А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імпортний контракт

Імпортний контракт може бути укладений на суму не більше 80% вартості товарів, що підлягають поставці за цим контрактом.

В імпортних контрактах доцільно дотримуватися формулювання з обмежувальним переліком обставин форс-мажору.

Для фінансування імпортних контрактів); використовується для придбання інвестиційного обладнання національних виробників країн ЕКА. Кредитором виступає західний фондується банк, позичальником - російський банк, субпозичальників - підприємство-імпортер (клієнт російського байка), гарант для західного фондується банку - ЕКА. Фінансується 85% вартості імпортного контракту, страхова премія ЕКА - в середньому 5 - 6% (разова) на 5 років, зазвичай включається в вартість обладнання та контракту і фінансується за рахунок кредиту.

Поширені і авансові платежі під імпортні контракти без наступної поставки товару і зарахування валюти на закордонні рахунки російських резидентів. Обсяг контрабандного вивезення товарів з Росії оцінюється в 2 - 3 млрд. Дол. Банк імпортера здійснює платежі за імпортним контрактом, відкриття імпортних акредитивів і видачу банківських гарантій оплати тільки при наявності підписаного паспорта імпортної операції. Будь-яка інша спосіб оплати імпортованого товару може бути здійснений тільки при наявності у імпортера спеціального дозволу (ліцензії) Банку Росії на здійснення такої операції.

поправка на додаткові умови контракту - це коригування розраховується ціни імпортного контракту на величину доданих або відсутніх складових контракту, які входять до складу ціни, в порівнянні з конкурентним матеріалом.

В умовах сильного тиску на валютний ринок з боку підприємств, які купують валюту під імпортні контракти з терміном платежу до 180 днів, а часто і під фіктивні імпортні контракти, з 1 листопада 1998 був введений новий порядок здійснення резидентами (юридичними особами) операцій купівлі і зворотного продажу інвалюти на внутрішньому валютному ринку Росії.

З метою спрощення проведення уповноваженими банками конверсійних операцій і для полегшення виконання їх клієнтами імпортних контрактів, валютою розрахунків, за якими виступає не долар США, а інша валюта, уточнювався порядок здійснення переказів в інвалюті з валютних рахунків (поточного, транзитного, спецтранзітного) юридичних осіб - резидентів і зарахування на них інвалюти. З зазначених рахунків розрахунки можуть бути здійснені в будь-який інвалюті з проведенням уповноваженим банком при необхідності конверсійної операції незалежно від виду інвалюти, в якій резидент відкрив валютний рахунок. Крім того, після попередньо проведеної уповноваженим банком конверсійної операції на резидентські валютні рахунки можуть зараховуватися кошти, що надходять на користь резидента у валюті відмінній від валюти рахунку.

Відомість банківського контролю містить дані про операції за контрактом, а звіт про операції по імпортних контрактах - відомості про оплату, про товари, структурі платежів за звітний період і про кількісний склад інформаційної бази даних.

В умовах сильного тиску на валютний ринок з боку підприємств, які купують валюту під імпортні контракти з терміном платежу до 180 днів, а часто і під фіктивні імпортні контракти, з 1 листопада 1998 був введений новий порядок здійснення резидентами (юридичними особами) операцій купівлі і зворотного продажу інвалюти на внутрішньому валютному ринку Росії.

Територіальне установа Банку Росії не пізніше двадцять сьомого числа календарного місяця, що настає за звітним, направляє в електронному вигляді до Департаменту валютного регулювання Банку Росії Зведений звіт про операції по імпортних контрактах (далі - Зведений звіт) за формою і в порядку, встановленим Банком Росії.

Заповніть стандартизовану форму контракту на поставку товару, в імпорті якого зацікавлене одне з зовнішньоторговельних підприємств вашої країни, використовуючи матеріали другої частини підручника (розділи I, II) і зразки імпортних контрактів.

Ця Інструкція введена в дію з 1 січня 2001 р ній зазначені основні документи, за якими здійснюється валютний контроль (паспорт імпортної угоди, досьє по імпортної операції, картка платежу, облікова картка імпортованих товарів, відомість банківського контролю і звіт про операції по імпортними контрактами), наведені форми цих документів, зазначений порядок здійснення валютного контролю.

Про це свідчать і дослідження курсу японської ієни (по відношенню до долара США): 1% зростання обсягу торгового балансу Японії тягне за собою зміну курсу ієни на 014%; 1% зростання обсягу неторгових операцій змінює курс ієни на 011%; 1% зростання експортних та імпортних контрактів змінює курс ієни лише на 01і 003% відповідно.

