А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Двоступеневий апарат

Двоступеневі апарати представлені на рис. П-37 і П-38. Перемішування в цьому випадку здійснюється в двох камерах, обладнаних окремими мішалками, змонтованими на одному валу. Камери з'єднані між собою за допомогою звуженого отвору, так що кожна мешалка здійснює перемішування тільки в одній камері. Наприклад, в апараті зображеному на рис. П-38 в першій ступені встановлена турбінна мішалка, а в другій - пропелерна. Апарати цього типу для перемішування різних рідин і систем газ-рідина, а також для утворення суспензій, здатні працювати при різних тисках, випускає в широкому асортименті американська фірма Філадельфія ін-лайн міксері.

У двухступенчатом апараті (рис, 56) відцентрового типу потік надходить через вхідний патрубок і равликову пристрій /, де відбувається первинна сепарація. Потім через газохід 2 спрямовується вгору, де проходить зверху вниз батарею регульованих відцентрових елементів 3 в яких відбувається вторинна сепарація. На другому ступені сепаратора встановлені відцентрові елементи прямоточного типу. Через патрубок 4 колектор 5 і патрубок 6 газ виводиться з сепаратора. Даний сепаратор відрізняється від сітчастого малими масою і габаритами, в 2 - 3 рази меншими при рівній продуктивності.

У двоступеневих апаратах (наприклад, в отсадочних машинах) криву дисперсії будують для кожного ступеня окремо. У цьому випадку в першій ступені машини визначається питома вага і Е при високій щільності поділу, а в другому щаблі - при низькій щільності поділу. Значення похибки /залишається в обох випадках постійним.

Сушарка являє собою двоступеневий апарат, нижня щабель якого - елемент із зустрічними струменями, верхня - аерофонтанний апарат.

ФК-4 представляє собою єдиний двоступеневий апарат, на першому місці якого за допомогою групи з 4 - х циклонів проводиться сухе уловлювання основної частини пилу димових газів і її накопичення в бункері з періодичної вивантаженням через шлюзовий живильник для подальшої утилізації, а на другому ступені виконаної у вигляді скрубберов, відбувається уловлювання найдрібніших фракцій пилу і часткове розчинення у воді (вапняному молоці) містяться в димових газах оксидів сірки, при цьому кожен скруббер встановлюється над вихлопною трубою циклону.

У промислових умовах конверсія СО здійснюється в одно-і двоступеневих апаратах і в установках під тиском.

Таким чином, більш економічний спосіб виділення арил-сульфохлоридів в двухступенчатом апараті безперервної дії для розкладання надлишку хлорсульфоновой кислоти після сульфохлорування. У першому апараті розкладається надлишок хлорсульфоновой кислоти, моногідрат розбавляється до 8931% сірчаної кислоти, в якій концентрація хлористого водню мінімальна. У другому апараті виділяється сульфохлорид при розведенні сірчаної кислоти до 60 - 70% концентрації.

Процес відрізняється великою гнучкістю; при необхідності можуть бути використані одне - і двоступеневі апарати.

Схема контактного вузла з апаратом КЦТ системи електроцінкового заводу. Як I промивної башти застосовують трубу Вентурі на II стадії абсорбції - двоступеневий апарат Вентурі. Отдувка SOg з промивної і сушильної кислот проводять в баштах. У промивному відділенні встановлено високошвидкісні компактні електрофільтри і зрошувальні холодильники. В сушильно-абсорбційному відділенні кислоту охолоджують в кожух-трубчастих холодильниках. Автотермічность процесу забезпечується при підвищеній температурі проміжної абсорбції.

Спочатку в промивної вежі видаляють з газу частинки золи, а потім просасивается газ через двоступеневий апарат бар-ботажного типу. Поблизу повинен бути споживач такої малоконцентрованої сірчаної кислоти.

Схема аерофонтанной сушарки ЛТИ. Сушка суспензії з адсорбенту і розчинника, що забезпечує глибоке витяг розчинника, може проводитися в двухступенчатом апараті (рис. XI-70) з теплопередаючих поверхнями, які обігріваються глухим водяною парою. Адсорбент псевдоожіжается перегрітою водяною парою (десорбується агентом) і парами випаровується розчинника. Секціонування дозволило знизити час процесу сушіння з 78 - 80 до 18 хв.

Заміна застарілих випарних апаратів періодичної дії, випарювання екстрактів в яких відбувається протягом 10 год, двоступінчастими апаратами безперервної дії скоротить час цього процесу в 2 - 3 рази. Безсумнівний інтерес представляє використання суміші бензолу з екстракційним бензином як розчинник.

Каталітичне окислення SO2 (процес Кіюра Т.І. Т. з отриманням. У цьому процесі використовується аміак, змішаний з окисленим SOa в газовому потоці причому утворюється сульфат амонію. Повітряний підігрівач сконструйований у вигляді двоступеневого апарату, і інжекція аміаку відбувається в змішувачі Вентурі між цими ступенями.

На рис. IV-31 наведена схема з подвійним /контактуванням, розроблена фірмою Лурги і пущена в експлуатацію в США в 1974 р Установка переробляє понад 200 тис. м3 /год газів, що відходять міделиварного виробництва. Цікавими є такі особливості цієї установки: роль першої промивної башти виконує труба Вентурі 1 друга стадія абсорбції проводиться в двухступенчатом апараті Вентурі 6; отдувкой SO2 проводять як з промивної, так і з сушильної кислот (див. поз.

Температура повітря, що надходить в вежу після апарату КС , дорівнює 40 - 50 С. Гранули, що утворюються при кристалізації плаву в польоті охолоджуються до 110 - 120 С. в агрегаті АС-67 за проектом було встановлено двоступеневий апарат КС з роздільною подачею повітря під I і II ступені охолодження.

Зменшення часу контакту Т і підвищення температури підігріву дуття призводять до зниження ефективності роботи середньої секції апарату. Отже, при оптимальному варіанті вузол нагріву працює практично як двоступеневий апарат. C досягається при часу контакту, рівному 008 с. Для підвищення ефективності роботи П секції необхідно, по-видимому, передбачити подачу в цю секцію повітря на дожиг. Необхідно звернути особливу увагу на вузол до-Жига над П секцією.

Ця схема, однак, малоймовірна, так як формамід практично-не може утворитися при 700 - 900 С. Кінетичні дослідження показалі24 що для повноти перетворення аміаку в синильну кислоту необхідно брати значний надлишок окису вуглецю і вести процес під тиском. Реакція проводиться в двухступенчатом апараті з рециркуляцією газів.