А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інтегруюча осередок

Інтегруюча осередок спотворює форму кривих радиометрии свердловин. При перетині свердловинним приладом кордону пластів нові свідчення в результаті дії інтегрує осередки встановлюються не відразу, а через деякий час, пропорційне постійної т інтегрує осередки. В результаті крива ніби зміщується в напрямку руху приладу.

Електрична схема приладу для дефектоскопії просвічуванням з люмінесцентним лічильником ( ЦНИЛ. Інтегруюча осередок складається з ємності Сі і опорів Rz. На осередку встановлюється рівноважний напруга, пропорційне середній частоті імпульсів.

Криві гамма-методу проти одиночних пластів. Інтегруюча осередок спотворює форму кривих радиометрии свердловин. При перетині свердловинним приладом кордону пластів нові свідчення в результаті дії інтегрує осередки встановлюються не відразу, а через деякий час, пропорційне постійної т інтегрує осередки. В результаті крива ніби зміщується в напрямку руху приладу.

Використання інтегрує осередки в ланцюзі зворотного зв'язку підсилювача дозволило збільшити швидкодію приладу і отримати час спрацьовування-10 с, що відповідає малоінерційними групі сигналізаторів.

Блок-схема ПЖР-2М. Напруга на інтегрує осередку компенсаційного каналу також пропорційно числу гамма-квантів, що потрапляють на лічильники в одиницю часу.

Постійна напруга з інтегрує осередки основного каналу порівнюється з напругою компенсаційного каналу блокомпорівняння. У разі рівного розподілу цих напруг сигнал на виході блоку порівняння дорівнює нулю.

При цьому на інтегрує осередку основного каналу створюється постійна напруга, пропорційне числу гамма-квантів, що потрапляють в одиницю часу на лічильники. Одночасно з цим гамма-випромінювання від компенсаційного джерела, пройшовши через який регулює клин, потрапляє на іншу групу з трьох лічильників і створює своє постійне напруження.

Перетворювачем сигналу тригера часто служить інтегруюча осередок з лінійним зарядом накопичувального конденсатора. Амплітуда напруги на ньому пропорційна вимірюваній інтервалу часу. Визначають середнє число імпульсів допоміжного генератора, що співпали з сигналами тригера за велике число (наприклад, 100) посилок зондуючого імпульсу. Це число пропорційно тривалості імпульсу тригер. Його зручно перетворити в цифрову форму.

Для визначення постійної часу НС інтегрує осередки використовується індикаторна котушка, яка встановлюється в зазор ярма. За допомогою перемикача 4 вертикальної чутливості осцилографа вимірюється напряжешш UAB на вході і f /3t на виході НС-осередку. Для цього на вхід вертикального підсилювача У за допомогою коаксіального роз'єму черзі подається напруга про входу і виходу ЛС-осередки.

Схематичне зображення пристрою радіоактивного витратоміра газу. У аноди обох каскадів тригера включені реостатно-ємнісні інтегрують осередки, напруги на яких залежать від часу перебування тригера в кожному з стійких станів.

При т 0 (немає спотворює впливу інтегрує осередки) крива симетрична відносно середини пласта.

При виборі швидкості вимірювань і постійної часу інтегрує осередки тя інтегратора керуються тими ж міркуваннями, що і в методі ГМ. Швидкість переміщення снаряда в нафтових і газових свердловинах встановлюють таку ж, як і при ГМ, оскільки криві ГМ і НГМ зазвичай записують одночасно. Масштаб глибин встановлюється 1: 200 в інтервалі продуктивної товщіі1: 500 в інших частинах розрізу.

Функціональна схема регулювання напруги живлення ФЕП для розширення діапазону реєстрованого потоку. При надходженні з формувача реєстрованих імпульсів на інтегрує осередку створюється напруга і яке в блоці порівняння порівнюється з опорним иа. Різниця і-о подається на вхід підсилювача зворотного зв'язку, вихідний сигнал якого надходить на регулятор високої напруги.

Загальний вигляд ПЖР-2М. Ртутні комутатори призначені для передачі струму лічильників на інтегрують осередку основного і компенсаційного каналів. Блок лічильників кріпиться до вертикальної платі трьома гвинтами.

