А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дане радіоактивну речовину

Дане радіоактивну речовину випускає а-частки кількох груп, швидкості яких трохи відрізняються один від одного.

Твір AhN для даної радіоактивної речовини має ясний фізичний зміст. З формули (17.1) випливає, що воно дорівнює числу ядер атомів даної речовини, що розпадаються в одиницю часу. Ця величина зветься активності радіоактивної речовини.

Твір kN для даного радіоактивного речовини має ясний фізичний зміст. З формули (17.1) випливає, що воно дорівнює числу ядер атомів даної речовини, що розпадаються в одиницю часу. Ця величина зветься активності радіоактивної речовини. Для вимірювання активності в даний час прийнята одиниця кюрі.

Твір AKN називається активністю даного радіоактивної речовини і являє собою число розпадів за одиницю часу. Активність, віднесена до одиниці маси речовини, називається питомою активністю. 
К - постійна для даної радіоактивної речовини величина, звана постійної радіоактивного розпаду; знак мінус вказує, що загальне число радіоактивних ядер в процесі розпаду зменшується.

Я - постійна для даної радіоактивної речовини величина, звана постійної радіоактивного розпаду; знак мінус вказує, що загальне число радіоактивних ядер в процесі розпаду зменшується.

К - постійна розпаду даної радіоактивної речовини; t - проміжок часу, за який визначається зменшення числа атомів радіоактивної речовини.

Швидкість, з якою розпадається дане радіоактивна речовина, постійна і не залежить від фізичних і хімічних умов.

На кожному робочому місці по роботі з даними радіоактивною речовиною повинна бути складена інструкція, в якій описані також методи дезактивації та ліквідації можливих аварій.

Дезактивація проводиться згідно з інструкцією по роботі з даними радіоактивними речовинами.

Енергія (З - частинок, що випускаються даними радіоактивною речовиною, не є певною; вона змінюється в межах від деякого максимального значення до нуля. Цей факт довгий час не могли вірно пояснити. Як при хімічних реакціях, коли виділяється енергія залежить тільки від початкового і кінцевого станів системи, так і при радіоактивному розпаді звільняється енергія повинна залежати тільки від початкового і кінцевого станів ядра. Для пояснення існування повільних (3-частинок (їх наявність наводило на думку про те, що частина повної енергії якимось чином зникає) Паулі в 1931 р висунув припущення про те, що одночасно з р-часткою ядро залишає ще одна частинка, забирає з собою енергію , яка, як здавалося до цього, зникала.

Домішки яких радіоактивних ізотопів слід очікувати в даному радіоактивному речовині. як Установити їх присутність.

Для характеристики швидкості (інтенсивності) розпаду атомів даного радіоактивної речовини вводиться поняття активності яке визначається числом ядер речовини, що розпадаються в одиницю часу. Так як з часом число атомів даного радіоактивної речовини зменшується, отже, зменшується і активність.

Визначення максимальної енергії електронів, що випускаються при р-розпаді даної радіоактивної речовини методом поглинання в (зазвичай) алюмінієвих фільтрах, звичайно, незрівнянно менш точно, ніж визначення цієї величини методом магнітного аналізу. Макс може служити важливим аналітичним ознакою для ідентифікації невідомого радіоактивного ізотопу.

Спостереження показують, що з плином часу активність даного радіоактивної речовини зменшується. Для одних елементів це зменшення відбувається дуже швидко - протягом хвилин і навіть секунд, для інших на це потрібні сотні років. Було встановлено, що розпад атомів - явище випадкове: неможливо сказати, що станеться саме з даним атомом; він може в рівній мірі і зазнати розпад і зберегтися цілим, незалежно від того, скільки часу він взагалі існує. Можна тільки стверджувати, що є певна ймовірність розпаду кожного атома радіоактивного елемента за певний проміжок часу.

Рівність (2) показує, що число атомів даного радіоактивної речовини зменшується з часом експоненціально, за умови, що нових атомів не утворюється.

Радіоактивне сімейство урану-238. Умовилися називати періодом напіврозпаду час, за який розпадається половина всіх атомів даного радіоактивної речовини. Цей період для різних радіоактивних елементів коливається в дуже широких межах. Найбільшим періодом напіврозпаду (1 4 - 1021 років) з відомих природних радіоактивних ізотопів має телур - 130 найменшим (310 - 7 сек) - полоній-212. У табл. 6 наведені періоди напіврозпаду і види випромінювання деяких радіоактивних ізотопів.

