А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дерев'яна картонна тара

Дерев'яна і картонна тара здається на тароремонтним підприємства або повертається постачальникам продукції в міру звільнення у таросдат-ків і накопичення її до норми завантаження на автомашину, контейнер, вагон, баржу, але не пізніше ніж у 30-денний строк з дня отримання продукції, а з -під свіжої плодоовочевої продукції - не пізніше ніж у 10г - денний строк з дня отримання продукції. Цей термін не поширюється на оптові торгові постачальницькі та збутові бази та склади, а також на загальнотоварні склади споживчої кооперації, перевозяться транзитом продукцію в тарі кінцевим одержувачам.

За неповернення дерев'яної і картонної тари з-під продукції виробничо-технічного призначення тароздавачів сплачують штраф у встановленому розмірі. У свою чергу вони можуть стягнути з постачальника продукції штраф за відмову від приймання повернення тари.

За нездачу звільнилася держаної дерев'яної і картонної тари та упаковки в установлені терміни тарозбиральним підприємства або організації стягують з тароздавачів через банк штраф у розмірі двократної вартості несданіой тари, виходячи з цін на нову тару. Штраф за недосдачу дерев'яної тари стягується в безспірному порядку.

Витрати з доставки зворотної дерев'яної і картонної тари до тароремонтним організацій проводяться за рахунок тароздавачів, який відносить їх в дебет рахунку Прибутки і збитки як збитки за операціями з тарою.

Решта звільнилася з-під товарів дерев'яної і картонної тари тароремонтним підприємством здійснюється відповідно до Інструкції про порядок складання, повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари, затвердженої постановою Держпостачу СРСР від 14 травня 1974№23 і оформляються товарно-транспортними накладними. У цих накладних вказуються види, кількість і якість тари за категоріями, встановленим вищевказаної інструкцією.

Споживачами (покупцями) є зворотна дерев'яної і картонної тари є всі організації, які отримують поворотну тару.

При поверненні (здачі) дерев'яної і картонної тари постачальникам продукції або тароремонтним організаціям та-росдатчік відображає її вартість на рахунку 45 Товари відвантажені за обліковими цінами.

Надаючи великого значення повторного використання дерев'яної та картонної тари.

Таросдатчікп зобов'язані заповнювати звіт про рух поворотної дерев'яної і картонної тари, яка звільнилася з-під надійшли тароздавачів товарів і продукції, за формою, затвердженою ЦСУ СРСР, і представляти цей звіт відповідному тароремонтним підприємству і своєї вищестоящої організації.

Схеми укладання вантажів на піддонах. | Схема механізації вантажних робіт. Для затарювання швидкопсувних харчових продуктів використовують близько 100 типорозмірів дерев'яної і картонної тари.

Тароремонтним підприємства і організації ведуть облік надходження та постачання зворотної дерев'яної і картонної тари за формою 2СБ (тара) Звіт по збору та поставки зворотної тари, затвердженої ЦСУ СРСР, і представляють зазначений звіт своєї вищестоящої організації у встановлені терміни.

В дебет рахунку Прибутки і збитки списуються витрати також з доставки зворотної дерев'яної і картонної тари до тароремонтним організацій.

Підприємства та організації зобов'язані брати на матеріальний облік всю інформацію, що надходить з продукцією дерев'яну і картонну тару вітчизняного та імпортного виробництва незалежно від оплати її вартості постачальнику продукції.

У цих випадках тароздавачів зобов'язаний представляти відповідному тароремонтним підприємству звіт про використання та повернення звільнилася дерев'яної і картонної тари за формою і в строки, затверджені ЦСУ СРСР.

Тароздавачів - державні кооперативні та громадські підприємства, організації та будівництва, у яких звільняється дерев'яна і картонна тара з-під продукції.

підприємства, організації та будівництва зобов'язані брати на матеріальний облік всю інформацію, що надходить з товарами і продукцією дерев'яну і картонну тару вітчизняного та імпортного виробництва, незалежно від оплати її вартості постачальнику продукції.

Відповідно до Положення про преміювання працівників промислових підприємств і будівництв за здачу, повернення і повторне використання дерев'яної та картонної тари, затвердженим Госснабом СРСР за погодженням з Госкомтрудом СРСР, ВЦРПС і Мінфіном СРСР, промислові підприємства та будівництва мають право відраховувати на преміювання від 5 до 25% вартості повторно використаної дерев'яної тари і від 20 до 30% вартості повторно використаної картонної тари. Преміювання підлягають робочі інженерно-технічні працівники і службовці безпосередньо зайняті упаковкою і розпакуванням продукції, а також ремонтом, здачею та обліком дерев'яної і картонної тари. Премії за збір, здачу та повторне використання дерев'яної та картонної тари виплачуються понад премій по іншим видам преміювання.