Треба визначити оптимальні значення b і постійної часу інтегрує осередки т, які забезпечують найкраще виявлення дефекту. 
Крім реєстрації середнього зарядного або розрядного струму накопичувального конденсатора інтегруючого осередку, можна безперервно реєструвати зміни швидкості ультразвукових хвиль, що проходять в досліджуваному середовищі шляхом вимірювання частоти автоціркуляціі сінхрокольца.

Універсальний захоплення приладу Р-4. /- Розсувні захоплення. 2 - свинцевий контейнер з джерелом випромінювання. 3 - регулятор для захоплень. 4 - фотоелектронний помножувач. 5-фосфор в кожусі зфотоелектронні помножити. Електрична схема приладу Р-4 складається з підсилювача імпульсів, що інтегрує осередки і електронного вольтметра.

При ит 0 (точкові виміри, немає спотворює впливу інтегрує осередки) крива симетрична відносно середини пласта.

Залежність газонасищенности пласта 5Г від показання методу - швидкості рахунку Д /при різних коефіцієнтах пористості т. Повністю аналогічні операції виділення пластів, введення поправок на вплив інтегрує осередки і нелінійність апаратури, а також облік фону природного гамма-випромінювання при НГК.

Принципова схема радіоактивного плотномера рідини. При наявності різниці поглинання випромінювання в об'єкті вимірювання і клині з інтегрує осередки знімається синусоїдальний сигнал розбалансу частотою 50 гц. Останній переміщує компенсуючий клин 3 в напрямку, що залежить від фази сигналу, до вирівнювання проходять через рідину і клин потоків радіоактивного випромінювання.

похибка виміру для токового режиму реєстрації і зв'язок між значенням напруги на інтегрує осередку і частотою надходять імпульсів (схема на рис. 79 г) визначається наступним чином.

Конфігурація кривих Iy 0. Зміни кривих /v, зареєстрованих радіометром по стовбуру свердловини, спотворюються через наявність інтегрує осередки в вимірювальної апаратурі що викликає інерційність останньої.

Вирази (33) і (34) справедливі для випадку, коли на інтегруючу осередок надходять нормовані імпульси з формувача, що несуть постійний заряд AQ. У разі підключення інтегрує осередки безпосередньо до ФЕУ сталість заряду не дотримується. Залежно від виду апаратурного спектра сигналу (див. Рис. 78 б) значення г може коливатися в межах (1 - 1 5), причому чим більше величина фотоеффектівності реєстрації, тим ближче ц до одиниці.

Схеми вимірювання коливань верстатів на холостому ходу. а - токарні та струм. ФНП-гвинторізні станин. б - круглошліфувальні напівавтомати. в - внутрішньошліфувальних верстати. г і с - резьбощліфовальние верстати. с, і ж. - Координатно-розточувальні верстати. 1 - регульована оправлення. 2 - датчик відносних коливань. 3 - супорт. 4 - корпус шліфувальної бабки. 5 - датчик. 6 - оправлення. 7 - гільза внутрішньошліфувального головки. Рекомендується для вимірювання і частотного аналізу вібрацій застосовувати селективний мікровольтметр з датчиком ЛДС-13іінтегрує осередком.

Перетворення електричних імпульсів, створюваних лічильником радіоактивного випромінювання, в ток здійснюється RC-контуром, який називається інтегрує осередком. Інтегруюча осередок характеризується постійною часу т, що визначає проміжок часу в секундах, протягом якого імпульси усереднюються.

Перетворення електричних імпульсів, створюваних лічильником радіоактивного випромінювання, в ток здійснюється RC-контуром, який називається інтегрує осередком. Інтегруюча осередок характеризується постійною часу т, що визначає проміжок часу в секундах, протягом якого виробляється осреднение імпульсів.

Низькочастотна частина типового радіометра складається, як правило, з каскадів попереднього посилення, синхронного детектора, що інтегрує осередки (фільтра нижніх частот) і кінцевих каскадів.

Як видно, для зменшення похибки вимірювань необхідно збільшувати швидкість рахунку (наприклад, застосуванням високоефективних індикаторів) і постійну часу інтегрує осередки.

