А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дана продукція

Дана продукція повинна включатися в тому випадку, якщо два умовних пункту в частині якщо узгоджуються з елементами в робочій пам'яті. Іншими словами, якщо в робочій пам'яті є два елементи-1) мета полягає в тому, щоб відрегулювати це прилад і 2) більше немає ніякої методики, яка б підійшла для цього, - то дана продукція повинна включитися. В результаті робоча пам'ять повинна отримати нове твердження різко вдарте по корпусу приладу. Тоді повинна включитися друга продукція, яка має в якості свого умови несли мета полягає в тому, щоб різко вдарити по корпусу приладу. Результатом такого включення повинно бути, по-видимому, реальне фізичне дію - удар по корпусу приладу.

Дана продукція повинна включатися в тому випадку, якщо два умовних пункту в частині якщо узгоджуються з елементами в робочій рамяті. Іншими словами, якщо в робочій пам'яті є два елементи-1) мета полягає в тому, щоб відрегулювати це прилад і 2) більше немає ніякої методики, яка б підійшла для цього, - то дана продукція повинна включитися. В результаті робоча пам'ять повинна отримати нове твердження різко вдарте по корпусу приладу. Результатом такого включення повинно бути, по-видимому, реальне фізичне дію - удар по корпусу приладу.

Дана продукція акцизом не обкладається.

Дана продукція орієнтована на групу купівельних можливостей середнього рівня прибутковості населення.

Дана продукція поставляється республіканським будівельним організаціям і реалізується через торгову мережу населенню Республіки.

Якщо дана продукція вже була атестована на інших підприємствах, використовується затверджений стандарт.

Включення в звітні дані продукції, реалізованої всупереч забороні органів контролю і нагляду за якістю продукції, а також продукції, яка не пройшла Державну приймання, повинно розглядатися як приписки. Невиконання приписів про виключення з названих звітів реалізованої недоброякісної продукції є спотворенням звітності. У цих випадках дії осіб повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених ст.

Споживач же даної продукції може отримати при цьому навіть погіршення економічних показників роботи.

Діалогове вікно порівняльного аналізу факторів конкурентоспроможності. Хороша якість даної продукції цінується споживачами, проте багатьох покупців не влаштовує ціна.

Показники випуску даної продукції в Японії стрімко ростуть, в той час як в Швейцарії вони рік у рік падають.

Обсяг виробництва даної продукції при інших рівних умовах знаходиться в прямій пропорційній залежності від величини середньорічних основних фондів, за допомогою яких вона створюється. З огляду на це, можна визначити розмір споживання середньорічних основних фондів на одиницю продукції, який представляє собою зворотну величину показника фондовіддачі і носить назву показника фондомісткості продукції.

Попит на дану продукцію стабільний, так як зварювання є найважливішим компонентом технологічного процесу будівництва.

Яким потребам відповідає дана продукція.

Недостатній рівень рентабельності даної продукції, пов'язаний, проте, з невисоким плановим рівнем прибутку за рахунок невеликої цінової надбавки, що є позитивним моментом, проте свідчить про економічну ефективність даної продукції.

Якщо потреба в даній продукції менше транзитних норм, то транзитна форма постачання може призвести до завезення зайвої кількості матеріалів, збільшення терміну перебування їх в виробничих запасах, а звідси - до уповільнення оборотності оборотних коштів.

Якщо потреба в даній продукції менше транзитних норм, то транзитна форма постачання може призвести до завезення зайвої кількості матеріалів, до збільшення їх перебування в виробничих запасах, а звідси - до уповільнення оборотності оборотних коштів.

Які ціни на дану продукцію в інших країнах.

Норми якості продукції характеризують технічні та експлуатаційні дані продукції.

ТОВ ТМЕ є розробником даної продукції і дана продукція не вимагає задіяння великих виробничих потужностей. Зіставлення можливого обсягу продажів з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати обсяги виробництва і реалізації продукції на період до 2000 року.

Бятек, яке виробляє цю продукцію на основі теплостійких кабелів з пластмасовою ізоляцією (до 120 С) і кабелів зі свинцевими оболонками.

Середній час безвідмовної роботи елементів групи А при відмові елементів групи Б (років. ВІДХОДИ - непридатні для вироб-ва даної продукції види сировини, його неупотребімие залишки або виникають в ході технологічних. . ВІДХОДИ - непридатний для виробництва даної продукції сировину, його неупотребімие залишки або виникають в ході технологічних процесів речовини і енергія, що не утилізовані в даному виробництві.