З-число треків від частки, t - час експонування; К - постійна для даної радіоактивної речовини.

Період напіврозпаду (т /2 час, протягом к-якого розпадається половина всіх атомів даного радіоактивної речовини. З таблиці випливає, що величина константи визначає швидкість розпаду (здатність до розпаду) даного радіоактивної речовини. З - число треків від частки , t - час експонування; К - постійна для даної радіоактивної речовини.

З іншого боку, багато старі назви, такі як RaA, RaB, безпосередньо вказують на положення даного радіоактивної речовини в ланцюзі розпадів.

Крім описаних груп з близькими, але не співпадаючими початковими швидкостями, які характеризуються майже однаковим (нормальним для даної радіоактивної речовини) пробігом, з невеликій кількості (тисячні частки відсотка) виявляються а-частинки, що мають значно більшу початкову швидкість - довго-пробежние частки.

Періоди напіврозпаду деяких ізотопів, застосовуваних у машинобудуванні. Період напіврозпаду є однією з основних характеристик радіоактивних ізотопів і показує час, протягом якого в середньому розпадається половина всіх атомів даного радіоактивної речовини.

Істотна відмінність гамма-променів від рентгенових полягає в наступному: якщо від однієї і тієї ж рентгенівської установки можуть бути отримані як жорсткі так і м'які випромінювання, то при використанні радіоактивних речовин жорсткість випромінювання даного радіоактивної речовини буде постійною.

Твір А Ш називається активністю даного радіоактивної речовини і являє собою число розпадів за одиницю часу. Активність, віднесена до одиниці маси речовини, називається питомою активністю.

Для характеристики швидкості (інтенсивності) розпаду атомів даного радіоактивної речовини вводиться поняття активності яке визначається числом ядер речовини, що розпадаються в одиницю часу. Так як з часом число атомів даного радіоактивної речовини зменшується, отже, зменшується і активність.

А та за своїми властивостями можуть бути порівняні з рентгенівськими променями. Довжина хвилі залежить від енергії гамма-випромінювання даного радіоактивної речовини, яка вимірюється в травні.

При цьому до суміші що речовин додають їх радіоактивні індикатори - ті ж речовини або елементи, що містять в своєму складі радіоактивний ізотоп. Після поділу суміші перевіряють наявність або відсутність даного радіоактивної речовини в компонентах суміші. Якщо додані радіоактивні індикатори декількох елементів, то визначення чистоти поділу має проводитися за допомогою спектрометра, що дозволяє виміряти активність кожного радіоактивного ізотопу в окремо.

Кінетична енергія а-частинок виникає за рахунок надлишку енергії спокою материнського ядра над сумарною енергією спокою дочірнього ядра і а-частинки. Енергії (швидкості) а-частинок, що випускаються даним радіоактивною речовиною, виявляються строго визначеними. У більшості випадків радіоактивна речовина випускає кілька груп а-частинок близькою, але. Це обумовлено тим, що дочірнє ядро може виникати не тільки в нормальному, але і в збуджених станах.

З кривої видно, що довжини пробігів a - частинок незначно відрізняються від деякої величини Ro, що є екстремальним значенням пробігу a - частинок. Іншими словами, довжини пробігів a - частинок, що випускаються даним радіоактивною речовиною, варіюються в дуже невеликих межах, Лізі 0 деякої постійної довжини пробігу.

З кривої видно, що довжини пробігів a - частинок незначно відрізняються від деякої величини К, що є екстремальним значенням пробігу a - частинок. Іншими словами, довжини пробігів a - частинок, що випускаються даними радіоактивною речовиною, варіюються в дуже невеликих межах поблизу о - деякої постійної довжини пробігу.

Інтенсивність радіоактивного процесу характеризується числом атомних ядер, що зазнають мимовільне перетворення в одиницю часу. Основна одиниця - кюрі: активністю в 1 кюрі володіє така кількість даного радіоактивного речовини, в якому протягом 1 сек розпадається 37 млрд. (37 - 109) атомних ядер.

Інтенсивність радіоактивного процесу характеризується числом атомних ядер, що зазнають мимовільне перетворення в одиницю часу. Основна одиниця - кюрі: активністю в 1 кюрі володіє така кількість даного радіоактивної речовини, в якому протягом 1 сек, розпадається 37 млрд. (37 - Ю9) атомних ядер.

