А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Запам'ятовуючий елемент - нульовий порядок

Запам'ятовуючий елемент нульового порядку широко застосовується в дискретних системах зважаючи на простоту його реалізації і математичного опису. Але в реальних умовах роботи даний запам'ятовує елемент точніше описується імпульсної перехідної функцією, показаної в графі 4 табл. 1 через недостатню якість схемних елементів, які здійснюють утримання сигналу.

У простих дискретних системах найчастіше застосовується запам'ятовуючий елемент нульового порядку зважаючи на простоту його реалізації, а недостатність якості згладжування при цьому компенсується введенням корекції в безперервної частини дискретної системи.

Зі співвідношення (118) випливає, що при /С 0 узагальнений запам'ятовує елемент першого порядку збігається з запам'ятовуючим елементом нульового порядку, а при К 1 - з запам'ятовуючим елементом першого порядку.

Порівняння характеристик запам'ятовуючих елементів нульового і першого порядків показує, що запам'ятовує елемент першого порядку забезпечує краще згладжування небажаних високочастотних складових дискретного сигналу, ніж запам'ятовує елемент нульового порядку, хоча вносить більшу запізнювання в дискретну систему, так як має велику пам'ять. Запам'ятовуючий елемент першого порядку реалізується більш складно, ніж запам'ятовує елемент нульового порядку.

Для отримання дисперсії сигналу помилки відповідно до формули (180), - доцільно зібрати схему, представлену на фіг. Безперервний сигнал помилки після вимірювального ланки подається на запам'ятовуючий елемент нульового порядку.

Порівняння характеристик запам'ятовуючих елементів нульового і першого порядків показує, що запам'ятовує елемент першого порядку забезпечує краще згладжування небажаних високочастотних складових дискретного сигналу, ніж запам'ятовує елемент нульового порядку, хоча вносить більшу запізнювання в дискретну систему, так як має велику пам'ять. Запам'ятовуючий елемент першого порядку реалізується більш складно, ніж запам'ятовує елемент нульового порядку.

У ряді випадків такий елемент дає кращу апроксимацію (відновлення) безперервного сигналу. При /С 0 узагальнений елемент першого порядку переходить в запам'ятовуючий елемент нульового порядку, так як в цьому випадку сигнал з першого запам'ятовуючого елемента нульового порядку (див. Фіг. У 5 подається на вихід. При /С 1 отримуємо звичайний елемент першого порядку. блок-схема приставки першого порядку, побудованої за вказаним принципом, наведена на фіг. Для реалізації такого пристрою необхідні два операційних підсилювача, що працюють в схемах запам'ятовуючих елементів нульового порядку, два підсумкових підсилювача і один інтегратор.

у ряді випадків такий елемент дає кращу апроксимацію (відновлення) безперервного сигналу. При /с 0 узагальнений елемент першого порядку переходить в запам'ятовуючий елемент нульового порядку, так як в цьому випадку сигнал з першого запам'ятовуючого елемента нульового порядку (див. фіг. у 5 подається на вихід. При /с 1 отримуємо звичайний елемент першого порядку.

Найбільш простий спосіб розрахунку полягає в заміні дискретної системи безперервної, динаміка якої близька до дискретної. Спочатку розглянемо даний метод стосовно до систем, в яких використовується запам'ятовуючий елемент нульового порядку (фіг. Сигнал після запам'ятовуючого елемента має вигляд ступінчастої кривої, зображені женной на фіг. Як видно з фігури, сигнал на виході запам'ятовуючого елемента можна представити у вигляді суми двох складових . Перша складова являє собою безперервний сигнал помилки e (t - Т /2), який надходить на вхід запам'ятовуючого елемента, будучи затриманий на час Т /2 де Т - інтервал дискретності. сигнал A (t) містить високочастотні складові з частотою, що відповідає інтервалу дискретності і вище.

Дане співвідношення дуже легко реалізувати на моделює машині (фіг. Для цього набираються формує і досліджуваний фільтри і з'єднуються послідовно. Потім дискретний сигнал подається на квадратор і накопичувач. Доцільно сигнал після досліджуваного фільтра подати спочатку на запам'ятовуючий елемент нульового порядку , потім на-квадратор, інтегратор і атенюатор.

Якщо запам'ятовуючий елемент відсутній і на безперервний фільтр впливає дискретний сигнал з імпульсною модуляцією першого типу без запам'ятовування, то такий пристрій будемо називати імпульсним фільтром без запам'ятовування. Слід зауважити, що такі фільтри зустрічаються рідко, так як при великому інтервалі дискретності зазвичай встановлюють запам'ятовує або відновлює елемент. Якщо інтервал дискретності малий, то така дискретна система практично є безперервною. Залежно від типу пристрою, що запам'ятовує елемента розрізняють імпульсні фільтри з запам'ятовуючим елементом нульового порядку або з фіксацією, імпульсні фільтри із запам'ятовуванням на час КТ або з виключенням, і імпульсні фільтри з запам'ятовуючим елементом першого порядку.