А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Губернська канцелярія

Губернська канцелярія, в 1708 - 1775 установа загального управління губернією.

Правлячий Сенат наказали: 1) всі наявні в Казанської губернії новопостроенния за заборонними указами мечеті по силі Свя-тейшаго Синоду визначення і посланнаго в Казанську губернської канцелярії указу, а найпаче в таких місцях, де прийнявши віру греческаго сповідання проживання мають, зламати і надалі будувати аж ніяк не допущать і того Казанської, Сибірської, Астраханській і Воронезької губерніях міцно застерігати; якщо ж де оні татари проживання своє мають на віддалі від новохрещених проживання і особливо від них селами і селами складаються, а в них мечеті є ж, отої описавши, скільки де нині таких є, а коли побудовані і в скільки одна від одної мечеті разстояніі і при скількох дворах, і має ль їм надалі бути, або котрі розламати, або без розламування для неминучої жителів татарських законної потреби залишити належить: про те про всім тим губернським канцеляріях з єпархіальними архієреї погодитися і на міру ухвалив, в Правлячий Сенат донести і очікувати конфірмації.

Илецкой солі в Оренбурзі для свого собственнаго вживання по доброті ея, для відвозили до домів своїх в інша губернії, то таким на розсуд оной губернської канцелярії за пом'янути ж указное 35-копійчану ціну відпускати з запискою, даючи в свідоцтво квитки за скріпити і печаткою тієї канцелярії , прописуючи в оних, кому скільки пуд і в яке місце проститься.

Коли це установа Правительствующим сенатом апробуется і Ея Їм-ператорскаго Величності указ буде, з тим йому дійсному таємному раднику і кавалеру відправити, як скоро указ отриманий буде, в Оренбурзі нарочнаго кур'єра і тамо веліти губернської канцелярії через кого пристойно, у всіх вишепісанних чинів (крім іновірців, які до цього Илецкие сіллю безгрошової задовольнялися і нині до платні їх дозволено, як про те в 1 - му пункті зображено) завезену до того указу сіль переписати, бо вони, як уповательно, хто скільки міг запасати і на продаж з того числа залишити їм в Оренбурзі в кожному будинку, де знайдеться на той будинок, а в інших місцях і селах на всіх безгрошової, счісляя на весь нинішній рік проти 3-го пункту, тобто по 24 фунта на душу; а що понад те з'явиться зайвої, ону взяти в казну для продажу і заплатити ціну таку, у що б вона куди могла обійтися не в істину по разсмотренію Оренбурзької губернської канцелярії, необразливо.

Оренбурзьку коммисию; але яке по сему розпорядженням зроблено було виконання, у справі не видно, а значить тільки те, що на прохання Мещеряков і за приписом Оренбурзької губернської канцелярії в тому ж 1742 році зняті були на плани некотория бунтовщічьі землі капітаном Шишковим і12 таких креслень представлені були в 1757 року від Уфімської провінційної в згадану губернської канцелярії; але і по цією, повстретівшемуся з боку тієї губернської канцелярії сумніву, нікакаго разсмотренія не вчинили, а велено було зробити на місці переогляд: чи немає на тих землях знову заведених поселень після зняття Шишкова; якесь свідоцтво хоча і було вироблено князем Уракова і геодезистом Калініним, але представлені від них дев'ять креслень перш разсмотренія, в 1759 році згоріли; після ж того про новий зняття тих земель не було предпрінімаемо вже ніяких заходів, від чого все башкирського бунтовщічьі землі і залишилися в досконалої безгласності. Тим часом, указом Сенату 1754 року березня 14 велено було вселити як башкирцев, так Мещеряков і Тептярі що вони тими землями, якими володіють нині вільні будуть і надалі володіти; а в слід за тим Найвищим указом 1755 року вересня 1 оголошено було загальне прощення бунтувати башкирцев і тим з них, котрі разскаясь, вернуться до свого попереднього житла, наказано віддати все ті землі якими до того бунту володіли. Хоча ж після стану цього Височайшаго указу, Оренбурзька губернська канцелярія в 1759 році і веліла Уфімської провінційній канцелярії зібравши довідки про Мещеряков, що живуть на бунтовщічьіх землях, отвесть одним із них належну їм пропорцію землі але замість того в натурі відведення, та провінційна канцелярія в 1761 році Оренбурзької губернської представила свою думку: щоб Мещеряков , покладену і Найвищому указі1736 року пропорцію землі відвести з знятих капітаном Шишковим земель, які полягають в числі169700 чвертей; оселилися ж на них російських людей і ясачних татар по припуску залишити при нинішньому їх проживанні; але яке і по сему донесенню було учинено розпорядження, у справі не видно.

