А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інформаційний вхід - мультиплексор

Інформаційні входи мультиплексорів з'єднані з виходом суматора безпосередньо або через інвертор І або ж із загальною тванню.

Кожному з інформаційних входів мультиплексора присвоюється номер, званий адресою. При подачі стробирующего сигналу на вхід З мультиплексор вибирає один з входів, адреса якого задається двійковим кодом на адресних входах, і підключає його до виходу.

схема пристрою формування додаткових молодших розрядів мантиси. | Схема перетворювача двійкових чисел з формату з плаваючою комою в формат з фіксованою комою. Отже, при максимальному значенні порядку (Р 3) сигнали мантиси повинні бути подані відповідно на інформаційні входи мультиплексорів, розташованих на рис. 9.7 зліва. До незадіяним інформаційним входам підключається нульовий потенціал.

Слід зазначити, що мультиплексори серії К531 і зарубіжної серії 74F мають дефект помилкового функціонування: при переборі інформаційних входів мультиплексора 74F257 на яких знаходяться рівні напруги лог. Про з подальшим поверненням в початковий стан, що пов'язано з роботою блоку вибірки мультиплексора. Цей недолік усунуто в мультиплексорах серії К1531 завдяки застосуванню схеми подвійного інвертування з мінімальною затримкою між вхідними сигналами.

Слід зазначити, що мультиплексори серії К531 і зарубіжної серії 74F мають дефект помилкового функціонування: при переборі інформаційних входів мультиплексора 74F257 на яких знаходяться рівні напруги лог. Про з подальшим повер - 7 щением в початковий стан, що пов'язано з роботою блоку вибірки мультиплексора. Цей недолік усунуто в мультиплексорах серії К1531 благо-у даруючи застосування схеми подвійного ін-вертірованія з мінімальною затримкою між вхідними сигналами.

Кг - виконавчі сигнали, що подаються ва адресні входи; В, В г i 6з 8ч - виконавчі сигнали, що подаються на інформаційні входи мультиплексора. Аналогічний вигляд мають логічні функції восьми - і Шестнадцатіканальний мультиплексорів.

Чотириканальний мультиплексор (а і здвоєний чотирьох канальний селектор-мультиплексор 155КП2 (б. Мульти плексором називається КС, має т 4 - 2т входів і один вихід, де т - число адресних входів, а 2т - число інформаційних входів мультиплексора. Для кожної адреси з номером /відповідає свій інформаційний вхід А), сигнал з якого при даному адресу проходить на вихід. Основним призначенням мультиплексора є комутація 2т вхідних сигналів на один вихід.

принцип цифровий десяткової індикації на основі семисегментних знаків. Розглянемо принцип побудови і роботу мультиплексора. Кожному з інформаційних входів Dt мультиплексора присвоюється номер, званий адресою.

Для нарощування числа комутуючих входів використовують ієрархічне з'єднання декількох мультиплексорів. При цьому прямі виходи мультиплексорів першого ступеня підключають до інформаційних входів мультиплексора другого ступеня, вихід якого є виходом розширеного мультиплексора. Молодші розряди адресного коду подають паралельно на керуючі входи всіх мультиплексорів першого ступеня. Старші розряди адресного коду вводять на керуючі входи мультиплексора другого ступеня.

Нехай, наприклад, потрібно синтезувати логічну функцію чотирьох змінних з використанням чотиривходових мультиплексора. Якщо адресними змінними є х л: 2 то на інформаційні входи мультиплексора повинні подаватися функції змінних х3 і х4 які визначаються показаними в табл. 312 областями таблиці Вейча. Усередині кожної окресленої для інформаційних входів області таблиці Вейча проводиться мінімізація звичайними методами, після чого будуються схеми, які формують подаються на інформаційні входи мультиплексора функції.

При створенні мультиплексора на число входів 2а за допомогою мультиплексорів на число входів 2т (при пт) будується двоступенева схема. У першому місці використовується 2 - т мультиплексорів на 2т входів кожен. Інформаційні входи мультиплексорів використовуються для прийому вхідних сигналів, а однойменні входи селекції об'єднуються і застосовуються в якості т входів селекції. Виходи мультиплексорів першого ступеня надходять на 2n - m інформаційних входу мультиплексора другого ступеня, входи селекції якого використовуються в якості інших п - т входів селекції схеми.

При синтезі комбінаційних схем мультиплексори можуть бути використані спільно з елементами деякого базису. ДР можуть бути подані на адресні входи. Тоді на інформаційні входи мультиплексора подаються функції п-іадр змінних.

Можливість застосування для даних цілей мультиплексора обумовлена тим, що керовані ключі можуть передавати сигнал в обох напрямках. Тому подаючи інформаційний сигнал на вихід такого мультиплексора і знімаючи сигнали з його інформаційних входів, можна отримати демульті-плексор. Можливість використання дешифраторів визначається тим, що структури цих схем еквівалентні якщо вважати інформаційні та дозволяє входи дешифратора відповідно адресними і інформаційними входами мультиплексора. Наприклад, з дешифратора, зображеного на рис. 3.4 можна отримати демультіплек-сор, якщо один з дозвільних входів заземлити, а інший використовувати в якості інформаційного.

Нехай, наприклад, потрібно синтезувати логічну функцію чотирьох змінних з використанням чотиривходових мультиплексора. Якщо адресними змінними є х л: 2 то на інформаційні входи мультиплексора повинні подаватися функції змінних х3 і х4 які визначаються показаними в табл. 312 областями таблиці Вейча. Усередині кожної окресленої для інформаційних входів області таблиці Вейча проводиться мінімізація звичайними методами, після чого будуються схеми, які формують подаються на інформаційні входи мультиплексора функції.

Мультиплексор нерідко застосовують як універсальну КС для реалізації довільної ПФ, число аргументів якої не перевищує розрядності коду А. Нехай, наприклад, деяка ПФ трьох змінних задана табл. 1.3. На рис. 111 показаний мультиплексор, який реалізує цю ПФ. При такому способі реалізації ПФ мінімізувати її не потрібно. Просто на інформаційні входи мультиплексора подаються константи 0і1 в тому порядку, як нулі і одиниці розподілені в таблиці істинності ПФ.