А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інша складна проблема

Інша складна проблема, притаманна пошуків оптимального емпіричного методу, виникає з необхідності визначити діапазон підлягають перевірці альтернатив. В інших типах рішень це завдання іноді досить проста, як у випадку, коли вирішується проблема полягає у виборі чисельного значення змінної і де потрібно не більше ніж визначити граничні точки підлягає розгляду інтервалу.

Інша складна проблема полягає в визначенні тих параметрів монетарної сфери, на досягнення яких повинна бути спрямована грошово-кредитна політика. Кількість грошей в обігу, рівень процентної ставки та валютного курсу пов'язані один з одним, а тому центральний банк не може і не повинен намагатися встановлювати орієнтири за всіма цими параметрами одночасно.

Іншою складною проблемою є трансляція програми на мові BDL в машинний код. Мова BDL має значну надмірність в специфікації системи, тому його застосування в якості інтерпретатора або компілятора дасть великий час виконання цієї роботи.

Іншою складною проблемою, що підлягає вирішенню при кислотної обробці нагнітальних свердловин, є боротьба з проривами робочої рідини з нагнітальних свердловин в експлуатаційні при операціях зі стимулювання.

Цей метод латерального гальмування вирішує і іншу складну проблему.

Одним із способів вирішення проблеми впізнавання структур і інших складних проблем ІІ є так званий акторський формалізм Карла Хьюїт-та, подібний мови Smalltalk, розробленим Аланом Кейем і іншими. Він полягає в тому, що програма пишеться у вигляді набору взаємодіючих акторів, які можуть обмінюватися складними повідомленнями. Це чимось нагадує гетерархіческое збори процедур, що викликають один одного. Основна відмінність полягає в тому, що процедури передають один одному невелику кількість інформації, в той час як повідомлення, якими обмінюються актори, можуть бути як завгодно довгими і складними.

Проблеми розробки, стандартизації та широкого впровадження в промисловість методів прискорених випробувань на надійність, як і багато інших складні проблеми машинобудування, вимагають комплексного підходу. ВНІІНМАШ, здійснюючи загальне керівництво по стандартизації методів забезпечення надійності машин і приладів, проводить всебічні дослідження прискорених випробувань - одного з найбільш перспективних засобів оперативного контролю рівня надійності. Дана проблема досліджується в математичному, фізичному та інженерно-технічному аспектах.

Таким чином, попит на газ в залежності від умов може значно коливатися, внаслідок чого для транспортників виникає й інша складна проблема, яка полягає в тому, щоб визначити додаткові джерела газу, якщо необхідно підвищити його витрата, визначити продуктивність додаткових трубопроводів, знайти ступінь збільшення витрати газу в більш холодну пору, а також розмістити літні надлишки газу.

Системи, які є найбільш обіцяють з теоретичної точки зору, як правило, відрізняються високою температурою реакції (вище 2200 Із); часто виникають і інші складні проблеми. Для добре вивчених паливних сумішей, подібних перерахованим в табл. 1 експериментальне значення питомої імпульсу становить 85 - 90% теоретично обчисленого значення.

Ускладнить[яющими моментами здесь являются трудности быстрой проектов в крупном масштабе, невозможность за короткое существующего многомиллионного парка автомобилей, обеспечение безопасности при применении новых энергоносителей и ряд других сложных проблем.
Значительные успехи, полученные при использовании в качестве защиты углекислого газа, дали возможность при сварке черных металлов осуществлять соединения в любых пространственных положениях, значительно удешевить процесс и решить ряд других сложных проблем.
В настоящее время значительные успехи, полученные при использовании в качестве защиты углекислого газа, дали возможность при сварке черных металлов осуществлять соединения в любых пространственных положениях, значительно удешевить процесс и решить ряд других сложных проблем.
После Великой Октябрьской социалистической революции осуществление грандиозного плана электрификации России ( плана ГОЭЛРО), разработанного по заданию В. И. Ленина, потребовало решения ряда прикладных задач в области гидравлики, динамики русловых процессов и др. Многие из этих задач были решены Н. Н. Павловским, И. И. Агро-скиным, И. И. Леви, Л. Г. Лойцянским, В. М. Маккавеевым, А. Я. Ми-ловичем, М. Д. Чертоусовым, Р. Р. Чугаевым и др. В их работах были предложены оригинальные способы интегрирования дифференциальных уравнений неравномерного движения воды в открытых руслах, разработаны новые методы построения кривых свободной поверхности в естественных руслах, расчета отверстий мостов и труб и решены многие другие сложные проблемы гидравлики. Впервые разработанные С. А. Христиановичем полные решения задачи о неустановившемся движении в открытых руслах на основе применения метода дифференциальных характеристик стали могучим средством инженерной гидравлики.
Некоторые налоговые органы считают, что получение указанных средств связано с расчетами по оплате товаров ( работ, услуг), хотя на самом деле они таковыми не являются. Другой сложной проблемой является отнесение сумм НДС, уплаченных по приобретенному через посредника имуществу, к зачету.
Этот метод и называется методом итерации. Методы такого типа с успехом применяются и во многих других сложных проблемах анализа.

