А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Завантажена камера

Завантажена камера накривається сводовимі цеглою, а на отвір в них для відводу газів, що виділяються ставиться бляшана труба діаметром 100 мм і висотою 1000 мм, верхній кінець якої йде під парасольку, розташований над піччю, пов'язаний із загальною вентиляційною системою.

Завантажена камера в строго встановлений час повинна бути включена в систему випалу.

Знижений гідравлічний опір завантаженої камери (по порівняно з незавантаженої) пояснюється додатковою витратою кінетичної енергії газового потоку на закручування матеріалу в камері. Внаслідок цього тангенціальна складова швидкості газу зменшується, відповідно зменшується і перепад тиску в камері.

Після закінчення пусконалагоджувальних робіт і отриманні задовільних результатів роботи холодильної установки з завантаженими камерами при досягненні проектних показників протягом одного-двох циклів заморожування продуктів холодильну установку здають замовнику в постійну експлуатацію за актом.

Схема агрегату для фарбування по Плюсовочниє-роликовому способу. Теплові камери пересувні а тому при наявності декількох камер можна здійснювати Напівбезперервне фарбування тканини, встановлюючи на місце завантаженої камери - порожню.

При визначенні опору коксу проходу газів слід враховувати, що шар кО Кса в камері гасіння при безперервному завантаженні і видачі розпушується. Так, при повністю завантаженої камері зниження верхнього рівня коксу починається тільки після спуску не менше 8 - 10% обсягу коксу. У багатьох випадках цим можна пояснити розбіжності в опорах рухомого і стаціонарного шарів, що не враховуються багатьма дослідниками при моделюванні процесів.

Пневматичні камерні насоси (табл. 318) отримують в останні роки все більш широке поширення завдяки високої експлуатаційної надійності відсутності швидкозношуваних вузлів, здатності працювати з вантажами різних фізичних властивостей. Вони мають циліндричні резервуари-камери, вантаж в які вводиться під дією сил гравітації через отвори у верхній кришці. Завантажена камера щільно закривається клапаном, і в неї подається стиснене повітря: в нижню частину для аерації вантажу, в верхню - для створення тиску. Аерувати масу вантажу вводять в трубопровід верхньої або нижньої видачі причому спеціальні форсунки забезпечують видачу матеріально-повітряної суміші певної концентрації.

Цей метод заснований на здатності деяких речовин адсорбувати (поглинати) запахи і тим самим очищати повітря. Адсорбенти дозволяють очищати повітря в завантаженої камері тому що ніякого окислення продуктів при цьому не відбувається. Адсорбуюче речовина розкладається на листи, встановлені в корпусі невеликого пересувного шафи, в якому обладнаний вентилятор. Повітря камери засмоктується вентилятором усередину шафи і проходячи над поверхнею адсорбуючого речовини, очищається від запахів.

Завантаження печі здійснюється механізмами в наступному порядку: а) завантажувальна платформа 8 опускається з поду печі до рівня подподових напрямних; б) гідравлічний штовхач 11 проштовхує все піддони на нижньому майданчику, так що перший ряд навантажених піддонів просувається на платформу завантажувального елеватора; в) завантажувальний елеватор піднімає в піч весь ряд піддонів на рівень направляючих в камері нагрівання; г) включається гідравлічний штовхач 3 істалківаетсплат-форм. Після цієї операції на нижню завантажувальний майданчик на місце, що звільнилося встановлюється новий ряд піддонів з за готування. Потім елеватор завантажувального кінця печі опускається, і весь цикл роботи механізмів по - повторюється в описаній вище послідовності до повного завантаження камери нагріву. Нижній ряд подподових напрямних при кожному циклі проштовхування поповнюється новим поруч навантажених піддонів. У той момент, коли в завантаженої камері нагріву починається цикл відпалу, на ннжней-Пяо-данчику очікує своєї черги відпалу повна садка печі.

Через камери послідовно проходить суміш сірчистого газу з повітрям і водяною парою. Реакційна маса прогрівається до 350 потім починається виділення тепла екзотермічної реакції і далі процес протікає самостійно. Значного підвищення температури понад оптимальної не допускають, так як вже при 640 в системі Nad - Na2SO4 з'являється евтектичних розплав, що містить 32 6% NaCl. Кірка спеченого маси навколо розплаву перешкоджає проникненню газів до прореагувала солі і в цьому випадку з камери разом з сульфатом натрію вивантажують брили, що містять багато NaCl. Періодично з камер вивантажується сульфат і вони знову завантажуються брикетами солі. При цьому здійснюється протитечія - свіжа газова суміш надходить в камеру з найбільш відпрацьованою масою і виходить з знову завантаженої камери.

Кухонна сіль пресується для отримання пористих брикетів з соломою або тирсою. Останні потім вигорають, утворюючи пористу масу. Брикети завантажуються в розташовані поруч великі камери, ємністю на 50 т кожна, що обігріваються зовні топковими газами. Через камери послідовно проходить суміш сірчистого газу з повітрям і водяною парою. Реакційна маса прогрівається до 350 потім починається виділення тепла екзотермічної реакції і далі процес протікає самостійно. Процес ведеться при температурі близько 500 і проходить дуже повільно - протягом 15 - 20 діб. Періодично з камер розвантажується сульфат і вони знову завантажуються брикетами солі. При цьому здійснюється протитечія - свіжа газова суміш надходить в камеру з найбільш відпрацьованою масою і виходить з знову завантаженої камери.

Останні потім вигорають, утворюючи пористу масу. Просушені брикети завантажують в кілька чавунних казанів - камер, що мають висоту 4 - 5 м, діаметр 5 - 6 м і мкость 50 г каж дая, що обігріваються зовні топковими газами. Через камери послідовно проходить суміш сірчистого газу з повітрям і водяною парою. Реакційна маса прогрівається до 350 потім починається виділення тепла екзотермічної реакції і далі процес протікає самостійно. Значного підвищення температури понад оптимальної не допускають, так як вже при 640 в системі NaCl - N32804 з'являється евтектичних розплав, що містить 32 6% NaCl. Кірка спеченого маси навколо розплаву перешкоджає проникненню газів до прореагувала солі і в цьому випадку з камери разом з сульфзтом нзтрія вигружзют брили, содержещіе багато NaCl. Періодично з камер вигружеется сульфат і вони знову завантажуються брикетами солі. При цьому здійснюється протитечія - свіжа газова суміш надходить в камеру з нзіболее отрзботенной масою і виходить з знову завантаженої камери.

Останні потім вигорають, утворюючи пористу масу. Просушені брикети завантажують в кілька чавунних казанів - камер, що мають висоту 4 - 5 м, діаметр 5 - 6 м і ємкість 50 т кожна, що обігріваються зовні топковими газами. Через камери послідовно проходить суміш сірчистого газу з повітрям і водяною парою. Реакційна маса прогрівається до 350 потім починається виділення тепла екзотермічної реакції і далі процес протікає самостійно. Значного підвищення температури понад оптимальної не допускають, так як вже при 640 в системі NaCl - Na2S04 з'являється евтектичних розплав, що містить 32 6% NaCl. Кірка спеченого маси навколо розплаву перешкоджає проникненню газів до прореагувала солі і в цьому випадку з камери разом з сульфатом натрію вивантажують брили, що містять багато NaCl. Періодично з камер вивантажується сульфат і вони знову завантажуються брикетами солі. При цьому здійснюється протитечія - свіжа газова суміш надходить в камеру з найбільш відпрацьованою масою і виходить з знову завантаженої камери.