А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гріє камера - випарної апарат

Гріють камери випарних апаратів є трубний пучок, закріплений в двох трубних решітках. Гріють камери бувають вбудованими в корпус випарного апарату і винесеними за межі корпусу. Якщо гріє камера винесена за межі корпусу, то вона конструктивно не відрізняється від кожухотрубчатого теплообмінного апарату. У випарних апаратах гріючийпар подається в міжтрубний простір: це вигідно як з точки зору теплообміну, так і з конструктивних міркувань. Випарює розчин проходить по трубках, закипає, піднімаючись вгору, а потім стікає вниз по циркуляційної трубі.

Гріє камера випарного апарату (рис. 121) являє собою внесений кожухотрубний підігрівач розчину сульфату амонію. Підігрів ведуть до температури розчину, на кілька градусів перевищує його точку кипіння.

Гріють камери випарних апаратів є трубний пучок, закріплений в двох трубних решітках. Гріють камери бувають вбудованими в корпус випарного апарату і винесеними за межі корпусу. Якщо гріє камера винесена за межі корпусу, то вона конструктивно не відрізняється від кожухотрубчатого теплообмінного апарату. У випарних апаратах гріючийпар подається в міжтрубний простір: це вигідно як з точки зору теплообміну, так і з конструктивних міркувань. Випарює розчин проходить по трубках, закипає, піднімаючись вгору, а потім стікає вниз по циркуляційної трубі.

Трубки гріють камер випарних апаратів зазнають корозійного руйнування, особливо на останніх стадіях упарки лугів. Трубки зі сталі Х18Н9Т руйнуються значно менше, ніж трубки з чорної сталі.

Механічний розрахунок гріючої камери випарного апарата складається з розрахунків товщини трубної дошки з урахуванням напружень, що виникають уздовж осі трубок і корпусу гріючої камери, ін -% ості кріплення трубок в трубних дошках і міцності трубних дощок. В випарних апаратах трубчатку гріючої камери зазвичай виконують жорсткої конструкції (фіг.

Розрахунок поверхні нагрівання гріючих камер випарних апаратів проводять так само, як для рекуперативних теплообмінників. Дані по тепловіддачі конденсується пара см. в розд.

Канали для розподілу пара. | Вузол виведення конденсату. Важливою умовою гарної роботи гріють камер випарного апарату є повне і безперервне видалення конденсату. Штуцер для виведення конденсату повинен розташовуватися по можливості ближче до трубної решітці (рис. 3.5), відведення конденсату рекомендується проводити через конденсаційний горщик з відкритим поплавком.

Зміна маси, температури і концентрації розчину при подачі розчину протягом кінцевого проміжку часу. При розрахунку процесу теплопередачі в гріючої камері випарного апарату періодичної дії интервально-ітераційним методом коефіцієнт тепловіддачі від гріючих труб до розчину на стадіях підігріву визначається з рівнянь конвективного теплообміну, а на стадіях кипіння - за відповідними співвідношенням для тепловіддачі при кипінні в трубах.

У Волгоградському виробничому об'єднанні Хімпрвм замінені гріють камери випарних апаратів, змонтований і освоєний вузол виведення сульфатів, замінені центрифуги.

У Волгоградському виробничому об'єднанні Хімпром замінені гріють камери випарних апаратів, змонтований і освоєний вузол виведення сульфатів, замінені центрифуги.

для відведення конденсату, що утворюється в гріючої камері випарного апарату, служать конденсатоотводчики.

Волгоградское виробниче об'єднання Хімпром потребує гріють камерах випарних апаратів поз.

Чебоксарської виробничому об'єднанні Хям-пром де викликає побоювання гріють камери випарних апаратів і гріють камери теплообмінників на стадії охолодження.

У Волгоградському виробничому об'єднанні Хімпром сильно прокорродіровавшіх гріють камери апаратів, що центрифуги фізично зношені і морально застарілі.