К сожалению, существует много трудностей, которые мешают исследованиям такого рода. Основная трудность заключается в выделении для относительно сложных макромолекул тех полос поглощения, которые можно легко расшифровать. Другой сложной проблемой является выбор подходящего растворителя. Например, белки и нуклеиновые кислоты легче всего растворяются в воде, но этот растворитель, как уже упоминалось, интенсивно поглощает инфракрасные лучи во многих интересных областях спектра.
Советские ученые в короткие сроки замечательно решили проблему получения атомной энергии. Они обогащают энергетические ресурсы нашей страны, успешно работают для развития народного хозяйства и укрепления безопасности нашей Родины. Усилиями наших ученых созданы такие выдающиеся творения технической мысли, как электронные счетные машины, различные приборы и механизмы, успешно решаются другие сложные проблемы развития науки и техники.
Разногласия относительно теоретической интерпретации ионного распыления будут, вероятно, в течение некоторого времени еще существовать, так как эта проблема весьма сложна. Существует определенная тенденция отбирать только те экспериментальные данные, которые подтверждают предлагаемую теорию, и игнорировать другую информацию. Однако в оправдание теоретиков следует подчеркнуть, что определенная степень отбора данных оправдана и необходима, так как опубликовано много некорректных экспериментальных данных. Вполне возможно, что в случае ионного распыления, как и при решении других сложных проблем, вычислительные машины в проведении определенных вычислений будут играть все возрастающую роль Лучшая современная теория ионного распыления, теория Зигмунда[158], Не вимагає використання обчислювальних машин.

Таким чином, нормативи, розраховані на основі технологічних даних та експериментального використання обладнання, характеризують лише його граничні можливості. Соот ветствующие виробничі функції будуть описувати ідеальне виробництво, в реальності ж продуктивність і витрати можуть сильно відрізнятися від нормативних. При цьому істотний вплив роблять організаційні та соціально-економічні чинники (зокрема, система стимулювання виробництва): підприємство докладе всіх зусиль для того, щоб заготовки за розміром були тю можливості близькі до деталялт, якщо воно буде зацікавлене в економії металу; робочий буде намагатися виконувати операції обробки, вкладаючись в теоретичні нормативи (в тому числі буде підвищувати свою кваліфікацію), якщо він буде дійсно зацікавлений в цьому. Крім того, якість сировини, що надходить на підприємство, наявність запасних частин і багато інших складні проблеми пов'язані з якістю планування і дисципліною поставок вже в масштабах народного господарства в цілому.

У зв'язку з тим, що пошкоджена уп-лотнітельная поверхню, а сталь відноситься до обмежено зварюваної, що вимагає підігріву і обов'язкової термообробки, цей дефект усунути в умовах експлуатації не представляється можливим. Розкатана заготовка була піддана нормалізації (загартування) при температурі890 - 910 С і відпуску при 670 - 690 С з наступним повним циклом контрольних операцій, що передбачені за ОСТ 26 - 01 - 135 - 81 на поковки. Іншою складною проблемою є проведення підігріву і термообробки зварного з'єднання з вварка нового фланця в старе днище. Для забезпечення можливості проведення термообробки шва в наявній на РМЗ печі було прийнято рішення обрізати днище по кільцевому шву корпусу, для проведення попереднього і супутнього підігріву вироби - використовувати місцеві нагрівальні пристрої. У зв'язку з тим, що сварка з внутрішньої сторони нагрітого до 300 - 350 С днища практично неможлива, було прийнято рішення зварювання виробляти тільки з зовнішньої сторони і на сталевому удаляемом подкладном кільці. Для проведення підігріву при зварюванні і місцевої термообробки при 660 - 690 С були змонтовані дві стрічки гнучких пальчикових нагрівачів, розташованих по обидві сторони від шва.