Інтенсивність радіоактивного процесу характеризується числом атомних ядер, що зазнають мимовільне перетворення в одиницю часу. Основна одиниця - кюрі: - активність в I кюрі володіє така кількість даного радіоактивного речовини, в якому протягом 1 сек розпадається 37 - 109 атомних ядер.

Крива залежності InyV від часу t. Періодом напіврозпаду Т називається той час, протягом якого розпадається половина початкової кількості атомів даної радіоактивної речовини.

Порядковий номер), відповідно на одиницю бблипім або меншим, ніж вихідний. Енергія електронів, що вилітають (позитронів) може приймати будь-які значення від 0 до деякої максимальної, характерною для даної радіоактивної речовини.

Подальше вивчення еманації показало, що активність радіоактивних речовин не залишається постійною, а зменшується в часі. Так як радіоактивність - властивість атома, то ясно, що зменшення інтенсивності випромінювання вдвічі відповідає зменшенню числа радіоактивних атомів в два рази. Отже, за час Т половина атомів даного радіоактивної речовини розпадається, перетворюючись на атоми іншого (радіоактивного чи ні - це залежить від конкретного випадку) речовини. У ряді випадків Резерфорда і Содді дійсно вдалося за допомогою хімічних методів виділити дочірні радіоактивні речовини з характерними для них видами випромінювання і періодами напіврозпаду. Ці дочірні речовини утворювалися в результаті розпаду материнських речовин, з якими вони генетично пов'язані.

Якщо позначити число розпадаються за одиницю часу (1 сек) атомів через Р, а їх загальне наявне число через А, то закон радіоактивного розпаду може бути виражений співвідношенням: Р АЛ. Останню легко знайти, якщо з досвіду (в результаті підрахунку сцинтилляций) відомо число атомів, що розпадаються за 1 сек. Існує також метод обчислення Я за довжинами пробігу випускаються даними радіоактивною речовиною а-частинок.

Якщо позначити число розпадаються за одиницю часу (1 сек) атомів через Р, а їх загальне наявне число через А, то закон радіоактивного розпаду може бути виражений співвідношенням: Р ХЛ. Коефіцієнт пропорційності (X) носить назву константи розпаду і має для кожного радіоактивного елемента певну, що характеризує його величину. Останню легко знайти, якщо з досвіду (в результаті підрахунку сцинтилляций) відомо число атомів, що розпадаються за 1 сек. Існує також метод обчислення До по довжинах пробігу випускаються даними радіоактивною речовиною а-частинок.

Сонячний термоемісійний генератор з п'яти перетворювачів, з'єднаних послідовно. У ізотопних термоемісійних і термоелектричних генераторах теплова енергія виділяється в результаті поглинання випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад. Ці випромінювання (головним чином - частинки - дворазово іонізований атом гелію, - частинки - позитрони і електрони, і у-промені) поглинаються як в самій речовині ізотопу, так і в стінках капсули, в якій воно міститься. Однак використовувати в якості джерел тепла виявляється можливим лише близько десяти. Період напіврозпаду - це час, протягом якого в середньому розпадається половина всіх атомів даного радіоактивної речовини, іншими словами, час, по закінченні якого енерговиділення в радіоізотопному паливі впаде в 2 рази.

Основою теорії радіоактивного розпаду є припущення, що цей процес відбувається спонтанно (мимовільно), як наслідок нестійкості ядер, і підпорядковується статистичним законам. При радіоактивному розпаді або, як кажуть інакше, при радіоактивному перетворенні відбувається зміна будови і складу вихідного ядра, причому ця зміна відбувається раптово в момент, який визначається якимись внутрішньоядерними причинами. Але за законом великих чисел в середньому за одиницю часу в будь-якому радіоактивному речовині розпадається цілком певна, характерна для даної радіоактивної речовини частка атомів. Так, з більйона (1012) атомів радію щомиті розпадається приблизно 14 атомів.

Ранні найменування радіоактивних речовин застосовуються все рідше. Більш споживані найменування 238U, 235U і234U, ніж UI, AcU і UII. Зміні термінології сприяє та обставина, що старі найменування радіоактивних елементів часто не відповідають їх хімічною природою. Так, назви UXi і RaD абсолютно не вказують на те, що ці речовини хімічно ідентичні торію і свинцю відповідно. Однак багато старі найменування такі як RaA, RaB, безпосередньо вказують на положення даного радіоактивної речовини в ланцюзі розпадів.