А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інформаційні карти

Інформаційні карти служать в СРСР основною формою подання науково-технічної, виробничої і економічної інформації підприємствами і організаціями в центральні галузеві органи науково-технічної інформації. За матеріалами інформаційних карт центральні інформаційні органи видають бібліографічну, реферативну і оглядову інформацію про досягнення вітчизняних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів і бюро, вищих технічних навчальних закладів, університетів, підприємств, будівництв, радгоспів, колгоспів та інших організацій. Карта складається безпосередньо на місці в одному екземплярі за стандартним зразком і підписується керівником установи або організації.

На підставі цих інформаційних карт бібліотека відбирає алгоритми, програми і програмні модулі для апробації і подальшого включення до фонду.

ОНТИ контролює наявність інформаційних карт і інших необхідних інформаційних документів.

На підставі зазначених вище інформаційних карт галузевий центр може видавати збірки рефератів з НДР і ДКР п інші видання в інтересах галузі. В результаті обробки вихідних інформаційних документів висхідного потоку галузевої інформаційний центр має можливість готувати свої видання, які в комплексі дають інформацію про різні сторони стану і розвитку науки і виробництва даної галузі.

Контроль за поданням реєстраційних та інформаційних карт на що відкриваються і закінчені НДР і ДКР, їх частини та приватні технічні рішення і створення галузевих масивів реєстраційних та інформаційних карт.

Для цієї мети використовують інформаційні карти, що розсилаються по місцях експлуатації технічних пристроїв, над якими ведеться спостереження. Наприклад, система інформації налагоджена в цивільній авіації і на заводах-виробниках; при цьому використовуються інформаційні карти відповідного виду. 
Вимагати від підрозділів підприємств заповнення інформаційних карт і підготовки матеріалів до інформаційних листків на розроблені або впроваджені на підприємстві нововведення для подання їх в установленому - порядку в центральні галузеві та інші органи науково-технічної інформації.

Вимагати від підрозділів підприємства заповнення інформаційних карт і підготовки матеріалів до інформаційних листків на розроблені або впроваджені нововведення для подання їх в установленому порядку до відповідних органів науково-технічної інформації.

Вимагати від підрозділів підприємств заповнення інформаційних карт і підготовки матеріалів до інформаційних листків на розроблені або впроваджені на підприємстві нововведення для подання їх в установленому порядку в центральні галузеві та інші органи науково-технічної інформації.

Для цієї групи необхідно скласти дві інформаційні карти, розташовані в наступному порядку. 
Після представлення ТОВ ІРЦ Газпром копій реєстраційних та інформаційних карт у ВНТІЦентр нормативно-технічна документація, розроблена, затверджена і зареєстрована в ВАТ Газпром, стає невід'ємною частиною інформаційного ресурсу Російської Федерації.

Гідрометцентр СРСР і територіальні управління Гідрометеослужби видають щоденні інформаційні карти метеорологічних показників пожежонебезпечний-ності лісів, а також місячні і периодную прогнози пожежної небезпеки в лісах республіки, краю, області які рекомендується виписувати всім УПО, ОПО і враховувати в практичній роботі. Пожежну небезпеку в лісах в залежності від погодних умов в даний зремя характеризують за комплексним показником ті-ущего дня, який визначають як суму произведе -% ий температур повітря на різницю між температурою повітря і точкою роси (на 12 год за місцевим часом) для кожного дня за всі дні після останнього дощу.

Таким чином, галузевої інформаційний центр може отримувати інформаційні карти по закінчених НДР і ДКР, за перспективним і планованих робіт, по приватним технічним рішенням, щодо раціоналізаторських пропозицій та інших робіт безпосередньо від всіх організацій даної галузі.

Масив на ПК має наступну структуру: карта НБ; інформаційні карти; карта КБ.

Введена колода починається з підпрограми завантаження, за якою слідують інформаційні карти, які містять завантажуються числа, потім слід карта переходу, яка припиняє роботу підпрограми завантаження і передає управління на початок програми. Підпрограма завантаження повинна розміщуватися на двох картах. Вам слід придумати відповідну карту переходу. Інформаційні карти задаються в наступному вигляді. Колонки з 1 по 5 - ігноруються програмою завантаження.

