А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інверсний каскад

Інверсний каскад повинен нормально працювати при установці в ньому будь-якого справного примірника транзистора обраного типу і мати такі дані: /100 щ; /В 5000 гц; AfHC. Гс хв - Ю С; Тс макс 40 С.

Інверсний каскад з емітерний зв'язком (рис. 720 а) придатний як для підсилювачів звукової частоти, так і для широкосмугових підсилювачів при використанні в ньому високочастотних транзисторів. Коефіцієнт посилення струму не відрізняється від коефіцієнта посилення струму різі-сторно каскаду з загальним емітером.

Інверсний каскад з катодного зв'язком (рис. 7206) використовують в підсилювачах звукової частоти (на подвійних тріодах) і в широкосмугових підсилювачах як імпульсних, так і гармонійних сигналів. Тут його використовують в якості кінцевого каскаду для роботи на симетричну навантаження (наприклад, електроннопроменеву трубку із симетричною системою електростатичного відхилення) і в якості перехідного від однотактной схеми до двухтактной.

Інверсний каскад із загальним емітером використовують як в підсилювачах звукової частоти, так і в широкосмугових; при використанні каскаду для широкосмугового посилення застосовують Еміт-терни або просту високочастотну корекцію в обох плечах схеми.

Інверсний (а я диференційний (б каскади. Схеми електричні структурні. Інверсні каскади можуть бути як трансформаторними, так і бестрансформаторного. Інверсний каскад повинен нормально працювати при установці в ньому любе-го справного примірника транзистора обраного типу і мати такі-дані: fH 100 Гц; f 5000 Гц; Мн.

Інверсний каскад на біполярних транзисторах зі зворотним зв'язком (рис. 718 а) придатний як для підсилювачів звукової годину -, тоти, так і для широкосмугових підсилювачів при використанні в ньому високочастотних транзисторів.

Інверсний каскад (фазоінвер-тор) - підсилювальний каскад з електронної лампою або напівпровідникових тріодом, що створює на виході два рівних за амплітудою, але протилежних по фазі напруги.

Інверсний каскад призначений для зміни напрямку постійного струму, і тому розділовий конденсатор між ним і входом лампи Л2 ставити не можна.

Інверсний каскад - підсилювальний каскад з електронної лампою або напівпровідникових тріод, службовець для отримання двох рівних за амплітудою, але протилежних по фазі напруги.

Інверсний каскад з розділеним навантаженням застосовують в широкосмугових підсилювачах гармонійних і імпульсних сигналів, а також в підсилювачах звукових частот як перехідний каскад між однотактних і двотактним каскадами. В якості вихідного каскаду широкосмугових підсилювачів він застосовується рідко внаслідок малого максимального вихідного напруги.

Інверсні каскади із загальним катодом застосовують в підсилювачах звукових частот в якості перехідних каскадів від однотактний схем до двотактним; тут їх властивості особливо автобалансних варіантів, цілком задовільні. Для широкосмугового посилення інверсні каскади із загальним катодом непридатні внаслідок сильної асиметрії на верхніх і нижніх частотах.

Спрощений варіант авго-балансного інверсного каскаду з загальним катодом. Інверсний каскад із загальним катодом в звичайному і автобалансном варіанті в Про сновлом застосовують в підсилювачах звукових частот в якості перехідного каскаду від однотакт-них схем до двотактним, де його властивості особливо в автобалансних варіантах, є цілком задовольни -, тільними.

Інверсний каскад з розділеним навантаженням застосовують в широкосмугових підсилювачах гармонійних сигналів, ілщуд з-них сигналів і в усшЩтелях звукових частот в якості перехідного між рлнптяктнцм д двотактним каскадами, ti якост - стве вихідного каскаду широкосмугового підсилювача, що працює на симетричну навантаження, його використовують рідко, зважаючи на малого максимального вихідного напруги.

