПІД, характерною рисою є іонізаційна ефективність і фоновий струм.

В цьому випадку полум'яно-іонізаційний газоаналізатор визначає або їх суму, або концентрацію компонентів з переважаючими іонізаційними ефективностями.

Хроматограмма суміші метан - етан - етилен, отримана при установці колонки в повітряному потоці детектора. | Залежність висоти піка від концентрації речовини в піку при введенні проби в повітряний потік детектора.

Подальше підвищення чутливості має досягатися в першу чергу за рахунок вдосконалення вимірювальної схеми, так як досягнута іонізаційна ефективність приладу, мабуть, близька до граничної.

Для ранніх конструкцій детекторів були характерні відносно великі обсяги камер (від 0 5 до 5 см3), що забезпечують більш високу іонізаційну ефективність детектування.

У зазначених вище умовах в нормальному робочому режимі (об'ємні швидкості водню і повітря 3і15 л /год відповідно) іонізаційна ефективність приладу по бензолу при використанні водню як газу-носія становить приблизно 10-у іонів на молекулу, а чутливість[10]- 1 мка-сек /мг.

Зі збільшенням кількості атомів лужних металів в полум'я за інших постійних умовах частка іонізіруемих в полум'я атомів зменшується, що призводить до зменшення ионизационной ефективності. Тому свідчення детектора не можуть бути лінійні в широких межах.

Детектор електронного захоплення має високу ионизационной ефективністю, яка доходить в кращих конструкціях при оптимальних умовах роботи до 005 Кл /мг; зазвичай значення ионизационной ефективності на один-два порядки нижче.

Повітря або кисень для підтримки горіння подаються в певному кількісному співвідношенні з воднем, так як чутливість полум'яно-іонізаційного детектора залежить від цього співвідношення. Іонізаційна ефективність детектора пов'язана з процесом утворення іонів, який залежить від геометрії, структури і температури полум'я, а також від структури аналізованих молекул.

Детектор іонізації у полум'ї - один з найпоширеніших детекторів в газовій хроматографії, практично - незамінний при аналізі микропримесей. Крім ионизационной ефективності яка визначає поріг чутливості детектора і складає для детекторів хроматографов Колір близько 5 - 10 - 6% (об.) W2w2w22. , Що дорівнює одному йону на 2000 молекул, є, мабуть, помилковою. Молярний сигнал для чистого водню при фоновому струмі145 10 - 12 а та потоці20 мл /хв дорівнює 110 - 7 кулон /моль; це значення в 5 разів нижче наведеного Онгкіехонгом для чистого водню.

У табл. 2 наведені величини молярної чутливості отримані із застосуванням пристрою для розведення за рахунок дифузії для ряду типових структур вуглеводнів. Молярні сигнали складають в середньому 0 6 кулон /моль, що вказує на дуже низьку іонізаційну ефективність, що відповідає утворенню приблизно одного іона з 105 молекул. Величина, наведена Маквілльямом іДьюаром[1], Що дорівнює одному йону на 2000 молекул, є, мабуть, помилковою.

Іонізаційна ефективність є безрозмірною величиною. Іноді цю величину називають уявною ионизационной ефективністю, а під ионизационной ефективністю мають на увазі кількість електрики, отримане в результаті проходження через детектор 1 благаючи речовини. При цьому іонізаційна ефективність виражається в Кл /моль.