А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вимірювальна апаратура

Вимірювальна апаратура повинна щорічно перевірятися у Всесоюзному інституті метрології (або іншої організації Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів) і мати паспорт.

До поясненням кліппірованія випадкового сигналу. а сигнал x - (t. б кліппірованний сигнал sgn x - (t, в, г кореляційні функції цих сигналів, д залежність методичної похибки нормованої кореляційної функції Ht-i - (/]від г (т. Вимірювальна апаратура для визначення кореляційних функцій відрізняється великою складністю. Тому в даний час вишукуються можливості спрощення цієї апаратури.

Вимірювальна апаратура, призначена для вимірювань під час передачі не повинна викликати роз'єднання телеграфних зв'язків з комутацією і не повинна погіршувати якості телеграфної передачі.

Вимірювальна апаратура повинна перевірятися і мати паспорт з датами перевірок на відповідність технічним вимогам.

Вимірювальна апаратура складається із заходів п вимірювальних приладів, пристроїв та установок.

Вимірювальна апаратура ділиться на заходи, вимірювальні прилади, вимірювальні установки та вимірювальні приналежності.

Вимірювальна апаратура повинна щорічно перевірятися у Всесоюзному інституті метрології (або іншої організації Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів) і мати паспорт.

Вимірювальна апаратура, розроблена і здійснена у ВНИИМ для вимірювання температури імпульсного джерела, заснована на принципах фотоелектричної спектропірометріі.

Вимірювальна апаратура (в основному регулювальний пристрій) повинна бути розрахована на тривалий перебіг струму не менше 30 А, відповідного дійсним струмів холостого ходу ТН. Для регулювання струму рекомендується застосовувати навантажувальні реостати необхідних параметрів. При застосуванні як регулюючих пристроїв автотрансформаторів відбувається значне спотворення форми струму холостого ходу і тому амперметр буде показувати занижене значення.

Вимірювальна апаратура - вольтметр, амперметри головного струму і струму збудження розташована у верхній частині панелі шафи.

Вимірювальна апаратура повинна мати паспорт з таріровоч-ними поправками, виданий відповідною організацією Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів і має давність не більше одного року.

вимірювальна апаратура в якості комплектуючих пристроїв до шнековим пресів повинна по можливості встановлюватися в зручних для спостереження місцях.

Вимірювальна апаратура під дією статичної електрики може давати невірні показання.

Вимірювальна апаратура, необхідна для контролю технологічних процесів і випробувань, повинна бути повністю сумісною з конструкцією вироби і планом випуску продукції. Якщо фірма прагне безперервно підвищувати репутацію своїх виробів і забезпечити подальше зростання ділової діяльності то для забезпечення конкурентоспроможності вона повинна розробити і дотримуватися високих стандартів якості і надійності.

Вимірювальна апаратура поділяється на вимірювальні прилади та еталони.

Вимірювальна апаратура, як правило, розташовується в спеціально виділених приміщеннях. Це викликано тим, що в хімічних лабораторіях повітря зазвичай забруднений парами летючих сполук, що викликають корозію вимірювальної апаратури, крім того, зазвичай спостерігається дещо підвищений фон.

Вимірювальна апаратура повинна розташовуватися так, щоб зручно було проводити відліки по можливості з одного місця.

Питоме зниження шуму в глушнику, дБ /м. | Характеристики звукопоглинальних матеріалів. Вимірювальна апаратура вибирається залежно від діапазону вимірюваного шуму, частот, тимчасової характеристики, а також умов проведення вимірювань.

Вимірювальна апаратура і методика проведення замірів в методі індикації радіоактивними ізотопами не відрізняються від що застосовуються в гамма-методі.

Вимірювальна апаратура складається з трьох самостійних блоків: 1) вимірювального блоку типу УВ-9-61 який здійснює посилення, перетворення і індикацію сигналів акселерометрів; 2) балансування приставки, що містить осцилограф для візуального спостереження осцилограми вібрацій і мультивибратор, яка формує сигнал вібрацій; 3) імпульсної лампи для стробоскопічного спостереження за обертається деталлю при її динамічному балансуванню.

Вимірювальна апаратура дозволяє вимірювати інтенсивність - у-випромінювання в широкому діапазоні значень.

Вимірювальна апаратура, описана в главі II, може бути використана для спектральних вимірів без додаткових удосконалень.

Вимірювальна апаратура і техніка проведення експерименту відрізняються відносною простотою.

Вимірювальна апаратура - осцилографи Н-102 і підсилювачі ТУ-6 - в період робіт розташовувалися безпосередньо у вагоні.

Вимірювальна апаратура поділяється в залежності від характеру зміни деформацій у часі на наступні типи; 1) для вимірювання статичних деформацій; 2) для вимірювання статичних та динамічних деформацій частотою від 0 до 1000 - 1500 гц; 3) для вимірювання динамічних деформацій частотою від 10 до 50000 г Для забезпечення вимірювань з великого числа тензометрів і для швидкої реєстрації показань застосовуються відповідне число каналів вимірювань і автоматичні або ручні перемикачі датчиків.

Вимірювальна апаратура, а також методи і способи вимірів, якими користуються при вимірах, можуть бути різними.