Собівартість матеріалів включає вартість тари і пакувальних матеріалів понад оптової ціни сировини і матеріалів, прийнятих від постачальників (крім поворотної дерев'яної і картонної тари), а також витрати на її ремонт за вирахуванням вартості тари за ціною можливого використання.

Тароздавачів є всі державні кооперативні та громадські організації, підприємства та будівництва, які здають для повторного використання звільнилася з-під продукції дерев'яну і картонну тару.

Постачальники продукції (товарів) зобов'язані в усіх випадках в рахунках на оплату продукції (товарів) виділяти окремим рядком кількість дерев'яної і картонної тари та її вартість, виходячи з існуючих цін на відповідну тару під продукцією (товарами) та в порядку, передбаченому Загальними вказівками до прейскурантів оптових цін на тару або відповідну продукцію.

Встановити, що головні управління матеріально-технічного постачання в союзних республіках і територіальні управління матеріально-технічного постачання в РРФСР розробляють і затверджують плани повторного використання дерев'яної та картонної тари, обов'язкові для виконання всіма розташованими в районі їх діяльності підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

Здача звільнилася з-під товарів дерев'яної і картонної тари тароремонтним підприємством здійснюється відповідно до Інструкції про порядок складання, повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари, затвердженої постановою Держпостачу СРСР від 14 травня 1974№23 і оформляються товарно-транспортними накладними. У цих накладних вказуються види, кількість і якість тари за категоріями, встановленим вищевказаної інструкцією.

Що були у використанні просочені жиром ганчірки, клоччя, мотузки, гноти, шерсть, повсть вимагають попередньої пресування перед упаковкою в металеву або дерев'яну і картонну тару з прокладками з вогнестійкого матеріалу.

Преміювання працівників тарних відділів, тарних баз і окладів підприємств і організацій торгівлі та окремих працівників, зайнятих організацією збору та повернення (поставки) дерев'яної і картонної тари, проводиться тільки відповідно до цього Положення.

Це Положення вводиться з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників промислових підприємств і будівництв незалежно від їх відомчої підпорядкованості в здачі повернення і повторне використання дерев'яної та картонної тари вітчизняного виробництва (крім інвентарної) і надходить за імпортом.

Держпостачу СРСР доручено розробити за участю центральних органів виконавчої влади СРСР і рад міністрів союзних республік і в 3-місячний термін затвердити Інструкцію про порядок здачі повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари, передбачивши в ній умови, що стимулюють збереження і поліпшення повторного використання зворотної тари, а також оптимальні (диференційовані по районах) відстані до найближчих тароремонтним підприємств, в межах яких підприємства та організації повинні повертати дерев'яну і картонну тару.

У випадках, коли звільняється у тароздавачів поворотна тара без завезення на тароремонтним підприємства системи Держпостачу СРСР відвантажується постачальнику (підприємству-виробнику) або іншому споживачу для повторного використання, тароздавачів зобов'язаний нараховувати на користь тароремонтним підприємства націнки по дерев'яної і картонної тари в розмірах, що затверджуються Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР. Нараховані націнки перераховуються тароздавачів на розрахунковий рахунок тароремонтним підприємства за місцем знаходження тароздавачів.

Підприємства, організації та будівництва, що знаходяться від та-роремонтного підприємства і від станцій залізниць (пристаней) загального користування, коли тара повинна відвантажуватися залізничним або водним транспортом, на відстані що перевищує 80 км, має право реалізувати (використовувати) дерев'яну і картонну тару на свій розсуд.

Держпостачу СРСР доручено розробити за участю центральних органів виконавчої влади СРСР і рад міністрів союзних республік і в 3-місячний термін затвердити Інструкцію про порядок здачі повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари, передбачивши в ній умови, що стимулюють збереження і поліпшення повторного використання зворотної тари, а також оптимальні (диференційовані по районах) відстані до найближчих тароремонтним підприємств, в межах яких підприємства та організації повинні повертати дерев'яну і картонну тару.

Упаковка в транспортну тару може здійснюватися і на робочих столах, встановлених поряд з рольгангами. Дерев'яна і картонна тара надходить з ділянки ско-лотки і зшивання тари за допомогою горизонтально замкнутого конвеєра або ручного візка-перевантажувача.

