А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дана тематика

Дана тематика в соціології праці дозволила більш докладно підійти до аналізу групового егоїзму, маніпулювання свідомістю і поведінкою людей, ролі засобів масової інформації в стабілізації або дестабілізації обстановки на виробництві.

Дана тематика в ИДИ РАН вивчається в досить різноманітних аспектах, що визначило кількість і різноманітну тематику статей, включених до цього розділу.

Дана тематика може бути частково змінена і повинна бути конкретизована в залежності від наявного парку ЕОМ, їх обладнання та наявного математичного забезпечення.

Специфіка даної тематики така, що в зв'язку з постійною появою нових марок пластмас відбуваються досить часті зміни в міжнародних стандартах, але, на жаль, наші російські ГОСТи змінюються набагато рідше.

Перекладення даної тематики в навчальний матеріал вимагає встановити оптимальне співвідношення об'єктивності предмета вивчення з неминучим суб'єктивізмом інтерпретацій. У цьому плані відомі раніше і нововидані вітчизняні підручники з релігієзнавства важко назвати безумовно вдалими в їх теоретичній частині. Рішення зазначеної проблеми (і створення на подібній основі спеціального посібника) залишається завданням майбутніх розробок.

По даній тематиці опублікований ряд відомостей, які на жаль, носять розрізнений характер і не дозволяють в повній мірі використовувати їх для успішного вирішення завдання щодо захисту від корозії металу обладнання водо - і теплопостачання.

По даній тематиці захищені сім кандидатських дисертацій.

По даній тематиці за останні три роки був опублікований ряд статей в російських і зарубіжних виданнях, і були захищені 2 кандидатські та 2 докторські дисертації.

Список літератури по даній тематиці включає в себе як навчальні посібники, що дають в тій чи іншій формі вузлові поняття для даного предмета, так і монографії, в яких більш детально представлені окремі завдання, що увійшли до книги.

Відзначимо, що даною тематикою незалежно стали займатися в середині60 - х років на іншій півкулі.

Програма виконання робіт по даній тематиці шляхи і методика вирішення поставлених завдань розробляються на основі попередньо висунутої гіпотези, що представляє собою наукове припущення про причини будь-яких явищ, достовірність якого при сучасному стані виробництва і науки не може бути перевірена і доведена, але яке пояснює дані явища, без нього не можна пояснити.

Відсутність спеціального стандарту з даної тематики пояснюється в тому числі і наявністю в різних країнах вельми різних вимог, що пред'являються до випуску та обігу цінних паперів, а також вимог, що стосуються обмежень на операції з акціонерним капіталом. Так, наприклад, в США, поряд з акціями, які мають номінальну вартість, випускаються безномінальние акції. У деяких країнах відсутня поняття статутного капіталу як деякої фіксованої величини, в той час як в інших, в тому числі в Росії, статутний капітал є одним з ключових об'єктів цивільного законодавства. Згідно зі статтями 90і99 Цивільного кодексу РФ, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Першою значною публікацією, повністю присвяченій даній тематиці була робота Пупко[48], В якій доводилася гіпотеза Вейля. Відзначимо, що робота була написана як відповідь на одне із запитань, сформульованих Д.В. Аносова на симпозіумі в Тирасполі.

З моменту написання нами огляду на зазначену тематику[21]минуло три роки, і хоча в даній монографії наведено значну кількість нових результатів, якісь - і може бути, дуже важливі - з них, мабуть, упущені через неможливість обійми всіх поточних публікацій. 
Російською мовою випущено ряд книг з даної тематики, проте основний акцент в них робиться, як правило, на якісні аспекти проблеми. Пропонована книга відрізняється від раніше опублікованих в першу чергу тим, що головна увага в ній приділяється викладу загальних ідей і принципів структурного програмування, а побудови формального апарату, що дозволяє створювати програми, правильність яких може бути доведена ще до їх включення в бібліотеку програм системи. Модифікацію цих програм можуть легко здійснити навіть особи, які не брали участі в їх створенні. З цією метою вводиться проміжний етап розробки програмного забезпечення - етап проектування, що реалізується на рівні спеціальної мови проектування програм PDL. Ця мова дозволяє наочно описувати структуру програми і виконувати формальний доказ її правильності. У книзі детально розглядається процес проектування програм, особлива увага приділяється їх верифікації.
 
