А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інформаційні елементи

Інформаційні елементи, рядки яких в матриці М не містять одиниць (нульові рядки), є вихідними інформаційними елементами, а інформаційні елементи, відповідні нульовим стовпцями матриці М, є вхідними. Ця умова може служити перевіркою правильності заповнення матриць В і М, якщо набори вхідних і вихідних інформаційних елементів відомі. Інформаційні елементи, що не мають нульовий рядок або стовпець, є проміжними.

Інформаційні елементи, стовпці яких в матриці (М - Т) не містять одиниць, є термінальними (кінцевими), а інформаційні елементи, відповідні нульовим рядках матриці (М - - Т), є кореневими елементами структури.

Інформаційні елементи об'єднуються в інформаційні множини. Інформаційне безліч, все триплети якого включають однойменну властивість, називається ізотіповим. Безліч триплетів з однойменними сутностями називається ізоімен-ним.

Решта інформаційні елементи є проміжними.

Решта інформаційні елементи є груповими.

Далі інформаційні елементи записуються в тригери /- 5 для подальшого виведення споживачеві інформації. Якщо помилки відсутні то відповідно до вищевикладеного правилом перевірки (див. § 2.4) результати підсумовування дорівнюватимуть нулю і сигнали на виходах суматорів відсутні так само як і сигнал Помилка на виході схеми АБО. Наявність помилки в одному або декількох розрядах комбінації призведе до того, чта один або кілька результатів підсумовування будуть відмінні від нуля, на виходах відповідних суматорів з'явиться сигнал, який, пройшовши через схему АБО, буде ознакою помилки.

Інформаційні елементи документа; позначені цифрами на рис. 2і3 в діловодстві називають реквізитами. Розрізняють реквізити постійні і змінні. Постійні реквізити повторюються в обов'язковому порядку у всіх документах даного найменування. Змінні - наносяться безпосередньо при підготовці конкретного документа.

Інформаційні елементи науково-довідкового апарату книга зазвичай розташовуються на титульному аркуші і його обороті а в ряді випадків - і в кінці джерела. Перераховані відомості допомагають читачеві скласти попередню думку про джерело, і про те, зокрема, наскільки він відповідає його цілям і вимогам.

Інформаційні елементи науково-довідкового апарату книги служать для того, щоб допомогти читачеві скласти попередню думку про джерело і його особливості.

Інформаційні елементи галузевої системи управління складаються з потоків внутрішньої і зовнішньої інформації, засобів механізації та автоматизації обробки інформації.

Інформаційні елементи галузевої системи управління складаються з потоків внутрішньої і зовнішньої інформації, засобів механізації та автоматизації обробки інформації.

Назвіть інформаційні елементи, що створюють базу для інформаційного контролю.

Всі раніше описані інформаційні елементи мови ПЛ /1 в повному обсязі відповідають реальним інформаційним об'єктам. Інформаційними елементами економічних документів є структури, що містять підструктури (які самі по собі є структурами), і масиви структур. Масивом структур називається масив, елементами якого є структури. Розглянемо раніше наведену форму документа АНКЕТА. Передбачається, що кожна АНКЕТА розташована на окремій картці і в ній записані дані тільки по одному студенту. Тепер уявімо собі що дані всіх АНКЕТ зведені в одну таблицю, що складається з 40 рядків.

Об'єднаймо все вхідні інформаційні елементи, необхідні при j - м зверненні до w - му програмному модулю, в один масив.

У першому випадку інформаційні елементи блоку через регістри блоку управління передачею БУП (див. Рис. 3.7) па-раллельную комбінаціями первинного коду СКПД надходять в блок периферійних пристроїв БПУ і далі - на перфоратор чи прийомну частину друкарської машинки.

Візуально виділяються релевантні завданню інформаційні елементи, чим обмежується зона збору інформації.

Перевірка умови: всі інформаційні елементи розподілені по масивах.

На рис. 122 показані основні інформаційні елементи, які використовуються в процесі функціонування підсистеми ТСАР при обміні даними між двома користувачами ТС.
  Джерелом друкованих даних є інформаційні елементи списку висновку. Кожен такий елемент списку може визначати як окреме дане, так і послідовність даних.

Цю операцію виконує розподільник, зчитуючи інформаційні елементи з накопичувача і в потрібний момент керуючи датчиком службових розрядів ДСР.