Схема камери високого тиску КЗУ. Вимірювальна апаратура установки забезпечує реєстрацію залежностей сили опору породи від глибини впровадження зубця P (z), сили опору і глибини впровадження в окремо - від часу. для З цією метою один з осцилографів працює таким чином, що на горизонтальні пластини подасться сигнал від датчика переміщення, причому використовується один з променів. Другий осцилограф працює в звичайному дво. Реєстрація проводиться фотографуванням з екранів осцилографів.

Стаціонарна вимірювальна апаратура ЛАЗ є комплект вимірювальних і комутаційних пристроїв, змонтованих на стандартних стійках. При за потужністю системи сполучних і передавальних ліній ці стійки можуть бути пов'язані з будь-якою іншою апаратурою ЛАЗ. За цих лініях на вимірювальні стійки передаються підлягають випробуванням або вимірам дроти, прилади або окремі вузли апаратури.

Багатоканальна вимірювальна апаратура ВВК 005 призначена для вимірювання, аналізу та реєстрації вібролроцессов. Забезпечується цифрова і світлова індикація, а також таблично-графічне представлення даних.

Універсальна і спеціальна вимірювальна апаратура, яка використовується для вхідного контролю, повинна відповідати вимогам методик випробувань, наведеними в ТУ, нормаль або ГОСТ на відповідні елементи. Загальними вимогами до такої апаратури є: максимальна достовірність вимірювань, висока продуктивність, мінімальна вартість придбання та експлуатації, можливість оперативної перебудови на контроль нових елементів.

Вимірювальну апаратуру необхідно перевіряти в установлені терміни, вона повинна мати паспорт, в який вносяться дати перевірок на відповідність технічним вимогам.

Схема поділу дисбалансів двох площин корекції на рамному балансувальне верстаті. усувається дисбаланс в площині Г. Вимірювальну апаратуру балансувальних верстатів зазвичай виконують для роздільного вимірювання дисбалансів в двох площинах корекції. В результаті виключення впливу однієї з площин корекції в вимірювальної ланцюга діють тільки сигнали, пропорційні дисбалансів в контрольованій площині корекції.

Наземну вимірювальну апаратуру виконують в двох блоках. Приєднувальний фільтр встановлюють в камері станції управління електробурів, а вимірювальний пристрій - вказують прилади і приймальний підсилювач сигналів - біля посту бурильника.

Зазвичай відповідальну вимірювальну апаратуру перевіряють не рідше одного разу на рік.

Вимірювальною апаратурою називається сукупність всіх технічних засобів, за допомогою яких здійснюється вимір. Вимірювальна апаратура включає в себе заходи і вимірювальні прилади.

Вимірювальною апаратурою називається сукупність всіх технічних засобів, за допомогою яких проводяться вимірювання.

Вимірювальною апаратурою називається сукупність всіх технічних засобів, за допомогою яких здійснюється вимір. Вимірювальна апаратура включає в себе заходи і вимірювальні прилади.

Вимірювальною апаратурою називають всі технічні пристрої, призначені для проведення вимірювань. Під вимірювальною технікою розуміють як засоби вимірювальної техніки, так і прикладну науку, що займається питаннями створення і застосування засобів вимірювальної техніки.

Вимірювальною апаратурою називається сукупність всіх технічних засобів, за допомогою яких здійснюється вимір. До цих засобів відносяться заходи і вимірювальні прилади.

Схема гермотензодатчіка. | Блок-схема пересувний інформаційно-вимірювальної системи. Основний вимірювальною апаратурою системи є спеціальний многоточечний тензометричний комплекс для вимірювань деформацій і температур[11]і серійні реєструючі прилади типу КС. У систему також входить ЕОМ разом з додатковими пристроями для оперативного опрацювання результатів вимірювань в процесі натурного експерименту.

Вся вимірювальна апаратура розташована на ізольованій від землі платформі де під час проведення дослідів в екранованої кабіні перебував експериментатор.

Вся вимірювальна апаратура, що застосовується на стенді ділиться на дві самостійні групи. До першої групи, як це показано на фіг. До цієї ж групи належать датчики і покажчики числа обертів ротора.

Вся вимірювальна апаратура і випробувальна панель стенду є знімними, що дозволяє легко замінювати прилади в разі виходу їх з ладу, а випробувальну панель - при переході від однієї лабораторної роботи до іншої.

Розроблено екстракційна вимірювальна апаратура для визначення газообразующих домішок (вуглець, водень, азот і кисень) в кремнії.

Комплекс вимірювальної апаратури Імовірність - призначений для вимірювання параметрів цифрових і аналогових інтегральних схем середнього ступеня інтеграції.

Комплект вимірювальної апаратури для контролю і регулювання процесів розвідувального буріння ІРБ-5 розроблений конструкторським бюро засобів автоматизації ЦКБ Міністерства геології л охорони надр СРСР для бурових агрегатів геологорозвідувального буріння і зокрема, для бурових верстатів ЗИФ-300 і ЗИФ-1200А. Однак багато хто з розроблених приладів при деякій зміні параметрів можуть бути застосовані і для умови глибокого буріння.