Інверсний каскад з катодного зв'язком застосовують в широкосмугових підсилювачах гармонійних і імпульсних сигналів, де потрібні хороші частотна і перехідна характеристики, а невелика асиметрія вихідної напруги допустима. Його використовують як в якості кінцевого каскаду для роботи на симетричну навантаження, так і в якості перехідного від одно-контактної схеми до двухтактной. У підсилювачах звукових частот його застосовують в якості перехідного каскаду від однотактной схеми до двухтактной за умови усунення асиметрії на середніх частотах. 
Схема інверсного каскаду з розділеною налрузкой, порушуваного реостатним підсилювачем без розділового конденсатора С g. Інверсний каскад з розділеним навантаженням вимагає, як ми бачили, однієї лампи.

Інверсний каскад з розділеним навантаженням застосовують в широкосмугових підсилювачах гармонійних і імпульсних сигналів і в підсилювачах звукових частот для переходу від однотактного до двотактному каскаду. Як вихідний каскад в широкосмугових підсилювачах його застосовують рідко через малого вихідного напруги.

Схема інверсного каскаду з розділеною налрузкой, порушуваного реостатним підсилювачем без розділового конденсатора С g. Інверсний каскад з розділеним навантаженням вимагає, як ми бачили, однієї лампи.

Інверсні каскади можуть бути трансформаторними та біс-трансформаторними - з резисторно-ємнісний схемою зв'язку.

Інверсний каскад з катодного зв'язком застосовують в широкосмугових підсилювачах гармонійних і імпульсних сигналів, де потрібні хороші частотна і перехідна характеристики, а невелика асиметрія вихідної напруги допустима. Тут його використовують в якості кінцевого каскаду для роботи на симетричну навантаження і в якості перехідного від одно-контактної схеми до двухтактной. У підсилювачах звукових частот його застосовують в якості перехідного каскаду від однотактной схеми до двухтактной за умови усунення асиметрії на середніх частотах.

Безтрансформаторні двотактні каскади з несиметричним входом і виходом (двотактні каскади з додатковою симетрією. а з двома джерелами живлення. б з одним джерелом живлення і розділовим конденсатором. В резисторний інверсний каскад необхідно забезпечити діодами розряду конденсатора межкаскадной зв'язку.

Перевагами інверсних каскадів із загальним емітером і загальним катодом є вдвічі більше максимальне вихідна напруга, ніж у каскаду з розділеним навантаженням, і вдвічі більший коефіцієнт посилення напруги в порівнянні з каскадами з емітерний і катодного зв'язком. До їх недоліків відносяться: гірші частотна і перехідна характеристики, відсутність компенсації гармонік і фону змінного струму, затруднительность введення корекції в ламповому варіанті.

Перевагами інверсного каскаду з загальним катодом є вдвічі більше максимальна вихідна напруга, ніж у каскаду з розділеним навантаженням, і вдвічі більший коефіцієнт посилення в порівнянні з каскадом з катодного зв'язком. До його недоліків слід віднести гіршу частотно-фазову і перехідну характеристики, ніж у каскаду з розділеним навантаженням, відсутність компенсації гармонік і пульсацій, асиметрію вихідних напруг як на нижніх, так і на верхніх частотах, поява асиметрії вихідних напруг на середніх частотах при заміні лампи Л2 або зміні її параметрів з- за зміни при цьому коефіцієнта посилення фазоопрокідивающего плеча, затруднительность введення корекції.

Перевагами інверсного каскаду з загальним катодом є вдвічі більше максимальна вихідна напруга, ніж у каскаду з розділеним навантаженням, і вдвічі більший коефіцієнт посилення в порівнянні з каскадом з катодного зв'язком.

Для інверсного каскаду з загальним катодом значення рм знаходять так само.

Перевагами інверсного каскаду з розділеним навантаженням є його простота, необхідність застосування тільки одного підсилювального елемента, дуже хороша частотно-фазова і перехідна характеристики, хороша симетричність вихідного напруги, малий коефіцієнт гармонік. До недоліків відносяться відсутність компенсації пульсацій джерел живлення, неможливість введення низькочастотної корекції ланцюжком CфRф, затруднительность введення високочастотної корекції і вдвічі менше максимальна вихідна напруга плеча в порівнянні зі звичайним реостатним каскадом.

