А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Додаткове концентрування

Додаткове концентрування в рівноважної осередку може бути здійснено наступним чином.

Додаткове концентрування досягається шляхом стиснення газової фази в рівноважної системі і дозування рідкої проби, збагаченої домішкою. Розроблено різні конструкції систем концентрування і дозування в хроматограф з парової фази, а також спеціалізовані хроматографи.

можливе проведення додаткового концентрування домішок, що містяться в електроліті. Для цієї мети велектролітичні осередок підключають до джерела постійного струму і висаджують домішки на торець графітового електрода. Для атомно-абсорбційного аналізу осіли домішок головку електрода поміщають безпосередньо в порожнину графітової кювети через бічний отвір. Домішки, що знаходяться на торці електрода, випаровувалися, і аналіз проводився звичайним способом. Правильність отриманих результатів підтверджена даними мас-спектрометричного і нейтронно-активу-ційного аналізів.

Залежність Л від складу ис. Отже, в таких випадках не потрібно додаткового концентрування суміші що піднімається у вигляді пари з отгонной частини колони, а значить відпадає потреба як в зміцнює частини колони, так і в подачі флегми.

Визначення важких металів у воді бурових колодязів (концентрація в мкг /л. Унікальні можливості інверсійної вольтамперомет-рії дозволяють (завдяки додатковому концентрування металів на електроді у вигляді амальгами, якщо визначаються метали досить добре розчинні у ртуті) визначити дуже низькі змісту металів (00001 - 000001 мг /л) в питній та артезіанської води.

У тих випадках, коли концентрація фенолу в десорбенте виявляється нижче межі виявлення методом газової хроматографії, застосовують додаткове концентрування упариванием. Ступінь упарювання визначають розрахунком. Оскільки мінімальний обсяг проби, необхідний для проведення декількох паралельних газохроматографічних вимірювань, Vmm 1 мл, мінімально можливу кількість фенолу, яким повинен бути наповнений сорбент Q l /mincxp 001 мг. При обраної концентрації така кількість міститься в вихідної воді в обсязі l /(KQ /Co 100 мл і може бути сконцентровано в обсязі сорбенту Vl-Vx /l 208 мл. Однак, як було виявлено експериментально при десорбції фенолу в динамічних умовах, на 1 обсяг сорбенту витрачається 6 обсягів ССЦ, в результаті чого десорбат виявляється істотно розведеним.

Схема процесу поділу мінеральних речовин і води. Відокремлені від розчину кристали додаються в сушарку 3 а матковий розчин з апарату 1 або 2 - на додаткове концентрування в концентратор 4 звідки направляється на подальшу кристалізацію або використовується в якості кінцевого продукту. Отримані продукти відсилаються споживачам або за-поховав.

Принцип рахункових камер, з успіхом застосовуваний для підрахунку мікроорганізмів в густих бактеріальних суспензіях, має обмежене значення при дослідженні питної води без додаткового концентрування.

Таким чином, розроблена методика атомло-абсорбційного визначення металів в стічних водах НПЗ, досліджено вплив складу вод ка сигнал атомної абсорбції, показана можливість безпосереднього аналізу обр зцов без додаткового концентрування, а також використання ip аналізах стандартних водних розчинів. Вивчено в тече з г та вміст важких металів в стічних водах.

Залежність виходу по току від кін. Особливий інтерес електроліз з ИОМ представляє для споживачів чистої каустичної соди, котрі мають потреби в висококонцентрованих розчинах NaOH, наприклад для целюлозно-паперової промисловості та інших галузей, де 12 - 15% - ні розчини NaOH, що відбираються безпосередньо з електролізерів, можуть бути використані без додаткового концентрування . При цьому виключаються витрати енергії на упаривание електролітичних лугів і сумарний витрата енергії на виробництво з урахуванням витрати пари на випарювання буде нижче, ніж при використанні методу електролізу з фільтруючою діафрагмою.

Отримані домішки можуть бути або висококонцентрованими, або містити значну кількість етилового спирту. В останньому випадку може виникнути потреба в додатковому концентруванні ін. Межею для безпосереднього подальшого хелатометріческого визначення іона металу є молярне співвідношення Сі: М 20: 1 хоча поділ протікає кількісно і при екстремальних співвідношеннях. Для аналізу металів при великих молярних співвідношеннях необхідно додаткове концентрування відокремлених слідів.

У нормальних умовах, як це видно з рис. 27 спостерігається майже прямолінійний зміна швидкостей розчинення Сільвіна в залежності від вмісту КС1 в розчинах, насичених NaCl. деякий викривлення ліній пов'язано, невидимому, з додатковим концентрування розчинів при їх випаровуванні.

Методика атомно-абсорбційного аналізу з використанням ЕТА має ряд специфічних особливостей. Підготовка ж проб (переклад в розчин, при необхідності - додаткове концентрування) і обробка результатів аналізу не відрізняються від використовуваних при роботі з полум'яним варіантом атомізації.

Для прискорення виділення мікродомішок отгонку слід проводити в потоці газу, барботируемого через рідину. Домішка зазвичай виділяється разом зі значною кількістю розчинника або основного компонента суміші і необхідно додаткове концентрування: упаривание розведеного розчину з введенням реагенту, який зв'язує домішка в нелеткий комплекс.