Оренбурзьку коммисию; але яке по сему розпорядженням зроблено було виконання, у справі не видно, а значить тільки те, що на прохання Мещеряков і за приписом Оренбурзької губернської канцелярії в тому ж 1742 році зняті були на плани некотория бунтовщічьі землі капітаном Шишковим і12 таких креслень представлені були в 1757 році від Уфімської провінційної в згадану губернської канцелярії; але і по цією, повстретівшемуся з боку тієї губернської канцелярії сумніву, нікакаго разсмотренія не вчинили, а велено було зробити на місці переогляд: чи немає на тих землях знову заведених поселень після зняття Шишкова; якесь свідоцтво хоча і було вироблено князем Уракова і геодезистом Калініним, але представлені від них дев'ять креслень перш разсмотренія, в 1759 році згоріли; після ж того про новому зняття тих земель не було предпрінімаемо вже ніяких заходів, від чого все башкирського бунтовщічьі землі і залишилися в досконалої безгласності. Тим часом, указом Сенату 1754 року березня 14 велено було вселити як башкирцев, так Мещеряков і Тептярі що вони тими землями, якими володіють нині вільні будуть і надалі володіти; а в слід за тим Найвищим указом 1755 року вересня 1 оголошено було загальне прощення бунтувати башкирцев і тим з них, котрі разскаясь, повернуться в колишнє житло, наказано віддати все ті землі якими до того бунту володіли. Хоча ж після стану цього Височайшаго указу, Оренбурзька губернська канцелярія в 1759 році і веліла Уфімської провінційній канцелярії зібравши довідки про Мещеряков, що живуть на бунтовщічьіх землях, отвесть одним із них належну їм пропорцію землі але замість того в натурі відведення, та провінційна канцелярія в 1761 році Оренбурзької губернської представила свою думку: щоб Мещеряков, покладену і Найвищому указі1736 року пропорцію землі відвести з знятих капітаном Шишковим земель, які полягають в числі169700 чвертей; оселилися ж на них російських людей і ясачних татар по припуску залишити при нинішньому їх проживанні; але яке і по сему донесенню було учинено розпорядження, у справі не видно.

Правлячий Сенат, за рапортом Оренбурзької губернської канцелярії від 1 минулого листопада, яким оголошує, що указом з Сенату до виходу знаходяться в Киргиз-кайсакской орді збіглим башкирцев на колишньому житла з повинною термін дан на рік, тобто до 1 генваря 1764 року чому їх і вибігло самець і женска статі197 ас колишніми вже в виході є 6879 чоловік, одначе їх чимало тамо знаходиться; і на думку губернської канцелярії, оним башкирцев терміну ще продовжити занадобное разсуждается, щоб чуючи про оном, без усякого сумніву від Киргиз-кайсаков сюди вибігати полювання мали, на що і просить указу. Наказали: виходу зазначених башкирцев з повинною термін, на думку Оренбурзької канцелярії, ще продовжити, одначе не більше одного року; і про те в ону губернської канцелярії і для відома в колегію Іноземних справ послати укази, а Ея Імператорської Величності в звістку подати рапорт.