Перевагами інверсного каскаду з загальним катодом є майже вдвічі більше максимальна вихідна напруга, ніж у каскаду з розділеним навантаженням, і вдвічі більший коефіцієнт посилення в порівнянні з каскадом з катодного зв'язком. До його недоліків слід.

Інверсний каскад з розділеним навантаженням на електронному (а і напівпровідниковому (б триоде. Схеми інверсного каскаду з розділеним навантаженням на елек тронному і напівпровідниковому тріодах наведені на рис. 746. Розглянемо властивості цих схем на прикладі електронного каскаду. Інверсні каскади з розділеним навантаженням. а транзисторний, для роботи на каскад в режимі а чи зовнішнє навантаження. б ламповий, для тих же цілей. s транзисторний, для роботи на вхід двотактного каскаду, що працює в режимі В. З бестрансформаторних інверсних каскадів найбільш поширений каскад з розділеним навантаженням.

У інверсному каскаді з загальним катодом (рис. 7216) зазвичай використовують здвоєний триод; тут кожне плече інверсного каскаду є звичайним несиметричний резисторний каскад, в якому тріоди Л і Л2 працюють в однакових режимах посилення.
 У інверсному каскаді з загальним катодом для отримання напруги сигналу зворотної полярності використовують додаткову лампу, включену з загальним катодом. Тут зазвичай застосовують подвійний тріод; транзисторний варіант називають інверсним каскадом із загальним емітером.

Схеми інверсних каскадів з розділеним навантаженням. а-з тріодом. б-з транзистором. У інверсному каскаді з розділеним навантаженням навантаження вихідний ланцюга каскаду розділена на дві частини, включені одночасно як в провід анода, так і в провід катода (рис. 7 - 22) або в провід колектора і в провід емітера.

У інверсних каскадах з катодного зв'язком, що застосовуються в широкосмугових підсилювачах, опору Ral і Ra2 зазвичай беруть однаковими,, так як в цих випадках асиметрія в 10 - т - 20%, що має місце в правильно спроектованому каскаді з однаковими Ra, майже завжди є допустимою.

Інверсний каскад. У інверсному каскаді з загальним катодом для отримання напруги сигналу зворотної полярності використовують додаткову лампу, включену з загальним катодом. Тут зазвичай застосовують подвійний тріод; транзисторний варіант називають інверсним каскадом із загальним емітером.

У трансформаторному інверсному каскаді для отримання симетричного виходу від середини вторинної обмотки трансформатора роблять висновок, що приєднується до загального проводу. Однак трансформаторний інверсний каскад має високу вартість і обмежений діапазон робочих частот і на практиці використовується рідко. В даний час широке застосування знаходять безтрансформаторні інверсні каскади; схеми, принцип дії, властивості і застосування інверсних каскадів рас -: дивіться в гл.

Трансформаторний інверсний каскад. | Інверсний каскад з розділеним навантаженням.

У трансформаторному інверсному каскаді симетричний вихід легко здійснюється висновком середньої точки у вторинної обмотки трансформатора. Як показано на рис. 716 йа виході каскаду при цьому отримують два рівних напруги сигналу протилежної полярності t /вих.

У трансформаторному інверсному каскаді для отримання симетричного виходу від середини вторинної обмотки трансформатора роблять висновок, що приєднується до загального проводу.

Трансформаторний інверсний каскад. У трансформаторному інверсному каскаді симетричний вихід легко здійснюється висновком середньої точки у вторинної обмотки трансформатора; і як показано на рис. 718 при цьому на виході каскаду отримують два рівних напруги сигналу протилежної полярності t /вих. З /ВИ12 які подають на вхід двухтактной схеми.

При трансформаторному попередньому інверсному каскаді напруги сигналу у вхідні кола транзисторів Т я Т% схеми рис. 620 можна подавати від двох окремих однакових вторинних обмоток, підключивши одну з них між точками А до Б, а другу - між точками В і Г; в цьому випадку обидва транзистора будуть працювати з загальними емітерами і давати велику і одина -, ковое посилення.

