А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Додатковий економічний ефект

Додатковий економічний ефект від скорочення тривалості будівництва за рахунок зниження умовно-постійних накладних витрат і функціонування об'єкта за період дострокового введення його в експлуатацію визначається за тими ж формулами, що і в разі розробки проектів організації будівництва.

Оцінка витрат і вигод від. Додатковий економічний ефект буде підучений від відстрочки витрат на зняття енергоблоку з експлуатації. Для енергоблоків з реакторами РБМК ці витрати оцінюються від 180 млн[85]до 490 млн дол. При прийнятої нормі дисконтування перенесення цих витрат на 10 років рівносильний їх зниження до 70 млн і200 млн дол.

Додатковий економічний ефект може виникати за рахунок реалізації винаходів і рацпропозицій, розроблених при створенні АСУ.

Додатковий економічний ефект виходить за рахунок досягнення повної безпеки робіт у порівнянні з методом ущільнення грунту вибухами ВВ, за рахунок різкого прискорення процесу робіт і підвищення якості ущільнення.

Додатковий економічний ефект Е є важливою складовою частиною - застосування плазмових технологій як мате-ріалосберегающіх. Заміна чавуну і сталі алюмінієм в деталях верстатів із застосуванням зміцнюючих покриттів, одержуваних плазмовим напиленням, знижує масу цих верстатів, а відповідно зменшує вимоги до жорсткості і міцності конструкцій фундаментних підстав під них. Останній фактор є причиною формування менш матеріаломістких і відповідно дорогих основних фондів, що є причиною зниження фондомісткості продукції, зниження експлуатаційних витрат на утримання основних фондів.

Додатковий економічний ефект виходить за рахунок того, що процес виділення відбувається без утворення пилу, а подрібнений шлак може бути використаний як низькомарочних цемент, а вода - як цінне сільськогосподарське добриво, так як в процесі обробки шлаку в воду переходять багато хімічні елементи та їх сполуки, цінні в сільському господарстві.

Додатковий економічний ефект дають хімічні засоби, що застосовуються для прополки, а також дефоліанти - для предуборочного обезліственія бавовнику та інших культур. В цілому кожен рубль, вкладений у виробництво хімічних засобів захисту рослин, дає виграш за рахунок збільшення обсягу сільськогосподарської продукції на суму від 10 до 100 руб. в залежності від виду сільськогосподарської культури.

Визначити додатковий економічний ефект від прискорення будівництва нафтопроводу, якщо його кошторисна вартість складає 21 4 млн. Руб., Нормативна тривалість будівництва 48 5 міс. Нафтопровід побудований і введений в експлуатацію за 45 4 міс.

Визначити додатковий економічний ефект від дострокового вводу в експлуатацію технологічної установки по виробництву нафтопродуктів кошторисної вартістю 6 3 млн. Руб. установка побудована на 3 міс раніше проектного терміну.

Нами не врахована додатковий економічний ефект від застосування карбаміду в тваринництві. Як показує практика, у нас і в капіталістичних країнах, можна частину потреби жуйних тварин в протеїні задовольнити годуванням карбамідом.

У шкалі показаний також додатковий економічний ефект, виражений в рублях на 1 т у.

Надалі під поняттям додаткового економічного ефекту слід розуміти дохід в Протягом деякого часу, який визначається економією експлуатаційних витрат виробництва, зумовленої підвищенням надійності системи за рахунок додаткових капіталовкладень.

У загальному випадку під поняттям додаткового економічного ефекту розуміється дохід протягом деякого часу, який визначається економією експлуатаційних витрат, обумовленої зміною експлуатаційних характеристик системи за рахунок додаткових капіталовкладень.

У загальному випадку під поняттям додаткового економічного ефекту розуміється дохід протягом деякого часу, який визначається економією витрат, обумовлених зміною експлуатаційних характеристик системи за рахунок додаткових капіталовкладень.

На одноколійних при незмінному грузопотоке додатковий економічний ефект дає, крім того, скорочення числа зупинок по схрещення поїздів.

Принцип цілісності дає можливість підприємству отримувати додатковий економічний ефект з повсякденного взаємодії праці капіталу та підприємницької ініціативи, а також на основі власного досвіду знижувати питомі витрати виробництва або розширювати сферу своєї діяльності при збереженні або підвищенні конкурентоспроможності.