Як видно з наведених даних, часткове водне концент-вання газу, що містить навіть 4і7% SO2 вимагає значи-пьного витрати пари і обсягу вежі. Крім того, виникають грудненія при спуску кислих вод. Цей метод може знайти при-ня для додаткового концентрування газу від началь-го змісту 10 - 12% SO2 до більш високих за умови воз-жності спуску кислих вод. Для використання ж розбавлений-х газів, що відходять доцільність часткової концентрує-ня сумнівна.

Як видно з наведених даних, часткове водне концентрування газу, що містить навіть 4і7% SO2 вимагає значної витрати пари і обсягу вежі. Крім тогр, виникають труднощі при спуску кислих вод. Цей метод може знайти застосування для додаткового концентрування газу від початкового змісту 10 - 12% SO2 до більш високих за умови можливості спуску кислих вод. Для використання ж розбавлених газів, що відходять доцільність часткової концентрування сумнівна.

У ВНИИбиотехники розроблений сепаратор[121 -122]з безперервним виходом відсепарованої фугата і концентрату під тиском. Пропонований сепаратор відрізняється від існуючих аналогів тим, що в конструкції барабана передбачена, крім одночасного проведення процесу сепарування і промивання, можливість додаткового концентрування біомаси і безрозбірного миття.

Далі катіони цієї групи повинні знаходитися в формі ацетатов. Лужні солі сильних кислот обробляють один раз аніонним обміняти в ацетатною формі що, однак, призводить до збільшення обсягу і до необхідності додаткового концентрування.

Поділ групи лужних металів. Далі катіони цієї групи повинні знаходитися в формі ацетатов. Лужні солі сильних кислот обробляють один раз аніонним про Менні-ком в ацетатною формі що, однак, призводить до збільшення обсягу і до необхідності додаткового концентрування.

З цієї-метою була сконструйована установка по концентрування сполук хлору в нафти після другого ступеня ЕЛОУ з використанням методу зонного плавлення. Після додаткового концентрування хлор-іонів в роботі передбачається проведення дослідження структури хлорорганічних сполук методом ядерного квадрупольного резонансу.

Теплоти випаровування розчинників при їх температурах кипіння. Для подальшого аналізу часто потрібні тільки водні розчини. Якщо визначається речовина являє собою кислоту або підстава, то з екстракту його реекстрагіруют 2 - 3 кратним збовтуванням з якомога меншими обсягами подщелочив-ної або підкисленою води. Цим досягається також і додаткове концентрування за умови, що обсяг реекстракт менше обсягу екстракту.

Для підвищення вибірковості концентрування і для усунення заважає впливу іонів металу, службовця колектором, зазвичай вдаються до відділення визначається металу іншими методами. Найчастіше для цієї мети застосовують екстракцію, іноді електрохімічні та інші методи. Одночасно з цим досягається додаткове концентрування домішки визначається елемента.

У ВНИИбиотехники розроблений сепаратор СДЛ-М, призначений для поділу дріжджових суспензій. Він складається з барабана, в якому передбачений безперервний вихід відсепарованої фугата і концентрату під тиском, приймально-отводяшего пристрої та системи рециркуляції дріжджового концентрату або промивної рідини. У пропонованому сепараторі передбачені крім сепарування і промивання додаткове концентрування біомаси і безрозбірного миття.

Для аналізу висококиплячих або нелетких сполук доцільно до аналізованої суміші (основний компонент - одна з фаз) додавати другу рідку або тверду фазу, яка селективно розчиняє (адсорбує) домішки. Як інструментальний методу в цьому випадку доцільно використовувати газову (летючі домішки) або рідинну (нелеткі домішки) хроматографію. Відзначимо, що в цьому випадку також доцільно здійснити додаткове концентрування, відбираючи велику пробу другий (неосновний) фази і використовуючи її для хромато-графічного концентрування в рідкій фазі або упарюючи її при знижених температурах, при яких аналізовані домішки практично нелеткі.

На сучасних заводах, обладнаних конденсаційними установками для уловлювання оцтової кислоти і спирту з газів, що відходять, втрати становлять 10 - 15% і знижуються ще більше, якщо для окислення застосовують повітря, збагачене киснем або чистий кисень. Концентровану оцтову кислоту отримують виморожуванням винного оцту, що зберігає його смакові якості. Виморожуванням в кілька прийомів можна домогтися отримання досить міцною оцтової кислоти, яку іноді піддають додатковому концентрування в ректифікаційних колонах. Однак в останньому випадку смакові якості харчового продукту значно знижуються.

Прилад для розділення ізотопів шляхом міграції іонів. Жолоб нарізки служив робочим об'ємом колонки. Таке додаткове концентрування отриманого раніше 001% Не3 дало за один раз 22 см3 газу з 1 5% Не3 що відповідає сумарному збагачення природного гелію в 3 - Ю5 раз.

Пристосування для стріппінг водних розчинів з безпосереднім введенням парів в хроматограф. Описані способи концентрування парової фази не передбачають повного вилучення летких компонентів. Частка їх, залишається у водній фазі враховується при розрахунку, але в разі речовин з великими коефіцієнтами розподілу і при аналізі микропримесей чутливість визначення може виявитися недостатньою. Сучасні методи аналізу води на рівні концентрацій порядку мікрограмів на літр передбачають тому можливо більш повне вилучення летких домішок шляхом газової екстракції - так званий стріппінг - за допомогою спеціальних пристосувань. Стріппінг водних розчинів може проводитися як з подальшим криогенним або сорбційними концентрування, так і без додаткового концентрування, якщо умови стріппінг забезпечують досить високу концентрацію детектіруемих компонентів в паровій фазі.