А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зонний формат

Зонний формат зручний для представлення вводиться в ЕОМ десяткової інформації, коли кожна десяткова цифра разом з кодом зони займає цілий байт.

Зонний формат - формат представлення десяткових чисел у вигляді послідовності символів коду EBCDIC; молодший розряд числа і знак представлені кодом літери.

Зонний формат тісно пов'язаний з поданням десяткових чисел за допомогою символів ДКОИ і інших кодів. У всіх кодах будь-який символ, в тому числі і десяткова цифра, кодується двома шестнадцатерічнимі цифрами: ліва старша називається зоною, а молодша - цифрою. Символи десяткових цифр від 0 до 9 кодуються комбінаціями шістнадцятирічних цифр від FO до F9 відповідно, де F - зона.

Зонний формат тісно пов'язаний з поданням десяткових чисел за допомогою символів ДКОИ і інших кодів. У всіх кодах будь-який символ, в тому числі і десяткова цифра, кодується двома шестнадцатерічнимі цифрами: ліва старша називається зоною, а молодша - цифрою. Символи десяткових цифр від 0 до 9 кодуються комбінаціями шістнадцяткових цифр від FO до F9 відповідно, де F - зона.

Зазвичай зонний формат використовується при прийомі інформації з пристроїв введення, таких, наприклад, як пристрій введення з перфокарт, або для друку десяткових даних на пристроях виводу.

Десяткове число в форматі з зоною[IMAGE ]Упаковане десяткове число. Зонний формат десяткового числа виходить в тому випадку, якщо кожна його цифра розглядається як символ.

Формати представлення десяткових чисел. а - зонний (розпакований. б - упакований. Для зонного формату в кожному байті міститься одна десяткова цифра - чотири правих двійкових розряди байта і спеціальний знак (зона) - чотири лівих двійкових розряди.

Для зонного формату в кожному байті містяться тільки одна десяткова цифра і службовий знак (зона), при цьому чотири правих розряду байта служать для подання десяткової цифри в двійковій-десятковому коді а чотири лівих зайняті спеціальним 4-розрядних кодом, званим зоною.

Для зонного формату в кожному байті містяться тільки одна десяткова цифра і службовий знак (зона), при цьому чотири правих розряду байта служать для представлення десяткової цифри в двійковій-десятковому коді а чотири лівих зайняті спеціальним 4-розрядних кодом, званим зоною. Молодший байт в цьому форматі складається з кодів знака та молодшої десяткової цифри числа.

У зонному форматі 4 молодших біта байта називаються числовими і зазвичай містять код, який представляє десяткову цифру. Старші 4 біта називаються зоною; виняток становить найправіший байт поля, в якому старші 4 біти можуть уявити або код зони, або код знака.

У зонному форматі десяткові цифри розглядаються як частина буквено-цифрового набору знаків, в який входять як буквено-цифрові символи, так і спеціальні знаки.

У зонному форматі (рис. 2.4 а) десяткові числа використовуються при операціях введення - виведення в машину, а в ущільненому форматі (рис. 2.4 б) - для виконання операцій над ними. Перетворення з одного формату в інший здійснюється за спеціальною командою.

У зонному форматі для кожної десяткової цифри відводиться по цілому байту, при цьому старший півбайт (зона) кожного байта (крім наймолодшого) заповнюються кодом 1111 а в молодших (лівих) напівбайтів звичайним чином кодуються десяткові цифри. Старший полубайт (зона) самого молодшого (правого) байта використовується для кодування знака числа.

У зонному форматі кожен байт в своїх молодших чотирьох розрядах містить десяткову цифру, в старших чотирьох розрядах розміщується зона.

У зонному форматі десяткове число може мати змінну довжину і містити від однієї до шістнадцяти цифр. Знак десяткового числа записується замість коду зони в наймолодшій (правої) цифрі. При цьому коди 101011001110 і1111 сприймаються машиною як знак плюс, а коди 1011і1101-як знак мінус.

Всі байти зонного формату даних містять зліва зону, а праворуч цифру, за винятком самого останнього правого байта, в якому знак стоїть перед цифрою, а зона відсутня.

Число в зонному форматі за адресою другого операнда упаковується і поміщається на місце першого операнда.

Якщо в поле зонного формату міститься більше цифрових символів коду EBCDIC, ніж може розміститися в поле упакованого формату, то надлишкові старші цифрові розряди губляться.

Десяткове число в форматі з зоною[IMAGE ]Упаковане десяткове число. Кожна цифра в зонному форматі складається з двох частин: зони, що займає чотири лівих біта, і цифри в двійковій-десятковому поданні. Кодом зони в ДКОИ є код 1111 (або цифра F в шістнадцятковій системі), і код 0101 (цифра 5 в шістнадцятковій системі) - в ЯКІ-8. Знак числа записується в чотирьох старших розрядах молодшого (правого) байта.

зразок представляється в зонному форматі і може містити будь-які символи алфавіту. Вихідні дані (другий операнд) представлені в упакованому форматі. Комбінації (1010 - 1111) сприймаються як неправильні дані і служать причиною програмного переривання. Праві 4 біта можуть бути або знаком, або цифрою.

Десяткове число в форматі з зоною[IMAGE ]Упаковане десяткове число. Кожна цифра в зонному форматі складається з двох частин: зони, що займає чотири лівих біта, і цифри в двійковій-десятковому поданні. Кодом зони в ДКОИ є код 1111 (або цифра F в шістнадцятковій системі), і код 0101 (цифра 5 в шістнадцятковій системі) - в ЯКІ-8. Знак числа записується в чотирьох старших розрядах молодшого (правого) байта.

