А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допустимий контакт

Допустимі контакти можуть застосовуватися у виробах без захисту від контактної корозії.

До умовно допустимим контактам слід віднести такі які допускають періодичну очистку від продуктів корозії, мастило і відновлення лакофарбових покриттів.

До умовно допустимим контактам слід віднести такі які допускають періодичну мастило, відновлення лакофарбових покриттів, належний догляд, що дозволяє періодично очищати контакти від продуктів корозії.

Крім критерію допустимих контактів в конформационное аналізі ді - і полісахаридів широко використовувалися і атом-атом потенціали.

Прийняті позначення: - допустимий контакт; - - Неприпустимий контакт; Про - контакт, допустимий лише при наявності мастила; П - контакт, допустимий лише при наявності ізоляційних прокладок.

Таким чином, як атом-атом потенціали, так і більш грубий критерій допустимих контактів, дають дуже багато для розуміння конформації ді - і полісахаридів а в деяких випадках вони просто необхідні при інтерпретації рентгеноструктурного експерименту. Внутрішньо-молекулярні взаємодії (ван-дер-ваальсові і водневі зв'язку) відіграють першорядну роль у визначенні оптимальних конформації, проте в тих випадках, коли можливі межцепних водневі зв'язку, що призводять або до многотяжевим спіралям, або до різних поліморфним модифікаціям, має сенс враховувати і міжмолекулярні взаємодії.

Карта (ф, г]) для целлобіози, заснована на критерії допустимих контактів Рамачандран (див. Розділ 3 гл. При цьому в целлобіоза і целюлози можливе утворення водневого зв'язку між гідроксильною групою при С3 і циклічним атомом кисню. Скорочення часу контакту працюючих з РВ досягається правильною організацією робіт, суворим дотриманням графіка, що забезпечує мінімально допустимий контакт з джерелом випромінювання, раціональним чергуванням періодів роботи і відпочинку, скороченням тривалості робочого дня, подовженням відпустки для відновлення сил організму і іншими заходами.

Зх відповідає глобальному мінімуму потенційної поверхні причому більшість ям дуже вузькі і глибокі: лише невелика частина конфігураційного простору внутрішніх параметрів полістиролу відповідає критерію допустимих контактів.

Загальна вимога до всіх фотошаблонів, застосовуваним при контактної фотолітографії - зносостійкість робочої поверхні фотошаблона. Даний параметр визначає кількість допустимих контактів робочої поверхні фотошаблона з підкладкою до появи на робочому полі фотошаблона неприпустимого кількості дефектів. Металізовані - в залежності від технологічного призначення - від 40 до 150 суміщень.

Завдяки проміжному положенню в електрохімічному ряду металів нікель і нікелеві сплави при контакті можуть викликати корозію менш благородних металів (опиняючись при цьому під дією катодного захисту) і навпаки, відчувати сильну корозію внаслідок контакту з більш благородними металами і графітом. Як правило, в слабо агресивних середовищах, наприклад в незабрудненій атмосфері нікель і його сплави сумісні з досить широким колом інших металів і сплавів, але в сильних електролітах, таких як морська вода, і в морських атмосферах коло допустимих контактів менше. Найзагальніші вказівки на цей рахунок дано в табл. 222 але їх не слід вважати застосовними в будь-яких умовах, так як результат може залежати і від інших факторів. Чи буде контактна корозія серйозної чи ні в значній мірі визначається відношенням площ поверхонь двох металів, що знаходяться в контакті. Найбільш небезпечна ситуація зазвичай виникає у разі поєднання малої площі більш негативного (менш шляхетного) металу або сплаву і великої площі більш благородного матеріалу.

Десятиліттям пізніше Лікворі[104]і Шерага[13, 14]знайшли просторові моделі що задовольняють критерію допустимих контактів, причому Шерага робив вибір з 282 різних конформацій, мінімізуючи потенційну функцію.

Анодні поляризаційні криві металлоуглероді-стій і низьколегованих сталей в водному розчині Na2SO4. В даний час дуже важко створити виріб, всі деталі якого були б виготовлені з одного матеріалу. А контактування деталей з різнорідних металів або їх з'єднання електропровідними шляхами (металевим дротом, електролітом, водою, конденсатом) призводить до руйнування однієї з деталей в результаті контактної корозії. Тому при конструюванні необхідно враховувати наступні кількісні показники швидкості корозії анода стосовно типовим атмосферам і парам: 0 - 50 г /(м2 - рік) - абсолютно допустимі контакти; 50 - - 150 г /(м2 рік) - умовно допустимі; вище 150 г /(м2 - рік) - неприпустимі.