У Дзержинському виробничому об'єднанні Азот вимагають заміни гріють камери випарних апаратів.

У Волгоградському виробничому об'єднанні Хімпром сильно прокорроджровалі гріють камери апаратів, що центрифуги фізично зношені і морально застарілі.

Припускаємо, що конденсат, що віддаляється з гріють камер випарного апарату, має температуру сокового пара.

щогодини в цехової лабораторії перевіряють конденсати після гріють камер випарних апаратів і воду після барометрического конденсатора. У цих рідинах якісно визначають лужність, наявність якої свідчить про несправність апаратів або про перекидання рідини з парою. У таких випадках в цехової лабораторії визначають кількісно зміст NaOH в рідини.

Припускаємо, що конденсат, що віддаляється з гріють камер випарного апарату, має температуру сокового пара.
 Днепродзераінское виробниче об'єднання Азот відчуває потребу в гріють камерах випарних апаратів, баків-сховищ електрошелоков поз.

Дніпродзержинське виробниче об'єднання Азот відчуває потребу в гріють камерах випарних апаратів, баків-сховищ електрошелоков поз.

Двепродзервінское виробниче об'єднання Азот відчуває потребу в гріють камерах випарних апаратів, баків-сховищ електрощелоков поз.

Днепродзеряінское виробниче об'єднання Азот відчуває потребу в гріють камерах випарних апаратів, баків-сховищ електрощелоков поз.

Чебоксарської виробничому об'єднанні Хімпром, де викликає побоювання гріють камери випарних апаратів і гріють камери теплообмінників на стадії охолодження.

У Дзержинському виробничому об'єднанні Азот вимагають за міни гріють камери випарних апаратів.

Конструкції трубних решіток. | Конструктивні схеми кожухотрубчастих теплообмінників. Одним з основних елементів кожухотрубчастих теплообмінних апаратів і гріють камер випарних апаратів є трубні решітки. Вони являють собою перегородки, в яких закріплюються труби і якими трубне простір відокремлюється від межтрубного. При конструюванні теплообмінного апарату одночасно з проведенням теплотехнічного розрахунку необхідно вибрати спосіб розміщення і кріплення труб в трубній решітці конструкцію трубної решітки та розрахувати її товщину. Найбільш раціонально по щільності упаковки труб розміщення їх по вершинах рівносторонніх трикутників.

В даний час ведуться тривалі виробничі випробування трубок гріють камер випарних апаратів і підігрівачів з стали 08Х22Н6Т, проводиться поступове упровадження-пие цієї стали в цеху сульфату натрію.

Умовою хорошої роботи парового підігрівача і зокрема, гріють камер випарних апаратів є безперервне і по можливості повне видалення конденсату з нагрівальних камер. Найпростіше це досягається в гріють камерах, відокремлених від атмосфери тільки однієї стінкою. Штуцер для виведення конденсату повинен розташовуватися якомога ближче до нижньої трубної дсске. Чотири варіанти вузла показані на фіг. Найбільш компактний і добре працює вузол, зображений на фіг. З невеликих експериментальних апаратів зручно видаляти конденсат через свердління в трубній дошці (фіг. Перевитрата пара відзначався на Первомайському хімзаводі викликаний незадовільним станом гріють камер випарних апаратів I і 2 систем і Єреванським виробничим об'єднанням Наїріт 287 Гкал замість 272 Гкал за планом.

Нижче наводяться розміри поверхонь теплообміну, діаметри обичайок і довжини труб, що гріють камер випарних апаратів з природною циркуляцією, відповідно до нормалями, розробленими Укрндіхіммаш.

Якщо приводом турбокомпресора служить електродвигун або конденсаційна турбіна, то в гріючий камеру випарного апарату необхідно до стиснення в турбокомпресорі пару додавати деяку кількість свіжого пара. Це викликається тим, що в апараті є некомпенсовані втрати тепла в навколишнє середовище, з йдуть згущеним растворм і ін. В турбокомпресорі з приводом від турбіни, з відбором пари або противодавлением добавками можуть служити в першому випадку добірний, а у д ром-який відпрацював в турбіні пар.

