А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Жідкометалліческім робоче тіло

Жідкометалліческім робочі тіла задовольняють цій вимозі термодинаміки краще, ніж вода. Для ртуті наприклад, критична температура дорівнює 1400 с, тобто більш ніж в три рази вище, ніж для води.

Схема установки с. | Схема МГДГ з конденсацією пзровоі (рези. МГДГ з жідкометалліческім робочими тілами процес розгону рідкого металу здійснюється з його частковим паротворенням. Це відноситься до схем з одно - і двухкомпонент-ним робочими тілами.

Індукційні магнитогидродинамические машини з жідкометалліческім робочим тілом знаходять все більш широке застосування в якості електромагнітних насосів для рідких металів. Розробляються також індукційні магнитогидродинамические генератори.

Пристрій Кондукційний маг-нітогідродінаміческой машини. Недоліками кондукційних МГД-машин з жідкометалліческім робочим тілом є: велика величина робочого струму (десятки і навіть сотні тисяч ампер) при малому робочому напрузі (до 1 - 2 в); необхідність застосування струмопровідних металевих стінок каналів, що можливо тільки для обмеженого числа рідких металів; труднощі в підводі великих струмів до рідкого металу, що має високу температуру.

Значення кратності Л /(4) визначає температуру жидкометаллического робочого тіла Т & на виході з підігрівача, яка знаходиться з теплового балансу зони підігріву.

Зміна масового фактора U циклу МГДП і відносної витрати жидкометаллического робочого тіла в контурі джерела тепла g1 в залежності від початкової тим температури і паросодержания а представлені на фіг. З ростом цих параметрів U зростає, а так як при заданих параметрах ПТУ кратність М - const, то g1 (5) падає і знижує необхідну кількість рідкого металу.

У даній статті наводиться термодинамічний аналіз бінарного циклу для стаціонарної АЕС з МГДП при використанні жидкометаллического робочого тіла. Як показали експерименти[5], Сталь ЕІ-695Р витримує 700 С при тиску водяної пари 225 атм. З урахуванням співвідношень пов'язаних параметрів при тиску жидкометаллического робочого тіла 5 - 7 атм можливий розгляд МГД-перетворювальної установки з початковою температурою термодинамічної циклу 800 - 850 С.

Вище на основі робіт автора даної книги були розглянуті найголовніші питання теорії індукційних МГД-ма-шин з жідкометалліческім робочим тілом. Наведемо тут короткий огляд робіт з інших питань теорії та проектування цих машин.

Рідкометалевий вимикач. Принцип дії жидкометаллических комутаційних апаратів полягає в тому, що замикання і розмикання твердотільних контактів (електродів) здійснюються жідкометалліческім робочим тілом. При цьому для переміщення твердотільних контактів або жідкометал-вої робочого тіла використовується електромагнітний, електродинамічний, індукційний, гідравлічний, пневматичний, вибуховий і аналогічні приводи.

С не може бути досягнуто через властивостей робочого тіла. У зв'язку з цим жідкометалліческім робоче тіло більш ніж будь-яке інше відповідає можливості застосування високих температур на АЕС. Так як в ряді робіт[1-3]вказується на перспективність використання в атомній енергетиці реактора на швидких нейтронах, що охолоджується рідким металом, то доцільно вивчення можливості використання рідкого металу одночасно в якості теплоносія в реакторі і робочого тіла в циклі.

Проте в потужних генераторах (близько 1 млн. КВт) можливе отримання прийнятних техніко-економічних показників. Розробляються також МГД генератори з жідкометалліческім робочим тілом.

Однак рідкі метали мають цілу низку серйозних недоліків: вимагають великих витрат потужності на прокачування (в поєднанні з низьким ККД електромагнітних насосів це істотно знижує ефективний ККД ПТУ); роблять сильний ерозійне і корозійний вплив на елементи установки, в зв'язку з чим ускладнюється вибір матеріалів конструкції, ускладнюється виготовлення окремих елементів (ущільнень, лопаток турбін і ін.) і скорочується ресурс обладнання; є токсичними і вибухонебезпечними. Зазначені причини значно гальмують розвиток і вдосконалення ПТУ з жідкометалліческім робочими тілами.

Таким чином, значення 7 s T jT при заданому паро-утриманні xi є невигідним як з термодинамічної точки зору, так і з-за збільшення витрати рідкого металу в циклі МГДП. Підвищення значення TlS щодо величини по (12), знайденої методом послідовних наближень, призведе до зниження електричної потужності станції і підвищить вартість електроенергії, проте зменшить витрату жидкометаллического робочого тіла.

У даній статті наводиться термодинамічний аналіз бінарного циклу для стаціонарної АЕС з МГДП при використанні жидкометаллического робочого тіла. Як показали експерименти[5], Сталь ЕІ-695Р витримує 700 С при тиску водяної пари 225 атм. З урахуванням співвідношень пов'язаних параметрів при тиску жидкометаллического робочого тіла 5 - 7 атм можливий розгляд МГД-перетворювальної установки з початковою температурою термодинамічної циклу 800 - 850 С.

Можна уявити собі що гвинтова індукційна машина виходить з нормального асинхронного двигуна наступним чином: ротор двигуна закріплюється в нерухомому положенні його Зубцову шар разом із вторинною обмоткою зрізається і натомість його на циліндричну поверхню нерухомого ротора намотується спіралевидні або гвинтовий, канал з рідким металом. При включенні обмотки статора в трифазну мережу виникає обертове магнітне поле, яке індукує в рідкому металі вторинні струми. В результаті машина може працювати в руховому (насосному) і генераторному режимах точно так же, як нормальна асинхронна машина і лінійні плоскі і циліндричні індукційні МГД-машини з жідкометалліческім робочим тілом. Машини розглянутого виду називаються також спіральними.

Принципова схема бінарної установки при використанні в верхньому щаблі МГД-перетворювача з конденсацією парової фази рідко-металевого робочого тіла змішанням представлена на фіг. Для наочності зображення процесу передачі тепла в бінарному циклі лінія, що представляє на фіг. Контур парогенератора в бінарному циклі (охолоджувача для циклу МГДП) забезпечує перенесення тепла, сприйнятого в камері змішання інжектора жідкометалліческім робочим тілом при нижній температурі Т2[К ]циклу МГДП, до робочого тіла циклу ПТУ. Тиск насичення металу, який відповідає температурі Тг відведення тепла від верхнього циклу або температурі розділу бінарного циклу, має бути прийнятним для стаціонарних установок.