А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Діловий етикет

Діловий етикет - встановлений порядок поведінки в певній соціальній сфері а саме - в сфері виробництва і управління. Діяльність з управління персоналом - цілеспрямований вплив на людську складову організації, орієнтоване на приведення у відповідність можливостей персоналу і цілей, стратегій, умов розвитку організації.

Діловий етикет взагалі - це порядок поведінки, встановлений в діловому спілкуванні. Діловий етикет, зокрема, виявляє себе в формі викладу тексту листа, перш за все в формулах звернення, вираженні прохань, нагадувань, відмов, претензій, в способах аргументації, формулюваннях вказівок, в заключних словах.

Діловий етикет взагалі - це порядок поведінки, встановлений в діловому спілкуванні. Діловий етикет, зокрема, виявляє себе в формі викладу тексту листа, перш за все в формулах звернення, виражених прохань, нагадувань, відмов, претензій, способи аргументації, формулюваннях вказівок, в заключних словах.

Діловий етикет має ряд норм, окремі з яких ми розглянемо.

Діловий етикет - форма ділового спілкування, яка допомагає орієнтуватися в повторюваних ситуаціях.

Принцип дії дисковода CD-ROM. Правила ділового етикету вимагають негайно після копіювання даних з гнучкого диска на жорсткий оповістити особа, яка надала гнучкий диск, про те, що прийом даних відбувся. Це дозволить йому свідомо розпорядитися своїми резервними копіями.

Правила ділового етикету є загальноприйнятими в міжнародному діловому спілкуванні хоча мають і деякі національні та корпоративні особливості.

Субординація і діловий етикет на переговорах обумовлені презумпцією рівності сторін. Запізнення на переговори представниками різних ділових культур розцінюється неоднозначно, але може бути витлумачено і як неповага до партнера. Допустима норма в російських професійних зовнішньоекономічних організаціях становить 5 хв щодо зафіксованого часу зустрічі. Якщо посадові рівні лідерів, які ведуть переговори, не збігаються, старший за посадою не повинен підкреслювати своєї переваги; при переговорах в кабінеті керівника останній не повинен залишатися в своєму робочому кріслі.

В організації діловий етикет залежить від того, який стиль ділового спілкування і керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний або попустітельскій) характерний для ділового спілкування в організації в цілому, а також від діяльності організації, від смаків її керівництва і від традицій.

Італійські бізнесмени намагаються дотримуватися діловий етикет.

Італійські бізнесмени намагаються дотримуватися діловий етикет.

Велике значення має дотримання норм ділового етикету при веденні листування.

Ні норми чинного законодавства, ні діловий етикет не виключають можливості пропозиції представникам прибулої делегації спиртних напоїв під час проведення заходів, передбачених протоколом зустрічі. Претензії податкових органів з цього приводу, на думку авторів, не мають достатніх підстав. Однак підприємству необхідно бути готовим до того, що дану точку зору доведеться відстоювати.

У чому полягає етичний зміст вимог ділового етикету.

Стосовно до бізнесу можна сказати, що діловий етикет - це встановлений порядок поведінки в сфері бізнесу та ділових контактів.

Великий розділ книги присвячено особливо актуальній темі - ділового етикету, який приписував, як будувати свої відносини в офісі і триматися на конференції, виступати на публіці як оформляти кореспонденцію або говорити по телефону, вітати колег в різних країнах.

Подробиці даються нижче, разом з іншими істотними відмінностями ділового етикету і норм поведінки в суспільстві.

У книзі в популярній і доступній формі розказано про деякі елементи ділового етикету: про спілкування з колегами, підлеглими і керівництвом; про культуру телефонних розмов, правилах міжнародного листування.

Слід зауважити, що довірчі відносини ставлять сторони у рамки ділового етикету, відступу від норм якого в Японії не прощаються. Рюсі Івата ілюструє це на одному прикладі[128 с.