За миновании практичної потреби вторинні документи до звітів - реєстраційні п інформаційні карти (РК і ІК) передаються на зберігання в СНТД. Інформаційні карти в подальшому передаються на державне зберігання.

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) ЦНТІ складається з фондів первинних і вторинних документів і включає інформаційні карти обслуговуваних підприємств і організацій. Довідковий апарат фонду розрахований на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем. ЦНТІ аналізують інформаційні потоки і склад довідково-інформаційного фонду, регулярно звільняючись від застарілої інформації.

форматна карта розглядається і запам'ятовується в пам'яті пристрою введення перфокарт (ЗУ УКВ) до введення групи типових інформаційних карт, в яких відповідні колонки містять коди одного виду. Перед кожною групою таких карт повинна знаходитися своя форматна карта.

Контроль за поданням реєстраційних та інформаційних карт на що відкриваються і закінчені НДР і ДКР, їх частини та приватні технічні рішення і створення галузевих масивів реєстраційних та інформаційних карт.
 До опублікованих робіт, що відображає основні наукові результати дисертації, прирівнюються також дипломи на відкриття, патенти на винаходи, свідоцтва на корисну модель, патенти на промисловий зразок: ачгорітми, які включені до Державного фонду алгоритмів і програм і за якими проведена відповідна експертиза на новизну; депоновані в установах державної системи науково-технічної інформації рукописи робіт, анотовані в наукових журнпах; препринти; опубліковані тези доповідей, зроблених на наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах і семінарах; інформаційні карти на нові матеріали, включені в державний банк даних.

До опублікованих робіт, що відображає основні наукові результати дисертації, прирівнюються також дипломи на відкриття, патенти на винаходи, свідоцтва на корисну модель, патенти на промисловий зразок; алгоритми, які включені до Державного фонду алгоритмів і програм і за якими проведена відповідна експертиза на новизну; депоновані в установах державної системи науково-технічної інформації рукописи робіт, анотовані в наукових журналах; препринти; опубліковані тези доповідей, зроблених на наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах і семінарах; інформаційні карти на нові матеріали, включені в державний банк даних.

До опублікованих робіт, що відображає основні наукові результати дисертації, прирівнюються дипломи на відкриття і авторські свідоцтва на винаходи, видані Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів, патенти на винаходи; свідоцтва на корисну модель; патенти на промисловий зразок; програми для електронних обчислювальних машин; бази даних; топології інтегральних мікросхем, зареєстровані в установленому порядку; депоновані в організаціях державної системи науково-технічної інформації рукописи робіт, анотовані в наукових журналах; роботи, опубліковані в матеріалах всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних конференцій і симпозіумів; інформаційні карти на нові матеріали, включені в державний банк даних; публікації в електронних наукових виданнях, зареєстрованих в Інформрегістр в порядку, погодженому з Вищою атестаційною комісією.

За миновании практичної потреби вторинні документи до звітів - реєстраційні п інформаційні карти (РК і ІК) передаються на зберігання в СНТД. Інформаційні карти в подальшому передаються на державне зберігання.

Текстом інформаційної перфокарти є найменування нерухомих шарнірів або кутів, а також числові параметри. Службові інформаційні карти СТАРТ і КІНЕЦЬ не вимагають після себе інформаційних карт. Коли кілька послідовних інформаційних груп мають одне найменування службових перфокарт, допускається залишати лише одну - першу з них. Процес введення і аналізу інформаційних груп відбувається наступним чином. Після введення службової яка не керує карти аналізується її текст і спеціальний параметр отримує відповідне значення. Якщо ця карта виявилася структурної, то формується масив керуючого блоку. Потім вводиться інформаційна карта і її текст відповідно до найменування інформаційної групи розшифровується за допомогою підпрограми обро.