У Дзержинському Ш Капролактам недовозврат конденсату пов'язаний з виходом з ладу трубок гріють камер випарних апаратів. Економія електроенергії пов'язана зі зміною схеми подачі води в випарніапарати.

У Дзержинському Ш Капролактам недовозвраг конденсату пов'язаний з виходом з ладу трубок гріють камер випарних апаратів. Економія електроенергії пов'язана зі зміною схеми подачі води в виварние апарати.

Графічна залежність. У зв'язку з необхідністю застосування методу послідовних наближень розрахунок процесу теплопередачі в гріючої камері випарного апарату рекомендується виконувати за допомогою ЕОМ. Нижче представлений алгоритм такого розрахунку у вигляді блок-схеми і програма, записана на мові ФОРТРАН-IV стосовно ЕОМ Іскра-1256. Значення Лкоід для подальшого наближення визначається за даними попереднього наближення на основі того, що середня різниця температур потоків (Л /ср 1ЮЯД -) розподіляється по ділянках: конденсація пара - стінка - кипіння рідини пропорційно їх термічним опорам.

На Уфимском хімзаводі є свищі в випарних апаратах і повністю вийшла з ладу гріє камера випарного апарату і теплообмінника.

У Дзержинському виробничому об'єднанні Квпролактам необхідно відремонтувати баки розсолу, замінити випарніапарати я гріють камери випарних апаратів.

Реалізація рівняння (74) вирішується досить просто, шляхом установки регулятора рівня конденсату в гріючої камері випарного апарату, впливає на відведення конденсату.

На ділянках випарювання хлорних заводів в даний час відтяжка пара, необхідна для видалення неконденсуючий газів верб гріють камер випарних апаратів, як правило, відсутня, однак в останніх проектах її передбачають.

Завищені показники по пару 2867 замість 272 в Єреванському виробничому об'єднанні нейро викликані незадовільним станом гріють камер випарних апаратів, а також випуском каустичної соди з підвищеним вмістом Лаон - 4668 що відповідає вимогам державного Знака якості.

Завищені показники по пару 2867 замість 272 в Єреванському виробничому об'єднанні Наїріт викликані незадовільним станом гріють камер випарних апаратів, а такі випуском каустичної сода з підвищеним вмістом JiaOH - 4668 що відповідає вимогам державного Знака якості.

На ділянках випарювання хлорних заводів в даний час відтяжка пара, необхідна для видалення неконденсуючий газів з гріють камер випарних апаратів, як правило, відсутня, однак в останніх проектах її передбачають.

При довільному співвідношенні між кількістю завантажується на початку кожного циклу розчину МН1 і випарює в циклі розчинника Wf гріє камера випарного апарату може або переповнюватися розчином, або обсяг розчину в кіпятільних трубах може зменшуватися.

У Дніпродзержинському виробничої об'єднанні Азот потрібно побудувати складське приміщення складу солі отгумміровать лужні колектори, замінити або відремонтувати гріють камери випарних апаратів.

У Дніпродзержинському виробничому об'єднанні Азот потрібно побудувати складське приміщення складу солі отгумміровать лужні колектори, замінити або відремонтувати гріють камери випарних апаратів.

Використання критерію мінімального значення загальної теп-лопередающей поверхні гріючих камер і отриманого на базі цього критерію співвідношення (417) дає різні значення поверхонь гріючих камер окремих випарних апаратів багатокорпусної установки, що представляє певні незручності при експлуатації, такий МВУ. З цієї причини спосіб мінімізації сумарної поверхні теплопередачі використовується лише у відносно рідкісних випадках, коли випарніапарати багатокорпусної установки повинні виготовлятися з дорогих матеріалів і економія металу має першорядне значення.