У цьому навчальному році ми почали здійснювати довгострокову навчально-виховну програму Школа ділового етикету, в рамках якої проводяться щотижневі (до 15 - 20 в семестр) бесіди зі студентами, в тому числі заняття по створенню іміджу та психології ділових відносин.

Зараз, коли в бізнес прийшло досить багато молодих людей, їм, мабуть, слід дотримуватися ділового етикету, хоча б при сторонніх.

Оскільки міжнародний бізнес вимагає від продавця розуміння ділової культури і етикету даної країни, ми наводимо деякі правила світського і ділового етикету, які необхідно враховувати виробникам, які займаються бізнесом в інших країнах.

Понад це мінімуму в сучасній комерційній листуванні все більш затребуваним стає таке якість укладача документа, як знання норм ділового етикету і володіння ними на папері.

До найбільш істотних характеристиках корпоративної культури відносяться: усвідомлення працівником свого місця в корпорації тип спільної діяльності; норми поведінки; тип управління; культура спілкування; система комунікацій; діловий етикет; традиції компанії.

Діловий етикет взагалі - це порядок поведінки, встановлений в діловому спілкуванні. Діловий етикет, зокрема, виявляє себе в формі викладу тексту листа, перш за все в формулах звернення, вираженні прохань, нагадувань, відмов, претензій, в способах аргументації, формулюваннях вказівок, в заключних словах.

Діловий етикет взагалі - це порядок поведінки, встановлений в діловому спілкуванні. Діловий етикет, зокрема, виявляє себе в формі викладу тексту листа, перш за все в формулах звернення, виражених прохань, нагадувань, відмов, претензій, способи аргументації, формулюваннях вказівок, в заключних словах.

Найбільш груба помилка допускається на самому початку телефонної розмови, коли говорять, хіба не представляються або подаються так швидко, що співрозмовник не встигає зрозуміти, з ким говорить. Грубим порушенням ділового етикету є невиконання обіцянки передзвонити, особливо коли чекають дзвінка в певний час.

Починати телефонна розмова словами алло, так на роботі не рекомендується нікому, тим більше секретарю і начальнику. Ця форма є неприпустимою в діловому етикеті. Слово та служить для затвердження і в разі коли розмова ще не почався, ніяких питань не було, воно сприймається як нісенітниця.

Однією зі складових будь-якої національної культури є національна ділова культура, або культура ведення бізнесу. Національна ділова культура включає в першу чергу норми і традиції ділової етики, нормативи і правила ділового етикету і протоколу. Національна ділова культура завжди є свого роду зліпком, відображенням норм, цінностей і правил, прийнятих в даній національній культурі.

На фірмі з сотнями працівників власник і керуючі природно, не можуть знати імена всіх або навіть значної частини працівників. Однак, якщо роботодавець невеликий організації не називає людей по іменах, він тим самим порушує норми ділового етикету.

Ділова етика - сукупність принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері управління та підприємництва. Включає явища різних порядків: етичну оцінку як внутрішньої, так і зовнішньої політики організації в цілому, моральні принципи членів організації, моральний клімат в організації, норми ділового етикету - рітуалізірованние зовнішні норми поведінки. 
Ділова етика в широкому сенсі - це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері управління та підприємництва. Вона включає явища різних порядків: етичну оцінку як внутрішньої, так І зовнішньої політики організації в цілому; моральні принципи членів організації, тобто професійну мораль; моральний клімат в організації; норми ділового етикету - рітуалізірованние зовнішні норми поведінки.
  Ділова етика в широкому сенсі - це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватися діяльність організацій та їх членів у сфері управління та підприємництва. Вона охоплює явища різних порядків: етичну оцінку як внутрішньої, так і зовнішньої політики організації в цілому; моральні принципи членів організації, тобто професійну мораль; моральний клімат в організації; зразки моральної поведінки; норми ділового етикету - рітуалізірованние зовнішні норми поведінки.

