А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інші елементи - група

Інші елементи групи, виключаючи галій, визначаються однаково добре як атомно-абсорбційним, так і емісійним полум'яно-фотометричним методом.

Інші елементи IV групи нездатні давати структури цього типу, так як вони не утворюють стійких ря - - зв'язків, необхідних для її здійснення. Незважаючи на те що кремній і олово їм еют структуру алмазу, обидва вони мають помітної провідністю (питомий опір 10і11 мкОм - см. при 0 С відповідно), а германій - напівпровідник з питомим опором 5 - Ю7 мкОм - см при 22 С.

Вісмут, як і інші елементи V групи - миш'як і сурма, утворює два ряди сполук, в яких він буває тривалентним і пятивалентного. Більш поширені сполуки тривалентного вісмуту.

Протівозадірнимі властивостями володіють і інші елементи VI групи періодичної системи Менделєєва, зокрема кисень селен і телур. Однак сірка є найбільш активним і найдоступнішим елементом.

Відомі також органічні сполуки, що містять і інші елементи V групи періодичної системи, зокрема, сурму і вісмут. Їх відносять до загального класу елементоргані-чеських сполук; лише недавно вони стали предметом широких досліджень.

Визначенню платини в цих умовах практично не заважають інші елементи групи дптпзона.

Метод заснований на тому, що залізо, алюміній і інші елементи групи полуторних окислів в присутності в розчині достатньої кількості винної (лимонної) кислоти не осідають аміаком. При пропущенні через такий розчин сірководню комплексне з'єднання заліза з винною кислотою руйнується з утворенням нерозчинного сульфіду FeS, тоді як алюміній і інші елементи залишаються в розчині.

Метод заснований на тому, що Fe, Al і інші елементи групи полуторних окислів в присутності достатньої кількості винної (лимонної) кислоти не осідають аміаком.
 При звичайних умовах все аллотропние модифікації вуглецю дуже інертні інші елементи групи хімічно досить активні і взаємодіють з багатьма речовинами, як простими, так і складними. При збільшенні температури хімічна активність всіх речовин, утворених елементами групи, різко зростає.

Кисень ніколи не проявляє ступінь окислення IV і VI, як інші елементи групи, хоча здатний до утворення трьох і навіть чотирьох о-зв'язків в деяких з'єднаннях.
 У класичному методі визначення алюмінію в силікатних породах залізо, алюміній і інші елементи групи амонію осаджують разом і зважують у вигляді змішаних оксидів. Присутні в цьому осаді елементи, крім алюмінію, визначають окремо, а зміст алюмінію розраховують по різниці. Цей метод детально описаний в гл. Він включає точне визначення заліза, титану, ванадію, хрому, фосфатів і тієї частини марганцю (а також нікелю, якщо він присутній в кількостях більших, ніж слідові), яка осідає з елементами групи амонію.

Ці угруповання не є специфічними для ртуті: з ними взаємодіють і багато інших елементів групи сірководню і сульфіду амонію.

Діаграма Фур'є для алмазу. Грати того ж типу, що й алмаз (алмазні решітки), мають і інші елементи IV групи періодичної таблиці наприклад кремній, германій і олово (сіра модифікація), а також деякі бінарні сполуки, наприклад сульфід цинку (цинкова обманка) ZnS. 
Залежність максимальної позитивної ступеня окислення від порядкового номера елемента.

Винятком є метали підгрупи міді кисень, фтор, бром, метали сімейства заліза і деякі інші елементи VIII групи.

Дійсно, азот, хоча і при високій температурі з'єднується з воднем з утворенням аміаку, фосфор і інші елементи групи азоту безпосередньо з воднем не зливаються, тоді як кисень, сірка і селен безпосередньо з'єднуються з воднем.

Тут ми не будемо торкатися численної групи полімерів, що містять азот, за винятком тих з'єднань, які включають поряд з азотом і інші елементи V групи.

В ArchiCAD ця команда була введена для того, щоб ви легко і швидко могли модифікувати необхідний елемент групи, не зачіпаючи при цьому інші елементи групи. Вибравши цю команду знову, ви скасуєте призупинення угруповання.

Таким чином, в книзі розглядаються такі рідкісні метали: літій, рубідій, цезій, берилій, скандій, ітрій, лантан і інші елементи групи рідкісних земель, торій, уран, галій, індій, талій, германій, цирконій, гафній, ванадій, ніобій, тантал, молібден, вольфрам і реній - всього 44 металу, а також селен і телур.

Валентні можливості азоту обмежені електронної L-оболоч-кою. Інші елементи групи можуть використовувати для утворення зв'язків d - орбіталі.

Наприклад, натрій та інші елементи групи IA мають по одному валентному електрону і досить низькі значення ПІ.

Осадження сірководнем проводиться з солянокислих або сірчанокислих розчинів, що містять 5/6 кислоти за обсягом. Разом з міддю осідають і інші елементи групи сірководню. При встановленні відповідного рН розчину число осаждающихся з дадью елементів може бути зведене до мінімуму.

Сірководнем мідь осаджують з солянокислих або сірчанокислих розчинів, що містять 5% кислоти за обсягом. Разом з міддю осідають і інші елементи групи сірководню. При встановленні відповідного значення рН розчину число осаждающихся з міддю елементів може бути зведене до мінімуму.

Ці атоми кремнію рухаються через решітку, поки не зустрінуться з домішковим алюмінієм; в результаті обміну місцями цих атомів алюміній виявляється в междоузлиях. Подібним же чином поводяться і інші елементи III групи.

Однак так як постійними супутниками цього металу в містять його рудах є інші елементи групи рідкісних земель і в першу чергу лантан, неодим, празеодим, самарій і ітрій, то церій зазвичай вводиться в сплави у вигляді так званого миш-металу, що представляє собою сплав церію з цими елементами (з вмістом церію 45 - 65%) , забруднене домішками заліза.