Найбільше застосування трансформаторні інверсні каскади знайшли в транзисторних підсилювачах звукової частоти з великою вихідною потужністю (десятки ватт і вище); вихідний каскад таких підсилювачів виконується двотактним і працює в режимі В, а транзистори нерідко включають із загальною базою. У цих умовах для зменшення величини струму сигналу, що знімається з предоконечного каскаду, і використання в ньому малопотужного транзистора використовують трансформаторний інверсний каскад із знижуючим трансформатором. Розрахунок такого каскаду не відрізняється від розрахунку трансформаторного транзисторного каскаду потужного посилення, що працює в режимі А, але навантаженням плеча вторинної обмотки трансформаторного інверсного каскаду вважають вхідний опір плеча кінцевого каскаду, а коефіцієнтом трансформації - відношення числа витків плеча вторинної обмотки до числа витків первинної. Для того щоб каскад не вносив нелінійних спотворень, вибір точки спокою виробляють по вихідний потужності в 1 5 - 2 рази перевищує розрахункову вхідну потужність кінцевого каскаду.

Найбільше застосування трансформаторні інверсні каскади знайшли в транзисторних підсилювачах звукової частоти з великою вихідною потужністю (десятки ватт і вище); вихідний каскад таких підсилювачів виконується двотактним і працює в режимі В, а транзистори нерідко включають із загальною базою. У цих умовах для зменшення величини струму сигналу, що знімається з предоконечного каскаду, і використання в ньому малопотужного транзистора використовують трансформаторний інверсний каскад із знижуючим трансформатором. Розрахунок такого каскаду не відрізняється від розрахунку трансформаторного транзисторного каскаду потужного посилення, що працює в режимі А, але навантаженням плеча вторинної обмотки трансформаторного інверсного каскаду вважають вхідний опір плеча кінцевого каскаду, а коефіцієнтом трансформації - відношення числа витків плеча вторинної обмотки до числа витків первинної. Для того щоб каскад не вносив нелінійних спотворень, вибір точки спокою виробляють по вихідний потужності рази в 1 5 перевищує розрахункову вхідну потужність кінцевого каскаду.

До переваг інверсного каскаду з розділеним навантаженням відносяться використання лише одного підсилювального елемента і дуже хороші частотна, фазова і перехідна характеристики на верхніх частотах, малий коефіцієнт гармонік, до недоліків - відсутність посилення напруги сигналу, вдвічі менша максимальна вихідна напруга (так як розвивається підсилювальним елементом напруга сигналу ділиться тут навпіл), а також велика різниця вихідних опорів верхнього і нижнього плечей схеми.

Інші деталі інверсного каскаду з розділеним навантаженням розраховують так само, як в звичайному реостатному каскаді.

Зазначені властивості інверсного каскаду з розділеним навантаженням обумовлені присутністю в ньому глибокої негативного зворотного зв'язку, створюваної опором в катоді або емітер.

Інші деталі інверсного каскаду з розділеним навантаженням розраховують так само, як в звичайному реостатному каскаді.

До переваг інверсного каскаду з розділеним навантаженням відносяться: використання лише одного підсилювального елемента і дуже хороші частотна, фазова і перехідна характеристики на верхніх частотах, малий коефіцієнт гармонік, до недоліків - відсутність посилення напруги сигналу, вдвічі менша максимальна вихідна напруга (так як розвивається підсилювальним елементом напруга сигналу ділиться тут навпіл), а також велика різниця вихідних опорів плечей схеми.

Що називається інверсним каскадом. В яких випадках такий каскад використовується.

Внаслідок зазначених властивостей інверсний каскад з ка-теаадй - зв'язком - - зазвичай застосовують в широкосмугових підсилювачах як гармонійних, так і імпульсних сигналів, де потрібні хороші характеристики, я невелика асиметрія вихідної напруги є допустимою.