В Оренбурзі і в Троїцькій фортеці для забезпечення новопоселівшіхся тамо іновірців і російських, покладених в подушного оклад і заради приїжджих купців і інших тому подібних, заснувати казенну соляну продаж на такій підставі як в інших великоросійських містах она, в силу вишеозна-ченнаго Ея Императорскаго Величності Височайшаго 1749 році указу проводиться показати в тому указі ціною по 35 копійок пуд, а на ту продаж доставити сіль підрядом в Оренбург з Илеко, а в Троїцьку фортецю з озера Ебель, куди яка з публічнаго по камер-колезькому регламенту торгу ціна відбудеться і в ті місця для прийому і продажу солі збору і витраті грошової скарбниці визначити по разсмотренію губернської канцелярії, з тамтешніх скільки яких чинів належить для новини місця надалі до разсмотренія з платнею, і тим певним, на підставі Височайшаго Ея Імператорської Величності1749 року грудня 15 дня указу, дати інструкції з підтвердженням і з належним настановою і на записку закрепленния за печаткою книги від Оренбурзької губернської канцелярії, і смотрение над тими збирачами у виправленні їх посади і в інше по тамтешньому станом доручити хоча з військових, кому головною тієї губернії командир заблагоразсудіть, давши йому в силі указів інструкцію і зі оних з усіх інструкцій повідомити в соляну контору для звістки копії, а про прихід і про продаж солі і про збір та про витрату грошей рапорти в соляну контору надсилати помісячно, розписуючи по скільки у пуда в зборі бути має істини і колишньої 12-копійчаної і понад те нової прибутку порізно і ту справжню ціну лічити отак і з тим, що на платню в рік у витраті буде, і ті виручаемия від соляної продажу гроші що за зазначеному на ту сіль на платню і на інші при тому дріб'язкові витрати залишатися буде, після відходу каждаго року надсилати в соляну контору, а рахунки для дальності тамтешніх місць, такоже де і в Исетской провінції казенна продаж є, по можливості свідчити і вирішити Оренбурзької губернської канцелярії, і з тих рахунків за звістку в соляну контору надсилати го-дови відомості; а при першому випадку на поставку солі в магазейну, гроші вживати зі збірних в Уфімської і в Исетской провінціях соляної суми грошей, а чого оних не дістане, то позичково їх губернських доходів; а по установі вищезазначеної яко в головних містах казенної продажу солі якщо за тамтешніми обставинами до задоволення народному і до кращого казенної користь, понад те казенна продаж затребується і окроме Оренбурга і Троїцької фортеці в інших місцях, і ону в пристойних місцях губернської канцелярії заснувати на такій же підставі і в соляну контору з обставиною рапортувати.

Правлячий Сенат, по доношених Оренбурзької губернської канцелярії, яким на указ Правітельствующаго Сенату про збори про кількість душ до положення в подушного оклад знову казок і про перепису і жіночої статі за домами оголошувала, що в Оренбурзькій губернії в Уфімської і Исетской провінціях, всередині Башкирії і на заснованої від Оренбурга в Казані Московської дорозі є тептярі і бобирі вряди для відомих небезпек від положення з великоросійськими селянами в подушного оклад відокремлені а Мещеряков хоча спершу ясаком і обкладені були, але, за указом Урядового Сенату, той ясак за покупку зі скарбниці солі з них зняти і в усьому зрівняно з башкирцев, а Уфимская провінційна від тієї губернської канцелярії вимагала при взятті про які перебували у відомстві ея Тептярі і Бобильов казок жіноча стать у оних писати чи, такоже Мещеряков і служивим татарам таковия ж казки складати чи і їх переписувати чи. Щоб де під час вимагання від них про жіноче поле, такоже; і від Мещеряков про кількість душ казок, по легковажності їх, не могло статися будь труднощі як то при положенні їх на тептярей бобирів осьми-гривневого і на Мещеряков полуполтіннаго ясака в 1747 році дійсно не було; навіщо і нині Оренбурзька губернська канцелярія про лист в казках женска статі тептярского і бобильскаго народу собою визначити не могла, щоб вони в тому разі не загордилися, що нібито з женска статі яка ганьба можливо; того заради она губернська канцелярія про те уявляючи, вимагала указу, від оних тептярей бобирів про одне чи чоловічому полі казки брати, не стягуючи про жіноче або про душах обох статей.

Правлячий Сенат, слухав доношених Уфімської провінційній канцелярії, наказали: понеже по імені блаженної пам'яті Государині Імператриці Анни Іоанівни, 1736 року указом наказано, в Башкирії мечетей і шкіл без указів знову не будувати, а щоб стария іспраздніть, того і не зображено; та й по визначенню Правітельствующаго Сенату 1742 року листопада 19 дня велено: новопостроенния за заборонними указами мечеті по силі святійшого Синоду визначення, а найпаче в таких місцях, де прийнявши віру греческаго сповідання проживання мають, зламати і надалі будувати не допускати; а якщо де оні татари проживання своє мають, на віддалі від новохрещених проживання і особливо від них селами і селами складатися, а в них мечеті є; але і про такі Казанської, Астраханській і Воронезької губерній губернським канцеляріях, погодившись з єпархіальними архієреї і на міру ухвалив, донести в Правлячий Сенат і очікувати конфірмації; а в башкирських оселях, як відомо, новохрещених ніхто проживання не мають і вони ж складаються під особливо указами; того заради наявних нині в тій Уфімської провінції в башкирських оселях татарська мечеть, надалі до указу залишити, щоб ті башкирців, як бригадир Аксаков представляє, не поставили собі тягарем і від того і не НАСТУПНІ б якогось божевілля, а надалі без особливо з Сенату указів таких мечетей не будувати.