Докладна деталізація процесу управління не дає значного додаткового економічного ефекту. Таким чином, для зменшення терміну окупності не слід ускладнювати управління, так як додаткове ускладнення управління призводить до значного зростання його. Звідси можна зробити висновок, що не слід прагнути ускладнювати алгоритми управління в системах.

Критерієм раціонального вибору параметрів механізму з електроприводом служить додатковий економічний ефект.

Графік Для розрахунку комплекту запасних неремонтіруемих елементів. Критерієм вибору оптимального комплекту запасних елементів може служити максимум додаткового економічного ефекту, одержуваного від скорочення втрат від простоїв при використанні запасних елементів.

Слід зазначити, що збільшення терміну зміни масла дає додатковий економічний ефект за рахунок скорочення витрат на технічне обслуговування машини або механізму.

Оптимальним рівнем надійності потрібно вважати такий, при якому додатковий економічний ефект Ет максимальний. Слід вказати на ту обставину, що величина Ет, що визначається виразом (6 - 17), являє собою ефект, одержуваний за весь амортизаційний термін служби Тел пристрою, якому відповідав би еквівалентний термін служби Те. Використання цього виразу для визначення додаткового економічного ефекту Е (за деякий інтервал часу t, що не рівний амортизаційному терміну служби, неприпустимо. Слід зазначити, що проведений вище аналіз не зачіпає додаткових економічних ефектів, пов'язаних з підвищенням продуктивності праці в результаті зниження рівня вібрації, діючої на операторів машини. Але, як показують дослідження, проведені в роботі[4], Облік ефектів, пов'язаних з підвищенням продуктивності праці призведе до підвищення ціни ризику, величини 3opt і в кінцевому рахунку до економічного ефекту, одержуваного від вдосконалення засобів захисту від вібрації.

Якщо техніко-економічні параметри нової продукції зі зниженою собівартістю поліпшені і забезпечений додатковий економічний ефект від її застосування, то при визначенні заохочувальної надбавки враховується і цей ефект.

Розширення областей застосування і обсягу використання поліетіленцеллофана може дати народному господарству значний додатковий економічний ефект. Згідно з прогнозами, до 1980 - 1985 рр. харчова промисловість і торгівля залишаться найбільшими споживачами цієї плівки, з року в рік збільшують потребу в ній.

Застосування МП дозволяє одним процесором управляти шістнадцятьма ваговими дозаторами, що забезпечує додатковий економічний ефект.

При оцінці природних ресурсів використовується концепція диференційованої ренти, яка полягає у виявленні додаткового економічного ефекту від використання ресурсного джерела кращої якості в порівнянні з іншими.

Застосування пульсаніонних колон значно сокрашен-ет капітальні та експлуатаційні витрати, що безсумнівно забезпечить додатковий економічний ефект від впровадження нової технології.

Таким чином, збільшення проходки на долото при бурінні з ЛБТ призводить до додаткового економічного ефекту, внаслідок скорочення витрат на долото, кількості спуско-підйомних операцій, витрат на підготовчо-заключні та допоміжні роботи, пов'язані зі спуско-підйомними операціями.

Це свідчить про істотний вплив масштабів застосування нових, знижених норм споживання ресурсів на додатковий економічний ефект як від планових, так і від ініціативних заходів щодо зниження витрат. Тому важливо проаналізувати зміни норм витрат і відхилення від них, досягнуті за рахунок здійснення зазначених заходів.

Якщо при визначенні Зт макс по (8 - 24) виявиться, що додатковий економічний ефект 3Тг 0 то це вказує на те, що підвищити надійність даного елемента за допомогою обраних способів не представляється можливим.

Величина З р повинна враховувати: по-перше, якість, оскільки підвищена якість нафти забезпечує додатковий економічний ефект в галузях промисловості які споживають нафту; по-друге, віддаленість поклади від місця використання нафти, оскільки остання підвищує вартість транспортування нафти.

Приклад поліпшення сортності продукції при стабілізації її якості. | Приклад зменшення витрат на роботу об'єкта при стабілізації якості його продукції. | Приклад стабілізації заданого значення техніко-економічного показника роботи об'єкта. зменшення дисперсії техніко-економічного показника роботи об'єкта, що є критерієм в задачі оптимізації, дозволяє отримати додатковий економічний ефект.