Авансовий платіж вдає із себе, головним чином, форму і засіб кредитування Продавця, а також, іноді засіб забезпечення (гарантії виконання) контрактних зобов'язань Покупцем (тобто зобов'язання прийняти та оплатити товар, що поставляється), що є головною причиною такого широкого (часто невиправдано) поширення даного способу платежу в імпортних контрактах вітчизняних організацій в даний час.

Імпортні товари оплачуються за контрактом з рахунку імпортера в банку відповідним уповноваженим банком імпортера або банком-кореспондентом уповноваженого банку імпортера. По кожному імпортним контрактом оформлюється паспорт угоди, в якому вказуються валютні ціни, валюта платежу і термін оплати.

Слід зазначити, що відповідно до інструкції ЦБ РФ №16 від 1607199 3 р банкам-нерезидентам дозволено відкривати гривневі кореспондентські рахунки в російських банках. Це дозволяє підприємствам проводити розрахунки за імпортними контрактами в рублях і тим самим еконбміть на конвертації, перекладі оплаті комісії валютного контролю, а також не витрачати час на відкриття валютного рахунку і оформлення документів, необхідних для валютного контролю.

Облік імпортних товарів здійснюється з моменту надходження відповідних розрахункових і комерційних документів, що підтверджують придбання товарів до моменту їх оплати підприємством. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити надходження товару за імпортним контрактом не пізніше 60 календарних днів з дати проведення одержувачем платежу за товар. За перевищення суми перерахованих валютних коштів в порівнянні з контрактною вартістю імпортних закупівель на підприємство може бути накладена санкція в розмірі різниці між ними.

У розрахунках по російському експорту із застосуванням акредитивів, коли відомо, що банк, що відкриває акредитив, має рахунок в банку продавця (Росія), перерахунок може здійснюватися за курсом на день платежу. Якщо експортер здійснює також імпортні операції, йому буває вигідно укладати імпортні контракти в тій же валюті що й з експорту. У цьому випадку втрати при коливанні валюти по експорту будуть компенсовані відповідною економією по імпорту.

Порядок здійснення валютного контролю при експорті товарів. Імпортер по кожному контракту оформляє паспорт імпортної угоди. В даний час передбачається ввести обов'язкове оформлення паспорта угоди щодо імпортних контрактів, що передбачають оплату не тільки в іноземній валюті але і в рублях. Цей захід покликаний посилити контроль за здійсненням грошових переказів по аналогії з контролем вивезення коштів в іноземній валюті. Планується також перейти до перерахування грошових коштів при імпорті робіт і послуг тільки на умовах надання документів, що підтверджують перерахування ПДВ до федерального бюджету.

Як це і характерно для ринку вільної конкуренції, роль досліджень, політики цін, реклами, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю та інших заходів комплексу маркетингу була в цей період незначна і цього практично не приділялося ніякої уваги. Тим більше що люфт (зазор) між оптовими цінами виробника (імпортного контракту) і роздрібними цінами придбання досягав 100%, що дозволяло всім учасникам ринку: постачальникам, великим дистриб'юторам, дрібно-оптовим посередникам і аптекам відчувати себе досить комфортно.

У березні1999 р Центральний банк ввів вимогу обов'язкового відкриття юридичними особами-резидентами рублевих депозитів в уповноважених банках у розмірі100% коштів, перерахованих на купівлю валюти для оплати імпорту товарів до їх ввезення в країну, тобто під контракти, що передбачають здійснення авансових платежів. У квітні1999 року від цього обов'язку звільнені імпортери в тій мірі в якій вони використовують безвідкличні акредитиви, страхування ризику неповернення валюти, переведеної за імпортними контрактами, отримання гарантій першокласних іноземних банків, а також векселів, виданих нерезидентами і авальованих іноземними банками.

Посилання на банк і місто в контракті обов'язкове, оскільки курси іноземних валют розрізняються. Встановлюючи ціну товару, що поставляється в будь-якій іноземній валюті необхідно мати на увазі що і найстійкіша з них не дає повної гарантії від збитків. В імпортних контрактах при купівлі продукції в розвинених капіталістичних країнах, валюта яких є конвертованій, ціни встановлюються в національній валюті цих країн. Тут слід пам'ятати, що конверсії валют постійно змінюються. Інформація про це публікується у виданнях Міжнародного валютного фонду, але доступніше отримати її в Центральному банку РФ.