Правлячий Сенат наказали: 1) всі наявні в Казанської губернії новопостроенния за заборонними указами мечеті по силі Свя-тейшаго Синоду визначення і посланнаго в Казанську губернської канцелярії указу, а найпаче в таких місцях, де прийнявши віру греческаго сповідання проживання мають, зламати і надалі будувати аж ніяк не допущать і того Казанської, Сибірської, Астраханській і Воронезької губерніях міцно застерігати; якщо ж де оні татари проживання своє мають на віддалі від новохрещених проживання і особливо від них селами і селами складаються, а в них мечеті є ж, отої описавши, скільки де нині таких є, а коли побудовані і в скільки одна від одної мечеті разстояніі і при скількох дворах, і має ль їм надалі бути, або котрі розламати, або без розламування для неминучої жителів татарських законної потреби залишити слід: про те про всім тим губернським канцеляріях з єпархіальними архієреї погодитися і на міру ухвалив, в Правлячий Сенат донести і очікувати конфірмації.

Уряду Сенату оголошується, що святійший Синод і про тих оренбурзьких іновірців таким наслідкам разсуждает бути на такій же підставі як і про тобольских татар і бухарців, учинені жовтня 23 дні про виробництво стосуються до наших справ, через особливу з 2 духовних і 2 світських персон коммисию визначенням належить і від онаго Правітельствующаго Сенату з-гласнаго потрібно затвердження, щоб отої справи без надлежащаго виробництва не могли, чому якщо Урядовий сенат погодиться тоб і найсвятішому Синоду повідомлено було, по якому і в наддежащія місця укази відправлені бути мають; а в зазначеному сообщенном з святійшого Правітельствующаго Синоду веденні при якому з надісланих від реченнаго Сильвестра, Митрополита Тобольскаго, доношених для лучшаго і яснейшаго всіх від тих іновірству-решт пройшли і відбуваються на Христа, Спасителя нашого, нестерпних богозневаг і на православну християнську віру ганьби й злоковарних і негожих, на противагу указам, зухвалість, а при тому і про хибну на Преосвященного Тобольскаго наклепі розсуду додані копії і є в публічній експедиції, оголошено же, що святійший Синод, приймаючи в разсужденію подаються в тих його Преосвященства доношених пренахабно оних іновірців вчинки (для яких, отої до тих іновірців вироб-Діми справи без дії, а винних без достойного покарання і без припинення тих їх непорядков, залишити не повинно) инако бути не судити, як для через слідування і розгляду всіх тих, про них татар початих і неокончанних і буде ще какия будуть отже справ, заснувати в Тобольську особливу комісію, Коя б складалася з 2 - х духовних і 2 - х же світських персон, і коли ті справи належним виробництвом закінчаться і що по цією духовного разсмотре-ня подлежательно буде, про оном наддежащія разсмотренія лагодити зазначеного преосвященному Сильвестру, митрополиту Тобольському, а про що з тих же справах до светскаго суду буде слідувати, то про оном вирішенні лагодити ж в Сибірської губернської канцелярії; якщо ж яке і в чому сумнітельство виявиться, то від преосвященного Тобольскаго в святійший Синод, а від Тобольської губернської канцелярії в Правлячий Сенат представляемо можливо; і Правлячий Сенат, слухав онаго, наказали: до таємного радника і Оренбурзької губернії губернатору Неплюєву послати указ, веліти про вишепредпісанних відомства Оренбурзької губернії іновірців, до яких що духовних справ нині стосується або надалі стосуватися буде, надходити в усьому так, як Святійший Синод раз-судилося і вище цього наказано; і для того, по зносинах з преосвященним Сильвестром, митрополитом Тобольским заснувати при Оренбурзі коммисию проти того ж найсвятішого Синоду міркування.