При зміні щільності вимірюваного середовища змінюється число гамма-квантів, що падають на лічильники основного каналу, а отже, змінюється напруга на інтегрує осередку. Це призводить до виникнення разностного сигналу.

Структурна схема регулятора астатического нелінійного пневматичного РАНП. Рпер від завдання Рзд на виході блоку логіки формується сигнал Ру, під дією якого клапан закривається і відключає додаткову ємність від основної ємності інтегрує осередки. Під дією неузгодженості сигналів Рпер-Рзд регулюючий блок безперервно здійснює регулюючий вплив з ПІ-закону.

Щоб забезпечити точність влагомера 5%, його постійна часу повинна бути дорівнює 1 хв; фільтр Rw З служить для згладжування пульсацій напруг інтегрує осередки, обумовлених флуктуаційна характером розпаду джерела.

Блок-схема радіоактивного плотномера: /- диск; 2 - трубопровід; 3 - компенсаційний клин (переміщається перпендикулярно площині креслення); 4 - сцинтиляційний лічильник; 5 - інтегруюча осередок; 6 - підсилювач; 7 - фазочутливі пристрої; - блок живлення; 9 - стрілка; 10 - реверсивний електродвигун; 11 - індукційна котушка; 12 - вторинний прилад; 13 - синхронний електро-двигун; 14 - радіоактивний джерело.

Перетворення електричних імпульсів, створюваних лічильником радіоактивного випромінювання, в ток здійснюється RC-контуром, який називається інтегрує осередком. Інтегруюча осередок характеризується постійною часу т, що визначає проміжок часу в секундах, протягом якого імпульси усереднюються.

Перетворення електричних імпульсів, створюваних лічильником радіоактивного випромінювання, в ток здійснюється RC-контуром, який називається інтегрує осередком. Інтегруюча осередок характеризується постійною часу т, що визначає проміжок часу в секундах, протягом якого виробляється осреднение імпульсів.

Вирази (33) і (34) справедливі для випадку, коли на інтегруючу осередок надходять нормовані імпульси з формувача, що несуть постійний заряд AQ. У разі підключення інтегрує осередки безпосередньо до ФЕУ сталість заряду не дотримується. Залежно від виду апаратурного спектра сигналу (див. Рис. 78 б) значення г може коливатися в межах (1 - 1 5), причому чим більше величина фотоеффектівності реєстрації, тим ближче ц до одиниці. 
Ця площа реєструється за допомогою звичайних інтегруючих осередків. Застосовуючи в вимірювальній установці додатково схему тимчасових воріт, можна домогтися підвищення чутливості методу шляхом інтегрування тієї частини сумарного пакета, яка найбільш різко змінюється в ході процесу полімеризації.

Гамма-активність різних осадових порід (за даними. Ці імпульси накладаються на швидкість рахунку фону, який зазвичай становить один імпульс в хвилину на квадратний сантиметр поверхні камери. Для усереднення вимірюваного випромінювання в схемі вимірювань устанавлргвается інтегруюча осередок, складена з ємностей і опорів. Завдяки застосуванню інтегрує осередки інтенсивність реєстрованого вихідного сигналу пропорційна кількості гамма-квантів, що надходять в одиницю часу.

Тумблер Ti служить для включення мережі тумблер Т2 - для зупинки барабана з лічильниками. На шасі приладу змонтовані підсилювач, випрямлячііінтегрують осередки, поляризоване реле, а також щітки для знімання струмів з ртутних комутаторів.

На рис. 468 приведена схема реєструє частини ФЕСА. Сурм'яно-цезієві фотоелементи 1 і конденсатори 2 згруповані в шість інтегруючих осередків. Кожна з них обслуговує один канал спектральної установки. Перед початком експозиції катодний вольтметр 3 відключається від установки і його вхід закорачивается.

Позитивний зворотний зв'язок 6 служить для отримання критичної характеристики. Формування пропорційно-інтегрального закону регулювання досягають включенням в негативний зворотний зв'язок інтегрує осередки R-С. Кінцевий каскад посилення 5 служить для посилення вихідного сигналу до потужності достатньої для управління магнітним підсилювачем.