Найбільшу трудомісткість в роботі бухгалтерського апарату складають інформаційні елементи, до яких відносяться реєстрація і документальне оформлення господарських операцій, бухгалтерська і обчислювальна обробка документів, угруповання облікових даних, складання регістрів аналітичного та синтетичного обліку і форм звітності.

Існуючі технічні засоби дозволяють механізувати або автоматизувати інформаційні елементи бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим при проектуванні підсистеми бухгалтерський облік вирішуються інформаційні завдання, що включають первинний облік, отримання облікової інформації на технічних носіях, її обробку та видачу інформації за допомогою ЕОМ.

У матричних інформаційних панелях збуджуючі напруги надходять на інформаційні елементи періодично з частотою, що забезпечує світіння зображення без мерехтіння.

Оскільки САПР об'єднує поряд з ІХТ програми та інформаційні елементи, які раніше перебували в пам'яті різних проектувальників або якими користувалися різні проектувальники, то вона є засобом колективного користування.

при проектуванні масивів ОАСУ Метал спочатку були виявлені необхідні інформаційні елементи х для кожного з одержуваних в ОАСУ результатів.

Рухаючись символьний інтервал Стартостопні символу включає стартовий елемент, інформаційні елементи, індикатор, керуючі та контрольні елементи (якщо вони є) і мінімальний столовий елемент. Символ вимірюється в одиничних інтервалах. Наприклад, символ, що складається зі стартового сигналу тривалістю 1 одиничний інтервал, інформаційних елементів загальною тривалістю 5 одиничних інтервалів і стопового сигналу тривалістю 142 одиничного інтервалу, має символьний інтервал 742 одиничного інтервалу.

Проведеним упорядкування інформаційних елементів відповідає структурований граф інформаційних взаємозв'язків, інформаційні елементи (вершини) якого розділені по різних рівнів.

Тепер, коли визначені всі елементи конструкції носія і все інформаційні елементи, які повинні бути розміщені на носії, можна приступити до опису розміщення.

Множення f (x) на ХГ необхідно, щоб зрушити інформаційні елементи на /розрядів вліво і тим самим вивільнити справа г розрядів для запису перевірочних елементів.

Рахунки бухгалтерського обліку можна розглядати як локальні самостійні (взаємозалежні) інформаційні елементи, що відображають рух певних об'єктів обліку, пов'язані в єдину інформаційну систему.

столовий кулачок бере участь у формуванні стартового і стопового імпульсів, а кодові формують інформаційні елементи комбінації.

А та формалізувати це за допомогою матриці Н /irg, якщо все вхідні і вихідні інформаційні елементи, необхідні даній процедурі знаходяться за допомогою s - ro варіанту запиту, Dr С.

У контексті ОКС № 7 різні функціональні елементи системи сигналізації реалізують протоколи сигналізації (інформаційні елементи, повідомлення та процедури), необхідні для забезпечення межузлового обслуговування, В середовищі ОКС № 7 прикладні елементи АЕ - це елементи уявлення функцій зв'язку прикладного рівня, що відносяться до межузловой зв'язку на базі прикладних протоколів рівня 7 ВОС.

Крім того, необхідно синтезувати: модулі програмного забезпечення, розподіляючи процедури і пов'язані з ними інформаційні елементи по створюваним модулів відповідно до обраного критерію; інформаційні масиви системи, розподіляючи набори записів і інформаційних елементів по створюваним масивів відповідно до заданого критерію; вибрати оптимальні способи організації масивів, типи матеріальних носіїв та стратегії звернення до елементів масиву; визначити взаємне розміщення елементів масиву і оптимальну величину блоку для обміну із зовнішньою пам'яттю ЕОМ при вирішенні завдання; визначити оптимальні інформаційні взаємозв'язку (інтерфейс) між модулями програмного забезпечення; оптимальний набір технічних засобів для реалізації модулів в синтезується системі.

Вираз (3315) отримано в припущенні що в структурі модульної СОД немає точок розриву другого роду, а інформаційні елементи зчитуються (записуються) одноразово. В результаті рішення задачі першого етапу для заданого інформаційного забезпечення визначається склад програмних модулів, при якому досягається мінімальне збільшення ймовірності головної події помилки без використання методів контролю.

Матриці Afc Ца Ц ставиться у відповідність орграф Gk (Dk, R) безліччю вершин якого є інформаційні елементи безлічі Dk, а безліччю дуг - відносини суміжності між ними. Дузі (dki, dkj) відповідає запис akijl в матриці Ак - Таким чином, дуги графа Gjt (Djt, R) відображають наявність семантичної зв'язності між інформаційними елементами зовнішньої моделі к-го користувача.

