А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Звукова аварійна сигналізація

Звукова аварійна сигналізація, будучи загальною для всієї установки, призначена для негайного залучення уваги чергового персоналу до сталось відключення.

Шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА служить для передачі імпульсів від сигнальних пристроїв схем дистанційного керування окремими вимикачами до центрального звуковим сигналом.

Шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА служить для передачі імпульсів від сигнальних пристроїв схем дистанційного керування окремих вимикачів до центрального звуковим сигналом.

Для зняття звуковий аварійної сигналізації необхідно натиснути на кнопку К.

На шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА надходить плюс і через первинну обмотку ТН реле РИС-Е2М починає протікати струм. Перехідний процес, відповідний зміни струму в обмотці від нуля до усталеного постійного значення, викликає поява імпульсу напруги на вторинної обмотці ТН. Контакти PC замикають ланцюг обмотки РП, спрацьовування якого призводить до дії сирени ЕС.

Схема аварійної сигналізації щита управління. Розглянемо пристрій центральної звукової аварійної сигналізації. При роботі аварійної сигналізації в першу чергу виробляють центральний з'їм звукового сигналу, щоб припинити дратівливий шум аварійної сирени. Це виконують за допомогою кнопки, розташованої на центральній панелі.

Схема аварійної сигналізації з центральним зніманням звукового сигналу без повторності дії. При аварійному відключенні будь-якого з вимикачів через шинки звуковий аварійної сигналізації ШЗА замикається ланцюг сирени З розмикаючими контактами реле РП.

Через ці контакти і блок-контакт В3 ток від - ШУ буде поданий на шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА і приведе її в дію.

L Розгорнута схема управління і сигналізації вимикача за допомогою ключа типу ПМОВФ. ШУ - шинки управління на щиті; ШМС - шинки миготливого світла; ШЗА - шинки звуковий аварійної сигналізації; П-1 П-2 П-3-запобіжники; ПО - лампа сигналізації дистанційного відключення; КУ (5 - 8) - ключ управління, ланцюг дистанційного включення; КО - котушка відключення приводу і контакт блокування від стрибання приводу; РА - контакт системи автоматичного включення; ЛВ - лампа сигналізації автоматичного включення; СД - додаткові опори в ланцюзі сигналізації; КУ (6 7) - ключ управління, ланцюг дистанційного відключення; РЗ - контакт реле захисту; В - допоміжні контакти вимикача; ВК - котушка включення приводу вимикача; КП - контактор в ланцюзі котушки включення приводу вимикача; ШВ - шинки харчування ланцюгів включення приводів вимикачів.

Розгорнута схема управління і сигналізації вимикача за допомогою ключа типу ПМОВФ. ШУ - шинки управління на щиті; ШМС - шинки миготливого світла; Я /3/1 - шинки звуковий аварійної сигналізації; П-1 П-2 П-3 - запобіжники - ЛО - лампа сигналізації дистанційного відключення; КУ (5-в) - ключ управління, ланцюг дистанційного включення; КО - котушка відключення приводу і контакт блокування від стрибання приводу; РА - кончакт системи автоматичного включення; ЛВ - лампа сигналізації автоматичного включення; СД - додаткові опори в ланцюзі сигналізації; КУ (S, 7) - ключ управління, ланцюг дистанційного відключення; РЗ - контакт реле захисту; В - допоміжні контакти вимикача; ВК - котушка включення приводу вимикача; КП - контактор в ланцюзі котушки включення приводу вимикача; ШВ - шинки харчування ланцюгів включення приводів вимикачів.

Розгорнута схема ланцюгів управління, контролю і сигналізації вимикача з електромангітним приводом і зі світловим контролем ланцюгів управління дана на рис. 10.4 де ШУ, ШМ, ШС, ШЗА, ШП позначають відповідно шинки управління, миготливого світла, сигналізації, звуковий аварійної сигналізації, включення приводу вимикачів; HLT - лампа зелена; HLC - лампа червона; S. КМ - контактор проміжний; YAT - електромагніт відключення; У АС - електромагніт включення. Електромагніти включення на відміну від електромагнітів відключення споживають значні струми (десятки і сотні ампер), тому в ланцюг включення вимикачів вводиться проміжний контактор JKM, що розділяє слабкострумову ланцюг управління від потужнострумової ланцюга електромагніту включення. При відключеному положенні вимикача рівним світлом горить зелена лампа, яка вказує вимкнене положення вимикача і контролююча справність і готовність ланцюга для включення вимикача.