Для фінансування імпортних контрактів); використовується для придбання інвестиційного обладнання національних виробників країн ЕКА. Кредитором виступає західний фондується банк, позичальником - російський банк, субпозичальників - Підприємство-імпортер (клієнт російського байка), гарант для західного фондується банку - ЕКА. Фінансується 85% вартості імпортного контракту, страхова премія ЕКА - в середньому 5 - 6% (разова) на 5 років, зазвичай включається в вартість обладнання та контракту і фінансується за рахунок кредиту.

Банківська гарантія зберігає свою силу навіть після припинення основного зобов'язання, або визнання його недійсним. У тих договорах поставки, де в якості продавця виступає іноземна юридична особа, а як покупець - російський резидент, банківська гарантія зручна з позицій валютного контролю. За чинним законодавством покупець за імпортними контрактами зобов'язаний забезпечити ввезення в РФ товару, еквівалентного за вартістю сплаченими за нього коштами в іноземній валю-ті.

З 1 січня 1996 вступила в дію Інструкція по валютному імпортному контролю, спрямована на вдосконалення обліку і контролю за імпортними операціями. Розрахунки так само, як і з експорту, здійснюються тільки через уповноважені банки, які оформили з імпортерами паспорта угод. Уповноважений банк здійснює платежі за імпортним контрактом, відкриття імпортних акредитивів і видачу банківських гарантій тільки при наявності підписаного паспорта угоди. Оплата імпортованого товару за контрактом імпортера може проводитися тільки з рахунку імпортера в його уповноваженому банку або банком-кореспондентом, яка діє за його дорученням.

З 1 січня 1996 вступила в дію Інструкція по валютному імпортному контролю, спрямована на вдосконалення обліку і контролю за імпортними операціями. Розрахунки так само, як і з експорту, здійснюються тільки через уповноважені банки, які оформили з імпортерами паспорта угод. Уповноважений банк здійснює платежі за імпортним контрактом, відкриття імпортних акредитивів і видачу банківських гарантій тільки при наявності підписаного паспорта угоди. Оплата імпортованого товару за контрактом імпортера може проводитися тільки з рахунку імпортера в його уповноваженому банку або банком-кореспондентом, яка діє за його дорученням. Це дозволить різко зменшити витік валюти за кордон.

Що стосується імпортера, то він програє тоді коли, навпаки, іноземна валюта, в якій він оплачував постачання, підвищиться в порівнянні з національною. Щоб повернути витрати на імпорт, він змушений буде закуплений товар реалізовувати на внутрішньому ринку за більш високу ціну в національній валюті. Однак ця ціна ще до укладення імпортного контракту вже могла бути узгоджена на колишньому, більш низькому рівні.

Основним видом зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Росії є зовнішньоторговельна діяльність, хоча і робляться спроби активізувати інші її форми. Правом здійснення зовнішньоторговельної діяльності мають всі російські особи, за винятком випадків, передбачених законодавством РФ. Їм надається можливість вступати в переговори з зарубіжними партнерами, відкривати рахунки в уповноважених банках, укладати від свого імені експортні та імпортні контракти, за які вони самі несуть повну матеріальну відповідальність і приймають на себе зовнішньоторговельні ризики. Зовнішньоторговельна діяльність здійснюється з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягу поставки, і є частиною рх виробничо-комерційної діяльності.

Додатковий попит на інвалюту за рахунок фактора росту повернення авансових платежів у вересні1998 р - березні1999 р в середньому щомісячно складав 350 - 400 млн. Дол. Таким чином в зазначену суму оцінюється ефект від введеного в березні1999 р порядку покупки російськими юридичними особами інвалюти за рублі на внутрішньому валютному ринку для розрахунків за імпортними контрактами.

Якою б не була природа цих підпільних операцій - Fimaco, АНТ, справа Фільшин, - але приблизно в 1990 році золотовалютні резерви Радянського Союзу випарувалися. Комуністичні боси і КДБ вивезли багатство з країни. Зрозуміло, все пішло на обслуговування імпортних контрактів або фінансові операції. Інша справа, чи були ці імпортні контракти потрібні і за якими цінами закуповувалися ці імпортні товари.

Якою б не була природа цих підпільних операцій - Fimaco, АНТ, справа Фільшин, - але приблизно в 1990 році золотовалютні резерви Радянського Союзу випарувалися. Комуністичні боси і КДБ вивезли багатство з країни. Зрозуміло, все пішло на обслуговування імпортних контрактів або фінансові операції. Інша справа, чи були ці імпортні контракти потрібні і за якими цінами закуповувалися ці імпортні товари.