Облік культурних чинників полягає в тому, що ще до розробки плану маркетингу слід вивчити звичаї, норми поведінки, заборони, яким слідують жителі країни ринку. Незнання культурного середовища знижує шанси експортера в цю країну на успіх. Норми ділового етикету для різних країн також є різними. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ - торгівля однієї країни з іншими країнами, що складається з ввезення (імпорту) і вивозу (експорту) товарів. Сума експорту та імпорту становить зовнішньоторговельний товарообіг країни. У сукупності В.Т. всіх країн утворює міжнародну торгівлю. В основі зовнішньої і міжнародної торгівлі лежить міжнародний поділ праці.

У багатьох фірмах знову найнятих чоловіків і жінок Навчають окремо. Якщо чоловіків муштрують до сьомого поту і вимагають, щоб вони домагалися високої професійної майстерності то на навчання жінок дивляться крізь пальці. Жінок в основному навчають ділового етикету і вмінню граціозно кланятися. якщо котрась із жінок виявить наполегливість і буде вимагати, щоб їй давали необхідні професійні знання, то на неї будуть косо дивитися всі чоловіки, а також багато з її колег. Жінці в Японії недвозначно дають зрозуміти, що вона повинна знати відведений їй місце.

Головним результатом ділових переговорів має бути прийняття рішень. На відміну від комплексів юридичних норм, етика ґрунтується на культурі громадській думці традиціях і звичках. Останнім часом і в Росії етики, ділового етикету приділяється більше уваги. Вважається, що в умовах ринкової економіки 15% успіху менеджера залежить від професійних знань і85% - від мистецтва спілкування, володіння прийомами власної презентації.

Основним документом, що фіксує факт початку ведення переговорів, є протокол записи ділової бесіди. Даний документ не носить строго юридичного характеру і має на меті зафіксувати зустріч представників сторін, а також коло обговорюваних проблем і питань. Для звичаїв комерційного обігу деяких країн складання такого протоколу практично обов'язково, оскільки він виступає необхідним елементом ділового етикету. При досягненні початкових і попередніх домовленостей між сторонами по колу обговорюваних тем даний протокол служить підставою для переведення переговорів на новий, більш високий рівень.

Другий напрямок - правове, що включає юридичні аспекти управлінської діяльності. суперечливість існуючої нормативної бази вимагає сьогодні особливої уваги до правової культури керівника, особливо в частині його взаємовідносин з персоналом і навколишнього громадськістю. Не менш важливими напрямками соціогуманітарного освіти є підвищення соціально-технологічної культури керівника, який вміє використовувати ефективну поведінкову стратегію і тактику; навчання сучасного керівника правилам і умовностей ділового етикету і протоколу; володіння керівником наукою і мистецтвом ділової розмови і публічного виступу. Жодна акція на приватному або державному рівні неможлива без випереджаючої інформаційної та комунікаційної підготовки. Будь-яка організація, в тому числі і освітня, повинна постійно дбати про свій імідж, про довіру з боку громадськості впливати на неї і адаптуватися до неї.

Надаючи клієнтам можливість звертатися до вас по електронних каналах, необхідно забезпечити відповідне підвищення швидкості реакції. Ніхто не розраховує отримати відповідь на звичайний лист раніше ніж через тиждень. Але коли мова йде про електронний посланні відправник знає, що його доставка займає лічені хвилини, якщо ще не секунди. Діловий етикет вимагає відповідати на електронні листи протягом декількох годин або на другий ранок. Кілька днів - в цьому випадку вже занадто довго. Якщо ж, щоб відповісти клієнту, вам потрібні не дні а тижні - швидше за все він спробує пошукати для ділових відносин не такого неповороткого партнера. Крім того, оскільки відправити електронний лист набагато простіше, ніж звичайне, з переходом на електронну пошту слід очікувати зростання загального числа звернень. Таким чином, перш ніж запропонувати клієнтам користуватися для взаємодії з вами електронними каналами, слід переконатися в наявності кадрових ресурсів і систем, необхідних для швидкої обробки цих звернень.