Розгорнута схема ланцюгів управління, контролю і сигналізації вимикача з злектромангітним приводом і зі світловим контролем ланцюгів управління дана на рис. 10.4 де ШУ, ШМ, ШС, ШЗА, ШП позначають відповідно шинки управління, миготливого світла, сигналізації, звуковий аварійної сигналізації, включення приводу вимикачів; HLT - лампа зелена; HLC - лампа червона; SQ1 SQ2 SQ3 - допоміжні контакти вимикача; КМ - контактор проміжний; YAT - електромагніт відключення; YAC - електромагніт включення. Електромагніти включення на відміну від електромагнітів відключення споживають значні струми (десятки і сотні ампер), тому в ланцюг включення вимикачів вводиться проміжний контактор КМ, що розділяє слабкострумову ланцюг управління від потужнострумової ланцюга електромагніту включення. При відключеному положенні вимикача рівним світлом горить зелена лампа, яка вказує відключене положення вимикача і контролює справність і готовність ланцюга для включення вимикача.

Випробування схеми керування за допомогою релейного імітаційної установки. | Релейная імітаційна установка для випробування схем управління. З-висновки блок-контактів апарату; ШУ-висновки для підключення до шинках управління; /СО, KB-висновки для підключення до ланцюгів включення і відключення; JJB, ЛО-висновки для підключення до ланцюгів сигналізації положення, якщо вона виконана на окремих блок-контактах; - ШС-висновок для підключення до шинку сигналізації для забезпечення сигналізації аварійного відключення; Я /ЗД-висновок для підключення до шинку звуковий аварійної сигналізації; З - обмежувальне сопротівт ня.

При включенні вимикача замикаються контакти реле РФК7 і розмикається допоміжний контакт В. На шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА надходить плюс н через первинну обмотку ТН реле РПС-Е2М починає протікати струм. Перехідний процес, відповідний зміни струму в обмотці від нуля до усталеного постійного значення, викликає поява імпульсу напруги на вторинній обмотці ТН. Контакти PC замикають ланцюг обмотки РП, спрацьовування якого наводить в дію сирену ЕС.

При відключенні вимикача захистом допоміжний контакт SQT замикається, а контакт KQQ. На шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА надходить плюс, і через первинну обмотку Т реле РИС-Е2М починає протікати струм. Контакти КНА замикають ланцюг обмотки KL, спрацьовування якого наводить в дію сирену НА.

Вплив відносини Н20. СН4 на температуру газу, що виходить з реакційних труб, при різноманітному тиску з трубчастої печі і змісті залишкового метану після шахтного конвертора 03і 0 5%. Перед конвертором окису вуглецю передбачається автоматичне скидання газу в атмосферу (Бл4) в разі підвищення тиску в системі при аварійній зупинці агрегату. Спрацювання захисних блокувань супроводжується світловою та звуковою аварійною сигналізацією.

Одночасно з індивідуальним світловим сигналом діє загальний аварійний звуковий сигнал. На рис. 712 показана схема звуковий аварійної сигналізації, виконаної за допомогою реле імпульсної сигналізації РІС-Е2М.

Схема ланцюгів звуковий аварійної сигналізації. Одночасно з індивідуальним світловим сигналом діє загальний аварійний звуковий сигнал. На рис. 7 - 13 показана схема звуковий аварійної сигналізації, виконаної за допомогою реле імпульсної сигналізації РІС-Е2М.

Ланцюги звуковий аварійної сигналізації. а - схема. 6 - реле PC. Одночасно з індивідуальним світловим сигналом діє загальний аварійний звуковий сигнал. На рис. 7 - 12 показана схема звуковий аварійної сигналізації, виконаної за допомогою реле імпульсної сигналізації РІС-Е2М.

Па великих станціях необхідно встановлювати в декількох місцях кнопки аварійного відключення, які повинні відключати оперативні вимикачі випробувальної станції на тій групі джерел живлення, в зоні яких створилися аварійні стани або стався нещасний випадок. При натисканні аварійної кнопки повинна прийти в дію звукова аварійна сигналізація. Кнопки аварійного відключення повинні розміщуватися в проходах і на видних місцях в зоні полів і розподільних пристроїв.

Схема управління вимикачем з електричним блокуванням від стрибання. Для цього при використанні реле фіксації в ланцюг звукового сигналу вводять розмикаючих контакти вимикача і реле команди включення і прикінцеві контакти реле фіксації. На рис. 23 - 6 приведена подібна схема звуковий аварійної сигналізації для двох вимикачів з сиреною для звукового сигналу.