Уряду Сенату оголошується, що святійший Синод і про тих оренбурзьких іновірців таким наслідкам разсуждает бути на такій же підставі як і про тобольских татар і бухарців, учинені жовтня 23 дні про виробництво стосуються до наших справ, через особливу з 2 духовних і 2 світських персон коммисию визначенням належить і від онаго Правітельствующаго Сенату з-гласнаго потрібно затвердження, щоб отої справи без надлежащаго виробництва не могли, чому якщо Урядовий сенат погодиться тоб і найсвятішому Синоду повідомлено було, по якому і в наддежащія місця укази відправлені бути мають; а в зазначеному сообщенном з святійшого Правітельствующаго Синоду веденні при якому з надісланих від реченнаго Сильвестра, Митрополита Тобольскаго, доношених для лучшаго і яснейшаго всіх від тих іновірству-решт пройшли і відбуваються на Христа, Спасителя нашого, нестерпних богозневаг і на православну християнську віру ганьби й злоковарних і негожих, на противагу указам, зухвалість, а при тому і про хибну на преосвященного Тобольскаго наклепі розсуду додані копії і є в публічній експедиції, оголошено же, що святійший Синод, приймаючи в разсужденію подаються в тих його преосвященства доношених пренахабно оних іновірців вчинки (для яких, отої до тих іновірців вироб-Діми справи без дії, а винних без достойного покарання і без припинення тих їх непорядков, залишити не повинно) инако бути не судити, як для через слідування і розгляду всіх тих, про них татар початих і неокончанних і буде ще какия будуть отже справ, заснувати в Тобольську особливу комісію, Коя б складалася з 2 - х духовних і 2 - х же світських персон, і коли ті справи належним виробництвом закінчаться і що по цією духовного разсмотре-ня подлежательно буде, про цей наддежащія разсмотренія лагодити зазначеного преосвященному Сильвестру, митрополиту Тобольському, а про що з тих же справах до светскаго суду буде слідувати, то про оном вирішенні лагодити ж в Сибірської губернської канцелярії; якщо ж яке і в чому сумнітельство виявиться, то від преосвященного Тобольскаго в святійший Синод, а від Тобольської губернської канцелярії в Правлячий Сенат представляемо можливо; і урядовий Сенат, слухав онаго, наказали: до таємного радника і Оренбурзької губернії губернатору Неплюєву послати указ, веліти про вишепредпісанних відомства Оренбурзької губернії іновірців, до яких що духовних справ нині стосується або надалі стосуватися буде, надходити в усьому так, як Святійший Синод раз- судилося і вище цього наказано; і для того, по зносинах з преосвященним Сильвестром, митрополитом Тобольским заснувати при Оренбурзі коммисию проти того ж найсвятішого Синоду міркування.

В Оренбурзі і в Троїцькій фортеці для забезпечення новопоселівшіхся тамо іновірців і російських, покладених в подушного оклад і заради приїжджих купців і інших тому подібних, заснувати казенну соляну продаж на такій підставі як в інших великоросійських містах она, в силу вишеозна-ченнаго Ея Імператорської Величності Височайшаго 1749 році указу проводиться показати в тому указі ціною по 35 копійок пуд, а на ту продаж доставити сіль підрядом в Оренбург з Илеко, а в Троїцьку фортецю з озера Ебель, куди яка з публічнаго по камер-колезькому регламенту торгу ціна відбудеться і в ті місця для прийому і продажу солі збору і витраті грошової скарбниці визначити по разсмотренію губернської канцелярії, з тамтешніх скільки яких чинів належить для новини місця надалі до разсмотренія з платнею, і тим певним, на підставі Височайшаго Ея Імператорської Величності1749 року грудня 15 дня указу, дати інструкції з підтвердженням і з належним настановою і на записку закрепленния за печаткою книги від Оренбурзької губернської канцелярії, і смотрение над тими збирачами у виправленні їх посади і в іншому по тамтешньому станом доручити хоча з військових, кому головною тієї губернії командир заблагоразсудіть, давши йому в силі указів інструкцію і зі оних з усіх інструкцій повідомити в соляну контору для звістки копії, а про прихід і про продаж солі і про збір та про витрату грошей рапорти в соляну контору надсилати помісячно, розписуючи по скільки у пуда в зборі бути має істини і колишньої 12-копійчаної і понад те нової прибутку порізно і ту справжню ціну лічити отак і з тим, що на платню в рік у витраті буде, і ті виручаемия від соляної продажу гроші що за зазначеному на ту сіль на платню і на інші при тому дріб'язкові витрати залишатися буде, після відходу каждаго року надсилати в соляну контору, а рахунки для дальності тамтешніх місць, такоже де і в Исетской провінції казенна продаж є, по можливості свідчити і вирішити Оренбурзької губернської канцелярії, і з тих рахунків за звістку в соляну контору надсилати го-дови відомості; а при першому випадку на поставку солі в магазейну, гроші вживати зі збірних в Уфімської і в Исетской провінціях соляної суми грошей, а чого оних не дістане, то позичково їх губернських доходів; а по установі вищезазначеної яко в головних містах казенної продажу солі якщо за тамтешніми обставинами до задоволення народному і до кращого казенної користь, понад те казенна продаж затребується і окроме Оренбурга і Троїцької фортеці в інших місцях, і ону в пристойних місцях губернської канцелярії заснувати на такій же підставі і в соляну контору з обставиною рапортувати.