Інтегруюча осередок спотворює форму кривих радиометрии свердловин. При перетині свердловинним приладом кордону пластів нові свідчення в результаті дії інтегрує осередки встановлюються не відразу, а через деякий час, пропорційне постійної т інтегрує осередки. В результаті крива ніби зміщується в напрямку руху приладу.

Як індикатор застосована електроннопроменева трубка, на екрані якої величина вимірюваного рівня безпосередньо характеризується відстанню між випромененим імпульсом і прийнятим. При використанні стрілочного покажчика вводять схему вимірювання часу типу тригера з інтегрує осередком, перетворюючу інтервал часу між випромененим і відбитим імпульсами в постійну напругу, що подається на стрілочний прилад.

Принципова схема інтер-ферометріческого дискриминатора частотної модуляції коливань с. в. ч. в імпульсі. | Схема високочастотної частини пристрою для вимірювання миттєвого значення хитається частоти. | Форма коливань на вході (і виході Uz інтегрує осередки. У результаті взаємодії обох коливань в змішувачі утворюються коливання різницевої частоти f (t) - /ь, які фільтруються інтегрує осередком і надходять на схему, що реєструє положення нулів. Інтегруюча осередок спотворює форму кривих радиометрии свердловин. При перетині свердловинним приладом кордону пластів нові свідчення в результаті дії інтегрує осередки встановлюються не відразу, а через деякий час, пропорційне постійної т інтегрує осередки. у результаті крива ніби зміщується в напрямку руху приладу.

При вимірах застосовуються полоніево-берилієві джерела нейтронів з виходом (4 - 8) 10е нейтр. Довжина зонда - 50 см. Для зменшення похибки реєстрованих діаграм за рахунок флуктуації швидкість реєстрації не повинна перевищувати 80 - 100 м /год і постійна часу інтегрує осередки 25 - 35 с. При дослідженні свердловин на нафтових родовищах Татарії швидкість реєстрації складає 50 - 70 м /ч при тге35 с. Нейтронний гамма-метод може застосовуватися як в неперфорованих контрольних свердловинах, так і в перфорованих експлуатаційних.

При цьому сервомотор не обертається. При зміні середньої швидкості потоку газу змінюється час перенесення пакета і відповідно положення в часі сигналу від приймача між двома сигналами від модулятора, що призводить до зміни напруги на інтегруючих осередках і виникненню разностного сигналу.

На рис. 4 показана схема приладу 1 з газорозрядними лічильниками. Його основні відмінності: а) автоматичне вимикання напруги харчування газорозрядних лічильників при витіканні води з пульповоди за допомогою додаткового лічильника Л4 що працює в релейному режимі; б) застосування трьох галогенних лічильників GTC-8 з роздільними навантажувальними опорами і вихідними конденсаторами (при простому паралельному з'єднанні лічильників збільшення числа лічильників практично не збільшує загальної частоти рахунки); в) схема формування імпульсів з інтегрує осередком виділена в окремий блок, який встановлюється поблизу лічильників, що дозволяє обійтися без катодного повторювача і зменшити число деталей в блоці лічильників, схильному найбільшим вібрацій.

Таким чином, пристрій виведення реєструє різницевий сигнал інтеграторів. В результаті цей сигнал передає зміни товщини, обумовлені геометрією контрольованого вироби. Інтегруюча осередок з малою постійною часу реєструє сигнал з урахуванням будь-яких дефектів. При плавній зміні товщини контрольованого вироби сигнали, що надходять на входи віднімає схеми, приблизно рівні і при відсутності дефекту сигнал на виході приблизно дорівнює нулю. У тому випадку, якщо в полі видимості колімаційного вікна з'являється дефект, він реєструється осередком з постійною часу п і не реєструється осередком з Т2 - На виході схеми вирахування з'являється сигнал, пропорційний величині виявленого дефекту. У пристрої виведення одержуваний сигнал порівнюється з заданим. Якщо він перевищує уставку, то після необхідних каскадів посилення і формування спрацьовує пристрій, що сигналізує про дефект.