Структурний граф, зображений на рис. 214 містить впорядковану інформацію про структуру інформаційних потоків і дозволяє визначити вхідні вихідні та проміжні інформаційні елементи, послідовність і етапи обробки інформації для розглянутих задач управління рухом матеріальних цінностей. Інформаційні елементи di, dm, d s є заміщають для множин циклів обробки на своїх рівнях.

У коді Морзе елементи 1і0 зустрічаються в таких поєднаннях: 1 - точка і111 - тире (інформаційні елементи); 0 розділяє точки і тире, а 000 відокремлює одну комбінацію від іншої. У коді Морзе часто зустрічається в текстах буквах ставляться у відповідність коротші кодові комбінації, ніж рідкісним. Так, кодова комбінація, відповідна найбільш часто зустрічається букві Е, має тривалість 4то, букві Т - тривалість БТО.

У режимі прийому даних блок захисту від помилок перевіряє прийняті дані на безпомилковість, перевіряє порядковий номер і виділяє ті інформаційні елементи, які в подальшому виводяться на периферійні пристрої для перфорації та друку.

Для забезпечення уніфікації інформації при записі підмета і присудка необхідно використовувати класифікатори, що входять в ЕСЬКК, або застосовувати уніфіковані інформаційні елементи. Важливо також в підлягає і присудок виділяти реквізити, які повинні використовуватися в якості ключів при добуванні матричної інформації.

Інформаційні елементи, рядки яких в матриці М не містять одиниць (нульові рядки), є вихідними інформаційними елементами, а інформаційні елементи, відповідні нульовим стовпцями матриці М, є вхідними. Ця умова може служити перевіркою правильності заповнення матриць В і М, якщо набори вхідних і вихідних інформаційних елементів відомі. Інформаційні елементи, що не мають нульовий рядок або стовпець, є проміжними.

Інформаційні елементи, стовпці яких в матриці (М - Т) не містять одиниць, є термінальними (кінцевими), а інформаційні елементи, відповідні нульовим рядках матриці (М - - Т), є кореневими елементами структури.

Аналіз безлічі Q (dj) дозволяє виділити базові типи структурних елементів, з яких конструюється дана інформаційна структура - елементи даних (термінальні інформаційні елементи) і групи даних.

Опис предметної області користувачів включає наступні основні компоненти: автоматизує функції і завдання (процедури) обробки даних і їх характеристики, користувачі інформаційні елементи і відносини між ними, характеристики інформаційних елементів і процедур обробки даних, відносини між інформаційними елементами і процедурами.

Це означає, що хоча і не всі завдання мають ідентичні інформаційні потоки на рівні даної елементарної структури, але процедурно вони здатні обробляти ідентичні інформаційні елементи.

Для забезпечення можливості використання інформації узагальненої зовнішньої моделі на наступних рівнях уявлення (логічному і фізичному) і для спрощення процесу синтезу логічної структури РБД інформаційні елементи і їх взаємозв'язку в узагальненій зовнішньої моделі впорядковуються за рівнями ієрархії. Впорядкування елементів d G DT здійснюється на основі розглянутої в розділі28.2 процедури впорядкування груп даних за рівнями ієрархії.

На основі матриці Ак а будується матриця семантичної досяжності Мк - mijW - Аналіз матриці досяжності і відповідного їй орграфа дозволяє виділити в структурі зовнішньої моделі прості і групові інформаційні елементи, упорядкувати інформацію за рівнями ієрархії.

Загальна схема управління компріміруется системою. Щоб уникнути взаємного впливу при спільній роботі трьох підсистем САУ КС, що впливають на одні і ті ж виконавчі органи (САУ ГПА і УУ кранів), необхідно розглядати інформаційні елементи, що характеризують ту чи іншу ситуацію як запити на обслуговування з боку САУ КС. Таким чином, в САУ КС повинен бути блок аналізу ситуацій на КС.

Загальна кількість звернень до /- му інформаційного масиву для зчитування в процесі обробки даних не перевищує загального числа звернень до зовнішньої пам'яті ЕОМ і дорівнює загальній кількості точок розриву 1-го і 2-го роду, якщо /- й масив містить вхідні інформаційні елементи, необхідні для роботи всіх модулів СОД.