Останнім часом розроблено велику кількість прогресивних технологічних процесів забарвлення, виконання інших видів покриттів з метою захисту виробів від корозії, надання їм декоративного виду. Дедалі більшого поширення для упаковки продукції замість дерев'яної і картонної тари отримують високоекономічні синтетичні матеріали, що дозволяють забезпечувати надійність захисту виробів від впливу несприятливих кліматичних і погодних умов, пошкоджень при транспортуванні і надають упаковці належний естетичний вигляд. Однак на багатьох підприємствах в малярних і пакувальних ділянках переважає ще ручна праця, а якість оздоблювальних робіт і упаковки виробів не відповідає сучасному рівню техніки і технології виробництва. Тому, аналізуючи технічний рівень виробництва в складальних цехах, необхідно приділити найпильнішу увагу роботі цих ділянок. Так як в малярних ділянках в зв'язку з використанням великої кількості хімічних матеріалів нерідко мають місце шкідливі умови праці то при аналізі важливо вивчити, як забезпечується виконання заходів, пов'язаних не тільки з охороною праці в цеху, але і з охороною навколишнього середовища.

Порядок здачі повернення і повторного використання тари визначено відповідними інструкціями і основними умовами поставки окремих видів продукції. Так, згідно з інструкцією Госснаба СРСР Про порядок здачі повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари підприємства, організації та будівництва незалежно від відомчої підпорядкованості зобов'язані здавати дерев'яні ящики, бочки, обшивку, обрешітку і опалубку, а також картонні ящики з суцільного і гофрованого картону.

Відповідно до Положення про преміювання працівників промислових підприємств і будівництв за здачу, повернення і повторне використання дерев'яної та картонної тари, затвердженим Госснабом СРСР за погодженням з Госкомтрудом СРСР, ВЦРПС і Мінфіном СРСР, промислові підприємства і будівництва мають право відраховувати на преміювання від 5 до 25 % вартості повторно використаної дерев'яної тари і від 20 до 30% вартості повторно використаної картонної тари. Преміювання підлягають робочі інженерно-технічні працівники і службовці безпосередньо зайняті упаковкою і розпакуванням продукції, а також ремонтом, здачею та обліком дерев'яної і картонної тари. Премії за збір, здачу та повторне використання дерев'яної та картонної тари виплачуються понад премій по іншим видам преміювання.

Відповідно до Положення про преміювання працівників промислових підприємств і будівництв за здачу, повернення і повторне використання дерев'яної та картонної тари, затвердженим Госснабом СРСР за погодженням з Госкомтрудом СРСР, ВЦРПС і Мінфіном СРСР, промислові підприємства і будівництва мають право відраховувати на преміювання від 5 до 25 % вартості повторно використаної дерев'яної тари і від 20 до 30% вартості повторно використаної картонної тари. Преміювання підлягають робочі інженерно-технічні працівники і службовці безпосередньо зайняті упаковкою і розпакуванням продукції, а також ремонтом, здачею та обліком дерев'яної і картонної тари. Премії за збір, здачу та повторне використання дерев'яної та картонної тари виплачуються понад премій по іншим видам преміювання.

Надаючи великого значення повторного використання дерев'яної та картонної тари. Відповідно до цієї постанови Госснаб СРСР 29 січня 1969 року видав спеціальну інструкцію Про порядок здачі повернення і повторного використання дерев'яної та картонної тари, яка регламентує питання, пов'язані з порядком здачі і повернення тари, цін на тару, порядок її розрахунку, відповідальність за невиконання здачі тари та інші питання.

Шини транспортують без упаковки. Камера, пропудренная тальком або змащена іншим речовиною, який заміняє тальк, повинна бути вкладена всередину покришки і піддутому до внутрішнього розміру покришки. Камери, що відправляються не в комплекті з покришкою, згортають (вентилем внугрь) і перев'язують в двох місцях пли скріплюють гумовими кільцями, а потім упаковують в дерев'яну картонну тару, тканинні або паперові мішки. Обідні стрічки поставляють пов'язаними в пачки по 50 шт.

Розширюється застосування пластмас для упаковки продукції машинобудування. Однак потреба промислових підприємств в полімерній виробничої тарі задовольняється неповністю. Для продукції машинобудування застосовується головним чином металева, дерев'яна і картонна тара. З пластмас виготовляється переважно дрібна тара.