Згідно з цим документом були зроблені нові відра, вивірені зазначеним відром, розіслані в губернські канцелярії, а вони в свою чергу розіслали їх в провінції, а останні - в міські канцелярії.

Так, за смолу, придбану у Важа і Устьянцев в період 1706 - 1710 рр., Згідно з відомістю Петербурзької губернської канцелярії, платили по 13 алт.

Правлячий Сенат, за рапортом Оренбурзької губернської канцелярії від 1 минулого листопада, яким оголошує, що указом з Сенату до виходу знаходяться в Киргиз-кайсакской орді збіглим башкирцев на колишнє житло з повинною термін дан на рік, тобто до 1 генваря 1764 року чому їх і вибігло самець і женска статі197 ас колишніми вже в виході є 6879 чоловік, одначе їх чимало тамо знаходиться; і на думку губернської канцелярії, оним башкирцев терміну ще продовжити занадобное разсуждается, щоб чуючи про оном, без усякого сумніву від Киргиз-кайсаков сюди вибігати полювання мали, на що і просить указу. Наказали: виходу зазначених башкирцев з повинною термін, на думку Оренбурзької канцелярії, ще продовжити, одначе не більше одного року; і про те в ону губернської канцелярії і для відома в колегію Іноземних справ послати укази, а Ея Імператорської Величності в звістку подати рапорт.

Правлячий Сенат, по доношених Оренбурзької губернської канцелярії, яким на указ Правітельствующаго Сенату про збори про кількість душ до положення в подушного оклад знову казок і про перепису і жіночої статі за домами оголошувала, що в Оренбурзькій губернії в Уфімської і Исетской провінціях, всередині Башкирії і на заснованої від Оренбурга в Казані Московської дорозі є тептярі і бобирі котрі для відомих небезпек від положення з великоросійськими селянами в подушного оклад відокремлені а Мещеряков хоча спершу ясаком і обкладені були, але, за указом Урядового Сенату, той ясак за покупку зі скарбниці солі з них зняти і в усьому зрівняно з башкирцев, а Уфимская провінційна від тієї губернської канцелярії вимагала при взятті про які перебували у відомстві ея тептярі і Бобильов казок жіноча стать у оних писати чи, такоже Мещеряков і служивим татарам таковия ж казки складати чи і їх переписувати чи. Щоб де під час вимагання від них про жіноче поле, такоже; і от Мещеряков про кількість душ казок, по легковажності їх, не могло статися будь труднощі як то при положенні їх на тептярей бобирів осьми-гривневого і на Мещеряков полуполтіннаго ясака в 1747 році дійсно не було; навіщо і нині Оренбурзька губернська канцелярія про лист в казках женска статі тептярского і бобильскаго народу собою визначити не могла, щоб вони в тому разі не загордилися, що нібито з женска статі яка ганьба можливо; того заради она губернська канцелярія про те представляючи, вимагала указу, від оних тептярей бобирів про одне чи чоловічому полі казки брати, не стягуючи про жіноче або про душах обох статей.