Другий операнд перетвориться з зонного формату в упакований формат і поміщається на місце першого операнда. Якщо поле першого операнда не вміщає весь результат операції, ліві (старші) значущі цифри губляться, праві (молодші) значущі цифри залишаються. Якщо поле першого операнда має велику довжину, ніж це потрібно для зберігання результату, воно доповнюється зліва нулями. Наведений нижче приклад ілюструє упаковку шестібайтового поля в чотирьохбайтове.

Другий операнд перетвориться з зонного формату в упакований формат, і результат поміщається на місце першого операнда.

Другий операнд перетвориться нз зонного формату в упакований формат і поміщається в поле, який визначається першим операндом. Дані обробляються побайтно, справа наліво.

Другий операнд перетвориться з зонного формату в упакований формат і поміщається на місце першого операнда. Якщо поле першого операнда не вміщає весь результат операції, ліві (старші) значущі цифри губляться, праві (молодші) значущі цифри залишаються. Якщо поле першого операнда має велику довжину, ніж це потрібно для зберігання результату, воно доповнюється зліва нулями. Наведений нижче приклад ілюструє упаковку шестібайтового поля в чотирьохбайтове.

Виведення масиву здійснюється в зонному форматі якщо в списку виведення оператора MAT PRINT один елемент від іншого відділяється комою або відсутній роздільник в кінці списку. Висновок нового рядка матриці здійснюється в новий рядок екрана.

Передбачається, що другий операнд має зонний формат. Всі зони, за винятком зони перед наймолодшою цифрою, яка розглядається як код знака числа, ігноруються. Знак розміщується в праві 4 біти молодшого байта поля результату, а в іншій частині цього поля впритул один до одного розміщуються цифри. Знак і цифри другого операнда при пересиланні в поле першого операнда не змінюються. Правильність їх кодування не перевіряється.

Остання команда дозволяє отримати суму в зонному форматі.

Десяткова константа 92 представляється в пам'яті в зонному форматі. Константа займає в пам'яті два байта.

Зверніть увагу, що кодування цифр в зонному форматі збігається з в-розрядних кодом ДКОИ.

Наведені нижче команди виконують складання числа в десятковому зонному форматі з цілим двійковим числом. Сума виходить тякже в зонному форматі.

Упаковане число за адресою другого операнда перекладається в зонний формат і поміщається на місце першого операнда. Опера ція виконується байт за байтом справа наліво наступним чином: тетради молодшого байта міняються місцями, кожна наступна цифра розширюється приписуванням зони F. Решта вільними байти першого операнда заповнюються зонними нулями. Цифри і зони не перевіряються.

Для представлення десяткових чисел в пам'яті ЕОМ використовується зонний формат. Десяткове число зображується за допомогою знаків шестнадцатеричной системи числення. Для запису однієї цифри в десяткової системі числення використовується 1 байт. Кожен байт складається з чотирьох бітів зони і чотирьох бітів цифри. Для числових даних біти зони становлять комбінацію 11112 чотири біта другої групи кожного байта називають бітами цифри і представляють запис десяткової цифри в двійковій-десятковому коді. Біти зони повторюються в кожному байті.

Надлишкові байти поля першого операнда заповнюються нулями в зонному форматі.

Положення десяткового дробу в числі представленому в зонному форматі можна задати явно, внісши символ точка (шестпаднатеріч-ний код 4В) в відповідну позицію поля, займаного числом.

Останній або єдиний масив в списку виводиться в зонному форматі. Кожен рядок кожного масиву списку виводиться з початку друкованої рядки.

Ця команда перетворює другий операнд з упакованого формату в зонний формат; результат поміщається на місце першого операнда. Знак упакованого поля поміщається в зоні молодшої цифри; всім іншим зонам присвоюється шістнадцяткове значення F - стандартне позначення зони цифрових символів в коді EBCDIC. Якщо поле першого операнда не вміщає результат операції, старші значущі цифри губляться: якщо воно довше результату операції, вільні ліві байти заповнюються нулями.

Якщо поле першого операнда заповнене до кінця обробки поля зонного формату, що залишилися дані не використовуються. Якщо довжина поля першого операнда більше, ніж потрібно для зберігання результату, то в що залишилися напівбайтів заносяться шістнадцятиричні нулі.

Константи типу Z використовуються для визначення десяткових констант в зонному форматі.

Команда PACK (PACKED) служить для перекладу даних з зонного формату в упакований формат, дані в якому займають в середньому на 30% менше обсягу пам'яті ніж в зонному форматі.

DC 2Z48 - 38769 визначає три константи в зонному форматі але без завдання покажчика довжини.

Після введення в ЕОМ числа, як правило, представляються в зонному форматі де кожна десяткова цифра разом з кодом зони займає цілий байт.

Існує ще одна форма зберігання в оперативній пам'яті десяткового числа, звана зонним форматом. Вона використовується для представлення числа перед видачею його на принтер або після читання з перфокарти. Є спеціальні команди для перекладу упакованого формату в зонний і назад. Однак для того щоб надрукувати десяткове число, недостатньо перевести його в зонний формат.

Наприклад, для упаковки f - байтового поля, що містить число в зонному форматі ребуемая довжина першого операнда дорівнює (7 1) 2 4 бай-ча.

У машині немає команд для виконання арифметичних дій з десятковими полями в зонному форматі тому дані описані з атрибутом PICTURE, завжди перетворюються в кодований арифметичний тип.