Визначають економічну ефективність оптимізації надійності системи - річну економію на собівартості додаткові капіталовкладення і додатковий економічний ефект - за виразами (6 - 47), (6 - 46) і (6 - 45) відповідно.

Створення великих оптових підприємств на умовах контракту чи корпоративного основі здійснюється з метою збільшити прибуток і отримати додатковий економічний ефект від укрупнення закуповуваних партій товарів і спрощення відносин між виробниками продукції та оптовиками. Для взаємин на конкретній основі характерне об'єднання фірм у вільні асоціації, члени яких, об'єднавшись, спеціалізуються на виконанні окремих функцій або роботі з виразно. Наприклад, одні організовують інформаційне обслуговування, інші входять в закупівельні об'єднання. Що стосується корпоративних підприємств, то вони об'єднуються по продуктивному ознакою. При закупівлі партій товарів вони розподіляються пропорційно величині товарного капіталу.

Перехід в процесі неповної конверсії на агрегати потужністю 30 тис. Т замість 12 тис. Т дає додатковий економічний ефект: питомі капіталовкладення знижуються на 9%, вартість переробки - на 12%, заводська собівартість - на 7% при зростанні продуктивності більш ніж в 1 5 рази.

Назвемо оптимальними такі показники надійності Л0пт системи і Лгопт її /- го елемента, при яких додатковий економічний ефект протягом терміну служби найбільший. Будь-яке відхилення цих показників від оптимальних значень пов'язано зі зменшенням зазначеного ефекту і завжди економічно недоцільно.

При використанні більш досконалого автомобіля з кращими техніко-експлуатаційними показниками економія повинна покрити витрати на його виробництво і забезпечити додатковий економічний ефект.

Спосіб управління компенсують пристроями і параметр регулювання слід вибирати одночасно з компенсаційними пристроями, по можливості з огляду на при цьому додатковий економічний ефект від використання коштів компенсації і підвищення якості електроенергії.

Графічний аналіз вихідних функцій вказує на існування областей шуканого параметра, іноді досить значного, при якому продуктивність установки або додатковий економічний ефект не буде істотно відрізнятися від оптимальної. Відомо, наприклад, що мінімум машинного часу одноразового підйому інструменту може бути отриманий при числі передач лебідки, що дорівнює кількості піднімаються свічок N 1; проте відносний виграш у часі для лебідок з 8 - 10 і більше передачами при збільшенні числа передач на одиницю вимірюється частками відсотка.

Проведена робота по заміні ЛЗР і ГР не тільки знижує пожежну небезпеку, але і покращує умови праці і дає додатковий економічний ефект.

Джерелами підвищення економічної ефективності ВЦКП є додатковий прибуток, отриманий за рахунок скорочення витрат на послуги ВЦКП, і отримання додаткового економічного ефекту у абонентів.

Баланс доходів і витрат.

Слід вивчити методику розробки нових оптових цін, виходячи з умов заміни старого продукту новим, підвищення якості та обліку додаткового економічного ефекту у споживача.

Цілком очевидно, що з числа практично здійсненних для даного функціонального елемента способів підвищення надійності слід вибрати такий, для якого максимальний додатковий економічний ефект Етгмакс найбільший.

У тому випадку, коли прискорення будівництва нового об'єкта супроводжується отриманням додаткової продукції, що витісняє з використання іншу, більш дорогу, одержуваний додатковий економічний ефект позначається на загальній оцінці ефективності капітальних вкладень.

При дослідженнях по оптимізації виробництв в кожному конкретному випадку коефіцієнти якості слід знаходити як функцію фізичних і фізико-хімічних властивостей товару, виходячи з додаткового економічного ефекту Ек, що забезпечується при подальшій переробці або використанні одиниці продукту, якість якого відрізняється від номінального.

Отже, при використанні стабілізаторів кривизни в похилих свердловинах, крім досягнення їх основної мети - стабілізації параметрів викривлення стовбура, повинен бути отриманий додатковий економічний ефект за рахунок поліпшення показників роботи трьохшарошкових доліт і збільшення міжремонтного періоду роботи забійних двигунів.