Берг-колегію і очікує на те указу особливе того заводу, без дозволу колегії в побудові дозвіл дати не може; а Оренбурзька губернія, хоча і не маючи у себе в відомстві Берг-офіцерів, але як в копальні руд, так у відведенні під заводське будова місць, і в побудові заводів дозвіл дає і контракти укладає від себе, а в Берг-колегію тільки представляє у звістка. А по силі вишепісанних Берг-прівіллегіі і Берг-регламенту відведення і проба руд, і під заводське будова місцях і про побудову заводів і збір десятинній у особливо веденні і надзіраніе і дирекції складається в Берг-колегії, а крім неї в інших місцях нікому не дозволяється ; і отої Берг-колегія про вишепісанних уявити просить, щоб наказано складається з Оренбурзької губернії з гірських всіх заводів доходах і відведення під казенні та партикулярні заводи місцях і лісам бути під особливо веденні Берг-колегії, окремо і для того при Оренбурзі дозволити заснувати від Берг-колегії гірське начальство, як в Сибірської і Казанської губерніях засновані і через оні твір і всіх гірських справ перебіг і збір десятинних з партикулярних заводів грошей в Берг-колегію відбувається особливо, а й з губернськими канцеляріями отої начальства в гірських справах не заважають і в відомстві оних в силі Берг-прівіллегіі і регламенту ніколи не бувають; хіба коли потреба зажадає, допомоги потребують, а докудова від Берг-колегії по новости в Оренбурзькій губернії місця гірське начальство засновано і знатно вправні при тому Берг-офіцери визначаться, до того Оренбурзької губернії про тих гірських заводах надходити по указам Берг-колегії на такій же підставі як канцелярія главнаго заводів правління в Єкатеринбурзі заснована, приймаючи тільки від тих заводчиків доношених, за якими оглядаючи рудния копальні зі списанням оних і пробою руд і під будову заводське зручних місць і відведення проти предпісаннаго лісів для конфірмації представляти зі поясненням в Берг-колегію з додатком планів; а без відома і без дозволу Берг-колегії відведення рудників і в дачі про побудову заводів і відведення лісів тієї Оренбурзької губернії собою не чинити, а вимагати про те резолюції від Берг-колегії так, як і у загальному з таємним радником Неплях-евим про те визначенні включено; а яка збирається від заводчиків десятину надсилати в Берг-колегію неотменно на початку усякого року, щоб в розмноженні казенних заводів нестачі послідувати не могла і про те для звістки до закладу в Оренбурзькій губернії надалі мисливцям заводів у всій губернії публікувати указами. А за довідкою в Сенат: в прівіллегіі даної місту Оренбурга в 1734 році червня 7 числа, за підписанням блаженної пам'яті Государині Імператриці Анни Іоанівни собственния руки, між іншим в 12 - му пункті надруковано: вільний же твір всім, як російським, так і іноземцям всяких заводів і фабрик з дозволом і разсмотреніем від магістрату, а найпаче такі для яких матеріали тамо знайтися можуть і хто стане для будови таких заводів і фабрик в місті вимагати порожніх місць, тим давати від магістрату безгрошової і вічно, при тому ж дозволяється такі заводи і фабрики будувати і мати біля міста разстояніі до 100 верст, у відомстві і піклування городскаго магістрат, тільки, котрі землі башкірскаго народу, про тих перш мати зі власниками письмові договори, а без владельческаго пісьменнаго договору аж ніяк не допускати; понад те фабрикантам і заводчикам лагодити від магістрату пристойне вспоможение і повчання, щоб через множення таких заводів і фабрик місто і жителі користь мали.

