А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Десорбувати вода

Десорбувати вода разом з газом надходить в сепаратор С-1 де відбувається поділ фаз.

Загальна кількість десорбувати води при нагріванні каталізатора до температури 650 Сі при прокалке при цій температурі протягом 1 5 годин дорівнює 0835 мг.

Основним недоліком схеми є складність досить повного виведення з системи десорбувати води, що пов'язано з непродуктивними енергетичними затратами в циклі десорбції і збільшенням часу процесу.

Принципова технологічна схема установки очищення газів, що відходять по процесу сульфрен. При нагріванні каталізатора газом регенерації відбувається підвищення тиску в системі за рахунок випаровування десорбувати води. За рахунок скидання частини водяної пари з системи в ній підтримується постійний тиск.

Технологічна схема виробництва двоокису хлору і хлориту натрію. зй; 14 - бак для розчину СЮ2; 15 - теплообмінник для підігріву розчину С1О2; 16 - теплообмінник для охолодження води; 17 - приймач для десорбувати води; 18 - десорбер; 19 - колона для додаткового очищення від хлору; 20 - бак для циркулюючого розчину NaClOs-NaCl; 21 - колона для отримання хлорита натрію; 22 - виносний теплообмінник; 23 - напірний бак NaOH; 24 - напірний бак Н2О2; 25 - приймальний бак для розчину NaClO2; 26 - напірний бак для розчину NaClO2; 27 - распилшельная сушарка; 28 - циклон для готового продукту - хлорита натрію; 29 - напірний бак NaOH; 30 - виносний теплообмінник для розчину гіпохлориту натрію; 31 - колона для отримання гіпохлориту натрію; 32 - бак для циркулюючого розчину гіпохлориту натрію; 33 - санітарна колона; 34 - апарат для розкладання слідів хлору.

Застосування процесу Драйзо у виробництві етилену вимагає ретельного фільтрування розчину і ефективного репарационного обладнання. Для забезпечення надійної експлуатації установки необхідно ретельно видаляти з розчину ненасичені вуглеводні що досягається застосуванням трифазних сепараторів і фільтруванням всього циркулюючого розчину через активоване вугілля. Слід зазначити, що наявність газоконденсату, виділеного з газу при абсорбції, в десорбувати воді викличе розбавлення азеотропного компонента важкими фракціями. Тому забезпечення азеотропного компонента постійного фракційного складу вимагає спеціального опрацювання.

Схема регенерації гліколю азеотропной ректифікацією. С, тому він повинен бути добре ізольований або навіть обладнаний паровою сорочкою. Розділяє агент утворює азеотропную суміш з водою, яка відводиться з верху десорбера. Обсяг сепаратора повинен забезпечувати хороше поділ суміші конденсат изооктана - вода. Регенерований розчин гліколю охолоджується і повертається в систему. Процес Драйзо має замкнутий цикл по вуглеводнях. Однак в десорбувати воді містяться сліди гліколю і вуглеводнів, і вона потребує додаткової очистки.