Інформаційні карти служать в СРСР основною формою подання науково-технічної, виробничої і економічної інформації підприємствами і організаціями в центральні галузеві органи науково-технічної інформації. За матеріалами інформаційних карт центральні інформаційні органи видають бібліографічну, реферативну і оглядову інформацію про досягнення вітчизняних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів і бюро, вищих технічних навчальних закладів, університетів, підприємств, будівництв, радгоспів, колгоспів та інших організацій. Карта складається безпосередньо на місці в одному екземплярі за стандартним зразком і підписується керівником установи або організації.

Органами науково-технічної інформації нафтової промисловості широко проводиться робота по пропаганді досягнень своєї галузі. Один тільки потік інформаційних карт (ІК) у ВНІІОЕНГ і територіальні органи науково-технічної інформації про передовий виробничий досвід, які подаються підприємствами та організаціями галузі становить щорічно близько 6 тис. У середньому; на один орган НТІ включаючи сумісників, припадає 9 - 10 ІК. Найкращим чином ця робота організована в об'єднанні Татнефть, де на один орган НТІ доводиться в середньому 31 ІК.

Інформаційна карта підписується головою ДАК і керівником підприємства-виготовлювача або його заступником. Після підписання рішень ДАК і інформаційних карт доопрацювання матеріалів атестації не допускається.

Виготовлене Лосіноостровскім електромеханічним заводом ім. За допомогою цього пристрою здійснюється електромеханічний пошук інформаційних карт, що містять: найменування станцій і доріг; вказівки про комерційні операції, які виконуються даної станцією; мережеву і. Пристрій пошуку станцій виготовляють в комплекті з робочим столом і тумбою, на якій розміщена друкарська машинка або електроштемпель.

У разі позитивного рішення за результатами захисту дисертаційна рада в тридцятиденний термін пересилає в установленому порядку обов'язковий безоплатний примірник дисертації, екземпляр автореферату і два примірника інформаційної карти дисертації (додаток №19) у Всеросійський науково-технічний інформаційний центр Міністерства промисловості науки і технологій Російської Федерації. Дисертація з грифом Для службового користування, її автореферат і інформаційні карти у Всеросійський науково-технічний інформаційний центр (далі ВНТІЦентр) не направляються.

Дисертація з грифом Для службового користування, її автореферат і інформаційні карти у Всеросійський науково-технічний інформаційний центр (далі - ВНТІЦентр) не направляються.

Текстом інформаційної перфокарти є найменування нерухомих шарнірів або кутів, а також числові параметри. Службові інформаційні карти СТАРТ і КІНЕЦЬ не вимагають після себе інформаційних карт. Коли кілька послідовних інформаційних груп мають одне найменування службових перфокарт, допускається залишати лише одну - першу з них. процес введення і аналізу інформаційних груп відбувається наступним чином. Після введення службової яка не керує карти аналізується її текст і спеціальний параметр отримує відповідне значення. Якщо ця карта виявилася структурної, то формується масив керуючого блоку. Потім вводиться інформаційна карта і її текст відповідно до найменування інформаційної групи розшифровується за допомогою підпрограми обро.

Для цієї мети використовують інформаційні карти, що розсилаються по місцях експлуатації технічних пристроїв, над якими ведеться спостереження. Наприклад, система інформації налагоджена в цивільній авіації і на заводах-виробниках; при цьому використовуються інформаційні карти відповідного виду.

Спеціальні засоби для підтримки цих видів діяльності були розроблені або відібрані на основі існуючого досвіду. Вони включають використання всесвітніх баз даних, твердження прийнятої методології для оцінки вартості будь-якої нематеріальної спадщини і прості системи для виготовлення точних інформаційних карт патентів і технологій.

Доцільно, щоб програми і програмні модулі надходили до фондів бібліотек в наступному порядку. Розробник алгоритму, програми або програмного модуля оформляє їх відповідно до введеної для системи бібліотек АСУ інструкцією, становить для них інформаційні карти з анотацією і інформує про ці матеріали відповідну бібліотеку, одночасно висилаючи інформаційні карти.
 Доцільно, щоб програми і програмні модулі надходили до фондів бібліотек в наступному порядку. Розробник алгоритму, програми або програмного модуля оформляє їх відповідно до введеної для системи бібліотек АСУ інструкцією, становить для них інформаційні карти з анотацією і інформує про ці матеріали відповідну бібліотеку, одночасно висилаючи інформаційні карти.