Оголошуємо у всенародне звістка. Понеже по імені Ея Імператор-ського Величності указу лютого 11 дня, цього 1736 року велено відставних драгунів, солдатів, матросів з вільними паспортами, хто побажає бути паки в службі Ея Імператорської Величності і селитися в Оренбурзі і в інших тамтешніх нових місцях, таких, де випадок допустить, приймати статського радника Кирилову, і по прийомі відправляти в ті місця, і селити, визначаючи їм земельні ділянки, від двадцяти до тридцяти чвертей на сім'ю і на проїзд і на обсіли-ня позику грошима і хлібом давати від Оренбурзької експедиції, на розсуд шляхи і часу, поки від своєї власної ріллі їжу отримувати, а рушницю і амуніцію таким роздавати з добірних від полків, імая в містах з цейхгаузів і магазинів, і в тому губернаторам і воєводам лагодити вспоможение, і про тому в народ друкованими указами квітня 10 дня, цього ж року опублікували. А нині за указом Її Імператорської Величності Урядовий сенат наказали: 1) Про поселенні тих відставних публікувати вдруге, в якій публікації показану Ея Імператорської Величності милість в дачі земельних ділянок і прожитку, і позики, поки від ріллі хліб отримувати, паки оголосити саме, і були б оні відставні в Санкт-Петербурзі в Москві і в Казані у певних від нього статскаго радника Кирилова, кому де більш здібні а їм оглядаючи у них паспортів, оголошувати доношеними в Санкт-Петербурзі до Військової колегії, в Москві і в Казані в губернських канцеляріях і при відправленні їх давати їм на прохід гроші і провіант проти солдатських дач, дивлячись по разстояніі шляху, на рахунок тієї експедиції, їм же давати, якщо знайдеться в магазинах старий мундир і рушницю, і амуніцію з добірних від полків, де скільки знайтися може, і відправляти їх непросто і не одинакам, але замість того що належало посилати конвой за посилальними колодниками, з них в числі того конвою відправляти четверту частину, і в такому випадку видавати їм до рушниці порох і свинець по разсмотренію.

Оголошуємо всім: Нашим вірним підданим Казанської губернії служивим і ясачного мурзам і татарам. Понеже перед недавнім часом з Нашого під-даннаго башкірскаго народу деякі забувши свою до Нам вірнопідданські посаду і Наше Всемилостивий про них милосердя, без будь-якої причини, через легковажність тільки своєму, дерзнули присягу свою порушити, і через те себе в одній хвилі спустошені приводити, збираючись партіями деяких проживання розорення і убивства лагодити, і залишивши свій дім, до Киргиз-кайсак бігти; і хоча здебільшого з того ж башкірскаго народу до того злу не тільки незгодні і складаються Нам вірні але і за ними лиходіями ті вірні башкирців пошуки лагодять; Одначе ті лиходії багатьох примушуючи і своїх башкирцев і кращих старшин до смерті вбивають і таким междуусобья самі себе розоряють, як уже втекли в Киргиз-кайсакі тамтешнім Нашим вірнопіддано Ханом і киргизьких військом, не тільки по їх легковажності в згода не прийняті але і розбиті і пограбовані і в полон відлучити дружин і дітей по руках розібрані від чого вже і назад ті втекли башкирців в Оренбурзькій фортеці виходити і бути стали. Однак ж, не дивлячись ні на какия публікувати Нашими маніфести оголошенні і в винах їм упущення, нарешті тож лиходійство виявилося і на Осинського дорозі погоджуючись на той злодійства та інших башкирцев, проти яких примушено кілька регулярних та нерегулярних Наших військ в Оренбурзькій губернії помножити. При цьому ж випадку не без сумнения є, щоб вони лиходійство башкирців, як уже в своїх до того злу примушуючи, вбивство лагодять, що не спокусилися підсилати зі своїх однодумців, шахрайські свої задуми разсевать в оселях Наших вірнопідданих казанських мурз і татар, а іноді і до нападу і розорення на них надійти не наважилися. Того ради, в разсужденіі непохитною Наших казанських мурз і татар до Нам вірності і що і в колишній Башкирська бунт проти їх башкирцев з користю ним служать, і покладену на них службу з ревнощами виправляли, вказали Ми сім Нашим Императорскаго Величності указом, про те їх башкирською замішанні у всій Казанської губернії оголосити і публікувати, з таким Нашим Найвищим велінням, щоб від тих лиходійство башкирцев, вірні Наші піддані Казанської губернії мурзи і татари крайнє мали остереження; і якщо з'являться підсилає з чим їх башкирцев согласнікі то б, ловлячи оних, відсилали в Казанську губернської канцелярії і до інших ближніх Нашим командам, під міцним караулом.

Я помічав, що Маруся все більше хиріє. Короленка, В поганому товаристві. Оточені з усіх боків колючим осотом, обвиті берізкою, стеблинки льону хиріли, сохли і часто гинули. Губернська канцелярія і редакторство вчителів вбивали вільний політ гімназійної поезії, і вона хиріла, Короленка, Історія мого сучасника. Перезаставлених фабрички хиріла, псувалися машини, падав кредит.