А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Американська асоціація - стандарт

Американська асоціація стандартів рекомендує вважати максимально ЦЕ ДОЗВОЛЕНО концентрацією 002%[1445], Причому ця величина твердо встановлена на досвіді.

Згідно Американської асоціації стандартів, максимально допустима концентрація ксилолу в повітрі становить 002%[1445]; ця величина в даний час загальноприйнятою. При зазначеної концентрації запах ксилолу виявляється легко, проте через деякий час нюх притуплюється і запах стає невідчутним.

Застосовувані позначення відповідають рекомендаціям Американської асоціації стандартів, викладених в їх циркулярах Z 10.1 від 1 жовтня 1941 р Z 10.6 від 6 жовтня 1948 року і Z 1012 від 12 жовтня 1946 р тому випадку, коли вказані номери рівнянь, вони відносяться до гл.

Склад типових марок вуглецевої конструкційної сталі. У стандартах, що видаються Американською асоціацією стандартів (ASA), яка об'єднує різні організації зі стандартизації та інженерні товариства, загальне число яких складає більше 120 знаходить відображення стандартизація основних груп сталей, найбільш широко застосовуваних промисловістю як кавструедіонний матеріал - вуглецеві стали.

Типовими прикладами індексів чутливості є: індекс Американської асоціації стандартів (ASA), німецькі промислові норми (DIN), індекси чутливості фотоплівок (AFS), індекс копіювання, індекс друку, індекс фотографування з екрану ка-тодно-променевих трубок. Люб'й індекс чутливості зазвичай є деякою функцією, яка відповідно до вираження (11) визначає чутливість S. У ці вирази входить величина Es, яка називається точкою чутливості. Точне значення цієї величини вказується на характеристичну криву для всіх індексів, причому іноді наводяться конкретні умови, при яких визначалася характеристична крива.

Транслятор з мови Базовий ФОРТРАН, який узгоджується зі стандартом Американської асоціації стандартів, має доповнення, які розширюють його можливості і враховують особливості ЄС ЕОМ - Для трансляції потрібно ємність оперативної пам'яті не менше 10 кбайт.

Транслятор з мови ФОРТРАН-IV, який узгоджується зі стандартним мовою ФОРТРАН-IV Американської асоціації стандартів, має деякі доповнення, які розширюють можливості цієї мови. Для трансляції потрібно ємність оперативної пам'яті не менше 40 кбайт.
  Максимальна допустима концентрація трихлоретилена в повітрі при восьмигодинний робочий день, відповідно до вказівок Американської Асоціації Стандартів, дорівнює 200 мг /кг.

У зв'язку з цим, за узгодженим рішенням Американської асоціації стандартів і Американського товариства інженерів-механіків, комітет В31 був реорганізований і для участі в його роботі було залучено близько 40 науково-технічних і дослідницьких товариств, інститутів і промислових підприємств.

До +1962 м відноситься поява мови, відомого під назвою фортран IV і став найбільш вживаним в даний час. До цього ж часу бтносітся і початок діяльності комісії при Американській Асоціації Стандартів (ASA), яка виробила (до 1966 г.) два стандарти - мови фортран і базисний (основний) фортран (Basic FORTRAN), Ці мови приблизно відповідають модифікаціям IV і II, однак базисний фортран є підмножиною Фортрану, в той час як фортран II таким для Фортрану IV не є. Мова фортран досі продовжує розвиватися і вдосконалюватися, впливаючи на створення і розвиток інших мов. Наприклад, фортран закладений в основу BASIC - діалогового мови, дуже популярного для вирішення невеликих завдань, чудового мови для навчання навичкам використання алгоритмічних мов в практиці програмування.

До 1962 р відноситься поява мови, відомого під назвою фортран IV і став найбільш вживаним в даний час. До цього ж часу відноситься і початок діяльності комісії при Американській Асоціації Стандартів. ASA), яка виробила (до 1966 г.) два стандарти - мови фортран і базисний (основний) фортран (Basic FORTRANK Ці мови приблизно відповідають модифікаціям IV і II, однак базисний фортран є підмножиною Фортрану, в той час як фортран II таким для Фортрану IV не є.

Фортран неодноразово удосконалювався, опубліковано багато версій і діалектів мови. Перші версії мови формально неопреде ля лись, що призвело до того, що кожна машина мала свою версію мови. З метою уніфікації в 1964 р Американською асоціацією стандартів був запропонований стандарт мови Фортран. В даний час найбільшого поширення набув Фор-тран - IV, незначно відрізняється від стандарту.

Фортран неодноразово удосконалювався, опубліковано багато версій і діалектів мови. Перші версії мови формально не визначалися, що призвело до того, що кожна машина мала свою версію мови. З метою уніфікації в 1964 р Американською асоціацією стандартів був запропонований Стандарт мови Фортран. В даний час найбільшого поширення набув Фор-тран - IV, незначно відрізняється від стандарту.

Мета цієї книги полягає в описі граматичних правил складання програм на одному з мов високого рівня, що має наукову орієнтацію - фортрані. Так як ФОРТРАН-IV розроблявся IB протягом декількох років і незалежно використовувався в різних обчислювальних центрах, то виявилося, що транслятор для однієї з його модифікацій на будь-якої ЕОМ не може бути використаний для іншої машини. Тому американська асоціація стандартів (ASA) розробила нову модифікацію ФОРТРАН-IV (ASA FORTRAN), яка прийнятна для більшості трансляторів з фортран-IV. Мета даної книги полягає в описі модифікації фортран-IV, яка використовується в машині IBM-360. Деякі окремі випадки, специфічні і мають переваги лише для цієї конкретної машини, опущені. У книзі відсутній також порівняння і опис різних модифікацій фортран-IV, проте увагу читача буде звернено на ті місця, де ці відмінності можуть виникнути.

Фортран - процедурно-орієнтована мова для запису алгоритмів і програм вирішення обчислювальних задач. Фортрана був розроблений співробітниками фірми ІВМ в 1954 р Це був перший процедурно-орієнтована мова високого рівня, який отримав широке поширення. Розробка його зажадала 18 людино-років. Фортран неодноразово удосконалювався, вже до 1964 року було опубліковано кілька версій мови (Фортран I, Фортран II, Фортран IV) і безліч діалектів. По суті на кожній машині використовувався свій діалект Фортрана, це створювало великі незручності тому в 1964 р Американською асоціацією стандартів був запропонований Стандарт мови Фортран[23], Який, втім, не припинив використання інших версій мови.

В даний час до складу цієї асоціації входить більше ста науково-технічних товариств і торгових фірм. Для того щоб скласти уявлення про функції ASA, необхідно повернутися до початку XX в. Загальні для багатьох фірм питання кожному об'єднанню доводилося в цей період вирішувати самостійно, що призводило до непродуктивної витрати часу. Перші досліди зі створення стандартів на окремі види обладнання наочно ілюстрували зручність такого положення, коли окремі деталі взаємозамінні. Тому починають створюватися перші об'єднання поки що тільки всередині певної галузі виробництва. Для того щоб внести порядок, і була створена Американська Асоціація Стандартів (ASA), яка повинна була створювати національні стандарти і пристосовувати до американських умов вимоги міжнародних стандартів. ASA стала організацією, за допомогою якої науково-технічні товариства та торгово-промислові асоціації змогли зробити загальнонаціональними розроблені ними стандарти.