Незважаючи на досить великий перелік літератури з даної тематики, практично вся ця література або застаріла, або в ній розглядаються окремі аспекти теорії, або вона мало доступна для студентів.

У деяких сучасних роботах провідних фахівців з даної тематики використовують інше істотне спрощення при обліку рівняння енергії в задачах аналізу параметрів течії газу через регулятор тиску.

У цій главі будуть розглянуті лише деякі принципові аспекти даної тематики.

У графі зазначається обраний навчальний заклад для навчання з даної тематики. Цей вибір слід робити з Типових планів підвищення кваліфікації в рамках СНФПО РАО Газпром, або Графіка підвищення кваліфікації на майбутній рік, або на підставі домовленості підприємства з навчальним закладом, де планується навчання працівника, або з досвіду попередньої підготовки.

Попередні замовлення приймаються магазинами Академкниги і Союзкнігі що поширюють літературу даної тематики.

Попередні замовлення приймаються магазинами Союз-книги та Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Попередні замовлення приймаються магазинами Академкниги і Союзкнігі що поширюють літературу даної тематики.

Автори ні в якій мірі не претендували на повноту розробки даної тематики, проте припускали, що вона буде корисна широкому колу читачів. розуміючи можливі упущення існуючої в практиці численної нормативно-технічної документації, автори будуть вдячні всім за будь-які критичні зауваження, побажання та пропозиції, які сприятимуть поліпшенню цього посібника.

Попередні замовлення приймаються магазинами Академкниги і Союз-книги, що поширюють літературу даної тематики. Там же ви можете ознайомитися з анотований тематичним планом випуску Головної редакції фізико-математичної літератури видавництва Наука на 1989 - 1990 роки.

Незважаючи на що вийшло в останній час певне число видань з даної тематики, потреба в посібниках подібного роду не зменшується. Пов'язано це не тільки з тим, що спеціальної літератури, присвяченої питанням укладення зовнішньоторговельної угоди і підготовки зовнішньоторговельного контракту в РФ, все ще видається недостатньо, але і з тим, що більша частина видань страждає традиційної відірваністю від реальної зовнішньої торгівлі зайвої затеорітізірован-ністю, відсутністю посилань на конкретні приклади з практики, а також, дуже часто, вузькоспеціалізованим підходом до теми, коли розглядається не тема в цілому, а лише окремі її питання.

Іногороднім індивідуальним покупцям - до місцевих книгарні які розповсюджують літературу даної тематики, вьшускаемую Видавництвом Ленінградського державного університету.

Більш узагальнений склад елементів системи управління пропонується в інших публікаціях з даної тематики. З наведеного вище набору елементів виключаються такі як економічність і рішення. Такий підхід видається цілком обґрунтованим, оскільки рішення - це невід'ємна складова частина процесів управління, а економічність в тій чи іншій мірі входить в усі перераховані вище елементи.

Більш узагальнений склад елементів системи управління пропонується в інших публікаціях з даної тематики. З наведеного вище набору виключаються такі елементи, як економічність і рішення, оскільки рішення невід'ємна складова частина процесів управління, а економічність входить в усі перераховані вище елементи.

Купуйте перераховані вище видання в магазинах Союзкнігі і Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Купуйте перераховані вище видання в магазинах Союз-книги та Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Купуйте перераховані вище видання в магазинах Союзкнігі і Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Книга написана автором відповідно до рекомендацій Асоціації обчислювальних машин для навчальних курсів з даної тематики. Виклад ведеться з використанням мови ПЛ /1 і принципів побудови Системи IBM 360і370 і супроводжується великою кількістю вдало підібраних прикладів і завдань.