Зазначена схема використовується для трьох ліній з вимикачами В1 - В3 керованими ключами КУ-1 - КУ-3. При аварійному відключенні будь-якого з вимикачів через шинки звуковий аварійної сигналізації ШЗА замикається ланцюг сирени З контактами реле РП.

Схема аварійної сигналізації з центральним зняттям сигналу. Ця схема використовується для трьох ліній з вимикачами Bi - B3 керованими ключами КУ-1 - КУ-З. При аварійному відключенні будь-якого з вимикачів через шини звуковий аварійної сигналізації ШЗА замикається ланцюг сирени З контактами реле РП.

Схема управління і сигналізації вимикача зі світловим контролем ланцюгів управління. Лампа ЛК горить рівним світлом і контролює цілість ланцюга відключення і сигналізує включене положення автомата. Аналогічний ланцюг невідповідності використовується для звукового сигналу, який надходить на шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА. При перекладі ключа в положення попередньо відключено (Oi) контакти 13 - 14 КУ замикаються. Лампа ЛК горить миготливим світлом. Закороченими при цьому лампа ЛК гасне. Вимикач відключається і його блок-контакт В розмикає ланцюг відключення. Інший блок-контакт В в ланцюзі включення замикає ланцюг лампи ЛЗ через замкнуті контакти 10 - 11 КУ. Лампа ЛЗ загоряється рівним світлом.

Принципова елек мососа котлоагрегатів. Нормальний останов електродвигуна здійснюється поворотом рукоятки ключа проти годинникової стрілки. У цьому положенні електродвигун ще не відключається, але пакет ключа Ю-9 розмикає ланцюга світловий і звуковий аварійної сигналізації, замиканням же контактів ключа 10 - 11 по ланцюгу 701 - 705 - 709 - 711 - 0 проводиться перевірка лампи ЛК перед відключенням електродвигуна. При подальшому повороті рукоятки ключа до положення /Відключити відбувається відключення електродвигуна. Пакет ключа 17 - 20 розриваючи ланцюг ЛІ-1-3-7-9-0 обезструмлює РП; реле РП розмикає розмикає контакт в ланцюзі котушки Л магнітного пускача; котушка магнітного пускача знеструмлюється, і її лінійні контакти, розмикаючи, відключають електродвигун від мережі; сигнальна лампа гасне.

Схеми пульс-пари для отримання миготливого світла. а-принципова схема. б розгорнута схема. При використанні в ланцюгах управління ключів ПМОВ, KB і МКВ, які не мають фіксованих положень, крім нейтрального, для сигналізації положення вимикача застосовують додаткові реле фіксації команди РФК. Застосування в реле РФК реле струму і реле імпульсної сигналізації РІС-Е2М дає можливість отримати схему звукової аварійної сигналізації при управлінні вимикачем ключем МКВ.

Постійний магніт слугує для фіксації якоря в двох крайніх положеннях. Реле виконано так, що одна обмотка створює магнітний потік, що співпадає за напрямком з потоком постійного магніту, а інша обмотка створює потік протилежного напрямку. Схема на рис. 712 пояснює дію звуковий аварійної сигналізації при використанні для управління вимикачем ключа МКВ.

При включеному вимикачі в разі пошкодження лінії релейний захист повинен спрацювати на відключення вимикача; при цьому замкнеться контакт вихідного реле захисту РЗ і ток від Я /У буде поданий на блок-контакт В1 і далі на електромагніт відключення ЕО в обхід контактів ключа управління. Останній залишиться в положенні включено, в якому його контакти в ланцюгах 7і8 замкнуті. Через ці контакти і блок-контакт В3 ток від - Я /У буде поданий на шинку звуковий аварійної сигналізації ШЗА і приведе її в дію.

Паро-масляний насос приводиться в дію відповідним перемикачем, одночасно включається його електронагрівач 18 і загоряється сигнальна лампа. Якщо потік охолоджувальної води достатній, на пульті горить сигнальна лампа Охолодження насоса, а якщо він малий або відсутній, насос вимикається і включається звукова аварійна сигналізація. Для відключення механічного та паромасляного насосів переводять ручки їх перемикачів в положення Вимкнути. При порушенні харчування електрообігрівача насоса або виході його з ладу сигнальна лампа паромасляного насос блимає.