Важливість окисного числа перш за все полягає в тому, що номер групи Періодичної системи вказує на вищу позитивну ступінь окислення (характеристична ступінь окислення), яку можуть мати елементи даної групи в своїх з'єднаннях. Виняток становлять метали підгрупи міді кисень, фтор, метали сімейства заліза і деякі інші елементи VIII групи. Крім того, поняття ступеня окислення корисно при класифікації хімічних сполук, а також при складанні рівнянь окисно-відновних реакцій. При цьому в межах кожного великого періоду ця залежність представляється складною і своєрідною.

В великих кількостях (Непрямим шляхом) платина потрапляє в розчин від дії соляної кислоти на манганати, хромати і ванадати натрію, що утворюються при сплаву; нарешті якщо присутня велика кількість заліза, то чимало платини переходить в розчин внаслідок відновлення FeCb до РеСЬ платиною чашки, в якій проводили випарювання. Другий і третій джерела забруднення виключають, застосовуючи для випарювання порцелянові чашки; так слід завжди поступати, коли присутні інші елементи групи сірководню і коли їх необхідно визначити в тій же навішуванні проби.

Корозійні гази теж повинні бути прийняті до уваги, оскільки на багатьох промислових підприємствах в виробничому процесі застосовуються корозійні матеріали. Кислоти використовуються при очищенні і гальванічному покритті металів; сірка та її сполуки або використовуються як відновники, або виділяються як продукти горіння; хлор, фтор, бром та інші елементи групи галогенів застосовуються в процесах відбілювання і травлення. Кожен з цих матеріалів може хімічно з'єднуватися з металами, використовуваними в конструкції ЕОМ. Що виходять в результаті непроводящая плівка ізолює контакти реле або інші контакти; може утворитися також проводить сіль або підстава, шунтуючі дроти і викликає коротке замикання. Присутність достатньої кількості корозійних речовин може привести до повного виходу з ладу механічних елементів системи або проводів. Будь-яке таке пошкодження вимагає ремонту і отже, знижує готовність системи.

Дюма за аналогією з S обчислював його рівним одиниці. Дійсно, коли Пикте вдалося його стиснути, то за обчисленнями питома вага кисню приблизно дорівнював одиниці; таким чином, кисень, отже, має той же обсяг, як і інші елементи амфідной групи.

В патентах[58, 59]наведені відомості про склад активних фаз каталізаторів, отриманих як в кислому, так і в лужному середовищі вологим або сухим способом. Інші елементи групи 1А періодичної системи також можуть викликати промотуючих ефект в разі ванадію.

Припущення про значну двоесвязності зв'язку В-Hal підтверджується великими значеннями параметра асиметрії градієнта електричного поля на ядрах галогенів. Так, наприклад, в ВНа131145% для Вг[65], Т]45% для I[66], Що відповідає ступеню двоесвязності133 і156% відповідно. Інші елементи III групи (Al, In, Ga) заповнюють свої вакантні орбіталі шляхом утворення зв'язків через мостіковие атоми галогену.

При змісті урану в аналізованої руді близько 50% середня квадратична помилка становить 0 3% (відн. У присутності молібдену результати завищені так як молібден не відділяється від урану і при додаванні гидросульфита натрію частково осідає у вигляді сульфіду, який фільтрується разом з купферонатом урану і при прожаренні повністю не віддаляється. Подібно молібдену поводяться мідь, свинець та інші елементи групи сірководню.

Сульфідні руди Кірябінского мідного родовища практично не містять елементи групи платини. Помітно менші їх кількості - 0 1 - 0 7 мг /т відзначені в магнетітсодержащіх діабазах габро-гранітного Барангуловского масиву. Міський Ключ, крім Pt-10-20 мг /т і Pd-5-7 мг /т інші елементи групи платини не виявлені.

МГц, приблизно на 10% вище, ніж у відповідному комплексі броміду етілмагнія , де вона дорівнює 3055 МГц; цього зсуву слід було очікувати на підставі більш електронодонорності характеру етільной групи в порівнянні з фенільної. Спостережувані зрушення частот можуть бути пов'язані також з природою ліганда: частота резонансу в тетрагідрофурановом комплексі броміду фенілмагнія (3114 МГц) нижче, ніж у відповідному комплексі з діетиловим ефіром, звідки випливає, що тетрагідрофуран є більш сильним донором, ніж діетиловий ефір. Наскільки відомо, до цих пір не проводилися дослідження методом ЯКР комплексів, що містять інші елементи групи Па (кальцій, стронцій або барій), за винятком спостереження резонансів в деяких гідратах галогенідів - ВаС12 - 2Н2О[76], Ва. ГЕП в місці знаходження іона барію, в зв'язку з чим обговорюється воднева зв'язок в цих комплексах.

Фільтрат від кремнекислоти майже завжди містить помітні кількості платини. Вона переходить в розчин тільки в незначних кількостях або навіть зовсім не переходить при сплаву з карбонатами лужних металів, за винятком тих випадків, коли сплав проводиться в муфелі а не на полум'я пальника (див. Стор. У великих кількостях (непрямим шляхом) платина потрапляє в розчин від дії соляної кислоти на манганати, хромати і ванадати натрію, що утворюються при сплаву; нарешті якщо присутня велика кількість заліза, то чимало платини переходить в розчин внаслідок відновлення FeCl3 до РеС1г платиною чашки, в якій проводили випарювання. Другий і третій джерела забруднення виключають, застосовуючи для випарювання порцелянові чашки; так слід завжди поступати, коли присутні інші елементи групи сірководню і коли їх необхідно визначити в тій же навішуванні проби.