У словник словника включено скорочення, найбільш часто зустрічаються в літературі з даної тематики.
 Розглянемо дуже інтерйесний показник, в якійсь мірі характеризує інтенсивність попиту на дану тематику - відношення числа відбитих в електроном каталозі найменувань літератури до числа видач, що пройшли через систему електронного каталогу, назвемо його коефіцієнт повноти фонду.

Книга продається в усіх магазинах книготорг і Академкниги, що поширюють літературу з даної тематики.

Перед вами навчальний посібник, який за змістом значно відрізняється від наявної з даної тематики вітчизняної і тим більше зарубіжної літератури. У книзі розглядається зв'язок попиту з можливістю управління ним для забезпечення стратегічних цілей, фінансової стійкості та безпеки підприємств.

Тут виконується основне побажання до абстрактного типу, що проводиться у всіх роботах з даної тематики - це незалежність від уявлення.

Як показує аналіз патентної та рекламної інформації за кордоном[1, 2], Інтерес до даної тематики постійно зростає, ряд премишленних фірм освоїв випуск широкого комплексу образу-водних елементів на ВСС.

Замовлення на перераховані вище книги приймаються всіма магазинами книготорг і Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Попередні замовлення на друкуються книги приймаються всіма магазинами книготорг і Академкниги, що поширюють літературу даної тематики.

Попередні замовлення приймаються без обмеження усіма магазинами Союзкнігі і Академкниги, що поширюють літературу з даної тематики.

Автори висловлюють подяку С.Х. Арансону, В.З. Грінесу, М.І. Малкіну, B.C. Медведєву і І.В. Миколаєву за плідні обговорення даної тематики. Особлива подяка A.M. Стьопіна, який уважно прочитав рукопис і зробив ряд корисних зауважень.

Представлений огляд робіт з проблем сумішоутворення в гетерогенних системах і виявлено перспективні напрямки досліджень з даної тематики. Процес взаємодії ударної хвилі з хмарою частинок досліджений аналітично і чисельно в різних наближеннях, подмоделей. Для більшості подмоделей продемонстровано непогане якісне і кількісне збіг теоретичних та експериментальних даних. Вивчено еволюцію дифузійного шару перемішування двох газів при взаємодії його з ударними хвилями.

У ряді випадків створення спеціалізованих інформаційних центрів в науково-дослідних підрозділах, які ведуть глибокі дослідження з даної тематики, може забезпечити високий професійний рівень інформаційної системи. Корисність подібного наближення інформаційних систем до виробників основної інформації безсумнівна.

Головною особливістю і перевагою цього збірника, які вигідно відрізняють його від більшості аналогічних видань з даної тематики, є спеціальний розділ, в якому представлені зразки справжніх, живих, зовнішньоторговельних контрактів, що застосовуються сьогодні в роботі провідних вітчизняних і зарубіжних зовнішньоторговельних організацій.

До кожної теми дається список слів, словосполучень і виразів (Vocabulary), пов'язаний з даною тематикою, з перекладом на російську мову. Vocabulary містить тільки ті слова, які бажано активізувати. Слова даються в тих значеннях, в яких вони зустрічаються в текстах. Крім того в Vocabulary додається певна кількість слів і словосполучень, що відносяться до теми, що вивчається, але які не є в текстах. Викладач може використовувати цей список на свій розсуд, в залежності від підготовленості слухачів групи.

Попередні замовлення на друкуються книги приймаються без обмеження усіма магазинами книготорг і Академкниги, що поширюють літературу з даної тематики.

Навіть випускаючи друге видання цієї книги, я не можу сказати, що розглянута вже все по даній тематиці. Можливо, ми повинні були більше зосередитися на можливостях Oracle Designer, а не розповідати про найкращі способи застосування цього програмного продукту. Але врешті-решт Пітер Леслі (технічний редактор другого видання) і я зійшлися на думці що в книзі обрано правильний підхід, який об'єднує методологію і виконання програмних засобів.

Зрозуміло, зусиль спростувати систему подвійного запису додавалося протягом двох останніх століть безліч, бібліографія з даної тематики колосальна - невелика її частка була приведена в главку, присвяченій книжкової формі обліку.