А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дизаміщені продукти

Дизаміщені продукти M (CO) 4L2 можуть існувати в цис-'транс-формах. Таке ж становище, очевидно, справедливо і для три - і тетразен-щення сполук. Два ізомери Мо (СО) 4[Р ( С2Н5) 3 ]2 вперше виділили Пуальблан і Бігорно[184], Які також визначили, що в розчині відбувається ізомеризація цього з'єднання. Спочатку відбувається кристалізація пгранс-ізомери, тоді як Стізомер може бути отриманий з маточного розчину. Після витримування протягом чотирьох днів при 45 вуглеводневих розчинів, що містять чисті цис - і транс - Мо (СО) 4[Р ( С6Н5) 3 ]2; виходять рівноцінні суміші обох ізомерів.

Аралкілгалогеняди утворюють з моноізопропаноламіном дизаміщені продукти, напр.

Пряме алкілування тетрагідрохіноксаліна незмінно дає тільки дизаміщені продукти.

Крім того, в ньому знаходяться дизаміщені продукти (C6H4: R2), а при алкилировании монохлорпарафіном, отриманим з недостатньо чистої сировини, присутні також трет-алкнл - і цикло-алкілбензоли.

Крім того, в ньому знаходяться дизаміщені продукти (СбН4К2), а при алкилировании монохлорпарафіном, отриманим з недостатньо чистої сировини, присутні також Грет-алкіл - і циклоалкіл бензоли.

Резорцин отримують як продукт розщеплення багатьох ароматичних сульфосполук при лужному плавленні. Джерелами отримання резорцина є дизаміщені продукти не тільки жешг-ізомерів, а також орто - і пара-ізомерів. Так, при сплаву з їдким натром всіх трьох ізомерів бензолді-сульфокислот і трьох ізомерів хлорфенолів утворюється резорцин.

Конфігурація молекули[Ре ( СО з8С2Н6Ь. Аналогичным способом из Fe3 ( CO) 12 могут быть получены дизамещенные продукты.
Соединения бис - ( галогенмеркур) тетракарбонилжелеза, такие, как Fe ( CO) 4 ( HgCl) 2, взаимодействуют с аминами, давая дизамещенные продукты.
Соотношение орто - и пара-изомеров в реакции. В том случае; когда реакция проводится в малополярных растворителях, преимущественно замещается атом фтора в орто-положении к заместителю. При проведении реакции в полярных растворителях, особенно в диполярных апротонных растворителях; препятствующих образованию циклических переходных состояний, преобладает замещение атома фтора в пара-положении к заместителю. Это дает возможность управлять реакцией и получать орто - или nopa - дизамещенные продукты в зависимости от необходимости. В табл. 3 представлены результаты реакции пен-тафторзамещенных производных бензола с этилатом натрия в смеси этанол - диэтиловый эфир. Как видно из этих данных меняя состав смеси растворителей, можно получать как opmo-t так и пора-производные.
Все четыре л-галогениодбензола реагируют с диэтилфосфи-том калия в аммиаке. В случае n - бромиод - и л-дииодбензолов обмениваются оба галогена, давая продукт дизамещения. Когда Х иод, обе реакции[( 33) и ( 34) ]дають дизаміщені продукти 35і37 відповідно.

Енолят-аніони можна отримувати регіоспеціфіческі з а-гало-генкетонов численними способами. Вінільні фосфонати, фосфінати і фосфати регіоспеціфіческі утворюються з а-галогенкетонов і фосфорних нуклеофілів. Варіантом цієї реакції є а а - діалкілірованіе симетричних х а - дібромкетонов. Вважають, що дія діалкілкупратов літію або змішаних куп-ратних реагентів призводить до утворення а - бром-а-енолят-Анио - на, який елімінує бромід-іон, як при перегрупування Фаворського, даючи ціклопропанон. Останній розкривається куп-ратним реагентом з утворенням а-алкіл-а - енолятом або а - ал-кил-а-енолятом, які можуть метилірованої[102, 103], Етілі-тися або ізопропіліроваться[103], Протонированная або дей-теріроваться[102], Даючи а а - дизаміщені продукти.

Енолят-аніони можна отримувати регіоспеціфіческі з а-гало-генкетонов численними способами. Вінільні фосфонати, фосфінати і фосфати регіоспеціфіческі утворюються з а-галогенкетонов і фосфорних нуклеофілів. Варіантом цієї реакції є ос а - діалкілірованіе симетричних а а - дібромкетонов. Вважають, що дія діалкілкупратов літію або змішаних куп-ратних реагентів призводить до утворення а - бром-сс-енолят-Анио - на, який елімінує бромід-іон, як при перегрупування Фаворського, даючи ціклопропанон. Останній розкривається куп-ратним реагентом з утворенням а-алкіл-а - енолятом або а - ал-кил-а-енолятом, які можуть метилірованої[102, 103], Етілі-тися або ізопропіліроваться[103], Протонированная або дей-теріроваться[102], Даючи а а - дизаміщені продукти.