В результаті більш тривалого перебування даної продукції в серійному виробництві більш детально відпрацьовується технологія її виготовлення, зростає рівень насиченості промислового виробу уніфікованими і стандартизованими складовими частинами.

надання підтримки обумовлено важливим значенням даної продукції.

ВІДХОДИ - непридатний для виробництва даної продукції сировину, його неупотребімие залишки або виникають в ході технологічних процесів речовини і енергія, що не утилізовані в даному виробництві.

Порівнюючи сукупність властивостей і якості будь-якої даної продукції з базовими показниками, встановлюють рівень якості який є відносною характеристикою якості продукції.

Умовний пункт може не споживати дану продукцію.

На якій стадії життєвого циклу знаходиться дана продукція фірми.

Чи є підприємство монополістом у випуску даної продукції.

Чи є підприємство монополістом у випуску даної продукції. Особливості сегмента ринку, на які орієнтується проект, найважливіші тенденції та очікувані зміни. Які властивості продукції або додаткові послуги роблять проект кращим порівняно з конкурентами.

Чи є організація монополістом у випуску даної продукції. Особливості сегмента ринку, на які орієнтується проект, найважливіші тенденції та очікувані зміни. Які властивості продукції або додаткові послуги роблять проект кращим порівняно з конкурентами.

Іншим шляхом значного збільшення тривалості випуску даної продукції є її своєчасно проведена модернізація з метою істотного підвищення якості. Ця тема була детально розглянута в розділі 5 де на прикладі довговічності (терміну служби вироби) була досліджена економічна ефективність від підвищення якості продукції.

Припустимо, річна потреба підприємства в даній продукції складає 100 тис. Шт.

Міністерство, яке є провідним у виробництві даної продукції, забезпечує інші міністерства, що представляють цю продукцію на атестацію, техніко-економічними даними по аналогічним вітчизняним і зарубіжним зразкам.

Норму вироблення висловлюють в одиницях виміру даної продукції.

Для народного споживання випускається 4 види даної продукції: гумове взуття різного призначення, товари для спорту і побуту, шини для особистих автомобілів, мотоциклів та велосипедів, гумовотехнічні вироби (ГТВ) для побутового споживання. Випуск перерахованих видів продукції зосереджений на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР, мають значні резерви для збільшення випуску продукції. Основним вузьким місцем є сировинне забезпечення, а також необхідність переоснащення існуючих заводів більш сучасним обладнанням.

Яс - фактично витрачений для вироб-ва даної продукції кількість сировини.

Підтвердження того, що покупці схвалюють дану продукцію або вид послуг. Інвестори завжди бажають мати свідоцтво того, що продукція або послуги, які буде продавати компанія, випробувані на споживачах і знайшли своє застосування, хоча б як дослідні зразки. Чим більше відгуків клієнтів, що випробували продукцію, буде представлено, тим краще.

Підтвердження того, що покупці схвалюють дану продукцію або вид послуг. Інвестори завжди бажають мати свідоцтво того, що продукція або послуги, які буде продавати компанія, випробувані на споживачах і знайшли своє застосування, хоча б як дослідні зразки.

Витрати по ній, що припадають на дану продукцію, змінюються в середньому пропорційно її трудомісткості.

Наскільки перетинаються сегменти споживачів, що користуються даною продукцією.

ТОВ ТМЕ є розробником даної продукції і дана продукція не вимагає задіяння великих виробничих потужностей. Зіставлення можливого обсягу продажів з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати обсяги виробництва і реалізації продукції на період до 2000 року.

Норми якості готової продукції і напівфабрикатів характеризують технічні та експлуатаційні дані продукції.

Оцінка конкурентоспроможності продукції виробляється на основі зіставлення даної продукції з відповідною продукцією інших фірм. Показник конкурентоспроможності виражається відношенням якості продукції до ціни споживання. Характеристики якості продукції, що не цікавлять споживача (наприклад, технологічність виготовлення продукції), при оцінці конкурентоспроможності в розрахунок не приймаються. Ціна споживання - важливий, але не єдиний фактор конкурентоспроможності. До них також належать споживчі властивості продукції (функціональність, дизайн) і рівень сервісу.

Екологічна сертифікація товарної продукції передбачає підтвердження відповідності даної продукції екологічним вимогам.

Цехова собівартість охоплює всі витрати з випуску даної продукції в цехах підприємства.