На стадії серійного виробництва об'єктів техніки патентні дослідження проводяться з метою контролю патентної чистоти виробу з урахуванням знову виданих патентів (на дату поставки обладнання на експорт) і нових комплектуючих виробів. При цьому перевірка патентної чистоти здійснюється щодо всіх видів промислової власності що охороняються в даній країні в тому числі корисних моделей, промислових зразків і товарних знаків. У процесі перевірки використовуються інформаційні карти по патентних формулярів, що зберігаються в ЦНИИП.

Слід згадати про необхідність систематизації як вже накопиченої, так і знову одержуваної інформації про розробку ПВХ-рецептур, а також про необхідність обгрунтування методу кількісної інтерпретації інформації, яка викладена в описовій формі. В області систематизації, зберігання і використання інформації, одержуваної при розробці ПВХ-рецептур сучасними методами (з кількісною оцінкою результатів), вже є рекомендації. Результати пропонується табулювати і зберігати в формі інформаційних карт.

СІФ - це впорядкована і забезпечене вести пошук збори різних документів, призначене для оперативного інформаційного обслуговування працівників науки і виробництва і знаходиться в інформаційному органі. Як випливає із самої назви, СИФ виконує головним чином довідкову та інформаційну функції, тоді як функції бібліотечного фонду значно ширше. Зазвичай ширше ніж в бібліотеках в інформаційних фондах представлені неопубліковані документи типу інформаційних карт, наукових звітів про проведені дослідження, переклади. У СІФе є фактографічні картотеки, за допомогою яких можна отримати безпосередній відповідь на споживача питання.

Приблизний перелік застосовуваних носіїв інформації. Основною формою існування економічної інформації в даний час є документальна. Переробка типових і несистематизованих документів, їх складання, заповнення, оформлення, пересилання, зчитування, сортування на промислових підприємствах є переважаючими в порівнянні з іншими формами ведення інформації. Найбільш вживані як засобу реєстрації первинної інформації всякого роду бланки, документи довільної форми, інформаційні карти.

З цією метою в центральних галузевих інститутах науково-технічної інформації розробляються програми, які формують висхідний потік інформаційних документів. У цих програмах пропонується приблизний склад і зміст звітної документації. Наприклад, встановлюються етапи, після яких робота вважається закінченою і остаточно завершеною після складання звітних технічних документів та інформаційних карт. При цьому приділяється увага виявленню і розповсюдженню приватних технічних рішень, отриманих в ході наукових, конструкторських і технологічних розробок.

За наявними даними, лише /5 містяться в звітах відомостей представляється споживачам у вигляді видань. Інша частина їх змісту зберігається в архівах установ і організацій. Обов'язкову реєстрацію та облік НДР і ДКР з усіх галузей науки і техніки веде ВНТІЦентр, в якому створено загальнодержавний фонд по ведуться і закінченим дослідженням і розробкам, захищеним дисертацій та проведеним науково-технічним нарад, конференцій, семінарів на основі надходять реєстраційних та інформаційних карт, інформаційних повідомлень.

Введена колода починається з підпрограми завантаження, за якою слідують інформаційні карти, які містять завантажуються числа, потім слід карта переходу, яка припиняє роботу підпрограми завантаження і передає управління на початок програми. Підпрограма завантаження повинна розміщуватися на двох картах. Вам слід придумати відповідну карту переходу. Інформаційні карти задаються в наступному вигляді. Колонки з 1 по 5 - ігноруються програмою завантаження.

При використанні цих технологій в Росії природно виникають питання сертифікації французького обладнання на відповідність вимогам російських ГОСТів. Ці питання і повинен вирішувати Орган по сертифікації, який має відповідну галузь акредитації. Проблема полягає в тому, що в Росії сьогодні практично відсутні вітчизняні стандарти на подібне обладнання. Тому, коли в рамках Технічного комітету 22 Інформаційні технології Держстандартом Росії був створений Підкомітет 117 Інформаційні карти і відповідні пристрої, инжинирингсеть Росії надала можливості своєї інфраструктури для організації повсякденної роботи Підкомітету.