Так, якщо західна культура чітко фіксує час і запізнення тут розглядається як провину (точність - ввічливість королів), то в арабських країнах, в Латинській Америці і в деяких країнах Азії запізнення нікого не здивує. Діловий етикет європейських країн особливо наголошує на неприпустимості запізнення при важливих зустрічах.

Як правило, на візитній картці вказуються прізвище, ім'я, по батькові посада, службовий (іноді домашній) адреса, телефони. Іноді на візитці поміщається товарний знак, логотип фірми. Візитна картка може бути заповнена з двох сторін на різних мовах. Згідно діловому етикету при ділових зустрічах, бесідах відбувається обмін візитними картками.

Як роблять бізнес на Заході і яка при цьому роль держави. Як забезпечується успішна діяльність фірми, її висока рентабельність і привабливий імідж в очах громадськості. Які існують правила ділового етикету, як проводяться ділові переговори.

ВІЗИТНА КАРТКА - картка, на якій вказані відомості про її власника, володаря. Як правило, на візитній картці вказуються прізвище, ім'я, по батькові посада, службовий (іноді домашній) адреса, телефони. Іноді на ній поміщається товарний знак, логотип фірми. Візитна картка може бути заповнена з двох сторін на різних мовах. Згідно діловому етикету при ділових зустрічах, бесідах відбувається обмін візитними картками.

Ергономіка офісів (облаштування технічними засобами автоматизації управлінської праці) і їх дизайн (зовнішнє оформлення) - вельми актуальна для нашої країни проблема. Однак її рішення не завжди вдало. В одних випадках не вистачає коштів, щоб запросити відповідних спеціалістів, в інших - справа губить несмак замовника, його недооцінка правил організації праці. У підсумку багато втрачається в іміджі. Як відсутність візитної картки є недотриманням ділового етикету, так неохайний вигляд офісу і службових кабінетів наносить величезної шкоди репутації фірми. У той же час естетично оформлені інтер'єри, обладнання, зручне для службовців і клієнтів, створюють сприятливі для спілкування і роботи умови.

До чоловіка звертаються герр, до жінки - фрау, додаючи прізвище: repp Шмідт або фрау Штросс. Контакти поза ділових зустрічей зазвичай не підтримуються, хоча ця традиція поступово сходить нанівець. Партнерів по бізнесу рідко запрошують в гості або ведуть в шикарний ресторан. Незважаючи на те, що ленч - важливіше елемент німецького ділового етикету, відбутися він може і в їдальні компанії.

Ці особливості фірми повинні вселяти клієнтам і діловим партнерам уявлення про надійність, солідність фірми, готовності її співробітників йти назустріч побажанням клієнтів. Ергономіка офісів (облаштування технічними засобами автоматизації управлінської праці) і їх дизайн (зовнішнє оформлення) - вельми актуальна для нашої країни проблема. Однак її рішення не завжди вдало. В одних випадках не вистачає коштів, щоб запросити відповідних спеціалістів, в інших - справа губить несмак замовника, його недооцінка правил організації праці. У підсумку багато втрачається в іміджі. Як відсутність візитної картки є недотриманням ділового етикету, так неохайний вигляд офісу і службових кабінетів наносить величезної шкоди репутації фірми. У той же час естетично оформлені інтер'єри, обладнання, зручне для службовців і клієнтів, створюють сприятливі для спілкування і роботи умови. Зауважимо, що теплі натуральні матеріали (темне дерево, текстиль, настінні і підлогові килими) сприяють атмосфері затишку, захищеності. Твердий камінь (мармур, відритий бетон), скляні двері з металевою гратчастої обробкою, високі стелі і вікна формують відчуття значущості важливості самоствердження. Створенню подібного способу сприяють і великі прямокутні приміщення. Використання в оформленні приміщень скла, дзеркал, пластика, а також блискучого металу типу хрому або срібла свідчать про незалежність, відкритості готовності до змін. Вікна без рам від стіни до стіни, що виходять в порожній простір, посилюють подібне відчуття.